Category Archives: Coronavirus

“Antisemitisme: De Virus Pauze Is Voorbij” (Times of Israel)

 

The Times of Israel publiceerde mijn nieuwe artikel  “Anti-Semitism: The Virus Break Is Over

Voordat COVID-19 de wereld op een stormachtige manier veroverde, waren de kranten vaak gericht op de verspreiding van een wereldwijd antisemitisme. Het coronavirus heeft mensen in de overlevingsmodus geplaatst en als je bezig bent je eigen leven en het leven van je dierbaren te redden, blijft er nog maar weinig energie over om te haten.

Maar nu lijkt het erop dat de afwezigheid van het antisemitisme bijna voorbij is en dat de Jodenhaat terugkeert. Het was vanaf het begin duidelijk dat Joden hun hoop niet op de superbug moesten vestigen om hen de woede van de naties te besparen, maar gezien het feit dat het antisemitisme al voor het hoogtepunt van de pandemie terugkeert, is absoluut een reden tot bezorgdheid.   

Experts en milieuactivisten over de hele wereld beweren dag en nacht, dat de uitbraak een product van ons egoïsme is. Onze hebzucht, ons winstbejag en de exploitatie van de natuur en elkaar, hebben de bronnen van de aarde uitgeput, dieren uit hun natuurlijke leefomgeving verdreven naar een ongezonde nabijheid van mensen, en door dit alles bevinden zich tientallen miljoenen mensen onder de inkomensgrens, waardoor het onmogelijk is om gezond te blijven. Dit is een broedplaats voor allerlei soorten ziektekiemen, een biologische bom die op het punt staat te ontploffen.

In eenvoudige bewoordingen gezegd: ons ego heeft de planeet uitgeput, haar uit balans gebracht en nu hervat zij de regie en herstelt zij het evenwicht ten koste van ons. Het is geen wraak, maar een daad om het evenwicht te herstellen.

Geef de CEO de schuld

Als het coronavirus ons iets heeft geleerd, is het dat we niet alleen op de melodie van ons ego kunnen blijven dansen, we moeten evenwicht brengen. Maar hoe doen we dat?

Ik ben uitgebreid ingegaan op het beantwoorden van deze vraag in mijn boeken: Like a Bundle of Reeds: Why Unity and Mutual Guarantee Are Today’s Call of the Hour en in mijn laatste publicatie: The Jewish Choice: Unity or Antisemitism: Historical facts on antisemitism, een reflectie op de Joodse sociale onenigheid.

Kortom, antisemieten geven ons de schuld van alles wat er mis is met de wereld, omdat ze het gevoel hebben dat wij de wereld beheersen, dus alles wat er mis is, komt door ons. Net zoals je de CEO van een bedrijf de schuld geeft als hij/zij niet goed presteert, geven antisemieten de Joden de schuld als de wereld niet goed presteert.

Volgens de ADL en vele andere NGO’s die de Jodenhaat monitoren, is tegenwoordig een groot en toenemend aantal mensen in de wereld antisemitisch. Als wij daaraan toevoegen dat de wereld een pandemie over de mensheid heeft geworpen, heb je een perfecte storm die wereldwijd op de hoofden van de Joden dreigt los te barsten

De bizarre stemmen van Links en Rechts, die krijsen dat de Joden de schuld van alles zijn, zijn de eerste druppeltjes die vallen voordat het gaat regenen. Maar de wolken die aan de zeer nabije horizon verschijnen, zijn donker, zwaar en heel bedreigend.

Bescherming Vinden Bij Elkaar

De Joden hebben nog tijd. De pauze is nog niet voorbij. Hun toevlucht is, zoals altijd, in hun eenheid te vinden. Dit is, was – en het zal altijd zo zijn – hun onderdak, hun bescherming tegen de storm. Elke Joodse leider heeft er, sinds de tijd van Abraham, Isaak en Jacob, bij de Joden op aangedrongen om zich te verenigen, om op die manier ellende te voorkomen.

Vooral nu kan onze eenheid niet voor onszelf zijn. Wij zijn niet de enigen die eenheid nodig hebben, de hele wereld heeft het nodig. Wij, Israël, zijn door ons egoïsme, de schuld van de vernietiging van de wereld, daarom zijn wij degenen die moeten aanwijzen hoe wij hier – door ons boven ons egoïsme uit met elkaar te verbinden – uit kunnen komen. Als wij ons met elkaar verbinden en een rolmodel van eenheid worden, zullen wij de moderne versie van “een licht voor de naties” zijn, het voorbeeld dat de wereld nu nodig heeft.

Wie kunnen er beter dan wij, in de dagen van Pesach, de weg wijzen naar vrijheid nu de wereld de slaaf is van egoïsme? Het enige voorbeeld dat de wereld nodig heeft, is dat wij ons met elkaar verenigen om elkaar te helpen om boven ons ego uit te stijgen. Daarom is eenheid zo kostbaar voor ons en daarom is dit onze enige hoop.

Filed under: Anti-Semitism, Coronavirus, New Publications | Add Comment →

 

Mijn gedachten op Twitter

Dr Michael Laitman Twitter

Het coronavirus zal ons zuiveren en ervoor zorgen dat wij eraan gewend raken om thuis te zijn.

Voor de eerste keer in de geschiedenis brengt een klein virus zoveel grote veranderingen teweeg, die tegelijkertijd over de hele wereld plaatsvinden en voor de hele mensheid gelden. Let eens op hoe het virus met iedereen omgaat. Ineens liet iedereen alles in de steek en accepteerde de voorwaarden die het stelt. Is er nog een andere kracht in de natuur denkbaar ….

#COVID

Het coronavirus heeft ons allemaal tot één gemeenschap verbonden, één systeem. Het is niet alleen een virus, maar een speciale kracht die ons denken en voelen binnendringt, waardoor er iets gemeenschappelijks in ons ontstaat. Wij begrijpen elkaar, voelen dat we dicht bij elkaar staan en we kunnen ons gemakkelijk voorstellen in welke situatie anderen verkeren.

From Twitter, 4/2/20

Related Material:

My Thoughts On Twitter 4/1/20

My Thoughts On Twitter 3/31/20

My Thoughts On Twitter 3/30/20

Filed under: Coronavirus, Thoughts on Twitter | Add Comment →

 

“Wat zijn de voordelen van het coronavirus op wereldschaal?” (Quora)

Dr. Michael Michael Laitman op Quora: What are the benefits of the Coronavirus on a global scale?

Wat zouden de voordelen kunnen zijn van een virus dat honderdduizenden mensen ziek maakt en tienduizenden mensen over de hele wereld doodt?

Eén voordeel is dat het helpt om ons te realiseren hoe klein en zwak we zijn tegenover de aanwezigheid van een veel grotere natuur.

Het coronavirus is een uitstekend voorbeeld van het feit dat de natuur geen onderscheid maakt tussen rijk en arm, beroemd en onbekend, krachtig en doorsnee, geschoold of ongeschoold, en vele andere etiketten die we op onszelf plakken.

Dus, hoewel we over de hele wereld sociaal gezien afstand van elkaar moeten bewaren, kunnen we nu goed nadenken over onze gelijkheid in relatie tot de natuur.

Wij kunnen zien hoe de grenzen, die we tussen elkaar en tussen landen hebben aangebracht, worden ontkend door een minuscuul klein virus dat alle grenzen overschrijdt, wij zouden er dus verstandig aan doen om van een dergelijk voorbeeld te leren.

De natuur is een integraal systeem en zij wil dat we bewuster worden, zodat wij met elkaar net zo integraal omgaan als zij dat met ons doet.

Als wij deze pandemie nu gebruiken om tot de conclusie te komen dat de natuur groter is dan wij, en wij op een meer integrale wijze met elkaar omgaan, als wij ons vorige paradigma – dat bestond uit de poging om ten koste van anderen alleen zelf te profiteren – veranderen naar een poging om ten dienste te staan van de hele mensheid, de samenleving en de natuur waar we allemaal deel van uitmaken, zullen wij in balans komen met de natuur en haar reacties als positief ervaren.

Totdat het coronavirus ons trof, lieten we toe dat onze egoïstische menselijke natuur, die ten koste van anderen voor zichzelf wil profiteren, ons steeds meer van elkaar scheidde.

Het menselijk ego versplintert de perceptie van de integrale natuur in kleine stukjes.

Hoe verwoestend de effecten van het coronavirus ook zijn, het is zeer waarschijnlijk dat wij, als de pandemie ons leven niet zou zijn binnengekomen, onszelf veel meer schade zouden hebben berokkend, want ons egoïstische gedrag had tot zoveel haat en verdeeldheid geleid, dat er daardoor een wereldoorlog had kunnen uitbreken.

Daarom zullen wij het grootste voordeel uit het coronavirus halen als we deze periode gebruiken om na te denken over hoe gelijk we uiteindelijk allemaal zijn in relatie tot de natuur, hoe onze egoïstische manier van leven in de aanloop naar het coronavirus ons ertoe bracht om onszelf schade toe te brengen; we zouden er goed aan doen om te leren hoe we uit deze pandemie kunnen komen: met een gevende houding van meer zorgzaamheid, steun en bemoediging naar elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-are-the-benefits-of-the-coronavirus-on-a-global-scale-quora/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment →

“Het geheim om de coronavirus lockdown aan te kunnen”

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “The Secret to Overcome the Coronavirus Lockdown

Als je deel uitmaakt van één op de drie mensen in de wereld die nu thuis moeten blijven, is de vraag hoe we deze situatie zinvol kunnen maken relevant.

De golf van de COVID-19 pandemie spoort de mensheid aan om in te zien hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn. Het virus stuurde ons naar huis om niet alleen de verdere verspreiding van het virus een halt toe te roepen, maar ook om een halt toe te roepen aan alles waarmee wij de wereld infecteerden: aan onze veeleisende, uitbuitende interacties waarmee wij probeerden om op de puinhoop van anderen onze eigen dingen op te bouwen. Onze onevenwichtige verhoudingen hebben een negatief effect op de andere niveaus van de natuur – de minerale, vegetatieve en animale niveaus – en de natuur reageert op onze schadelijke invloed door ons enige klappen te geven met de bedoeling ons aan te moedigen om in balans te komen met de natuur.

Hoe vinden wij de innerlijke kracht?

Thuis wordt dan het laboratorium waar wij onze onbalans met de natuur kunnen gaan herstellen door eerst voor harmonieuze contacten met anderen te zorgen. Het is de plek waar wij kunnen gaan nadenken over de manier waarop wij meer rekening met anderen kunnen houden. Maar het ligt voor de hand dat wij ongeduldig worden als de tijd verstrijkt. Positief blijven wordt ingewikkelder als het ego – de wil om alleen voor je eigenbelang te ontvangen – groter wordt, totdat we niet meer met elkaar door één deur kunnen. De gebroken verbindingen tussen ons veroorzaken afstand en ruzies, argumentaties en confrontaties.

De wijsheid van Kabbalah, bekend als de wijsheid van verbinding, legt uit dat dergelijke situaties kansen zijn om boven zulke conflicten uit te stijgen en daardoor samenhang en wederzijds begrip tot stand te brengen. Zoals er geschreven staat: “Eenieder helpt de ander en zegt tegen zijn broer: ‘Wees sterk!’” (Jesaja 41:6) Met andere woorden: door de juiste relatie tussen ons op te bouwen, de ander te helpen, te ondersteunen en aan te moedigen, zullen we de vereiste innerlijke kracht verwerven om goed te doen in de wereld, beginnend bij degenen die het dichtst bij ons staan.

En Kabbalisten adviseren ons: toon genegenheid en zorg. Doe daar je uiterste best voor. Doe het openlijk, totdat de gewoonte je tweede natuur wordt. Hoe kunnen we naar een dergelijk advies luisteren, laat staan het uitvoeren, als het tegengesteld is aan wat het hart voelt? We zullen bereid zijn om toe te geven als we ons realiseren dat er geen andere weg is en dat het alternatief is dat wij als gevangenen in ons eigen huis wonen. Wij kunnen deze lockdown echter accepteren als een kans om te onderzoeken wat wij moeten corrigeren in onze houding naar elkaar, om een meer vervuld leven te leven.

Kinderen zijn kinderen, volwassenen niet

We vragen ons misschien af waar kinderen de kracht vandaan kunnen halen om over een heel sterk verlangen heen te komen en tegen hun natuur in te handelen. Hoe kunnen kinderen bijvoorbeeld de bereidheid verkrijgen om concessies te doen en daardoor een gevoel van gemeenschappelijkheid en begrip krijgen? Dat kunnen ze bereiken als wij ze opvoeden door ons voorbeeld. Als volwassenen een altruïstisch gedrag laten zien en zich niet als koppige kinderen gedragen, maar voorbeelden laten zien van liefde, zorg en geven aan elkaar, zullen kinderen deze voorbeelden imiteren en zich op dezelfde manier gaan gedragen als zij opgroeien.

Het is vrij ingewikkeld, maar ouders zouden hun kinderen, ideaal bezien, moeten aansporen om zulke concessies te doen. Als het ze lukt, wordt hun situatie namelijk veel rustiger en gelukkiger. Wij moeten aan hen (en onszelf) dus het volgende uitleggen: “Denk je dat je er meer bij wint als je koppig blijft?” “Heeft iemand er baat bij als jij weigert om toe te geven?” “Heb jij er blijvend voordeel van als je probeert om anderen te dwingen om toe te geven?”

Dan zullen ze waarschijnlijk na een paar seconden instemmend knikken. Het principe is betrekkelijk gemakkelijk te begrijpen, maar moeilijk om uit te voeren. De menselijke natuur, de wil om te ontvangen, verzet zich. Wat kunnen we dan doen om onze natuur te helpen? Het antwoord is: “Organiseer een ondersteunende omgeving, schep een sfeer die de kinderen (en onszelf) helpt om het ego te overwinnen en achter je te laten, en geef toe ten behoeve van het gemeenschappelijke belang.

Als zowel de kinderen als jij het aanhoren van dergelijke compromissen moe zijn, moeten we het opnieuw aan onszelf uitleggen: “Als wij vechten met ons eigen ego in plaats van het ego van iemand anders, zal de overwinning zachter en aangenamer zijn.”

Wij kunnen hen echter geen lege instructies overhandigen. We moeten dieper graven door aan onze zelfzuchtige natuur op te leggen dat zij afstand moet doen van zichzelf, in ruil voor gezamenlijk voordeel. Als wij dat doen, ontwikkelen we een frisse aanpak om compromissen te sluiten en gaan wij deze eigenschap in onszelf bouwen, ten behoeve van een hoger doel. We zullen geleidelijk de bereidheid ontwikkelen om aan “de hele wereld” toe te geven. Waarom? Om de wereld te kalmeren en deze kracht van het compromis door te geven, de kracht om onze conflicten in evenwicht te brengen. Als wij onze kinderen deze dingen leren, voeden wij ook onszelf op en rijzen wij op die manier naar een hoger niveau van aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Geleidelijk gaan we inzien dat het al onze gezinsleden lukt om hun eigen wil ten behoeve van de ander te annuleren en met een glimlach, rustig en op een aangename manier, gevend te zijn ten behoeve van het hele gezin. Als wij deze kracht om concessies te doen verkrijgen, zullen we in staat zijn om dit vermogen vanuit een kleine unit op grote schaal in de maatschappij te verspreiden. Dan zal iedereen in het belang van de ander gaan denken en handelen, in plaats van te proberen anderen te manipuleren voor individueel belang. Als wij altruïstisch handelen, zal eenieder ontvangen wat er nodig is om te leven, net zoals in een gezin.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-secret-to-overcome-the-coronavirus-lockdown-medium/

Filed under: Coronavirus, Globalization, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

“We zijn de tweede fase van de coronavirus-pandemie ingegaan. Wat staat er vervolgens te gebeuren?” (KabNet)

KabNet publiceerde mijn nieuwe artikel: We Entered the 2nd Stage of the Coronavirus Pandemic. What’s Next?

De eerste schok van de coronavirus-pandemie is voorbij, nu zijn we begonnen aan wat we als de tweede fase kunnen beschouwen.

We begrijpen nu dat deze pandemie wel enige tijd aanhoudt en de hele wereld omvat, velen van ons zijn eraan gewend geraakt om thuis te zitten en niet te werken.

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen met betrekking tot de pandemie, bijvoorbeeld hoe lang het zal duren en hoe ons leven er daarna uit zal zien, maar het is een feit dat we ons hebben losgemaakt van onze vorige manier van leven en dat we ons op een nieuw leven voorbereiden.

Het coronavirus kwam als een tsunami die ons leven van al het overtollige en buitensporige zuiverde, zodat wij ons kunnen focussen op wat echt noodzakelijk en belangrijk is in het leven.

Afgezien van het feit dat we ons in onze behoeften moeten voorzien, zouden we er in deze periode verstandig aan doen om ons toe te rusten met de wijsheid van verbinding.

Ik ben dan ook blij te horen dat veel mensen over de hele wereld al inzien dat het nooodzakelijk is dat de menselijke beschaving wordt gereinigd van het vuil dat zich ophoopte.

Ik ben er zeker van dat ons leven anders zal worden dan hoe het was voordat het coronavirus ons beïnvloedde. We zullen onze levens eenvoudigweg niet kunnen terugbrengen naar de oude situatie.

We zijn ons nog niet bewust van de mate waarin dit virus ons verandert. Naast het wegspoelen van de overtolligheden in ons leven – van alles wat onze egoïstische, menselijke natuur ons dwong te creëren om er zelf, ten koste van de mensheid en de natuur, van te profiteren – ‘wast’ het ons ook innerlijk schoon, namelijk onze houding ten opzichte van elkaar en de natuur, we zullen als andere mensen uit deze periode komen.

Naast het feit dat deze eerste ‘tsunami golf‘ van de pandemie de excessen wegspoelt die ons overdreven ego ons liet creëren, ontwikkelen we een groter besef van de noodzaak om de slavernij van ons ego te beëindigen, dat wil zeggen: om niet langer de eisen van onze verlangens slaafs te volgen en anderen uit eigenbelang te exploiteren, maar ons leven opnieuw op te gaan bouwen, waarbij we alles wat we in overvloed hebben, bijdragen aan de opbouw van een samenleving waarin we positief verbonden zijn met elkaar.

Veel mensen die in deze periode thuis zitten, worden wakker en realiseren zich hoe zinloos het is om achter zelfzuchtige, consumentistische en materialistische doelen aan te rennen.

Daardoor is er nu een groter besef van hoeveel eenvoudiger en duidelijker het leven kan zijn als we alleen hoeven na te denken over de noodzaak om in onze basisbehoeften te voorzien en dat we vervolgens kunnen nadenken over wat het belangrijkste in het leven is. Dat wil zeggen: als we ermee stoppen om ons leven te overladen met rommel die ons via advertenties aangeprezen wordt, kunnen we erover gaan nadenken hoe we ons leven kunnen vullen met wat echt belangrijk is.

Wat is er dan echt belangrijk in het leven?

Als we ons over de hele wereld op een meer ondersteunende, aanmoedigende en zorgzame manier met elkaar gaan verbinden en elkaar als gelijkwaardig beschouwen in het licht van de natuur, kunnen we ons daarop gaan voorbereiden met nieuwe ‘tools’, die we kunnen gebruiken om boven het niveau van onze egoïstische en uitbuitende verhoudingen uit te stijgen, dan kunnen we een ander leven binnentreden.

Wat is dit voor een ander leven? Hoe zou het eruit kunnen zien?

Als we onze verbindingen op de juiste manier implementeren, kunnen we tot prestaties komen die we nog nooit eerder hebben ervaren, niets meer of minder dan het eeuwige leven, een leven dat niet wordt gevolgd door de dood, maar dat heel en perfect is.

Ooit dachten we dat ons universum oneindig was, maar uiteindelijk kwamen we tot het besef dat het, hoewel het al miljarden jaren bestaat, een eigen limiet heeft. Door de verbindingen met elkaar op een positieve manier te realiseren – door boven onze egoïstische houding naar elkaar uit te stijgen – kunnen we een wereld zonder grenzen ontdekken, de eeuwige, spirituele wereld, een wereld die onafhankelijk is van fysieke tijd, ruimte en beweging, een wereld die uitsluitend bestaat in de verandering van onze houding naar elkaar: van egoïstisch naar altruïstisch, van uitbuitend naar ondersteunend, van manipulatief tot aanmoedigend, van ik-gerichtheid naar begrip voor elkaar, van individualistisch naar verantwoordelijkheid voor elkaar.

Daarom doen we er in deze periode verstandig aan om ons – naast het het feit dat we ons moeten voorzien van onze basisbehoeften – toe te rusten met de wijsheid van verbinding, de wijsheid van Kabbalah, die ons een beproefde methode biedt om ons te helpen deze verandering in onze houding naar elkaar te ontwikkelen.

Naast het feit dat de wijsheid van Kabbalah de methode biedt om positieve verbindingen met elkaar te realiseren, met de bedoeling een ​​geheel nieuwe, eeuwige realiteit te ontdekken, legt zij ook de diepere oorzaken uit die zich bevinden achter alle problemen en verschijnselen die zich in ons leven voordoen.

Daarom verricht onze organisatie tijdens deze pandemie grote inspanningen om uit te leggen hoe en waarom het virus is uitgebroken en waar het ons heen leidt, dit alles in de bredere context van de menselijke ontwikkeling binnen het plan van de natuur.

Wij hopen dus dat, vooral tijdens deze unieke periode, de mensheid zich meer bewust zal worden van de manier waarop de natuur ons allen als gelijken ziet, en dat we, als we met elkaar omgaan op de manier waarop de natuur dat doet, een compleet nieuwe, harmonieuze en volmaakte realiteit zullen ontsluiten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/we-entered-the-2nd-stage-of-the-coronavirus-pandemic-whats-next-kabnet/

Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

“De Wereld na het Coronavirus” (Thrive Global)

”Thrive Global publiceerde mijn nieuwe artikel: “The Post-Coronavirus World”

We zullen definitief in een nieuwe, veranderde wereld leven na de coronavirus pandemie

Als reactie op de COVID-19-pandemie plaatst Dave Heinzel op woensdag 25 maart, voor een huis op West Lawrence Avenue in Springfield III, één van zijn handgemaakte borden – samen met een 3 dimensionaal rood hart dat hij ook met de hand heeft gemaakt – met de uitspraak “Alles zal goed komen”. Heinzel verzamelde eerst verzoeken van de social media, het waren er meer dan 200. ”Ik denk echt dat alles goed komt”, zegt Heinzel. “Het wordt alleen maar erger en het wordt niet leuk. We weten dat we mensen gaan verliezen die we kennen, maar het komt wel goed.” Usp News Coronavirus A Usa Il

Voordat we het over de wereld na het-coronavirus hebben, is het helpend als wij begrijpen dat de diepere oorzaak van het virus een door de natuur gezonden reactie is op de egoïstische, competitieve en uitbuitende manier waarop we ons leven leidden.

De natuur heeft ons dit virus gestuurd om de overtollige troep van ons paradigma “maximaal profiteren van anderen in een race naar individueel succes” op te ruimen.

Onze overdreven, opgeblazen, egoïstische benadering van het leven zou uiteindelijk tot veel leed hebben geleid, bijvoorbeeld een wereldoorlog. Maar in plaats daarvan kwam het coronavirus. Het zuivert ons enigszins, op een veel kalmere manier dan wanneer we onze gespannen relaties een explosieve piek hadden laten bereiken.

Er bestaat Niets schadelijks in de Natuur

Velen zien het coronavirus als een grote catastrofe, maar als we inzicht krijgen in de wetten en de modus operandi van de natuur, zien we dat er niets schadelijk is in de natuur.

We hebben elkaar schade toegebracht door de onbezonnen, verdeelde houdingen naar elkaar, toen kwam het coronavirus om ons van elkaar te distantiëren, daardoor kregen we de kans om na te gaan hoe en waarom wij leven zoals we dat doen.

Nu de natuur op een zorgzame en ingenieuze manier de troep die we hadden verzameld, verwijdert, hebben we de gelegenheid om de omgang met elkaar met liefde en vriendelijkheid te vullen – om de menselijke samenleving op een veel helderder en positievere manier voor onze kinderen en kleinkinderen te herstellen.

Ik hoop dus dat we deze coronavirus – periode met succes zullen gebruiken, dat we een ​​positieve shift maken in onze houding ten opzichte van elkaar en in de sociale constructies die we bouwen.

Ik hoop ook dat we elke sociale verdeeldheid, alle haat, xenofobie, uitbuiting, manipulatie, misbruik, depressie, stress en angst van de oude egoïstische wereld achter ons zullen laten en een grote sprong zullen maken naar een nieuwe, tegenovergestelde wereld van positieve verbinding, liefde, gelijkheid, ondersteuning, aanmoediging, geluk, vertrouwen, altruïsme, zorg en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Verwerp de oude egoïstische Wereld. zoek een Nieuwe Wereld waarin wij ons op elkaar afstemmen

Regeringen investeren momenteel miljarden dollars in de hoop dat we de ratrace die we liepen voordat het coronavirus ons trof, weer nieuw leven inblazen. Het zou heel ernstig zijn als we dat doen. Ik betwijfel ten zeerste of dit voor iedereen positief zou zijn.

Terwijl we ons nu in een algemeen erkende crisistoestand bevinden, horen we heel weinig over de tijd vóór het coronavirus, toen we in een andere crisis verkeerden. De intensivering van de verdeeldheid in diverse samenlevingen en tussen verschillende landen – met name tussen Amerika, Rusland, China en Europa – evenals tussen verschillende partijen, leidde ons naar oorlog en naar een financiële en industriële ineenstorting.

Als we de omvang van de crisis begrijpen waarnaar we op weg waren, zien we de coronavirus pandemie als een reddingsboei die de natuur ons toegeworpen heeft.

Daarom zouden we er verstandig aan doen te beseffen dat er niets positiefs was in onze oude wereld en dat het dus geen enkele zin heeft om ernaar terug te keren. Het was een wereld die werd verwoest doordat wij iedere natuurlijke bron waar we de hand op konden leggen, uitputten.

De ironie van onze oude wereld is ook, dat alles gebaseerd was op het feit dat we allemaal probeerden om ergens van te genieten, maar dat het steeds moeilijker werd om te genieten. Als we nu een nauwkeurige berekening zouden maken van de mate waarin we genoten in vergelijking met onze ontevredenheid en ons lijden, in welke vorm dan ook, zouden we ontdekken dat de weegschaal zwaar overhelt naar “ontevredenheid en lijden”.

We hebben onszelf voor de gek gehouden, alsof het goed met ons ging. Wat was er zo positief aan onze oude wereld? Was er iets wat ons een gevoel van blijvend geluk en vreugde heeft gegeven? En of we nu gewone mensen waren die alleen maar probeerden om rond te komen en voor ons gezin zorgden, of mensen die streefden naar meer rijkdom, respect, macht en kennis – we hebben allemaal slechts een moment van tijdelijke vervulling ervaren, daarna bleven we weer met een leeg gevoel achter en hadden we er behoefte aan om opnieuw naar meer vervulling te zoeken.

Uiteindelijk leidden we ons leven allemaal op dezelfde manier: we bevonden ons in een voortdurende jacht naar plezier dat daarna altijd weer door onze vingers glipte zodra we er contact mee begonnen te krijgen.

Het Coronavirus spoelt egoïstisch Afval weg en geeft ons de Ruimte om een ​​betere Wereld te creëren

Daarom zijn we nu een reinigingsperiode ingegaan die het egoïstische, competitieve en sociaal verdeelde afval dat steeds groter werd, wegspoelt. Omdat wij onze oceanen vulden met plastic en radioactief afval, maakten we een puinhoop van de menselijke samenleving.

Op dit moment zou het onze beste stap zijn als we een ​​nieuwe en veel positievere wereld bouwen.

Het coronavirus en alle daaruit voortvloeiende sociale, afstand veroorzakende omstandigheden over de hele wereld, geven ons tijd en ruimte om na te denken over de manier waarop we onze egoïstische samenleving uit het verleden naar de ondergang hebben gedreven. Bovendien, als we het huidige coronavirus zouden vergelijken met pandemieën uit het verleden, zouden we zien dat het aantal doden relatief klein is. Dat wil zeggen dat de natuur deze mogelijkheid voor een positieve transformatie heeft gegeven, vanuit een zekere genade en zachtaardigheid.

Daarom zou het onverstandig zijn als we terug zouden keren naar onze oude wereld met werkdagen van 10 à 12 uur, waarbij we grote delen van de dag in files doorbrachten, een wereld van meerdere crises op persoonlijke, sociale en ecologische schaal, en een steeds groter wordende schuld.

We maken optimaal gebruik van dit overgangstijdperk als wij elkaar helpen om een stap vooruit te zetten in een nieuwe wereld: als we nadenken over de manier waarop we onze verhoudingen kunnen herstellen en boven alle verschillen die we hadden, kunnen uitstijgen, over de manier waarop we nieuwe verhoudingen van wederzijdse inachtneming en verantwoordelijkheid in de menselijke samenleving kunnen implementeren.

Ik hoop dat wij, als de voorwaarden voor sociale distantiëring zijn opgeheven en het tijdperk van het coronavirus ten einde loopt, verder zullen gaan langs de lijn waar we nu mee beginnen: één waar we positieve menselijke verbindingen, die de hele mensheid ten goede komen, waarderen; boven alle egoïstische doelstellingen uit. Door dit te doen, zullen we onze balans met de natuur waarborgen, aan iedereen een nieuwe wereld van geluk en vertrouwen onthullen en ons beschermen tegen alle verdere schade die we onszelf zouden kunnen berokkenen.

Published on March 29, 2020

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/the-post-coronavirus-world-thrive-global/

Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Hoe zal de wereld er na deze epidemie uitzien?

Na de coronavirus epidemie zal de wereld er anders uit gaan zien, nieuw. Het virus is uitgebroken om ons van allerlei rommel te reinigen. In de natuur is er niets schadelijks. Het virus maakt plaats voor goedheid.

Alle rommel waar de menselijke samenleving die we hebben opgebouwd vol van is, zal weggewassen worden en daardoor zal de kans geboden worden om onze contacten met vriendelijkheid en liefde te vullen en zo een prachtige, stralende wereld te bouwen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Laten we hopen dat we dit zullen doen, dat we alle haat en competitie niet zullen meeslepen naar de nieuwe wereld, namelijk het gedrag waardoor we de aardbol vernietigen en onszelf door klimaatrampen en oorlogen ter dood veroordelen. We zijn op dit moment in staat om een nieuwe wereld te bouwen.

Regeringen investeren nu miljoenen dollars, zij hopen op die manier naar het verleden terug te keren. Maar God verhoede dat wij naar onze vorige staat terugkeren. Ik denk niet dat er ook maar één land is waarvoor dat goed zou zijn. Zelfs vóór deze crisis werden we al met oorlogsdreigingen geconfronteerd, en met een financiële en industriële ineenstorting. De spanningen tussen Amerika, Rusland, China en Europa werden steeds groter.

Wij moeten niet naar de oude wereld terugkeren, daarin was niets goeds meer te vinden voor burgers, landen, het leger, de financiën, industrie en handel. Wij moeten het onszelf niet eens meer toestaan om te denken aan de terugkeer naar de wereld van gisteren, alleen een gek kan dat nog doen.

Niemand was nog blij met een dergelijk leven, we deden alsof alles goed ging. Maar wat was er voor goeds aan? Wat betekende het leven voor ons? Nu is de tijd aangebroken om onze maatschappij te reinigen van alle rommel die eraan kleefde. Wij vulden de oceanen met plastic en radioactief afval en we deden hetzelfde met de menselijke samenleving.

Wij moeten een nieuwe wereld opbouwen, een goede wereld. Laat dit virus ons helpen om na te denken en ons te realiseren waarin we terecht gekomen waren. Vergeleken met de problemen die ons eerder bedreigden, stelt de huidige epidemie niets voor. Het is een grote genade van de Schepper dat Hij ons op zo’n vriendelijke manier corrigeert.

Keer nooit meer terug naar de oude wereld, streef alleen maar voorwaarts, naar een nieuwe wereld waarin er niet meer tien uur per dag gewerkt hoeft te worden, we vele nutteloze uren in files zitten, kinderen in de steek gelaten worden en het leven ons voortdurend opeist. Laten we met elkaar een stap voorwaarts maken en niet meer terugkeren naar de oude wereld. Laten we erover nadenken hoe we alleen maar voorwaarts kunnen gaan en boven alles nadenken over nieuwe verhoudingen tot elkaar.

Nu zitten we thuis in quarantaine, we moeten er als nieuwe mensen uitkomen en op een nieuwe manier met elkaar omgaan. Wat is die nieuwe manier? Nu we gedwongen thuis zijn, krijgen we veel goeds voor een nieuwe wijze van opvoeding om in een nieuwe wereld te gaan leven, in een nieuwe maatschappij. Iedereen begrijpt de noodzaak hiervan, laten we dit dus doen. Wat laten we anders voor wereld na aan onze kinderen en kleinkinderen?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/what-will-the-world-be-like-after-the-epidemic/

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/19/20, Selected Highlights

Related Material:

The Global Pandemic

Coronavirus—A Consequence Of The Imbalance Of Nature

Coronavirus: A Message From Nature

Filed under: Coronavirus, Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Door het coronavirus verandert de werkelijkheid, deel 4

Stadia van de ontwikkeling van de mensheid: hulpeloosheid en angst

Vraag: Welke stadia in de ontwikkeling van onze gevoelens moeten wij meemaken? Is dat bijvoorbeeld eerst onverschilligheid, dan angst, dan hulpeloosheid, enz.?

Antwoord: Een gevoel van hulpeloosheid werkt heel goed. Als je je hulpeloos voelt en plotseling begint te voelen dat je maar één uitweg hebt, namelijk elkaar steunen, is er niets anders meer nodig.

We zijn volledig afhankelijk van de natuur om ons heen. Zij kan alles met ons doen, op één ding na. Als wij om elkaar geven, komen we in een goed contact met de natuur, dan hebben we een goede invloed op elkaar, op de natuur, en de natuur op ons. Dat gebeurt als wij door positieve verbindingen integraal met elkaar en de natuur verbonden zijn.

Opmerking: Ik praat met veel mensen en ik merk dat het stadium van onverschilligheid al voorbij is. Toen het coronavirus zich voor het eerst in China voordeed, stond men er in het buitenland nog volkomen onverschillig tegenover. Nu bevinden we ons in het stadium van angst, want het virus heeft zich al in vele landen verspreid.

Mijn antwoord: Ik denk niet dat we al in het stadium van angst zijn. Er is namelijk nog voedsel voor iedereen.

We worden bang als we zien dat we binnenkort voedsel tekortkomen, bang als de medische diensten het niet meer aankunnen met zoveel patiënten, bang als ik niet precies weet wat er met mij zal gebeuren, met mijn buren, laat staan met mijn baan en alle overige dingen.

Bovendien hebben we straks geen geld meer om mensen te betalen, in winkels zal niemand ons geld meer aannemen, want er zal niets meer te koop zijn, niets meer om voor te betalen.

Als een mens met ogen vol angst zulke situaties gaat meemaken, is hij in het algemeen bereid om te zeggen: “Ja, ja, ik wil positief met anderen omgaan!”

From KabTV’s “Coronavirus Is Changing Reality, Part 4,” 3/12/20

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/coronavirus-is-changing-reality-part-4/

Filed under: Coronavirus, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Wat het coronavirus ons leert

De mensheid heeft een lange weg in haar ontwikkeling afgelegd en heeft het punt bereikt waarop zij zich als één organisme begint te voelen. Wij moeten het coronavirus ervoor bedanken dat het de hele wereld naar een dergelijke eenheid leidt. Als deze epidemie zich uitbreidt, zal de mensheid ontdekken dat wij inderdaad tot één systeem behoren en we allemaal afhankelijk zijn van elkaar.

Tot dusver komt deze afhankelijkheid tot uiting in het feit dat ik me uit angst voor infectie afsluit van anderen en mij losmaak van de negatieve verbinding.

Maar laten we beginnen met het onthullen van een positieve afhankelijkheid! Wanneer wij ons op de juiste wijze met elkaar gaan verbinden, zullen we positieve virussen produceren.

Op dit moment onthult de natuur ons schadelijke virussen, het is de onthulling van het kwaad. Maar nu moeten we het proces van het verwerkelijken van goedheid voortzetten, we zullen ontdekken dat we, door ons met elkaar te verenigen, een enorm groot succes kunnen behalen.

De belangrijkste oplossing is niet het stopzetten van het reizen per vliegtuig of de heropleving van een verlamde economie, maar de verbinding tussen mensen. Het virus zal gaan verdwijnen als er op zijn minst een kleine verschuiving naar eenwording is, dan zullen we merken dat we de banden met elkaar niet willen verbreken, want we willen verbinding maken. Dan willen we met elkaar in contact komen, niet om opnieuw van het ene eind van de wereld naar het andere te zwerven, maar omdat we ons willen verbinden met mensen.

De vorige verbinding stelde niet veel voor, maar nu gaan we een goede verbinding opbouwen. Het is dit medicijn dat we in deze kritieke toestand willen gebruiken: onze verbinding herstellen, maar op een heel ander niveau, vriendelijk zijn in plaats van elkaar te gebruiken. Dankzij onze connectie verslaan we alle kwaad, elk virus en bereiken we een goed leven.

De natuur zal ons, hoe dan ook, naar dit doel leiden, en als wij dit ook willen, hoeven we onderweg niet besmet te raken met allerlei virussen. Het hangt allemaal af van onze vraag naar correctie, van de verhoudingen tussen mensen. Deze kennis moet in alle vormen over de hele wereld worden verspreid: in gedachten, gesprekken en handelingen. 

Dan zal de hoge kracht, de natuur, haar werk doen. De hoge kracht verbindt alle onderdelen van de schepping met elkaar. En wij willen het menselijke niveau corrigeren, waar de breuk heeft  plaats gevonden, dat niveau terugbrengen naar zijn eenheid zodat we het in zijn ware vorm kunnen zien, niet verstoord door onze zelfzuchtige visie. Door onszelf te corrigeren, corrigeren we de realiteit.

Het Coronavirus laat ons onze negatieve afhankelijkheid van elkaar zien. Ten eerste ontdekken we dat we niet kunnen overleven zonder samen te werken, zonder elkaar gunstig te beïnvloeden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn, dat ieder van ons door de hele wereld wordt ondersteund. Maar dit alles kan alleen worden voortgezet op voorwaarde dat onze verbinding positief wordt. Een negatieve verbinding vernietigt de mensheid, ​​in deze vorm kunnen wij niet blijven bestaan. Dan zal de wereld in een staat terechtkomen waarin de mens niets meer te eten heeft, niets meer heeft om te ademen.

Stel je eens voor hoe mooi het leven zal worden als de mensheid – net zoals alle andere delen van de natuur, het minerale, vegetatieve en levende – tot één integraal systeem wordt verenigd, een systeem waarin iedereen alle anderen in zichzelf verenigt. Waar kunnen we een kracht vinden die ons tot één organisme zal verenigen, ons tot één systeem zal samenvoegen, lijmen? Het is duidelijk dat iedereen zich goed zal voelen in zo’n perfect systeem. Als het ons duidelijk wordt dat een vriendelijke blik naar een ander mens ons onmiddellijk van het coronavirus geneest, zou iedereen op aarde natuurlijk onmiddellijk rechtvaardig worden.

Maar dit verlangt de hoge kracht niet van ons. Een mens moet beseffen dat hij moet streven naar geven en niet naar zelfzuchtig gewin, aan anderen denken en niet aan zichzelf. Als iedereen zich goed voelt, zal hij ook niet meer ziek zijn.

Zolang de epidemie nog aanhoudt, hebben we hier iets van leren …

 

Laten we dit tot een epidemie van vriendelijkheid maken

De zwaarte van het hart wordt ons gegeven om onze keuzevrijheid zeker te stellen. De wereldwijde crisis waardoor de wereld is overspoeld als gevolg van de coronavirus epidemie, laat zien hoe de hoge kracht met ieder mens omgaat en ons de mogelijkheid geeft om vrij te kiezen, zodat we goed en kwaad in evenwicht kunnen brengen, een middellijn kunnen bouwen, en altijd naar het goede zullen neigen.

Het coronavirus laat aan ieder mens, elk land en de hele wereld, de waarheid over onze relaties zien. Het dwingt ons ertoe om thuis opgesloten te zitten en na te denken over het waarom en het doel van dit gebeuren.

Als wij ons realiseren dat we op een andere manier kunnen leven, niet zoals we gewend waren te leven, maar in harmonie met de natuur, in een goed contact met elkaar, waarbij we boven ons egoïsme uitstijgen, hoeven we niet door een lange, pijnlijke crisis heen te gaan. We kunnen heel snel uit deze epidemie komen. Het virus laat ons zien hoezeer we de wereld uit balans hebben gebracht.

Elke keer zorgt de Schepper voor een situatie die voor ons nog effectiever is voor correctie. Daarom zijn zowel de coronavirus epidemie als de quarantaine gunstig voor de correctie van de wereld. Het virus laat ons zien dat we niet in staat zijn om met elkaar te leven.

In plaats van goede en nuttige dingen aan elkaar door te geven, brengen we ziekten over en veroordelen we elkaar tot de dood. Laten we dus leren hoe we ons kunnen verbinden door middel van goede connecties en zo goede emoties, plezier, vreugde, liefde, eenheid en warmte aan elkaar geven. Dit zou moeten plaatsvinden tussen mensen.

Laten we onderzoeken waarom we aan elkaar een dodelijk virus doorgeven en hoe we dit kwaad ten goede kunnen veranderen, om zo op weg te gaan naar een nieuwe wereld. Ik hoop van ganser harte dat we dit gaan begrijpen en het aan iedereen zullen kunnen uitleggen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/lets-make-this-an-epidemic-of-kindness/

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/17/20, Lesson on the Topic “Pesach (Passover)”

Related Material:

Quarantine—The First Step Toward Overcoming The Crisis

Coronavirus—A Consequence Of The Imbalance Of Nature

Coronavirus Vaccine

Filed under: Coronavirus, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →