Category Archives: Correctie

Hiërarchie van zielen

962.3Vraag: Voelde Baal HaSulam zich afhankelijk van zijn studenten?

Antwoord: Baal HaSulam is de grootste ziel die alle voorgaande Wijsheid van Kabbalah in zich heeft opgenomen en aan ons heeft uitgelegd. Dit is een bijzonder doel van een bijzondere ziel.

Wij kunnen hem niet als voorbeeld nemen, niet omdat wij ons niet vooruit moeten haasten, maar omdat wij en hij verschillende soorten zielen zijn. Wij moeten onszelf corrigeren, hij heeft ons een methode voor correctie gegeven en werkt ook nu met ons samen.

Er werken twintig generaties Kabbalisten met ons samen en zij brengen het Licht naar ons: generaties van Adam tot Abraham, van Abraham tot Rabbi Shimon, van Rabbi Shimon tot de Ari en van de Ari tot Baal HaSulam en Rabash. Wij ontvangen het Licht al en proberen het te implementeren voor onze correctie. Wij zijn totaal andere zielen.

Vraag: Betekent dit dan dat hun zielen beter zijn en de zielen van nu slechter?

Antwoord: Er zijn helemaal geen betere of slechtere zielen. Er is eenvoudigweg één Doel dat gebaseerd is op de structuur van de gemeenschappelijke ziel.

Er zijn zielen die als eerste opstijgen. Zij worden voorvaderen, vaders en leraren genoemd, dat eindigt bij Rabash.

Vanaf onze generatie zijn er zielen die beseffen wat wij van hen hebben ontvangen. Natuurlijk blijven we deze techniek op onszelf verder ontwikkelen en verspreiden we diverse bronnen en stijlen van informatie. Maar uiteindelijk is dit de verwerkelijking van wat de vorige Kabbalisten ons gaven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/hierarchy-of-souls/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. The Role of the Kabbalist” 3/6/11

Related Material:
Closing The Chain Of Great Souls
Baal HaSulam’s Memorial Day
Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het mysterieuze deel van de mensheid

627.1Vraag: Wat is een “vrouw” in spiritualiteit? Wat kunt u zeggen over een vrouw vanuit wat u begrijpt?

Antwoord: Dit is een heel moeilijke vraag, want een vrouw is een mysterieus deel van het universum, Malchut – wat verlangen betekent – is het enige wat door de Schepper geschapen is. In onze wereld is de man de personificatie van de Schepper en de vrouw vertegenwoordigt de schepping, het geschapene.

Als we het over man en vrouw hebben, bedoelen we in feite twee delen van de mens die door de Schepper geschapen zijn. Beide delen vullen elkaar aan en alleen samen kunnen zij correctie bereiken.

Het vrouwelijke deel is meer passief, het is verlangend naar vervulling, ontvangen, benaderd te worden als metgezel, omdat zij helpt en de correctie begeleidt. Vrouwen verzetten zich minder tegen het proces dat de mensheid moet doorlopen.

De man vertegenwoordigt het deel van de schepping dat als eerste gecorrigeerd moet worden. Hij is actief in het corrigeren van zichzelf (als hij daarmee bezig is natuurlijk), daarom is het voor hem moeilijker. Hij heeft de steun van de vrouwen nodig. Hij is het er niet mee eens dat hij correctie nodig heeft zoals een vrouw dat wel voelt. In dit opzicht is hij ongehoorzaam aan de Schepper, dat wil zeggen aan de Kracht van de Natuur die hem laat zien dat correctie noodzakelijk is om naar het doel toe te werken.

Deze confrontatie met de Schepper is voor een man onmogelijk zonder de hulp van een vrouw.

Een vrouw is een grote helper in termen van correctie. Zij geeft kracht, steun en biedt veiligheid. Zij is zo geschapen dat een man zonder haar niet in staat is om zichzelf te corrigeren. Maar de belangrijkste correctie ligt bij hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-mysterious-part-of-humanity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. A Woman” 1/23/11

Related Material:
Woman – A Mystery Of Nature
Women’s Force: The Force Of Creation
A Path Of A Woman

Filed under: Man and Woman, Q&A, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

De ideale staat

294.4Opmerking: De staat van het einde van de correctie  (Gmar Tikkun) wordt als de meest ideale staat beschouwd.

Mijn Antwoord: We zijn voortdurend in een volmaakte staat. Maar of wij het wel of niet voelen, hangt van ons af. Daarvoor moeten wij ons gevoel corrigeren.

Waarom heet onze methode de Wijsheid van Kabbalah? Wij moeten leren hoe we het juiste gevoel kunnen ontvangen vanuit de staat waarin wij ons bevinden.

De Schepper heeft geen kwaad geschapen. Hij heeft een volkomen perfecte staat geschapen, maar deze moeten wij door onze eigen correctie ontdekken.

Vraag: Als wij die staat bereiken, brengen wij de Schepper dan geen vreugde meer?

Antwoord: Daar is onmogelijk antwoord op te geven. Allereerst zullen we daar allemaal komen, maar we zijn daar nog niet. Ten tweede, er staat in de bronnen geschreven dat een mens dan nog steeds lijdt door de inspanningen die hij in het verleden heeft geleverd.

Het komt voor dat hij ze uit het verleden terughaalt. Er komen echter nieuwe dingen bij, anders zou de volgende staat onvolmaakt zijn. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/ideal-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to See the Future World” 12/29/12

Related Material:
Final Correction for All Descents
The Way To The Final Correction
Final Correction

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Breng het gevoel van perfectie tot leven

237Opmerking: U hebt gezegd dat we de definitieve correctie (Gmar Tikkun) nu al zouden kunnen voelen als we de opgangen en de neergangen zouden ervaren als dezelfde, gecorrigeerde staat.

Mijn antwoord: Maar we zijn nog niet in staat om dat te bereiken.

Wat betekent de definitieve correctie? We spreken over de definitieve correctie als je de huidige staat als absoluut perfect ervaart. Je bent er ook nu in, maar je moet je gevoelens corrigeren.

Vraag: Kabbalisten zeggen dat we later zelfs jaloers zullen zijn op wat we eerder overwonnen hebben. Waarom jaloers?

Antwoord: Omdat je bij het overwinnen van deze verdrietige, moeilijke situaties de Schepper een bijzonder genoegen verschaft door naar Hem te verlangen. Zoals een klein kind dat al puffend probeert met zijn blokjes iets te bouwen en dat niet kan. Dit is het meest dankbare werk voor de ouders die zien dat hij slim wil worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/reanimate-the-feeling-of-perfection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. How to See the Future World” 12/29/12

Related Material:
Patiently And Stubbornly Continue On The Path
Consumers Of The Upper Light
How Do You Ask For The Light?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Op welke manier dan ook

294.2Opmerking: U zegt dat nu het perfecte moment voor correctie is aangebroken. In de toekomst zal het steeds moeilijker worden om dit uit te voeren.

Mijn antwoord: Natuurlijk. Vanaf het moment dat wij de mogelijkheid tot correctie hadden, kregen we groen licht. Eerst gebeurde dat in de 16e eeuw, in de tijd van de Ari, vervolgens in het begin van de vorige eeuw. Maar zeker nu, nu de externe crises overal ter wereld toenemen, leidt uitstel alleen maar tot slechte omstandigheden. Betere omstandigheden zullen er niet komen.

Vraag: “Beter” in de zin van het egoïsme?

Antwoord: Nee, op het gebied van gevoelens. In onze gevoelens zal het alleen maar erger worden. Niet omdat ik spreek als een kwade profeet, maar omdat het gaat over het doel van de schepping, dit is haar plan – om ons naar de volgende staat te brengen, op welke manier dan ook. Daarom zullen we klappen krijgen totdat we bereid zijn om onszelf te corrigeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/by-hook-or-by-crook/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How Will Humanity Die Out” 10/22/12

Related Material:
Final Correction Is On Its Way!
Coronavirus: Through All The Galaxies
The Problem Of Universal Correction

Filed under: Crisis, Dissemination, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Je corrigeert de hele schepping!

115.05Wij denken dat we alleen onze eigen ziel corrigeren. Maar de ziel van ieder mens strekt zich tussen alle zielen uit. Dus als ik mijn kleine deeltje corrigeer, corrigeer ik daardoor de integratie van mijn deeltje in alle zielen.

Daarom kunnen we niet zeggen dat een mens alleen zijn eigen ziel corrigeert. Hij corrigeert de hele schepping, alleen in de zeer kleine mate waarin hij in de schepping is opgenomen. Daarna voegt hij steeds meer correcties toe en in die tijd corrigeren ook andere mensen zichzelf en hun integratie.

Hierover staat geschreven: “Zij hielpen ieder hun vriend”, dit betekent dat ik mijzelf corrigeer in hem en hij corrigeert zichzelf in mij, zo corrigeren we allemaal iedereen en worden we als één mens met één hart.

Ieder mens omvat 600.000 zielen die zelf ook weer verdeeld zijn in 600.000, en die zijn weer verdeeld in 600.000, enz. Dan blijkt dat ieder van ons als Adam HaRishon is, en als wij ons allemaal met elkaar verbinden, worden wij ook als één ziel van Adam HaRishon.
Het gaat hier niet over de hoeveelheid, maar over de diepte van het gevoel van eenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/you-correct-the-entire-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 3/28/23, “Connecting into One Soul”

Related Material:
All The Creation Is Me
Correct Yourself, Correct The World
What To Correct: Myself Or The World?

Filed under: Adam-The Common Soul, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Onthoud dat alles van de Hoge Kracht komt

236.02“Onthoud dat jullie slaven in het land Egypte waren.” Wij gaan door twee staten heen: een periode van neergang en een periode van opgang. De neergang komt eerst, omdat dit de tijd is van de onthulling van de neiging tot het kwaad, van alle egoïstische eigenschappen en van onze afscheiding. Daardoor hebben we later dingen om te corrigeren.

Eerst dompelen we ons in ons egoïsme onder, dan corrigeren we het en dompelen we ons in een nog groter egoïsme onder, dan corrigeren we dat weer. Zo komen we stapje voor stapje dichter bij de volledige correctie.

We moeten dit allemaal onthouden – namelijk dat de Schepper alles doet. Er is geen ander dan Hij! Hij geeft ons de neiging tot het kwaad en Hij geeft ons de neiging naar het goede, Hij beheert het hele proces van correctie, waarbij Hij ons van situatie naar situatie verandert. Er is niets wat niet van Hem komt.

Wij moeten ons aan de Schepper vastklampen, zoals een baby zich aan de moeder vastklampt als hij op haar armen zit, dan is hij rustig en nergens bang voor. Wij moeten ons ook stevig vasthouden aan de Ten waarin de Kracht van de Schepper aanwezig is, want deze Kracht verbindt ons met elkaar. Zo gaan we vooruit.

Er gebeurt niets om ons kwaad te doen, alles is er alleen maar om ons steeds steviger met elkaar en met de Schepper te verbinden. Daarom moeten we onthouden dat alles van één Hoge Kracht komt om ons te helpen met steeds meer groei. Er is geen kwaad, alles heeft een goede bedoeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/remember-that-everything-comes-from-one-upper-force/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/27/23, “Pesach (Passover)”

Related Material:
“Remember That You Were A Slave In The Land Of Egypt”
Are We Slaves?
A Slave Cannot Understand Someone Who Is Free

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe de wereld eruitziet na de laatste correctie

I715eder individu zal begrijpen dat wat goed is voor hemzelf en wat goed is voor het collectief hetzelfde is, daardoor zal de wereld tot haar volledige correctie komen (Baal HaSulam, “The Peace“). 

Het lijkt misschien zo dat we het hier over communisme of socialisme hebben, maar in feite legt de Wijsheid van Kabbalah de alomvattende natuurwet uit, namelijk dat alles in de natuur verbonden is met elkaar, verbonden in een integrale vorm waardoor iedereen van iedereen afhankelijk is.

De Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe wij deze natuur kunnen beïnvloeden om elk element van de natuur en de alomvattende kracht ervan, de Schepper genaamd, gunstig te beïnvloeden.

Noem het socialisme of communisme, het doet er niet toe, maar de alomvattende wet van de integrale natuur werkt vanaf het allereerste begin in het hele universum. Er is slechts één Kracht die handelt, alles met elkaar verbindt en naar volledige eenheid leidt. Alle delen van de natuur zijn met elkaar verbonden en wij hebben niet het recht om ze uit deze integrale afhankelijkheid – die oorspronkelijk in de natuur is gelegd – te halen.

Daarom moeten we deze wet bestuderen en weten hoe we haar moeten toepassen zonder er zelf wijzigingen in aan te brengen die ons handiger lijken en in ons eigen voordeel. Het is onze taak om de wetten van de natuur te bestuderen en ze op te volgen. Dit advies wordt ons door de Wijsheid van Kabbalah gegeven, en zij die dit advies opvolgen zullen er zeker in slagen.

Na de laatste correctie zal de hele mensheid zo met elkaar verbonden zijn dat iedereen zijn bestemming zal begrijpen en de hele werkelijkheid van begin tot einde duidelijk aan ons zal worden onthuld, dat wil zeggen dat de Schepper aan iedereen zal worden onthuld. We zullen in een heldere, transparante wereld leven en we zullen weten hoe we op de juiste manier kunnen leven in onderlinge samenwerking en eenheid, in een omarming met elkaar, niet alleen met mensen, maar eveneens met alle levenloze natuur, met planten en dieren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/what-will-the-world-be-like-after-the-final-correction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/21/23, “Connecting the World in the Last Generation”

Related Material:
Society Based On The Laws Of The Creator
The Socialistic Ideal And The Ripening Of Society
The Ideal Principle Of The Society Of The Future

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Society of the Future, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Als een vijand een vriend wordt

963.1Vraag: Hoe gebruiken wij afgunst op de juiste manier zonder dat we proberen om het in onszelf uit te doven?

Antwoord: We hoeven niets uit te doven, zelfs niet de meest negatieve gedachten en motieven! Dit wordt allemaal door het Licht gecorrigeerd, niet door jou, dus er is niets om in jezelf te onderdrukken.

Integendeel, als zich allerlei negatieve eigenschappen manifesteren, betekent dit dat je nu het Hoge Licht nodig hebt dat je een beetje gaat corrigeren. Dat is alles. Dit betekent dat je het Licht nodig hebt, zonder negatieve gevoelens zou dat niet gebeuren.

Vraag: Laten we zeggen dat iemand behoefte heeft aan het Licht, maar dat neemt niet zijn verlangen weg om iemand neer te steken. Of wordt dat op de een of andere manier getransformeerd?

Antwoord: Het wordt getransformeerd. Het lijkt alsof je de intentie wegsnijdt, maar het verlangen blijft.

Als je een verlangen hebt om mensen te slachten, ga dan naar een slachthuis en ga daar als veeslachter werken. De transformatie vindt in de intenties plaats.

Mijn intentie om iemand letsel toe te brengen verandert in het tegenovergestelde. Ik corrigeer het met de hulp van het Hoge Licht naar het tegenovergestelde, dan wordt mijn vijand mijn meest geliefde vriend, hoe ongelooflijk het nu ook lijkt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/when-an-enemy-turns-into-a-friend/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to Use Envy Correctly” 9/8/12

Related Material:
The Enemy Is Among Us!
The Uniting Enemy
“Is it possible to love your enemy?” (Quora)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De grootste egoïst ter wereld

231.02Vraag: In Kabbalah staat geschreven dat zij die groter zijn dan hun vrienden meer egoïsme hebben. Dan bent u vast de grootste egoïst van allemaal?

Antwoord: Ik ben altijd een heel grote egoïst geweest, zozeer zelfs dat ik anderen gewoon niet kon horen en niet op hen afgestemd kon zijn.

Vraag: Waar haalt u nu het geduld vandaan om te luisteren naar de meest domme uitspraken?

Antwoord: Ik integreer in degene die vraagt, in zijn verlangen. Zijn verlangen is nieuw in de wereld. Het doet er niet toe dat ik dat al heb meegemaakt en hij niet. In het alomvattende systeem is dit verlangen nog niet gecorrigeerd en als iemand een vraag stelt, verbind ik mij met zijn verlangen en breng ik een correctie aan.

Voor mij is dit een mogelijkheid om meer te doen, dus ik ben blij met zulke uitingen. Dezelfde vragen kunnen duizenden uren herhaald worden, maar elke keer worden ze gesteld door andere elementen van het alomvattende zielen stelsel, daarom zie ik dit elke keer als een gelegenheid tot correctie. Door mijn antwoord verbind ik iemand met het spirituele, en dan gaat hij weer verder.

De verandering vindt via mij plaats.

Het is gewoon een systeem, zoals we dat nu in de technologie zien, in computers en in sommige grote netwerken. Het is een systeem! Natuurlijk werkt het volgens heel andere principes, in de eerste plaats volgens de principes van geven. Ten tweede is het een integraal systeem. Alles daarin werkt tegelijkertijd met elkaar samen, er bestaat geen tijd, er bestaan geen cycli. Het is geen pulssysteem, maar een analoog systeem. Het is niet mogelijk om dit te beschrijven.

Maar in principe kunnen we elkaar op de een of andere manier beïnvloeden. Het gebed wordt de onthulling van het verlangen genoemd en het antwoord op het gebed is het ontvangen en de vervulling van het verlangen. Er staan twee heel interessante artikelen in Het Boek De Zohar over het omhoog brengen van het gebed en de vervulling ervan, daarin worden deze wetten van uitwisseling beschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/the-biggest-%d0%b5goist-in-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The Biggest Еgoist in the World” 7/14/12

Related Material:
Revealing The Spiritual System
In A Single Spiritual System
Segula Is The Access To The Spiritual System

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →