Category Archives: Conflicten

Moeten we mensen repareren? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Moeten we mensen repareren?

Het is door de generaties heen de zwakte van wereldhervormers dat zij de mens beschouwen als een machine die niet goed werkt en hersteld moet worden, dat wil zeggen dat de kapotte onderdelen verwijderd moeten worden en vervangen moeten worden door goed werkende onderdelen. Kabbalist Yehuda Ashlag (Baal HaSulam): Peace in the World (Vrede in de Wereld).

Er is niets defect aan de mens en er hoeft dus niets aan hem veranderd te worden. Alles wordt door de Natuur aan de mens gegeven, dus verschillende negatieve eigenschappen en zelfs verlangens om te doden of te stelen, worden ons door God, de Schepper, gegeven. (“Natuur” en “God” zijn in de Wijsheid van Kabbalah namen voor de ene Kracht van liefde en geven. In Gematria hebben “God” en “Natuur” dezelfde getalswaarde).

We corrigeren mensen niet door ze gevangen te zetten of te executeren. We kunnen onszelf corrigeren door ons in een omgeving te plaatsen waarin wij tot het inzicht kunnen komen dat wij onze aard moeten corrigeren, of anders gezegd, dat wij ons positief moeten verbinden met elkaar, boven onze – meestal negatieve impulsen – naar anderen uit.

We moeten naar het volgende niveau van onze ontwikkeling stijgen zonder onze negatieve eigenschappen te vernietigen, we moeten – in plaats van negatieve impulsen in relatie tot anderen – positieve impulsen verwerven.

Als we op een dergelijke manier actief een positieve impuls gebruiken boven onze negatieve impulsen uit, zullen we een nieuwe staat van verbinding gaan voelen, tussen plus en min, te vergelijken met: tussen de negatieve en positieve polen van hetzelfde veld. Dan zullen we een heel nieuwe werkelijkheid gaan voelen, vredevol en harmonieus.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/do-we-need-to-fix-humans-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on “Fundamentals of Kabbalah” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 7, 2019. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

“De dieper wordende kloof tussen links en rechts is hier om te blijven, zo moet het ook” (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd “De dieper wordende kloof tussen links en rechts is hier om te blijven, zo moet het ook”

We moeten ons realiseren dat de dieper wordende kloof tussen links en rechts hier is om te blijven en te groeien. Hoe eerder we groeien hoe beter onze kansen om er op de juiste manier mee om te gaan, voordat het tot een uitbarsting komt en er een complete oorlog ontstaat.

Mensen zijn verschillend. Er zijn verschillende geslachten, rassen, kleuren en lichaamsstructuren. Dit zijn biologische verschillen die we niet kunnen veranderen zonder hardhandig in de natuur in te grijpen en zelfs dan met twijfelachtige resultaten.

We moeten er ook bij stilstaan dat we van elkaar afhankelijk zijn, en zonder te zien dat wij allemaal gezond zijn en ons deel bijdragen aan het welzijn van de mensheid, hebben wij zelf ook geen toekomst.

We zijn ons er niet zo van bewust dat het feit dat onze gezichtspunten, wat we geloven en de manier waarop wij denken, ook in grote mate door de natuur gedicteerd wordt. Daarom is er vaak niets aan te veranderen. Wanneer was het de laatste keer dat het iemand lukte om je mening over iets wat je belangrijk vindt totaal te veranderen? Wanneer was het de laatste keer dat jij dit probeerde bij iemand anders? Naar de linkerkant of de rechterkant overhellen is iets wat in ons gekerfd is, bijna zo diep als onze huidskleur. 

Dat betekent niet dat er geen enkele manier bestaat om iemands denkwijze te veranderen door brainwashing of een of ander agressief heropvoedingsprogramma, of zelfs door iemand in een totaal nieuwe omgeving te plaatsen. Maar als we het hebben over het veranderen van de inzichten van miljoenen mensen door eenvoudigweg een beroep te doen op hun verstand, dat zal nooit werken. Hun verstand werkt anders, hun denkwijze, en ze zullen het nooit met je eens worden.

Denk maar eens aan je eigen lichaam. Daarin zijn organen die heel verschillend van elkaar werken. Ze delen dezelfde DNA, maar als je een cel van het hart in de lever plaatst, wordt dat geen levercel, die cel zal waarschijnlijk sterven. Al is die cel van hetzelfde erfelijke materiaal gemaakt, de aard en de werkwijze ervan is zo anders, dat hij niet kan overleven in een omgeving buiten het hart, waar hij toe behoort.

Denk nu eens aan je lichaam zonder organen. Hoe zou je zonder enig orgaan kunnen overleven? Zelfs als je één orgaan verwijdert, zou je jezelf doodmaken of ernstig verminken. Elk orgaan, hoe klein of onbeduidend ook, is essentieel voor ons welzijn en vaak ook noodzakelijk om te kunnen overleven. We moeten bijvoorbeeld niet willen dat de pancreas net zo is als het hart, want dan zouden we geen pancreas hebben en een hart teveel hebben.

De menselijk samenleving is net zoals ons lichaam, maar dan op macroniveau. Haal er één orgaan uit en je hebt het hele systeem beschadigd. De grote verschillen die we tussen mensen zien, zijn het probleem niet, het verwijst alleen maar naar mensen die zich meer bewust zijn van hun functie in de maatschappij en dat is in feite goed. Het probleem is dat wij niet als één systeem kunnen werken, zoals ons lichaam werkt met alle organen. We zijn ons niet bewust van onze onderlinge afhankelijkheid in de maatschappij, zoals wij ons wél bewust zijn van de onderlinge afhankelijkheid van onze organen.

Als we op de juiste manier omgaan met de grote verschillen tussen ons, betekent dit dat wij het grote geheel zien: dat iedereen essentieel is, dat iedereen bijdraagt en dat de mensheid niet zou zijn wat zij is zonder eenieder van ons. Als we argumenten naar voren brengen, moeten we nooit vergeten, dat we allemaal deel uitmaken van één entiteit. Het is prima om het niet met elkaar eens te zijn, het helpt ons groeien, onszelf en elkaar beter te begrijpen, en onze taak voor de mensheid met meer succes te vervullen. 

We moeten ons er dan ook van bewust zijn dat we van elkaar afhankelijk zijn en als we niet zien dat we allemaal gezond zijn en ons deel bijdragen aan het welzijn van de mensheid, zullen wij zelf ook geen toekomst hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/the-deepening-rift-between-left-and-right-is-here-to-stay-and-so-it-should-medium/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Van conflict naar overeenstemming

Vraag: Wetenschappers zeggen dat conflicten zowel constructief als negatief kunnen zijn. We kunnen ze rangschikken naar de doelen die gesteld worden tussen volkeren, landen en religies. Er zijn persoonlijke en interpersoonlijke conflicten, conflicten door verschillen van mening, emotionele conflicten, verborgen en open conflicten, etc.

Wat voor conflicten, denkt u, kunnen zich voordoen in groepen waar mensen les krijgen in integrale educatie?

Antwoord: Geen enkel conflict! We kunnen ons zoiets zelfs niet voorstellen. We zullen ze wel oproepen, er blij mee zijn en ze ontwikkelen. Dit alles om er bovenuit te stijgen en ons juist hierdoor met elkaar verbinden. Er bestaat niets in de natuur – niet alleen in onze wereld, maar in alle werelden – wat niet uit tegenstellingen bestaat, conflict en overeenstemming.

Vraag: Zijn conflicten een noodzakelijk voorwaarde om de samenleving te ontwikkelen?

Antwoord: Absoluut! Hiervoor worden ze in eerste instantie gegeven en worden ze zichtbaar.

Vraag: U zegt dat wij zelf conflicten moeten oproepen. Maar ze worden al door de natuur in het leven geroepen, moet ik er dan ook nog naar op zoek gaan?

Antwoord: Natuurlijk hoef je ze niet op te zoeken. We doen niets op een kunstmatige manier. We moeten uitsluitend naar verbinding streven, het resultaat daarvan zal zijn dat we steeds opener worden naar onze verschillen, tegenstellingen en de afstand tussen ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/from-conflict-to-consent/

From KabTV’s “Management Skills” 7/16/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

New Life 751 – Tegenstellingen Met Elkaar Verbinden

New Life 751 – Tegenstellingen Met Elkaar Verbinden

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

Alle conflicten komen uit onze natuur voort. Onze natuur is de neiging tot het kwaad en deze neiging bedenkt constant iets voor ons. De Wijsheid van Kabbalah is de enige methode die het ons mogelijk maakt om conflicten te gebruiken om ons te ontwikkelen en een staat van heelheid te bereiken. Wij hebben in deze tijd een punt bereikt waarop het onmogelijk is om – ongeacht het niveau of het werkveld – conflicten te bedekken. Het ego is zo groot dat een mens niemand meer naast zich verdraagt, noch in een relatie, noch in het gezin of het werk.

Hiervoor biedt de Wijsheid van Kabbalah een heel praktische oplossing waarbij wij een weg moeten vinden om ons boven onze verschillen uit met elkaar te verbinden, om de liefde te ontdekken die zich boven de haat bevindt. Om dit te kunnen doen, moeten wij de positieve Kracht in de natuur ontdekken, deze Kracht zal de negatieve kracht, de neiging tot het kwaad in ons, in evenwicht brengen. Er wordt dan een middellijn gebouwd tussen de negatieve kracht en de positieve Kracht die wij moeten ontdekken. Daarvoor moeten wij een nieuwe techniek van verbinding leren.

Dit leerproces vindt in een groep plaats, door middel van oefeningen. Bij deze oefeningen verhoudt een ieder zich op verschillende manieren tot zichzelf: nu eens als de minste in de groep, dan weer als iemand die groter is dan de andere groepsleden, en tenslotte als iemand die gelijkwaardig is aan hen. Zo worden de drie lijnen van onze houding naar de anderen in een ieder gebouwd en tenslotte is het centrale punt van verbinding voelbaar. Wij verwachten dat de speciale Kracht, het Hoge Licht, de Schepper genaamd, in het centrum van onze verbinding onthuld zal worden. Dan zullen wij begrijpen dat het doel van al onze onderlinge conflicten eruit bestond om ons naar het bereiken van de hogere dimensie te leiden.

From KabTV’s “New Life #751 – Connecting Opposites,” 7/21/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

* Vanaf zaterdag 17 september verschijnen de blogs weer dagelijks.

 

De Mens En De Schepper Zijn Partners

laitman_571_03Vraag: Komt het door de keuzes die ik maak dat ik systematisch faal in het vinden van een baan en ook in mijn huwelijk faal, of is dit van tevoren door de Hogere Machten bepaald ?

Antwoord: Je moet proberen om alles te doen wat in je vermogen ligt om je situatie te verbeteren, tegelijkertijd moet je echter begrijpen dat alles van de Hoge Kracht afhangt. Dit betekent dat je moet geloven dat alles van dezelfde Kracht komt, tegelijkertijd span je je van jouw kant in voor correctie. Zo worden jij en de Schepper partners en bepalen jullie samen je pad.

Vraag: Wat moet ik doen als ik niet geïnteresseerd ben in het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah, maar het leven me de ene klap na de andere bezorgt en me naar de studie leidt?

Antwoord: Wees er dankbaar voor, want als de tegenslagen die het leven je brengt er niet zouden zijn, zou je de wijsheid van Kabbalah niet hebben gevonden. Je beoordeelt je staat op een heel goede manier. Er zijn mensen die Kabbalah studeren en een hekel hebben aan zowel de studie als aan de Kabbalisten, ze voelen zich echter verplicht om door te gaan met de studie. Later, begrijpen ze op een dieper niveau hoe groot de schat is die zij hebben ontvangen en waarom de Hogere Krachten hen ertoe noodzaken om te blijven studeren, de studie verandert hen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/15/15

 

Na De Tragedie In Parijs, Deel 2 – Wat Wordt Er Door De Terroristen Voorbereid Voor De Wereld?

Laitman_408Vraag: Op internet was er een huiveringwekkende video te zien over de manier waarop de leden van ISIS honderden kinderen in één keer hebben gedood. Het lijkt op beelden van de genocide onder Hitler.

Is het geen tijd voor Israël om in te grijpen in Syrië om te proberen om het terrorisme tot stoppen te dwingen? We houden de wereld verantwoordelijk omdat men tijdens de Holocaust gezwegen heeft en de Joden niet in bescherming heeft genomen. Waarom zwijgen we nu zelf?

Antwoord: Israel is niet in staat om zich te mengen in wat er in Syrië gebeurt omdat dit conflict een interne Arabische kwestie is. Deze eindeloze oorlog duurt de hele geschiedenis al voort, het zal op een onschuldige grap lijken in vergelijking met de acties die zij nu voor de wereld aan het voorbereiden zijn.

De opzet van de Islamitische extremisten is heel simpel: ofwel alle ongelovigen zullen van de aardbol verdwijnen alsof ze nooit hebben bestaan, ​​of ze zullen moslims willen worden. Op weg naar het bereiken van dit doel kunnen er verschillende wegen worden gevolgd.

Ze kunnen wachten totdat er een kans is dat je ermee instemt: ze zouden je onder druk kunnen zetten en aanmoedigen. Het zou kunnen dat – zolang het voor jou niet mogelijk is om ​​moslim te worden – dit je wordt toegestaan op voorwaarde dat je hen regelmatig een grote som geld betaalt.

Vraag: Denkt u dat ze terroristische activiteiten voorbereiden die wreder zullen zijn dan wat we in Parijs hebben gezien?

Antwoord: Wanneer er terroristische activiteiten plaatsvinden in de straten van Israël, is het voor iedereen duidelijk dat er veel meer acties zijn gepland, maar dat ze door de veiligheidstroepen zijn verhinderd en ontmanteld. Anders zouden er in Israël gebeurtenissen plaats gevonden hebben die nog ernstiger zouden zijn geweest dan wat in Parijs gebeurd is. Maar hierover wordt gezwegen om de bevolking niet bang te maken.

Vraag: Er wordt gezegd dat het Israëlische leger heeft gewaarschuwd voor de terroristische actie die in Parijs stond te gebeuren.

Antwoord: Israël heeft zelfs op voorhand gewaarschuwd voor de geplande bomaanslag op het Russische vliegtuig.

Commentaar: Afgaande op wat er gebeurt, zijn de terroristen onmenselijk en harteloos. De vreselijke beelden die ze in het leven hebben geroepen zouden in de meest morbide fantasie niet kunnen worden bedacht.

Antwoord: Terroristen komen uit een ander deel van de natuur voort en zij willen iedereen bang maken. Zij hebben het doel om te laten zien hoe daadkrachtig ze zijn en dat niets hen tegenhoudt. Ze maken zich nergens bezorgd over: leven of sterven, het belangrijkste is het doel, en dat moet worden uitgevoerd. Dit doel moet hier en nu tegen elke prijs bereikt worden.

We zien dat steeds meer mensen zich dagelijks bij hen voegen. Dit komt omdat mensen van macht houden, van een duidelijk doel, een doel dat de moeite waard is om voor te leven. Als iemand fanatiek wordt, wordt zijn leven heel eenvoudig. Dit komt omdat een modern mens geen voldoening in het leven voelt, geen doel heeft. Cultuur, onderwijs en wetenschap interesseren hem niet, alles bevindt zich in een crisis, in een impasse. Het is niet duidelijk waarvoor men moet leven. En plotseling begint er iets voor hen in het leven te stralen. Ten gevolge hiervan sluiten veel jonge mensen uit het Westen zich bij ISIS aan.

Voor terroristen is het belangrijk om te laten zien dat zij sterk en gewelddadig zijn, zodat er voor een mens geen andere keuze overblijft dan zich bij hen aan te sluiten. En hoe brutaler en doortastender ze handelen en alles verachten, hoe aantrekkelijker ze worden in de ogen van jongeren.

Een recent voorbeeld uit het nieuws: een Russisch meisje uit een goede familie, student aan een universiteit, werd op weg naar Syrië aangehouden bij de Turkse grens waar ze zich bij ISIS wilde aansluiten. Zelfs de houding die sommige moslims ten opzichte van vrouwen hebben,  hield haar niet tegen.

Wordt vervolgd.

From the Israeli Radio Program 103FM, 11/15/15

 

De Terrorist In Ons

laitman_293Vraag: Hoe is uw houding ten opzichte van de Arabieren?

Antwoord: Ik heb naar niemand en niets een specifieke houding. Ik zie iedereen als een marionet. Zelfs degene die naar mij een mes trekt, wordt door hogere krachten bestuurd. Als iemand dreigt om je te vermoorden, moet je hem eerst doden, dan heb ik geen andere keuze dan hem te neutraliseren.

Maar als ik hem eenmaal heb vastgegrepen en hem vastbind, moet ik me afvragen hoe ik de Joden met elkaar kan verbinden en verenigen. Dan zal ik de Arabier kunnen bevrijden en hij zal dansen en zich met ons verheugen.

Vraag: Betekent dit dat het probleem niet wordt opgelost als je hem doodt?

Antwoord: Dit heeft nog nooit een probleem opgelost. In de Torah staat echter geschreven dat als je leven in gevaar is en iemand je dreigt te vermoorden, je hem eerst moet doden.

Vraag: Hoe lang denkt u dat dit conflict zal voortduren?

Antwoord: Het zal voortduren totdat wij het corrigeren door de verbinding en de eenheid tussen ons.

Het conflict verwijst naar het conflict in ons. De terroristen en saboteurs bevinden zich in ons. Het zijn onze verlangens die de verbinding tussen ons willen vernietigen. Als wij onze innerlijke terroristen vernietigen, zullen ze buiten ons verdwijnen.

From KabTV’s “Confrontation. How it works in reality” 10/28/15

 

Persoonlijke Conflicten

laitman_549_02Vraag: Hoe lost u persoonlijke conflicten met mensen op?

Antwoord: Ik weet dat veel mensen het niet met me eens zijn, maar ik ben altijd bereid om naar iedereen te luisteren. Ik merk dat mensen me niet begrijpen en dit roept bij hen gevoelens van vijandigheid en afwijzing op.

Ik voel echter geen haat naar hen en dit is iets wat mij corrigeert.

In overeenstemming met wat ik leer van de onthulling van het Hoge Bestuur en mijn vermogen tot verandering, verander ik.

Ik rechtvaardig mensen die mij niet begrijpen, ik sta niet boven hen. Ik begrijp hun natuur heel goed.

From KabTV’s “Confrontation. How it works in reality” 10/28/15