Category Archives: Coronavirus

De WHO vraagt om consideratie (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De WHO vraagt om consideratie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt aan landen die genoeg vaccinaties hebben voor een booster (derde) shot daarmee te wachten zodat de arme landen waar mensen de eerste injectie nog niet hebben gekregen, deze kunnen krijgen. Niemand neemt dit verzoek serieus, maar de WHO vraagt toch om dit te overwegen.

Ik begrijp dit verzoek niet. Overal ter wereld is de aanpak zodanig dat elk land voor zichzelf zorgt, dus van wie verwacht de WHO dat er aan een dergelijk verzoek voldaan wordt? Het is triest dat nog niet iedereen het vaccin heeft gekregen, maar dit is niet iets waarover één land kan beslissen, het is een kwestie die internationale organisaties, zoals de WHO zelf, moeten initiëren en uitvoeren. Als het eigen Ministerie van Volksgezondheid van een land niet voor de bevolking van dat land kan zorgen, moeten internationale organisaties bijspringen en helpen. Daarom bestaan er zoveel dergelijke organisaties die door de rijke landen worden gefinancierd om minder fortuinlijke landen te helpen.

Bovendien denk ik dat het probleem niet te maken heeft met het aantal injecties, maar met de organisatie en de verdeling. Er zijn voldoende injecties om te verdelen. Het probleem is echter dat in de wereld die wij hebben opgebouwd iedereen alleen maar aan zichzelf denkt, niemand voelt zich verantwoordelijk, en er is geen gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, zeker niet tussen landen. Alles wordt door geld en corruptie bepaald.

Als we de manier waarop dingen werken willen veranderen, moeten we onze werkwijze veranderen. De pandemie behandelt ons allemaal op dezelfde manier, zij infecteert iedereen, zonder enig onderscheid. Als we de pandemie willen overwinnen, moeten wij elkaar ook op dezelfde manier behandelen, want als je aan één plek geen aandacht besteedt, wordt die plek een bron van nieuwe besmettingen.

Zodra wij ons werkelijk als één familie organiseren, misschien door middel van een nieuwe organisatie, los van de oude en decadente organisaties, moeten we met iedereen overleggen, overal alle gegevens vandaan halen en beslissen wat en hoeveel waar heen gaat. Als we de mensheid als één familie beschouwen, gaan we besluiten wat het beste is voor de hele familie en zullen we de juiste conclusies trekken. Maar om dat te kunnen doen, moeten we elkaar eerst als één familie zien, dan pas zullen we de juiste beslissingen kunnen nemen en daarbij rekening houden met iedereen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/who-is-asking-for-consideration-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Het coronavirus komt terug

Het coronavirus zal onvermijdelijk terugkomen. Wij hebben uit de eerste golf van de pandemie niet de juiste conclusies getrokken, nu zal de tweede golf komen. Het enige wat we van de eerste golf hebben begrepen, is dat we thuis moesten blijven en dat we, als we naar buiten gingen, een masker moesten dragen en afstand bewaren. Maar natuurlijk is dit niet genoeg om onze situatie te corrigeren.

Daarom verwachtte ik in het begin niet dat het coronavirus snel zou verdwijnen. Het was alleen nog maar de eerste golf en er zou een tweede volgen, dat gebeurt nu al. Het is niet alleen een herhaling van de eerste golf, maar er komen nieuwe mutaties van het virus, uit een nieuwe bron. Ik denk dat er een derde golf zal komen als we de winter naderen.

Het is heel goed mogelijk dat deze golven met grote regelmaat terug zullen komen, keer op keer, om ons te leren dat we uiteindelijk onszelf moeten aanpakken. Anders zal het virus ons weer losmaken van het normale leven dat we eerder hadden. Dan zullen we de hele routine van het leven weer moeten veranderen, de economie, de industrie, vormen van werk, de kinderopvang, de vormen van communicatie en interactie.

Het virus treft alles omdat onze hele wereld is gebouwd op de verbinding tussen mensen. Het is juist deze verbinding die door de pandemie getroffen wordt. We zullen steeds meer gaan voelen hoezeer deze blokkering van de verbinding een kwalitatieve hindernis is. De pandemie zal het ons zelfs niet toestaan om met maskers op te communiceren.

Het virus zal zodanig muteren dat vaccinaties niet meer zullen werken, zodat we zullen gaan nadenken over wat de aard van de vaccinatie zou moeten zijn, wat de werking zou moeten zijn en hoe wij ons moeten voorbereiden om geen zware klappen te krijgen. We moeten slimmer gaan worden!

De golven van de pandemie zijn te vergelijken met de plagen in Egypte die ons aanspoorden om boven ons egoïsme uit te stijgen, om uit de macht van de Farao te komen. Is dit de richting van onze acties, gedachten en gesprekken? Realiseren wij ons dat het coronavirus dezelfde plaag is als het volk Israël in Egypte meemaakte: bloed, kikkers, luizen, en wat er verder nog gebeurde? Wij moeten dit alles ook doormaken, maar dan in een andere vorm.

Je kunt proberen om de grenzen te sluiten zodat het virus niet van buitenaf binnendringt, maar dat zal niet helpen, want de Schepper gaat ermee door om Zijn verheven programma uit te voeren. Het virus zal niet verdwijnen en ons niet verlaten, want het heeft tot nu toe geen enkele verandering in ons teweeggebracht. Dus het zal het volk Israël en de hele wereld keer op keer moeten treffen.

Israël kan door zijn innerlijke correctie zichzelf en de hele wereld van de pandemie genezen door als medicijn te dienen voor de hele menselijke samenleving. Als de Joden ermee beginnen om op de juiste manier met elkaar om te gaan, zal de pandemie over de hele wereld verdwijnen en zal de hele mensheid genezen worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-coronavirus-is-coming-back/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “A Conversation with Journalists” 6/24/21

Related Material:

Where Is Salvation From The Coronavirus?

The Virus Softens Our Hearts

The Viral Trajectory

Filed under: Coronavirus, Israel, Israel Today | Add Comment / Ask Question →

De tien plagen van Covid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “ De tien plagen van Covid

In de afgelopen week is duidelijk geworden dat we in Israël aan het begin staan van de vierde golf van Covid-19. We dachten dat we het virus hadden verslagen, en dat gold eveneens voor een groot deel van de wereld, maar we trekken ons opnieuw terug nu het aantal nieuwe gevallen snel toeneemt. Hoewel ongeveer 60 procent van de Israëlische bevolking is ingeënt, verliezen we nog steeds van het virus.

Ik heb al talloze malen gewaarschuwd, we zijn niet ziek door het coronavirus, we zijn ziek door arrogantie en hoogmoed. Zelfoverschatting en egoïsme zijn zonder enige twijfel recepten voor een ramp en dat wordt steeds bewezen als we zien dat het aantal Covid-gevallen toeneemt. Bovendien is Covid geen lokaal of nationaal probleem, het is het probleem van de hele wereld, als de hele wereld niet bij de oplossing wordt betrokken, zullen wij er niet vanaf komen. Covid-19 zal ons leren dat we hier met elkaar in zitten, ten goede of ten kwade, afhankelijk van elkaar. Als we niet aan de gezondheid van elkaar denken, zal het met onszelf ook niet goed gaan.

In zekere zin ben ik blij dat Covid er is, want hierdoor wordt ons geleerd dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Tegelijkertijd ben ik in dezelfde mate ongelukkig met onze halsstarrigheid en onze onwil om te leren, want het kost ons levens, miljoenen levens. Ik heb zelf vrienden, studenten en sommige van hun familieleden aan het virus verloren. Niemand is uitgesloten van dit virus, juist daardoor is het zo effectief om ons wederzijdse verantwoordelijkheid te leren.

Zoals de tien plagen in Egypte een nieuw tijdperk inluidden in de geschiedenis van het volk Israël toen het beloofde om zich te verenigen “als één man met één hart”, zo wijst Covid-19 de wereld de weg naar precies dezelfde situatie. De plagen zullen minder kwantitatief worden, maar meer kwalitatief, dit betekent dat wij rechtstreeks geleid worden naar het inzicht dat wij zonder de belofte om voor elkaar te zorgen, niet zullen overleven.

In de woestijn, nadat zij uit Egypte waren gevlucht, aanvaardden de Israëlieten niet vrijwillig de belofte voor eenheid. Ook zij moesten afrekenen met hun ego’s. De Talmoed schrijft (Avoda Zarah 2b) daarover: “De Eeuwige had met kracht de berg als een gewelf over Israël geplaatst en zei tegen hen: ‘Als jullie de Wet (van wederzijdse verantwoordelijkheid) aanvaarden, is dat heel goed, maar als jullie dat niet doen, zal dit jullie graf zijn.'” In onze tijd lijkt het erop dat Covid de rol van God op zich heeft genomen en ons dwingt om dezelfde belofte af te leggen. Ik hoop dat we niet veel langer koppig zullen blijven, want de plagen zullen, zoals we al weten, alleen maar heviger worden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-ten-plagues-of-covid-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De strijd over de vaccins laat zien dat we niet geleerd hebben (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel: De strijd over de vaccins laat zien dat we niet geleerd hebben (Linkedin)

Terwijl landen die toegang hadden tot de Covid-19 vaccins zich haastten om hun burgers in te enten, keken anderen hulpeloos toe hoe het virus een ravage aanrichtte in hun landen. In de tussentijd, zoals ik al voorspeld heb (zie mijn berichten over dit onderwerp vanaf het begin van de uitbraak), hebben zich nieuwe stammen ontwikkeld en landen die dachten dat ze het ergste achter de rug hadden, passen nu weer – of overwegen het opnieuw – lockdowns toe en andere beperkingen op bijeenkomsten.

Ook als landen vaccins aan andere landen konden leveren, deden zij dat niet. Erger nog, sommige regeringen konden hun eigen bevolking van vaccins voorzien, maar kozen ervoor om dit om politieke redenen niet te doen. Deze vaccin oorlogen tonen aan dat we niets geleerd hebben en dat het resultaat hiervan is, dat we opnieuw een les moeten leren, en waarschijnlijk een les die pijnlijker zal zijn.

Zoals ik het, sinds het begin van de pandemie ontelbare malen heb geschreven, zal het virus niet verdwijnen voordat wij onze manier van omgaan met elkaar veranderen. Onze onwil naar elkaar is de energiebron van het virus. Dit houdt het virus in stand, het muteert terwijl het van land naar land reist en wordt steeds besmettelijker, zodat vaccins die vroeger een collectieve immuniteit verschaften, dat nu niet meer doen.

Maar in plaats van hiervan te leren, gedragen we ons als kinderen die voor straf naar hun kamer werden gestuurd (lockdowns) om na te denken over wat wij verkeerd hadden gedaan. In plaats van de nodige conclusies te trekken en toe te geven dat we ons naar elkaar hebben misdragen, wachten we op de opheffing van de straf, zodat we weer naar buiten kunnen, met elkaar kunnen spelen en vechten zoals voorheen. Maar dat zal ons niet meer toegestaan worden. We zullen gedwongen worden om opnieuw over ons leven, onze waarden, onze omgang met elkaar en het doel van ons leven na te denken.

Het beste voorbeeld van de dwaasheid van ons gedrag is misschien wel de manier waarop wij met de pogingen tot vaccinatie omgaan. Ten eerste, in plaats van een wereldwijde gecoördineerde inspanning te leveren om een vaccin te ontwikkelen, hebben talrijke bedrijven in vele landen onafhankelijk van elkaar onderzoek gestart en is men met elkaar gaan concurreren. Het is duidelijk dat het vaccin voor een fractie van de kosten ontwikkeld had kunnen worden en dus ook een fractie van wat het nu kost had kunnen kosten. Dan was het wereldwijd beschikbaar geweest en zou de financiering van een wereldwijd vaccinatieprogramma geen probleem zijn geweest.

Ten tweede, nu sommige landen vaccins hebben, houden zij ze ofwel voor zichzelf, of ze worden met een enorme winst verkocht. Het blijkt dat, terwijl de hele mensheid tegen dezelfde vijand vecht, men vecht met legers die tegen elkaar vechten terwijl het over dezelfde vijand gaat. Dit geeft het virus de tijd om nieuwe stammen te genereren die de bestaande wapens uitdagen en de inspanningen van de mensheid om het virus te bestrijden ondoeltreffend maken. Kortom, we verliezen de oorlog tegen het Covid-virus niet omdat het zo dodelijk of besmettelijk is, maar omdat wij zo verdeeld zijn.

Deze verdeeldheid zal ons enorm veel kosten in de vorm van meer verlies aan mensenlevens, meer economische crises en meer ontwrichting in ons leven. Hoe sneller we leren dat Covid niet mijn probleem, jouw probleem of hun probleem is, maar ons gezamenlijke probleem, het probleem van ons allemaal, hoe sneller zullen we een manier vinden om een eind te maken aan de pandemie. En als we eenmaal leren hoe we kunnen samenwerken tegen Covid, zullen we hopelijk leren dat dit de manier is waarop we vanaf nu moeten werken op het gebied van al onze zaken, want tegenwoordig, in ons mondiale dorp, is elk probleem het probleem van iedereen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-vaccine-wars-show-we-havent-learned-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Wat zal er na het coronavirus komen? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat zal er na het coronavirus komen?

Op een gegeven moment zullen we herstellen van het coronavirus. Maar we kunnen zeker verwachten dat de mensheid daarna spoedig door een andere crisis getroffen zal worden. Of het nu een variant van het coronavirus zal zijn, een andere pandemie of een ander soort crisis, de reden waarom ik zeg dat we meer crises op wereldschaal kunnen verwachten, is dat dit een essentieel onderdeel is van de manier waarop de natuur ons opvoedt.

Als we begrijpen hoe de natuur ons naar een bepaald doel leidt, hoe de natuur zich op weg naar dat doel aan ons onthult en we inzien wat we moeten veranderen om met de natuur in evenwicht te komen, kunnen wij klappen als de Covid-pandemie beschouwen als essentiële onderdelen van het plan van de natuur.

De natuur stuurt ons klappen in golfbewegingen, één klap tegelijk omdat het haar doel is om ons te verheffen naar een hoger niveau van menselijke ontwikkeling, een niveau dat in evenwicht is met de natuur. We kunnen dit vergelijken met liefhebbende ouders die hun kinderen soms hard aanpakken om hen een les te leren en als resultaat een bepaalde verandering verwachten in de houding of het gedrag van de kinderen. Nadat de natuur ons een klap heeft toegebracht, geeft zij ons gewoonlijk de tijd om erover na te denken en de verandering die zij van ons verwacht uit te voeren. Het coronavirus is dus één klap uit een reeks en we kunnen verwachten dat elke volgende klap harder zal aankomen dan de voorgaande als we de verandering die de natuur van ons verwacht niet uitvoeren.

Het unieke van de huidige pandemie is het mondiale karakter. Iedereen op de hele wereld wordt erdoor getroffen op heel uiteenlopende terreinen, medisch, economisch, sociaal en/of psychologisch, al met al herinnert de natuur ons eraan dat zij groter is dan wij en ook dat wij allemaal van elkaar afhankelijk zijn.

Doordat onze wereldwijde onderlinge afhankelijkheid zo duidelijk belicht is, zouden we er verstandig aan doen om na te denken over de manier waarop we het beste met onze onderlinge afhankelijkheid kunnen omgaan – dat we elkaar helpen, steunen en aanmoedigen en de behoeften van anderen net zo belangrijk vinden als onze eigen behoeften. Deze les wil de natuur ons leren en als we er niet in slagen om onze houding ten opzichte van elkaar zodanig te veranderen dat we positiever omgaan met onze onderlinge afhankelijkheid, kunnen we steeds meer crises op wereldschaal verwachten met het doel om ons bewust te maken.

Zoals cellen in het menselijk lichaam werken om de gezondheid van het hele lichaam te dienen boven hun eigen individuele behoeften uit, zo wil de natuur ons – door middel van crises op wereldschaal – laten zien dat wij allemaal onderdelen zijn van één enkel wereldwijd systeem. Wij zouden er dus verstandig aan doen om liefdevol naar de mensheid te kijken, met zorg, zoals wij denken over iedereen die ons dierbaar is en belangrijk is voor ons.

De sleutel tot deze uitdaging is dat we niets met onze handen en voeten hoeven te doen, het gaat allemaal over een verandering in onze houding naar elkaar. Als we een sfeer van zorg en aandacht voor elkaar ontwikkelen en dat onder de mensheid laten leven, zullen we zien hoe zo’n verandering van houding ontelbare positieve veranderingen in ons leven teweeg zal brengen: van het stoppen van verdere pandemieën en andere crises op wereldschaal, tot enorm grote verbeteringen op het gebied van relaties op persoonlijke en sociale schaal, en wat daar weer uit voortvloeit, zoals meer geluk en vertrouwen, een betere gezondheid en levens die gevuld worden met zinvolheid en overvloed.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-will-be-next-after-the-ccoronavirus-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the Writers Meeting with Kabbalist Dr. Michael Laitman and a writing team on June 8, 2021.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Is het mogelijk om uit deze pandemie te komen op weg naar een meer fatsoenlijke samenleving? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Is het mogelijk om uit deze pandemie te komen op weg naar een meer fatsoenlijke samenleving?

“Doe anderen niet aan wat je zelf haat” is het fundament voor een positieve menselijke houding. Met dit principe verdrijven we elk kwaad en het is de beste remedie die we in de samenleving kunnen genereren. Daarmee zullen we de pandemie verslaan en terugkeren naar een punt om een goede, welvarende samenleving te worden.

Wij bevinden ons in een situatie waarin de mensheid één enkele, wereldwijd van elkaar afhankelijke en verbonden samenleving is geworden, een van de voorwaarden van onze wereldwijde onderlinge afhankelijkheid is dat één mens niet van een goed leven kan genieten als anderen niet in diezelfde mate van een goed leven kunnen genieten.

We kunnen onze wereld dus alleen verbeteren door onze zorg voor elkaar te vergroten. Daarvoor hebben we een nieuw soort onderwijs nodig dat prioriteit geeft aan positieve menselijke verbondenheid, educatie die zowel aan volwassenen als aan kinderen wordt gegeven. Als we positieve verbondenheid in de samenleving tot stand brengen, liggen we op koers om deze pandemie achter ons te laten en aan een nieuw, harmonieus leven te beginnen dat in evenwicht is met de natuur.

De pandemie is ontstaan om de weg te effenen naar een nieuwe wereld van positieve menselijke verbindingen. We moeten niet terugkijken naar hoe de dingen waren, maar ons concentreren op de verbetering van onze houding naar elkaar die we hier en nu kunnen toepassen. Op deze manier kunnen we de menselijke samenleving op een veel positiever pad brengen.

De enige vraag is of we zullen luisteren naar wat de natuur ons vertelt door gebeurtenissen als deze pandemie en of we in overeenstemming daarmee zullen gaan handelen of dat we gaan proberen om onze oude manier van leven voort te zetten. Het eerste zal ons leiden naar een nieuw niveau van geluk en welvaart, het tweede naar een lange weg van lijden, totdat we er uiteindelijk mee instemmen om onze houding naar elkaar te veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/is-it-possible-to-exit-this-pandemic-on-a-pathway-to-a-more-decent-society-quora/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Covid – een katalysator voor sociale verandering (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Covid – een katalysator voor sociale verandering

Terwijl iedereen zich haast om zich te laten vaccineren of daarentegen zegt dat de vaccins een regeringsplan vormen dat tegen de mensen ingaat, lijken we iets heel belangrijks niet te zien: waarom is het virus eigenlijk opgedoken. Zolang we deze vraag niet beantwoorden, komen we er niet vanaf, hoe efficiënt de vaccins misschien ook zijn.

Het virus zal niet stoppen voordat we al onze verbindingen vernieuwen, op alle niveaus. Voordat we leren hoe we met zorg en aandacht met elkaar kunnen omgaan, hoe we gemeenschappen kunnen opbouwen waarin mensen zich veilig en welkom voelen, hoe we samenlevingen kunnen opbouwen waarin zwakke en kwetsbare mensen niet uitgebuit worden, hoe we diversiteit kunnen omarmen in plaats van iedereen te mijden die anders denkt dan de belangrijkste stem in de media, voordat we dat allemaal hebben geleerd, zal Covid ons geen normaal leven laten leiden.

Ook al lijkt het erop dat het coronavirus een gewoon virus is, het is veel meer dan dat. Het virus verandert onze gedachten en verlangens, de relaties tussen mensen en landen, en het doet dit wereldwijd. Covid-19 is een gecompliceerde ziekte, het is de bedoeling dat dit ons niet alleen leert dat we onze handen moeten wassen en maskers moeten dragen. Het belangrijkste doel ervan is om ons te leren hoe we ons moeten verhouden tot ons leven.

Dat wil zeggen, het moet ons niet alleen leren hoe wij ons tot elkaar moeten verhouden maar hoe wij ons moeten verhouden tot het leven in zijn geheel, tot de essentie van het leven en het doel van het leven! Daarom zal Covid niet zomaar verdwijnen. Het zal muteren en zichzelf wijzigen totdat het ons helemaal heeft uitgeput, totdat we instemmen met de verandering van al onze sociale systemen, totdat we de bedoeling achter de verschijning van dit virus zien: de transformatie van menselijke relaties.

Inderdaad, SARS-CoV-2, alias het “coronavirus”, zal ons volkomen uitputten, totdat we de enige remedie zoeken waardoor we werkelijk kunnen genezen. Deze remedie heeft niets te maken met biologische vernieuwingen, maar alles met emotionele transformaties. De remedie tegen SARS-CoV-2 is: leren van elkaar te houden, maar dan echt, oprecht. Deze remedie, hoe bizar het ook moge klinken, is niet alleen de remedie voor Covid-19 maar voor al onze kwalen, Covid inbegrepen, maar zolang we niet ontdekken wat de ware oorzaak is, zullen we het gevolg, namelijk het virus, niet kunnen uitroeien.

Let eens op hoe Covid ons eerst van elkaar scheidde, ons opsloot en ons dwong om onze giftige relaties te elimineren: op scholen, werkplekken, bij competitieve sportwedstrijden, in de industrie en op elke plaats waar we tegen elkaar concurreren in plaats van elkaar te helpen. Toen we een poging deden om ons ertegen te verzetten door de economie weer op gang te brengen en onze sociale banden te vernieuwen, werd Covid erger en werden steeds jongere mensen het slachtoffer, met steeds ernstiger gevolgen, want het virus verplaatste zich van de longen naar het bloed en van het bloed naar de hersenen en daarbij werd het nog besmettelijker dan voorheen. Tegelijkertijd scheidde Covid ook familieleden, waardoor de pijn van afscheiding nog ondraaglijker werd en we gedwongen werden om onze banden met mensen op elk niveau opnieuw te overdenken

Weten waarom Covid hier is en gehoor geven aan wat het ons opdraagt, is onze enige uitweg uit de pandemie. Zolang we blijven tegenspartelen en proberen om uit zijn greep te blijven, zal het virus zijn wurggreep alleen maar intensiveren. Zodra we ons overgeven en accepteren dat we voor elkaar moeten zorgen, zal het ons meteen loslaten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/covid-a-catalyst-for-social-change-linkedin/

Facebook: www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Geneeskunde zoals de natuur het bedoelt (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Geneeskunde zoals de natuur het bedoelt

 

Medicine as Nature Would Have It

Enkele dagen geleden schreef een Israëlische arts dat hij merkt dat hij na meer dan 20 jaar in de geneeskunde te hebben gewerkt, te vaak moet zeggen dat hij het niet weet. Hij zegt dat Covid alles in zijn beroep op zijn kop heeft gezet en dat hij, en veel van zijn collega’s, maar al te vaak geen flauw idee hebben over wat ze moeten doen.

Als wij gezond willen worden, moeten we onze sociale houding veranderen. Hierdoor zal onze samenleving geheeld worden en dat zal dan weer ons lichaam genezen, dan zal de wereld een gezonde, gelukkige plek worden om in te leven.

Het lijkt erop dat de realiteit ons in elk aspect van ons leven aan het inhalen is. Alles wat we op een voetstuk hebben geplaatst, is aan het afbrokkelen en misschien wel in de eerste plaats de moderne geneeskunde. We hebben van gezond worden een handelszaak gemaakt en in zaken telt geld in plaats van mensen.

Het is nog ernstiger, de strijd tegen Covid-19 is het afgelopen jaar een politieke machtsstrijd geworden en besluiten die levens hebben gekost en het inkomen van miljoenen mensen, komen eerder tegemoet aan partijbelangen dan aan de belangen van het volk. Zoals we dat bij alles zien, heeft Covid onze ware aard blootgelegd, en die is verre van fraai.

We zijn vergeten dat het menselijk lichaam in feite tot het dierlijke niveau behoort. Net zoals dieren hun genezing uit de natuur halen, zouden wij dat ook kunnen, als we maar aandacht zouden besteden aan onze eigen natuur. In plaats van een houding van opensnijden, vervangen en weer dichtnaaien, zouden we kunnen weten hoe wij onze gezondheid in stand kunnen houden en hoe we onszelf gemakkelijk en snel zouden kunnen genezen als dat nodig is. Maar gezond zijn is niet lucratief, dus er wordt ons geleerd om niet meer naar onszelf te luisteren en dan worden we ziek.

Ik propageer geen veganisme, ik wijs er alleen maar op dat we doof zijn geworden voor de natuurlijke behoeften van ons lichaam, dat zijn er overigens heel weinig en ze kosten vrijwel niets. Als we beter zouden opletten, zouden we weten welke planten goed zijn voor een bepaald probleem en hoe we, in het algemeen gesproken, een goede gezondheid kunnen behouden.

We leven in de natuur, de natuur heeft ons verwekt en onderhoudt ons, maar als het om onze gezondheid gaat, hebben we geen idee hoe we haar kunnen gebruiken om onze gezondheid te behouden of te herwinnen. Het is alsof we de navelstreng die ons voedde, hebben doorgesneden en nu, los van onze voedende moeder, proberen te overleven.

De ontkoppeling is helaas het duidelijkst tussen mensen. We hebben ons niet alleen losgekoppeld van de natuur, we zijn in de eerste plaats losgekoppeld van elkaar. We lijden aan moreel narcisme, we denken in de eerste plaats aan het gevoel dat wij zelf hebben bij onze daden en niet aan de gevolgen voor anderen. Net zoals we elk orgaan in ons lichaam behandelen alsof het een op zichzelf staand systeem is, behandelen we onszelf als op zichzelf staande individuen en we besteden geen aandacht aan de maatschappij waarin we leven. De benadering die onze samenleving ziek maakt, maakt ook ons lichaam ziek, we zijn ziek van binnenuit en van buitenaf.

Ons weer met de natuur verbinden, betekent dus dat we ons opnieuw verbinden met alles en iedereen, dat we voelen dat we allemaal delen zijn van één systeem dat zorgt voor al zijn delen, ook voor ons. Maar dat doet het alleen als ook wij er zorg voor dragen. Als we gezond willen worden, moeten we onze sociale houding genezen. Dit zal onze samenleving genezen, die op haar beurt onze lichamen zal genezen, dan zal de wereld een gezonde, gelukkige plek worden om in te leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/medicine-as-nature-would-have-it-linkedin

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Mijn gedachten op twitter 8-2-2021

Dr Michael Laitman Twitter

Kan het werkelijk zo zijn dat de natie pas over de drempel van de wanhoop werkelijk zal horen dat de remedie voor elk probleem er alleen maar uit bestaat dat mensen gewoon dichter bij elkaar komen? Het virus leidt ons nu naar dit inzicht door een vaccin dat over de hele linie nutteloos is …

https://laitman.com/2021/02/my-thoughts-on-twitter-2821/

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From Twitter, 2/8/21

Related Material:

My Thoughts On Twitter 2/6/21

My Thoughts On Twitter 2/4/21

My Thoughts On Twitter 1/31/21

Filed under: Thoughts on Twitter | Add Comment / Ask Question →

Elke keer als wij ziggen, zagt Covid meteen terug (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Elke keer als wij ziggen, zagt Covid meteen terug 

We zitten diep in onze derde lockdown in Israël, maar de cijfers verbeteren niet. Meer dan een derde van de bevolking heeft de eerste injectie met het Pfizer-vaccin gekregen, en meer dan een achtste heeft de tweede injectie gekregen, maar de plaag verspreidt zich alsof er niets gebeurd is. Prof. Ran Blitzer, hoofd van het Corona Kabinet bij Magen Israël, het nationale programma voor de bestrijding van het coronavirus, begrijpt er niets van. Volgens Blitzer zou het, “volgens alle verwachtingen en modellen ten gunste veranderd moeten zijn … We zouden een grotere daling in het aantal geregistreerde gevallen moeten zien dan we nu zien. We zouden ook een daling moeten gaan zien in het aantal moeilijke gevallen, maar we zien deze trend niet in de mate waarin we het hadden verwacht.”

In lijn met Prof. Blitzer’s grote ongenoegen, is de nationale stemming somber en grauw. Het lijkt erop dat elke keer als wij ziggen, Covid meteen terug zagt. Elke keer als wij denken dat we een manier hebben gevonden om van de plaag af te komen, vindt het virus nieuwe manieren om terug te keren. En elke keer als het terugkomt, komt het krachtiger terug. Bij de eerste lockdown bestond maar een klein deel van de patiënten uit jongeren onder de 18. Bij de derde lockdown bestaat meer dan 35 procent van de zieken uit kinderen. Erger nog, we zijn er helemaal niet zeker van dat de vaccins beschermen tegen alle nieuwe mutaties die onlangs zijn opgedoken in het VK, Zuid-Afrika, Californië, Brazilië, en wie weet welke andere mutaties er nog in het verschiet liggen.

Het coronavirus legt onze zwakheden één voor één bloot. Het drijft de spot met onze pogingen om het om te scholen, en laat zien hoe gemakkelijk het voor de natuur is om met onze hoogtechnologische geneeskunde die zoveel geld kost, een loopje te nemen. Elke keer als we weigeren om de waarheid onder ogen te zien, laat het virus ons nog wat overtuigender zien waar het om gaat, mensen betalen er echter voor met hun leven. 

Toen deze plaag uitbrak, verzekerden artsen ons dat kinderen er niet onder zouden lijden. Ik heb toen gezegd dat het zeker ook kinderen zou treffen, dat het niet alleen onze longen, maar ook onze hersenen zou aantasten, en dit alles omdat wij weigeren in te zien dat er geen genezing is voor het virus op het niveau waarop het zich manifesteert, maar alleen bij de bron: wij misbruiken elkaar en de natuur. Sommige kinderen in Israël verkeren nu in een zorgwekkende toestand en worden geholpen door beademingsapparatuur, andere kinderen, nog niet in Israël, lijden aan nevenwerkingen zoals het Kawasaki syndroom dat hun hersenen vernietigt.

Onder deze omstandigheden herhaal ik dringend dat de enige manier om met Covid om te gaan, bestaat uit de genezing van onze sociale betrekkingen, we zullen het virus namelijk nooit kunnen vernietigen. Onze slechte sociale verhoudingen zetten ons ertoe aan om te wedijveren en op elkaars vernietiging uit te zijn, die drang maakt elk middel aanvaardbaar. In onze strijd om elkaar te vernietigen, vernietigen we onschuldige mensen, onschuldige dieren, onschuldige planten en de aarde waarop we lopen. Er is niets mis met onze planeet, zij kan voor alle wezens die erop leven zorgen en nog veel meer dan dat, op voorwaarde dat we niet proberen om andere mensen, groeperingen, naties, geloofsovertuigingen en rassen te overtreffen, te vernederen en uit te buiten. Kortom, onze haat naar elkaar vernietigt onze planeet, vernietigt onze gezondheid en zal uiteindelijk ons vernietigen.

Als wij Covid willen verslaan, moeten we de haat verslaan die we naar elkaar koesteren. Alleen als we dat doen, zullen we evenwichtiger gaan leven, de natuur in staat stellen haar eigen evenwicht te herstellen en zullen de ontelbare ziekteverwekkers die van wilde dieren naar mensen zijn overgegaan, terugkeren naar waar ze thuishoren. We zullen het evenwicht op aarde niet herstellen totdat we ermee stoppen haar te ruïneren, en we zullen er niet mee stoppen haar te ruïneren totdat we ermee stoppen elkaar te ruïneren. Dit is de reeks correcties die moet plaatsvinden als we een normaal leven willen leiden, en niets anders kan daar verandering in brengen. Ik hoop dat het niet lang meer duurt voordat we naar de realiteit luisteren, want de klappen die gaan komen, worden duidelijk ernstiger en we hebben al genoeg onnodige angsten doorstaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/every-time-we-zig-covid-zags-right-back-linkedin/

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →