Category Archives: Correctie

Beïnvloed door de buitenwereld

Vraag: Mijn vraag gaat over het dagelijks leven. Hoe kan ik de aandacht vermijden van mensen die ik niet als een deel van mijn omgeving beschouw wegens hun mogelijke destructieve invloed op mij? Hoe kan ik dit doen zonder hen te beledigen en conflicten vermijden? Waarom stuurt de Schepper hen naar mij toe op mijn levenspad?

Antwoord: Het punt is dat dit geen mensen buiten je zijn, ze bestaan in jou. Je moet je innerlijke gevoelens en eigenschappen stroomlijnen, dan zal je zien dat zij je niet meer beïnvloeden.

Dit wordt allemaal met een bedoeling in je wakker gemaakt door hetzelfde Hoge Licht dat alle ruimte volkomen vult, zodat je alles wat negatief is in positief kunt veranderen. Deze mensen roepen een extra kritische analyse in je op, je moet luisteren en je mening nog meer versterken.

Dan zal je zien dat deze mensen niet buiten je zijn. Ze zijn ze in je. Het is allemaal een uiterlijke vertoning van je innerlijke persoonlijke twijfels en tegenstrijdigheden.

Ga dus maar in alle vrijheid met hen om, maar dan wel met de intentie dat jij bereid bent om tot de waarheid te komen. Leun tegen niemand aan, maar analyseer elke situatie. Als je dat dan nog niet kunt, begrijp je in ieder geval dat je nog onbeantwoorde vragen hebt. Later zal je het verder kunnen uitzoeken. Schrijf ze nu eerst maar op en laat ze even rusten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/influenced-by-the-outside-world/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Elementen van de natuur die correctie nodig hebben

Opmerking: Uit tal van experimenten blijkt hoezeer iemand die planten verzorgt ze met zijn gedachten beïnvloedt.

Mijn antwoord: Een mens beïnvloedt niet alleen planten en dieren met zijn gedachten, maar zelfs stenen. We kunnen het alleen nog niet onderzoeken.

Er is zo’n totale onderlinge verbondenheid en zo’n totale wisselwerking tussen alle delen van de schepping, dat wij, als we dit netwerk van krachten zouden zien, zouden ontdekken dat alleen wij mensen een negatief, schadelijk element zijn in dit systeem van krachten.

Levenloze, vegetatieve en animale vormen van de materie hebben geen vrije wil, daarin is geen egoïsme aanwezig. Ze bestaan volgens de wetten die de natuur in hen heeft verankerd. De mens is echter, dankzij zijn vrije wil en zijn egoïsme, het enige schadelijke deel van de natuur.

Vraag: Waar is hier sprake van de vrije wil van een mens? Dieren handelen op basis van instincten en mensen volgens de wil om te ontvangen, om anderen te gebruiken.

Antwoord: De vrije wil begint op het moment waarop wij ervan overtuigd raken dat onze vorige manier van doen incorrect was. Dan onthult zich in ons tegelijkertijd het verlangen naar iets hogers, het verlangen om voorbij deze wereld te gaan, om er bovenuit te stijgen. Dan kan dit “hogere” zich aan ons openbaren.

Kabbalah helpt hierbij. Het is de enige manier waarop wij onszelf kunnen corrigeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/element-of-nature-that-requires-correction/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up, Reference Point”

Filed under: Egoism, Free Will | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen wij het kwaad corrigeren?

Vraag: Wat houdt de correctie van kwade eigenschappen, verlangens, begeerten en gedachten in?

Antwoord: Dat kan alleen in de Ten. Alleen kan ik niets beginnen.

We hebben het beste, duidelijkste en meest accurate systeem, dus maak er gebruik van. Verbind je met dit systeem en je zult zien wat het je kan geven, hoe deel zijn van en verbinden met de Ten onmiddellijk correctie ten gevolge heeft van eenieder die tot de Ten behoort. Als je dat doet, heb je geen andere manier van correcties meer nodig.

We kennen de spirituele wetten niet, maar door onszelf te pushen om ons in de Ten met de anderen te verbinden, verkrijgen wij een duidelijke en accurate vorm van de spirituele staat en dan wordt de Schepper daarin onthuld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/how-can-we-correct-evil/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 7/7/19

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Word wakker – Vuur!

Bij alles wat er in de wereld gebeurt, moeten wij het goede en welwillende bestuur van de Schepper zien, die ons alleen het goede brengt. Op deze manier corrigeert Hij de zielen en verbindt Hij hen tot één gemeenschappelijke ziel.

Wij zien alles echter anders en de vraag is in welke mate ik de waarheid wil ontdekken om de Schepper te kunnen rechtvaardigen en Hem dankbaar te zijn voor Zijn goedheid door mij aan Hem te hechten. Dit is mijn correctie.

Als ik een corrupte wereld zie, komt dat omdat ik oordeel vanuit mijn onvolkomenheid. Wij zien niets buiten ons, maar alleen wat er in ieder van ons en in ons allemaal samen gebeurt. Alle overstromingen, branden en pandemieën zijn symptomen van onze eigen ziekte.

Als wij naar een dokter zouden gaan die bij ieder van ons en bij ons allemaal samen een diagnose zou stellen, zou hij schrikken van de ernst van onze ziekte. Hij zou zeggen: “Zien jullie branden? Dat komt omdat jullie hoge koorts hebben. Zien jullie overstromingen? Dat zijn ook ziekten die jullie hebben. De ene keer voel je de krachten van Gevura die aan de rechterkant verschijnen als overstromingen en een andere keer manifesteren zij zich aan de linkerkant als vuur. In het midden, daar tussenin, is er nog een klap: de pandemie. Jullie zullen nog vele andere klappen ervaren aan de rechterkant, aan de linkerkant en in het midden, want ik heb geen andere manier, ik kan jullie alleen met zulke klappen overtuigen van de noodzaak van correctie.”

Dan blijkt dat het onze schuld is dat wij ons in deze moeilijke situatie bevinden, want er zijn al vele jaren verstreken waarin wij ons, op geen enkele andere manier, de noodzaak van correcties gerealiseerd hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/wake-up-fire/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/25/21, “Entry Into the Spiritual Degree”

Related Material:

A Stick Instead Of A Carrot

Stairway To The Heights Of Creation

The Creator’s Order To Each Person

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbinding boven afwijzing

Vraag: U zegt altijd: “Liefde bedekt alle misdaden.” We hebben het er nu over dat we eerst de 9e Av hadden, vernietiging, afscheiding, en het daaropvolgende stadium is al verbinding. Welke misdaden moeten wij met liefde bedekken, waar hebben we het dan over?

Antwoord: Over het kwaad dat in elk verlangen van ons aanwezig is. Hoewel de gemiddelde mens hier helemaal niets van voelt. Dat is nu juist het probleem.

Als hij op de juiste manier naar zichzelf kijkt, zal hij zien dat er in al zijn gedachten en daden maar één enkel verlangen aanwezig is, het verlangen om te ontvangen, te winnen, te bezitten, beter te willen zijn dan anderen.

Vraag: Er moet dan een soort standaard zijn waaraan ik mezelf constant kan afmeten. Laten we zeggen dat de Schepper die standaard is. Maar voordat Hij onthuld is, kan ik niet begrijpen wat dat kwaad in mij is wat ik moet corrigeren, dat is toch zo?

Antwoord: De Schepper ontdek je geleidelijk. En afhankelijk daarvan gaan we voelen hoeveel kwaad er nog in ons aanwezig is.

Vraag: U hebt gezegd dat er in de spirituele wereld geen verschil is tussen liefde voor een man en liefde voor een vrouw. Waar gaat dit over? 

Antwoord: Het gaat over verbinding boven afscheiding, boven elkaar afwijzen. Elkaar afwijzen noemen we haat, en wederzijdse aantrekkingskracht met het doel om tot de onthulling van de Schepper te komen omdat we Hem willen verblijden, noemen we liefde.

Vraag: Betekent dit dat het spirituele werk voor mannen en vrouwen hetzelfde is?

Antwoord: Ja, het verschil in geslacht doet er totaal niet toe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/connection-above-rejection/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States”

Related Material:

The Day Of Love After The Day Of Destruction

A Worldwide Action Of Love Dissemination!

There’s Nothing Worse Than Indifference

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De natuur is één

Vraag: Elk systeem dat wij kennen, gaat door vier fasen van ontwikkeling: geboorte, bloei, verwelking en dood. We staan nu aan het begin van de schepping van de spirituele grondslagen van het management, gebaseerd op de principes van Kabbalah. Is het mogelijk om enkele voorwaarden of fundamenten te creëren voor een nieuw systeem van ontwikkeling? Of is het een natuurwet waaraan we niet kunnen ontsnappen?

Antwoord: Het is een feit dat een integraal systeem van volledige onderlinge verbondenheid, inclusief mensen, het denken, voelen, absoluut alles, in de natuur bestaat op het levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveau.

Met betrekking tot de mens nemen wij de natuur echter niet waar als integraal, eeuwig, oneindig en perfect, omdat wij haar waarnemen met onze egoïstische zintuigen. Daarom zien wij onze wereld als niet verbonden en op afstand, en beoordelen wij alles wat er gebeurt vanuit onze egoïstische eigenschappen.

Zodra wij ons gaan verbinden met elkaar, ontdekken we de natuur in haar ware, integrale vorm en zal zij zich op een heel andere manier aan ons laten zien. In de mate waarin wij onszelf corrigeren, zullen we ook de natuur gecorrigeerd zien. Maar we hoeven haar niet te corrigeren, we zullen het eenvoudigweg zelf ontdekken als onze zintuigen gecorrigeerd zijn. Al onze staten van zijn, zijn immers volkomen subjectief.

Het enige wat we moeten veranderen, is onze waarneming van de werkelijkheid, de waarneming van de mens zelf, dan zullen we zien dat buiten ons de natuur volkomen integraal is.

In feite is zij één! Het is niet nodig om haar te verdelen onder verschillende wetenschappen en verschillend te benaderen. Wij onderscheiden verschillende stadia en formaties in de natuur, dat komt alleen door ons beperkte begrip.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/nature-is-one/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference about the Science of Management”

Related Material:

Integrality Of The Overall System

Becoming One System

Assembling A System Of Separate Desires

Filed under: Crisis, Globalization, Kabbalah Study, Perception, Science | Add Comment / Ask Question →

Het coronavirus komt terug

Het coronavirus zal onvermijdelijk terugkomen. Wij hebben uit de eerste golf van de pandemie niet de juiste conclusies getrokken, nu zal de tweede golf komen. Het enige wat we van de eerste golf hebben begrepen, is dat we thuis moesten blijven en dat we, als we naar buiten gingen, een masker moesten dragen en afstand bewaren. Maar natuurlijk is dit niet genoeg om onze situatie te corrigeren.

Daarom verwachtte ik in het begin niet dat het coronavirus snel zou verdwijnen. Het was alleen nog maar de eerste golf en er zou een tweede volgen, dat gebeurt nu al. Het is niet alleen een herhaling van de eerste golf, maar er komen nieuwe mutaties van het virus, uit een nieuwe bron. Ik denk dat er een derde golf zal komen als we de winter naderen.

Het is heel goed mogelijk dat deze golven met grote regelmaat terug zullen komen, keer op keer, om ons te leren dat we uiteindelijk onszelf moeten aanpakken. Anders zal het virus ons weer losmaken van het normale leven dat we eerder hadden. Dan zullen we de hele routine van het leven weer moeten veranderen, de economie, de industrie, vormen van werk, de kinderopvang, de vormen van communicatie en interactie.

Het virus treft alles omdat onze hele wereld is gebouwd op de verbinding tussen mensen. Het is juist deze verbinding die door de pandemie getroffen wordt. We zullen steeds meer gaan voelen hoezeer deze blokkering van de verbinding een kwalitatieve hindernis is. De pandemie zal het ons zelfs niet toestaan om met maskers op te communiceren.

Het virus zal zodanig muteren dat vaccinaties niet meer zullen werken, zodat we zullen gaan nadenken over wat de aard van de vaccinatie zou moeten zijn, wat de werking zou moeten zijn en hoe wij ons moeten voorbereiden om geen zware klappen te krijgen. We moeten slimmer gaan worden!

De golven van de pandemie zijn te vergelijken met de plagen in Egypte die ons aanspoorden om boven ons egoïsme uit te stijgen, om uit de macht van de Farao te komen. Is dit de richting van onze acties, gedachten en gesprekken? Realiseren wij ons dat het coronavirus dezelfde plaag is als het volk Israël in Egypte meemaakte: bloed, kikkers, luizen, en wat er verder nog gebeurde? Wij moeten dit alles ook doormaken, maar dan in een andere vorm.

Je kunt proberen om de grenzen te sluiten zodat het virus niet van buitenaf binnendringt, maar dat zal niet helpen, want de Schepper gaat ermee door om Zijn verheven programma uit te voeren. Het virus zal niet verdwijnen en ons niet verlaten, want het heeft tot nu toe geen enkele verandering in ons teweeggebracht. Dus het zal het volk Israël en de hele wereld keer op keer moeten treffen.

Israël kan door zijn innerlijke correctie zichzelf en de hele wereld van de pandemie genezen door als medicijn te dienen voor de hele menselijke samenleving. Als de Joden ermee beginnen om op de juiste manier met elkaar om te gaan, zal de pandemie over de hele wereld verdwijnen en zal de hele mensheid genezen worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-coronavirus-is-coming-back/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “A Conversation with Journalists” 6/24/21

Related Material:

Where Is Salvation From The Coronavirus?

The Virus Softens Our Hearts

The Viral Trajectory

Filed under: Coronavirus, Israel, Israel Today | Add Comment / Ask Question →

Correctie van de oorsprong van de ziel

Elk moment wordt ons de mogelijkheid gegeven om nieuwe staten (Reshimot) van het breken van de kelim te verhelderen. We kunnen ze onderzoeken op een aardse manier, zoals de hele wereld dat doet, maar we kunnen ze ook op een spirituele manier onderzoeken, dit houdt voor alle staten een volkomen ander tempo en een andere oplossing in.

Als wij met de Reshimot op een spirituele manier omgaan, willen we met elke Reshimo (staat) dichter bij de Schepper komen. Al we met de Reshimot op een aardse manier omgaan, besteden we daar geen aandacht aan en gaan we op een automatische manier door alle staten heen, zoals dat geldt voor de levenloze natuur, de planten en dieren.

Dus als we met de staten in een spirituele vorm werken, heeft eenieder de mogelijkheid om de oorsprong van zijn ziel te corrigeren en te integreren in de gemeenschappelijke ziel van Adam. Op deze manier vervullen we onze opdracht in deze wereld en zullen we op een ander niveau verder kunnen gaan, op een volkomen ander, spiritueel niveau van bestaan. 

Het belangrijkste is dus om boven een staat uit te stijgen, boven elke staat, en de staat naar een spiritueel niveau te brengen: ik + de groep + de Schepper; dat wil zeggen: Israël, de Torah en de Schepper zijn één, ze vormen één geheel. Als ik – ongeacht op welk niveau en in welke omstandigheden – tot een dergelijke eenheid kom, als ik daarover nadenk en er sterk naar verlang om ze samen te brengen, wek ik de gebroken Reshimot in mijn ziel en corrigeer ik mijn ziel aan één stuk door.

Als ik wil dat het met elke staat zo gaat, vervul ik mijn taak in het leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/to-correct-the-root-of-the-soul/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 6/18/21, “Advance By Overcoming”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Meaning Of Life, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Fysieke gebeurtenissen en hun spirituele oorsprong

Opmerking: De grote Kabbalist de ARI heeft geschreven dat in de toekomst alle feestdagen zullen vervallen, behalve Poerim.

Mijn antwoord: Alle feestdagen spreken over tussenliggende spirituele staten op het pad van correctie, van zuiver egoïsme tot zuiver altruïsme, vol liefde, daarom zal de laatste staat niet gecancelled worden. Dat is de betekenis van Poerim.

Vraag: Op wat voor manier heeft men de “Estherrol” geschreven?

Antwoord: Men bevond zich spiritueel in deze staat.

Opmerking: Maar deze rol is geschreven als een verhaal voor kinderen.

Mijn antwoord: Dat lijkt voor ons alleen maar zo.

Vraag: Het is wel duidelijk dat er enige diepte in te vinden is, maar als je er oppervlakkig naar kijkt, er staat in dat het feest 180 dagen duurde. Hoe kan zoiets?

Antwoord: Waarom niet? Ze zaten niet de hele dag aan tafel. De leiders van alle onderdanen kwamen bijeen, discussieerden met elkaar, studeerden, keken naar het dansen en dineerden. Dit alles bij elkaar wordt een feest genoemd.

Achter dit alles zijn er spirituele staten verborgen, daarom hebben ze dit beschreven.

Vraag: Gebruikten ze de gebeurtenissen van onze wereld als basis?

Antwoord: Ja. Het is namelijk zo dat de oorsprong van iedere gebeurtenis in onze wereld in de spirituele wereld aanwezig is. Dus als er speciale gebeurtenissen beschreven worden, verwijzen zij naar de oorsprong ervan. Dat is nog steeds zo. Daardoor weten we hoe het toen gebeurde, en zo behoort het ook te zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/material-events-and-spiritual-roots/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States”

Related Material:

Choosing The Path Of Correction

Purim—On The Calendar And In The Heart

New Life 1094 – Concealment And Revelation On Purim

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een kostbare bloem

De onthulling van de Schepper in onze tijd, in onze generatie die de laatste generatie wordt genoemd, vindt alleen plaats in Arvut (wederzijdse verantwoordelijkheid). Wederzijdse verantwoordelijkheid is onze spirituele kli (vat). De onthulling van de Schepper, de toegang tot de Hoge Wereld, ons hele spirituele bestaan, worden alleen in Arvut gerealiseerd.

Er is een speciale kracht in Arvut aanwezig. Door uit mijzelf te treden en opgenomen te worden in de vrienden, ontdek ik mijn ziel. Zij is niet in mij aanwezig, daarom kan het hoge Licht niet bij mij binnenkomen en mij corrigeren. Het kan mij alleen helpen om mij in de vrienden te integreren en de Schepper daar te vinden. Dat wil zeggen dat mijn ziel in de vrienden is.

Dit is duidelijk te zien als je naar de spirituele structuur kijkt. Als ik Malchut ben in de spirituele kli van de tien Sefirot, zijn mijn vrienden de negen hogere Sefirot. Dan blijkt dat – wanneer ik mij in hen integreer – ik de eigenschappen van geven van hen ontvang. In deze vorm voltooi ik mijn spirituele kli die in de vrienden aanwezig was, en door Arvut helpt eenieder van ons de ander om de eigenschappen van geven te verkrijgen en gereed te zijn voor de onthulling van de Schepper.

Daarom zullen wij zonder Arvut waar te maken geen enkele stap op het spirituele pad kunnen zetten. Alleen door ons met elkaar te verbinden, dichter bij elkaar te komen, ons te verbinden en elkaar te helpen, trekken wij het hervormende Licht aan en nodigen wij de Schepper uit om Zich in ons te onthullen. Deze wens alleen al, om ons innerlijk met elkaar te verbinden, is voldoende om ons van het fysieke bestaan tot spiritualiteit te verheffen.

Het is onmogelijk om alleen het hervormende Licht aan te trekken, ik heb niets om het in op te vangen. Ik moet één geheel worden met mijn vrienden, dan kan ik het Licht naar dit geheel toe trekken en kan het hervormende Licht vervolgens weer teruggaan naar de bron. Op deze manier ontvangen wij de spirituele kli en maken wij een begin om de Hoge Wereld binnen te treden.

Arvut is een heel diep concept. Alle spirituele wetten komen voort uit het hebben van verantwoordelijkheid voor elkaar. Alles wat Kabbalisten hebben geschreven en gezegd, komt voort uit wat zij hebben bereikt door Arvut. De gehele werkelijkheid is in tweeën verdeeld: zonder Arvut is het fysieke bestaan en met Arvut is spiritualiteit.

In feite is Arvut het enige wat wij nodig hebben, want het is de enige handeling die de gebroken kli van Adam HaRishon naar correctie leidt. Door ons grote verlangen om terug te keren naar dit verlangen naar verbondenheid en eenheid boven ons egoïsme en alle verstoringen uit, en door onze vraag aan de Schepper om ons daarbij te helpen, komen wij tot correctie.

Wij moeten ervoor zorgen dat de vrienden ontdekken wat zij missen op het gebied van spiritualiteit en dat de Ten (een groep van 10 mensen) zich zowel in goede als in slechte staten met elkaar verbindt. Eenieder moet het gevoel hebben dat hij vrienden heeft die bereid zijn om alles voor elkaar te doen.

Arvut is als een bloem die onze voortdurende zorg nodig heeft om te kunnen groeien, want dit is de kli waarin de Schepper onthuld kan worden, onze verlangens, die de juiste verbinding hebben bereikt, zijn gegroeid en worden nu onthuld door ons gemeenschappelijke scherm. De innerlijke kracht die onze verlangens bijeenhoudt en ze de juiste richting geeft, heet Arvut.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/precious-flower/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the World Kabbalah Convention “From Ten To One” 6/4/21, “Arvut Inside the Ten,” Lesson 2

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →