Category Archives: Conventies

In de oceaan van de liefde van de Schepper

572.02Wij bevinden ons allemaal in een enorm grote oceaan, gevuld met de liefde van de Schepper. Wij hoeven ons alleen maar open te stellen om deze liefde te voelen, door deze liefde wordt de hele wereld gevuld met oneindig Licht.

Laten wij ons op zijn minst een beetje inspannen en onze ogen openen, alle mogelijke doorgangen in ons denken en ons hart openen. Laten we ons met name voorbereiden voor de komende Conventie, zodat iedereen een kanaal wordt waardoor het hoge Licht naar elke vriend geleid wordt. Dan zullen we allemaal helemaal gevuld worden met dit Licht.

Laten we ons in deze vorm op het Congres voorbereiden: één mens met één hart worden, in een gemeenschappelijke omhelzing, zodat de Schepper ons steeds meer met Zijn liefde kan vullen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/in-the-ocean-of-the-creators-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 6/27/23, “Receiving and Giving a Gift”

Related Material:
Directed Straight to the Creator
The Creator Is Love
From Love Of Created Beings To Love Of The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Altijd samen – Vrouwen en mannen in Kabbalah

557Vraag: Voor het eerst sinds lange tijd nemen vrouwen deel aan de ochtendlessen en stellen ze bijna op gelijke voet vragen. Dit gebeurde vroeger niet. En nu organiseren zij hun eigen vrouwen-Arava-conventie. Hoe komt het dat vrouwen het voortouw nemen in onze tijd?

Antwoord: Het is een feit is dat we op weg zijn naar de laatste correctie. Wij bevinden ons in de laatste fase van een alomvattende correctie en daarom hebben wij een actievere deelname van de vrouwen, samen met ons, nodig en zij hebben onze deelname nodig.

Samen keren wij naar het begin van de schepping terug, maar dan gecorrigeerd, naar de plek waar zowel de vrouw als de man het begin van de schepping hebben ervaren, samen hebben deelgenomen aan de val ervan en nu samen moeten deelnemen aan de correctie van de schepping.

In de laatste fase van de correctie, als de mannen al het nodige hebben voorbereid, komen de vrouwen naar de mannen toe en werken zij samen aan deze laatste fasen. Daarom is het natuurlijk dat zowel vrouwen als mannen deelnemen aan al onze conventies, lessen en overal. Dit zal nog duidelijker worden onthuld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/always-together/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

To Show Men An Example

The Last Generation—The Time Of Women

Success Depends On The Woman

Filed under: Conventions, Events, Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Een weekend van wereldwijde eenheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Een weekend van wereldwijde eenheid

Het afgelopen weekend kwamen mijn studenten van over de hele wereld online bijeen voor een weekend van diepe eenheid en liefde. Boven afstand, cultuur, geloof, etniciteit en gender uit, kwamen ze samen in groepen, discussies, maaltijden en vieringen, ze waren blij met hun gezamenlijke verlangen om zich met elkaar te verbinden. Er kwamen meer dan 6.000 studenten bij elkaar op het platform dat ze zelf hebben gebouwd en dat ze Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) hebben genoemd. Ze spraken in tientallen talen, allemaal met een simultaanvertaling, en spraken over niets anders dan liefde en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Eenheid zal het lot van de wereld bepalen. Als we eenheid tot stand brengen, zullen we het pad van vijandschap, agressie en geweld omkeren. Als we eenheid vermijden, zal dit de wereld in een nieuwe oorlog storten.

Dit weekend hebben we opnieuw ontdekt dat er altijd een mogelijkheid is als de wil aanwezig is om je met elkaar te verbinden. De verschillen hebben ons niet verdeeld. Integendeel, ze hebben ons juist veel dichter bij elkaar gebracht.

Voor mij als leraar is het de grootste vreugde om te zien dat mijn leerlingen zich verwerkelijken. Ik kreeg dit weekend het bewijs dat mijn studenten al veel bereikt hebben.

Dit congres was het krachtigste, meest intense en meest serieuze van alle congressen tot nu toe. Mijn studenten hebben bewezen dat ze bereid zijn om te vechten voor de eenheid van de wereld, dat ze boven hun eigen ego uit willen stijgen, zich willen verenigen en die eenheid met de hele wereld willen delen.

Er is niets dat de wereld meer nodig heeft dan eenheid. Er is dan ook geen groter geschenk dat wij aan onze medemensen kunnen geven dan onze eenheid en de uitnodiging om mee te doen.

Er liggen grote transformaties voor ons, de aard ervan hangt af van de mate van onze eenheid. Ik hoop en bid dat de mensheid zich zal aansluiten bij de eenheid die wij het afgelopen weekend hebben bereikt en zich zal verheffen vanuit het dieptepunt van afkeer naar het toppunt van liefde voor anderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/a-weekend-of-worldwide-unity-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, Mutual Guarantee, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

World Kabbalah Convention

https://www.kabbalahgroup.info/internet/en/users/login

Na bovengenoemd Congres worden er weer blogs gepost.

Wereld Kabbalah Conventie, 23-26 Februari 2016: Momenten Van Eenheid

   2016-02-23-25_congress_israel_0095_w 2016-02-23-25_congress_israel_0148_w 2016-02-23-25_congress_israel_0348_w 2016-02-23-25_congress_israel_0469_w 2016-02-23-25_congress_israel_0512_w 2016-02-23-25_congress_israel_0520_w 2016-02-23-25_congress_israel_0629_w 2016-02-23-25_congress_israel_0729_w 2016-02-23-25_congress_israel_0761_w 2016-02-23-25_congress_israel_0766_w 2016-02-23-25_congress_israel_0773_w 2016-02-23-25_congress_israel_0968_w 2016-02-23-25_congress_israel_1012_w 2016-02-23-25_congress_israel_1695_w 2016-02-23-25_congress_israel_2133_w 2016-02-23-25_congress_israel_2287_w 2016-02-23-25_congress_israel_2707_w 2016-02-23-25_congress_israel_2708_w 2016-02-23-25_congress_israel_2838_w 2016-02-23-25_congress_israel_2840_w 2016-02-23-25_congress_israel_2872_w 2016-02-23-25_congress_israel_2898_w 2016-02-23-25_congress_israel_5382_w 2016-02-23-25_congress_israel_5811_w 2016-02-23-25_congress_israel_6011_w 2016-02-23-25_congress_israel_6335_w 2016-02-23-25_congress_israel_9428_w 2016-02-23-25_congress_israel_9440_w 2016-02-23-25_congress_israel_9505_w 2016-02-23-25_congress_israel_9702_w  

Een Conventie Volgens De Methode Van Abraham

Dr. Michael LaitmanVraag: Zal een ieder die naar het Congres komt zijn ziel vinden en aan een spiritueel leven beginnen?

Antwoord: Het zal een poging zijn. Misschien zal het niet meteen lukken, maar een mens zal zeker in de goede richting komen.

Daarom nodigen Kabbalisten veel mensen van over de hele wereld uit naar hun congres, om zich met elkaar te verbinden. We zingen, dansen, luisteren naar gesprekken en lessen, we doen workshops in kringen en komen als vrienden bij elkaar (Yeshivat Haverim). Duizenden mensen van over de hele wereld komen bijeen, uit de meest afgelegen gebieden zoals Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Amerika, Japan en China.

Kabbalisten brengen al deze mensen bijeen en leren hen hoe zij zich met elkaar kunnen verbinden volgens de methode die onze aartsvader Abraham heeft ontwikkeld.

Op die manier vergroten wij met elke Conventie de kracht van onze verbinding. Geleidelijk komen we tot een zodanige verbinding dat deze voldoende zal zijn voor onze volgende staat, het hogere niveau, de spirituele wereld. Dit is het doel van Kabbalistische Conventies.

From KabTV’s “A New Life” 2/8/15

 

Een Persoonlijke Uitnodiging van Dr. Michael Laitman voor de ‘ONE Convention’ van 8 t/m 10 Augustus in New Jersey

Een Stap Opwaarts Is Een Stap Naar Elkaar Toe

Dr. Michael LaitmanDe regels van de groep, de regels van de workshop in een cirkel en de regels die behoren te gelden voor het gedrag in de globale wereld, zijn nu dezelfde regels. Het zijn de regels van wederzijdse integratie, wederzijdse samenwerking en een zodanige verbinding dat we worden tot één mens met één hart.

In de komende conventie in Amerika moeten we leren dat de wijsheid van Kabbalah en de wijsheid van connectie hetzelfde is. De wijsheid van connectie waarmee we nu de wereld intrekken, is de eerste vorm van uitleg. Hierbij is er nog geen sprake van de hogere werelden en hun structuur, waar we in Kabbalah over spreken. Dat komt omdat we ze in ieder geval nu nog niet ontdekt hebben.

Maar hierna zullen we werkelijk met elkaar leren omgaan met de intentie om te geven. Als we voldoende oefenen en het Hervormende Licht van Boven aantrekken, zullen we plotseling gaan voelen dat we ons tot onze vrienden verhouden met een intentie om te geven. In deze relatie zullen wij het Licht van Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en Yechida van de wereld Assiya ontdekken.

Daarna zal het Licht steeds sterker worden, afhankelijk van mijn houding ten opzichte van de vrienden. In overeenstemming met de intensiteit van de verbinding tussen mij en de anderen corrigeer ik de kelim (vaten) en ontdek ik het Licht van NRNHY.

De niveaus van spirituele stijging waar de wijsheid van Kabbalah over spreekt, zijn de afstanden die er tussen ons bestaan. De afstanden worden bepaald door de mate waarin wij tot elkaar naderen, de verbinding tussen onze harten, tussen onze verlangens tot één verlangen.

Hoe hoger ik stijg op de ladder van deze wereld naar Olam Ein Sof (Wereld van Oneindigheid), hoe dichter ik de gebroken zielen nader en we samen met hen tot één lichaam worden. Dan worden alle Lichten bijeen gebracht en geconcentreerd tot één enkele lichtstraal, alle kelim worden tot één kli (vat) verbonden en wij keren terug naar de staat Malchut van Ein Sof genaamd.

Het belangrijkste doel van de conventie is dat wij over de wijsheid van Kabbalah en de wijsheid van verbinding spreken als één wijsheid, één methode, zonder enige scheiding. Daartussen bestaat geen kunstmatige scheiding. Het is dezelfde wijsheid die uitlegt hoe wij – de mensheid in deze wereld die uiteen gevallen is en versplinterd – weer tot één geheel worden.

Zo bestaat ons praktische werk er nu uit om de wereld in te trekken met de wijsheid van verbinding of integrale educatie. Nadat wij de verbindingen tussen ons gaan ontdekken, ontdekken we dat wij de wijsheid van connectie hebben bereikt en dat is de essentie van de wijsheid van Kabbalah.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/16/14, “Preparation for the Convention in America”

 

Onvergelijkbare Situaties

Dr. Michael LaitmanVraag: U hebt gezegd dat wij workshops moeten organiseren over acute kwesties die het resultaat blijken te zijn van interacties. Is het noodzakelijk om deze situaties bekend te maken omdat zeker is dat zij zich kunnen opstapelen en dan als abcessen gaan fungeren of is het beter om van tevoren al workshops te organiseren?

Antwoord: Probeer alles te doen wat je kunt, de Schepper zal het gebruiken zoals het nodig is. Het is juist dat je aan de nabije toekomst denkt, maar het moet beter georganiseerd worden. Ik bedoel dat ik niet kan zeggen: “Wat er zal gebeuren, zal gebeuren want alles is in de Handen van de Schepper.” Op die manier realiseer ik mijn eigen vrije keuze niet.

Ik kan evenmin zeggen dat alles van mij afhankelijk is, want dan wil ik nergens meer aandacht aan schenken. Dat is ook niet juist. In het algemeen gesproken zeggen we vóór een handeling: “Alles is van mij afhankelijk,” en we zeggen dat op een manier alsof het werkelijk alleen van ons afhangt. Aan het einde van de actie zeggen we dat dit alles vanaf het begin door de Schepper was bepaald en alleen volgens Zijn besluit heeft plaats gevonden.

We kunnen stellen dat de regel is dat deze twee situaties, deze twee uiteenlopende situaties, alleen boven de Machsom (barrière) met elkaar vergeleken kunnen worden, als we met de middellijn gaan werken. Tot die tijd kunnen we alleen pogingen doen om ze met elkaar te verbinden. Ofwel alles is van mij afhankelijk, of alles hangt van de Schepper af. Probeer dus eerst alles aan jezelf toe te schrijven en later schrijf je het aan de Schepper toe.

From the Sochi Convention 6/9/14, Lesson 1

 

Kan De Conventie Je Lot Veranderen?

Dr. Michael LaitmanVragen over de Eén voor Allen en Allen voor Eén Conventie in Parijs.

Vraag: Kan iemand zijn lot veranderen door in mei naar de conventie in Parijs te komen?

Antwoord: Iemand die ver weg woont en niet met de dagelijkse lessen meedoet, blijft achter op de kerngroep en begrijpt niet goed wat er gezegd wordt. Hij mist grote hoeveelheden materiaal en het ontbreekt hem aan gevoelens, waarnemingen en verbinding met ons. Maar als zo iemand naar de conventie komt, kan hij al deze tekortkomingen uit het verleden – toen hij niet met ons samen was – corrigeren en hij kan grote steun ontvangen voor de toekomst.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 4/18/14, Writings of Rabash