Category Archives: Conventies

Wereld Kabbalah Conventie, 23-26 Februari 2016: Momenten Van Eenheid

   2016-02-23-25_congress_israel_0095_w 2016-02-23-25_congress_israel_0148_w 2016-02-23-25_congress_israel_0348_w 2016-02-23-25_congress_israel_0469_w 2016-02-23-25_congress_israel_0512_w 2016-02-23-25_congress_israel_0520_w 2016-02-23-25_congress_israel_0629_w 2016-02-23-25_congress_israel_0729_w 2016-02-23-25_congress_israel_0761_w 2016-02-23-25_congress_israel_0766_w 2016-02-23-25_congress_israel_0773_w 2016-02-23-25_congress_israel_0968_w 2016-02-23-25_congress_israel_1012_w 2016-02-23-25_congress_israel_1695_w 2016-02-23-25_congress_israel_2133_w 2016-02-23-25_congress_israel_2287_w 2016-02-23-25_congress_israel_2707_w 2016-02-23-25_congress_israel_2708_w 2016-02-23-25_congress_israel_2838_w 2016-02-23-25_congress_israel_2840_w 2016-02-23-25_congress_israel_2872_w 2016-02-23-25_congress_israel_2898_w 2016-02-23-25_congress_israel_5382_w 2016-02-23-25_congress_israel_5811_w 2016-02-23-25_congress_israel_6011_w 2016-02-23-25_congress_israel_6335_w 2016-02-23-25_congress_israel_9428_w 2016-02-23-25_congress_israel_9440_w 2016-02-23-25_congress_israel_9505_w 2016-02-23-25_congress_israel_9702_w  

Een Conventie Volgens De Methode Van Abraham

Dr. Michael LaitmanVraag: Zal een ieder die naar het Congres komt zijn ziel vinden en aan een spiritueel leven beginnen?

Antwoord: Het zal een poging zijn. Misschien zal het niet meteen lukken, maar een mens zal zeker in de goede richting komen.

Daarom nodigen Kabbalisten veel mensen van over de hele wereld uit naar hun congres, om zich met elkaar te verbinden. We zingen, dansen, luisteren naar gesprekken en lessen, we doen workshops in kringen en komen als vrienden bij elkaar (Yeshivat Haverim). Duizenden mensen van over de hele wereld komen bijeen, uit de meest afgelegen gebieden zoals Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Amerika, Japan en China.

Kabbalisten brengen al deze mensen bijeen en leren hen hoe zij zich met elkaar kunnen verbinden volgens de methode die onze aartsvader Abraham heeft ontwikkeld.

Op die manier vergroten wij met elke Conventie de kracht van onze verbinding. Geleidelijk komen we tot een zodanige verbinding dat deze voldoende zal zijn voor onze volgende staat, het hogere niveau, de spirituele wereld. Dit is het doel van Kabbalistische Conventies.

From KabTV’s “A New Life” 2/8/15

 

Een Persoonlijke Uitnodiging van Dr. Michael Laitman voor de ‘ONE Convention’ van 8 t/m 10 Augustus in New Jersey

Een Stap Opwaarts Is Een Stap Naar Elkaar Toe

Dr. Michael LaitmanDe regels van de groep, de regels van de workshop in een cirkel en de regels die behoren te gelden voor het gedrag in de globale wereld, zijn nu dezelfde regels. Het zijn de regels van wederzijdse integratie, wederzijdse samenwerking en een zodanige verbinding dat we worden tot één mens met één hart.

In de komende conventie in Amerika moeten we leren dat de wijsheid van Kabbalah en de wijsheid van connectie hetzelfde is. De wijsheid van connectie waarmee we nu de wereld intrekken, is de eerste vorm van uitleg. Hierbij is er nog geen sprake van de hogere werelden en hun structuur, waar we in Kabbalah over spreken. Dat komt omdat we ze in ieder geval nu nog niet ontdekt hebben.

Maar hierna zullen we werkelijk met elkaar leren omgaan met de intentie om te geven. Als we voldoende oefenen en het Hervormende Licht van Boven aantrekken, zullen we plotseling gaan voelen dat we ons tot onze vrienden verhouden met een intentie om te geven. In deze relatie zullen wij het Licht van Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en Yechida van de wereld Assiya ontdekken.

Daarna zal het Licht steeds sterker worden, afhankelijk van mijn houding ten opzichte van de vrienden. In overeenstemming met de intensiteit van de verbinding tussen mij en de anderen corrigeer ik de kelim (vaten) en ontdek ik het Licht van NRNHY.

De niveaus van spirituele stijging waar de wijsheid van Kabbalah over spreekt, zijn de afstanden die er tussen ons bestaan. De afstanden worden bepaald door de mate waarin wij tot elkaar naderen, de verbinding tussen onze harten, tussen onze verlangens tot één verlangen.

Hoe hoger ik stijg op de ladder van deze wereld naar Olam Ein Sof (Wereld van Oneindigheid), hoe dichter ik de gebroken zielen nader en we samen met hen tot één lichaam worden. Dan worden alle Lichten bijeen gebracht en geconcentreerd tot één enkele lichtstraal, alle kelim worden tot één kli (vat) verbonden en wij keren terug naar de staat Malchut van Ein Sof genaamd.

Het belangrijkste doel van de conventie is dat wij over de wijsheid van Kabbalah en de wijsheid van verbinding spreken als één wijsheid, één methode, zonder enige scheiding. Daartussen bestaat geen kunstmatige scheiding. Het is dezelfde wijsheid die uitlegt hoe wij – de mensheid in deze wereld die uiteen gevallen is en versplinterd – weer tot één geheel worden.

Zo bestaat ons praktische werk er nu uit om de wereld in te trekken met de wijsheid van verbinding of integrale educatie. Nadat wij de verbindingen tussen ons gaan ontdekken, ontdekken we dat wij de wijsheid van connectie hebben bereikt en dat is de essentie van de wijsheid van Kabbalah.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/16/14, “Preparation for the Convention in America”

 

Onvergelijkbare Situaties

Dr. Michael LaitmanVraag: U hebt gezegd dat wij workshops moeten organiseren over acute kwesties die het resultaat blijken te zijn van interacties. Is het noodzakelijk om deze situaties bekend te maken omdat zeker is dat zij zich kunnen opstapelen en dan als abcessen gaan fungeren of is het beter om van tevoren al workshops te organiseren?

Antwoord: Probeer alles te doen wat je kunt, de Schepper zal het gebruiken zoals het nodig is. Het is juist dat je aan de nabije toekomst denkt, maar het moet beter georganiseerd worden. Ik bedoel dat ik niet kan zeggen: “Wat er zal gebeuren, zal gebeuren want alles is in de Handen van de Schepper.” Op die manier realiseer ik mijn eigen vrije keuze niet.

Ik kan evenmin zeggen dat alles van mij afhankelijk is, want dan wil ik nergens meer aandacht aan schenken. Dat is ook niet juist. In het algemeen gesproken zeggen we vóór een handeling: “Alles is van mij afhankelijk,” en we zeggen dat op een manier alsof het werkelijk alleen van ons afhangt. Aan het einde van de actie zeggen we dat dit alles vanaf het begin door de Schepper was bepaald en alleen volgens Zijn besluit heeft plaats gevonden.

We kunnen stellen dat de regel is dat deze twee situaties, deze twee uiteenlopende situaties, alleen boven de Machsom (barrière) met elkaar vergeleken kunnen worden, als we met de middellijn gaan werken. Tot die tijd kunnen we alleen pogingen doen om ze met elkaar te verbinden. Ofwel alles is van mij afhankelijk, of alles hangt van de Schepper af. Probeer dus eerst alles aan jezelf toe te schrijven en later schrijf je het aan de Schepper toe.

From the Sochi Convention 6/9/14, Lesson 1

 

Kan De Conventie Je Lot Veranderen?

Dr. Michael LaitmanVragen over de Eén voor Allen en Allen voor Eén Conventie in Parijs.

Vraag: Kan iemand zijn lot veranderen door in mei naar de conventie in Parijs te komen?

Antwoord: Iemand die ver weg woont en niet met de dagelijkse lessen meedoet, blijft achter op de kerngroep en begrijpt niet goed wat er gezegd wordt. Hij mist grote hoeveelheden materiaal en het ontbreekt hem aan gevoelens, waarnemingen en verbinding met ons. Maar als zo iemand naar de conventie komt, kan hij al deze tekortkomingen uit het verleden – toen hij niet met ons samen was – corrigeren en hij kan grote steun ontvangen voor de toekomst.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 4/18/14, Writings of Rabash

 

Een Ontmoeting Die Het Leven Kan Veranderen

Dr. Michael LaitmanVragen over de Eén voor Allen en Allen voor Eén Conventie in Parijs:

Vraag: Kan een ontmoeting met een Kabbalist mijn leven veranderen?

Antwoord: Je leven kan veranderen door een ontmoeting met de hele groep die bijeengekomen is op de conventie en jouw verbinding met hen. Ik wil je geen wonderen beloven. De wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die onderwijst hoe een mens zichzelf kan veranderen om zoals de Schepper te worden.

Dit is iets heel serieus en niet eenvoudig. Kom naar de conventie als je je hiermee wilt bezighouden en als je dat niet wilt: er is geen dwang in spiritualiteit.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 4/18/14, Writings of Rabash

 

Het Zou Kunnen als Je Geluk Hebt

Dr. Michael LaitmanVraag: Kan een student die naar de conventie komt de Machsom overgaan?

Antwoord: We moeten geloven dat dit elk moment kan gebeuren. Het wordt de komst van de Messias genoemd: het Licht zal komen en ons van beneden opwaarts brengen. Maar ik kan niemand beloven dat dit nu juist tijdens deze conventie zal gebeuren.

Hoewel alles mogelijk is, we staan in onze wereld onder de volledige controle van het Hogere Licht, alles kan gebeuren. Wanneer dat moment voor iemand komt, hangt af van de wortel van de ziel van een mens.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 4/18/14, Writings of Rabash

 

Op Een Nieuw Niveau

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat moet er na de conventies op kwalitatief gebied veranderen in het groepswerk en in het disseminatiewerk? Wij verwachten een nieuw niveau, maar we voelen het nog niet. Wat is die staat, van u uit gezien?

Antwoord: Nu we meer met elkaar verbonden zijn, gaan we elkaar beter begrijpen en gaan we de vrienden die zich in verschillende delen van de wereld bevinden, ervaren als één verenigde groep. We worden zelfs met elkaar ziek, maar dit wordt allemaal door Boven bestuurd en het zal ons voordeel brengen. We zullen alleen maar gezonder worden.

Omdat we nu sterker met elkaar verbonden zijn, is onze collectieve intensiteit verzevenvoudigd en daardoor begrijpen we het studiemateriaal op een dieper niveau, zelfs De Studie van de Tien Sefirot, de spirituele wetten. Dit zal plotseling dichter bij ons komen te staan.

We zien hoe een kind, waaraan we een telefoon geven of een computer, daar ogenschijnlijk zonder er iets vanaf te weten mee speelt en tot onze verbazing op de goede manier op alle knopjes drukt. Hoe weet hij op welke knopjes hij moet drukken? Dat komt omdat hij al voor dit niveau geschapen is en wij kunnen dit niet omdat wij geschapen zijn voor de voorgaande generatie.

Daarom maken wij onmiddellijk een sprong naar het volgende niveau als wij ons met elkaar verbinden en alles waar Kabbalah over spreekt wordt dan veel vertrouwder en werkelijker voor ons.

Daarnaast zal ik – in overeenstemming met de vooruitgang die we hebben bereikt – lessen op een hoger niveau geven. En bovendien zal ik focussen op wat ik voel en op groepen die verder zijn dan andere groepen door de inspanningen die zij verrichten.

 

Een Workshop Is De Schepping Van Een ‘Spiritueel Partzuf’

Dr. Michael LaitmanEen workshop is een Partzuf dat wij bouwen door onze onderlinge verbinding en met name daarin voelen wij de spirituele wereld. Als wij deze Partzuf niet bouwen, voelen we niets. Dit is onze gezamenlijke Partzuf waarover de wijsheid van Kabbalah spreekt: Rosh, Toch, Sof, tien Sefirot, enz.

Wanneer tien mensen zich wegcijferen ten opzichte van elkaar en over een of ander onderwerp gaan praten, scheppen ze een onderlinge verbinding. Als zij het probleem naar deze verbinding brengen, worden zij boven het probleem opgeheven en op deze manier vinden zij de oplossing, maar dan op spiritueel niveau. Met name de verbinding en niet de poging om verstandig te zijn, moet leiden tot het juiste besluit.

Wij hebben dit echter nog niet bereikt, want in de groepen is de communicatie tussen mensen nog niet goed. Ik stel een vraag en jullie beginnen je er in te verdiepen in plaats van je daarboven met elkaar te verbinden. De verbinding is namelijk belangrijker dan de vraag zelf.

Jullie willen het antwoord door middel van jullie intellect vinden. Maar het is juist nodig om het vanuit de verbinding te vinden. Besteed daarom geen aandacht aan de vraag zelf. Als jullie je op de juiste wijze met elkaar verbinden, zullen jullie een antwoord vinden zonder uitgebreid te hoeven zoeken en te filosoferen.