Category Archives: Conflicten

New Life 751 – Tegenstellingen Met Elkaar Verbinden

New Life 751 – Tegenstellingen Met Elkaar Verbinden

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

Alle conflicten komen uit onze natuur voort. Onze natuur is de neiging tot het kwaad en deze neiging bedenkt constant iets voor ons. De Wijsheid van Kabbalah is de enige methode die het ons mogelijk maakt om conflicten te gebruiken om ons te ontwikkelen en een staat van heelheid te bereiken. Wij hebben in deze tijd een punt bereikt waarop het onmogelijk is om – ongeacht het niveau of het werkveld – conflicten te bedekken. Het ego is zo groot dat een mens niemand meer naast zich verdraagt, noch in een relatie, noch in het gezin of het werk.

Hiervoor biedt de Wijsheid van Kabbalah een heel praktische oplossing waarbij wij een weg moeten vinden om ons boven onze verschillen uit met elkaar te verbinden, om de liefde te ontdekken die zich boven de haat bevindt. Om dit te kunnen doen, moeten wij de positieve Kracht in de natuur ontdekken, deze Kracht zal de negatieve kracht, de neiging tot het kwaad in ons, in evenwicht brengen. Er wordt dan een middellijn gebouwd tussen de negatieve kracht en de positieve Kracht die wij moeten ontdekken. Daarvoor moeten wij een nieuwe techniek van verbinding leren.

Dit leerproces vindt in een groep plaats, door middel van oefeningen. Bij deze oefeningen verhoudt een ieder zich op verschillende manieren tot zichzelf: nu eens als de minste in de groep, dan weer als iemand die groter is dan de andere groepsleden, en tenslotte als iemand die gelijkwaardig is aan hen. Zo worden de drie lijnen van onze houding naar de anderen in een ieder gebouwd en tenslotte is het centrale punt van verbinding voelbaar. Wij verwachten dat de speciale Kracht, het Hoge Licht, de Schepper genaamd, in het centrum van onze verbinding onthuld zal worden. Dan zullen wij begrijpen dat het doel van al onze onderlinge conflicten eruit bestond om ons naar het bereiken van de hogere dimensie te leiden.

From KabTV’s “New Life #751 – Connecting Opposites,” 7/21/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

* Vanaf zaterdag 17 september verschijnen de blogs weer dagelijks.

 

De Mens En De Schepper Zijn Partners

laitman_571_03Vraag: Komt het door de keuzes die ik maak dat ik systematisch faal in het vinden van een baan en ook in mijn huwelijk faal, of is dit van tevoren door de Hogere Machten bepaald ?

Antwoord: Je moet proberen om alles te doen wat in je vermogen ligt om je situatie te verbeteren, tegelijkertijd moet je echter begrijpen dat alles van de Hoge Kracht afhangt. Dit betekent dat je moet geloven dat alles van dezelfde Kracht komt, tegelijkertijd span je je van jouw kant in voor correctie. Zo worden jij en de Schepper partners en bepalen jullie samen je pad.

Vraag: Wat moet ik doen als ik niet geïnteresseerd ben in het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah, maar het leven me de ene klap na de andere bezorgt en me naar de studie leidt?

Antwoord: Wees er dankbaar voor, want als de tegenslagen die het leven je brengt er niet zouden zijn, zou je de wijsheid van Kabbalah niet hebben gevonden. Je beoordeelt je staat op een heel goede manier. Er zijn mensen die Kabbalah studeren en een hekel hebben aan zowel de studie als aan de Kabbalisten, ze voelen zich echter verplicht om door te gaan met de studie. Later, begrijpen ze op een dieper niveau hoe groot de schat is die zij hebben ontvangen en waarom de Hogere Krachten hen ertoe noodzaken om te blijven studeren, de studie verandert hen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/15/15

 

Na De Tragedie In Parijs, Deel 2 – Wat Wordt Er Door De Terroristen Voorbereid Voor De Wereld?

Laitman_408Vraag: Op internet was er een huiveringwekkende video te zien over de manier waarop de leden van ISIS honderden kinderen in één keer hebben gedood. Het lijkt op beelden van de genocide onder Hitler.

Is het geen tijd voor Israël om in te grijpen in Syrië om te proberen om het terrorisme tot stoppen te dwingen? We houden de wereld verantwoordelijk omdat men tijdens de Holocaust gezwegen heeft en de Joden niet in bescherming heeft genomen. Waarom zwijgen we nu zelf?

Antwoord: Israel is niet in staat om zich te mengen in wat er in Syrië gebeurt omdat dit conflict een interne Arabische kwestie is. Deze eindeloze oorlog duurt de hele geschiedenis al voort, het zal op een onschuldige grap lijken in vergelijking met de acties die zij nu voor de wereld aan het voorbereiden zijn.

De opzet van de Islamitische extremisten is heel simpel: ofwel alle ongelovigen zullen van de aardbol verdwijnen alsof ze nooit hebben bestaan, ​​of ze zullen moslims willen worden. Op weg naar het bereiken van dit doel kunnen er verschillende wegen worden gevolgd.

Ze kunnen wachten totdat er een kans is dat je ermee instemt: ze zouden je onder druk kunnen zetten en aanmoedigen. Het zou kunnen dat – zolang het voor jou niet mogelijk is om ​​moslim te worden – dit je wordt toegestaan op voorwaarde dat je hen regelmatig een grote som geld betaalt.

Vraag: Denkt u dat ze terroristische activiteiten voorbereiden die wreder zullen zijn dan wat we in Parijs hebben gezien?

Antwoord: Wanneer er terroristische activiteiten plaatsvinden in de straten van Israël, is het voor iedereen duidelijk dat er veel meer acties zijn gepland, maar dat ze door de veiligheidstroepen zijn verhinderd en ontmanteld. Anders zouden er in Israël gebeurtenissen plaats gevonden hebben die nog ernstiger zouden zijn geweest dan wat in Parijs gebeurd is. Maar hierover wordt gezwegen om de bevolking niet bang te maken.

Vraag: Er wordt gezegd dat het Israëlische leger heeft gewaarschuwd voor de terroristische actie die in Parijs stond te gebeuren.

Antwoord: Israël heeft zelfs op voorhand gewaarschuwd voor de geplande bomaanslag op het Russische vliegtuig.

Commentaar: Afgaande op wat er gebeurt, zijn de terroristen onmenselijk en harteloos. De vreselijke beelden die ze in het leven hebben geroepen zouden in de meest morbide fantasie niet kunnen worden bedacht.

Antwoord: Terroristen komen uit een ander deel van de natuur voort en zij willen iedereen bang maken. Zij hebben het doel om te laten zien hoe daadkrachtig ze zijn en dat niets hen tegenhoudt. Ze maken zich nergens bezorgd over: leven of sterven, het belangrijkste is het doel, en dat moet worden uitgevoerd. Dit doel moet hier en nu tegen elke prijs bereikt worden.

We zien dat steeds meer mensen zich dagelijks bij hen voegen. Dit komt omdat mensen van macht houden, van een duidelijk doel, een doel dat de moeite waard is om voor te leven. Als iemand fanatiek wordt, wordt zijn leven heel eenvoudig. Dit komt omdat een modern mens geen voldoening in het leven voelt, geen doel heeft. Cultuur, onderwijs en wetenschap interesseren hem niet, alles bevindt zich in een crisis, in een impasse. Het is niet duidelijk waarvoor men moet leven. En plotseling begint er iets voor hen in het leven te stralen. Ten gevolge hiervan sluiten veel jonge mensen uit het Westen zich bij ISIS aan.

Voor terroristen is het belangrijk om te laten zien dat zij sterk en gewelddadig zijn, zodat er voor een mens geen andere keuze overblijft dan zich bij hen aan te sluiten. En hoe brutaler en doortastender ze handelen en alles verachten, hoe aantrekkelijker ze worden in de ogen van jongeren.

Een recent voorbeeld uit het nieuws: een Russisch meisje uit een goede familie, student aan een universiteit, werd op weg naar Syrië aangehouden bij de Turkse grens waar ze zich bij ISIS wilde aansluiten. Zelfs de houding die sommige moslims ten opzichte van vrouwen hebben,  hield haar niet tegen.

Wordt vervolgd.

From the Israeli Radio Program 103FM, 11/15/15

 

De Terrorist In Ons

laitman_293Vraag: Hoe is uw houding ten opzichte van de Arabieren?

Antwoord: Ik heb naar niemand en niets een specifieke houding. Ik zie iedereen als een marionet. Zelfs degene die naar mij een mes trekt, wordt door hogere krachten bestuurd. Als iemand dreigt om je te vermoorden, moet je hem eerst doden, dan heb ik geen andere keuze dan hem te neutraliseren.

Maar als ik hem eenmaal heb vastgegrepen en hem vastbind, moet ik me afvragen hoe ik de Joden met elkaar kan verbinden en verenigen. Dan zal ik de Arabier kunnen bevrijden en hij zal dansen en zich met ons verheugen.

Vraag: Betekent dit dat het probleem niet wordt opgelost als je hem doodt?

Antwoord: Dit heeft nog nooit een probleem opgelost. In de Torah staat echter geschreven dat als je leven in gevaar is en iemand je dreigt te vermoorden, je hem eerst moet doden.

Vraag: Hoe lang denkt u dat dit conflict zal voortduren?

Antwoord: Het zal voortduren totdat wij het corrigeren door de verbinding en de eenheid tussen ons.

Het conflict verwijst naar het conflict in ons. De terroristen en saboteurs bevinden zich in ons. Het zijn onze verlangens die de verbinding tussen ons willen vernietigen. Als wij onze innerlijke terroristen vernietigen, zullen ze buiten ons verdwijnen.

From KabTV’s “Confrontation. How it works in reality” 10/28/15

 

Persoonlijke Conflicten

laitman_549_02Vraag: Hoe lost u persoonlijke conflicten met mensen op?

Antwoord: Ik weet dat veel mensen het niet met me eens zijn, maar ik ben altijd bereid om naar iedereen te luisteren. Ik merk dat mensen me niet begrijpen en dit roept bij hen gevoelens van vijandigheid en afwijzing op.

Ik voel echter geen haat naar hen en dit is iets wat mij corrigeert.

In overeenstemming met wat ik leer van de onthulling van het Hoge Bestuur en mijn vermogen tot verandering, verander ik.

Ik rechtvaardig mensen die mij niet begrijpen, ik sta niet boven hen. Ik begrijp hun natuur heel goed.

From KabTV’s “Confrontation. How it works in reality” 10/28/15