Category Archives: Collectieve Ziel

Je corrigeert de hele schepping!

115.05Wij denken dat we alleen onze eigen ziel corrigeren. Maar de ziel van ieder mens strekt zich tussen alle zielen uit. Dus als ik mijn kleine deeltje corrigeer, corrigeer ik daardoor de integratie van mijn deeltje in alle zielen.

Daarom kunnen we niet zeggen dat een mens alleen zijn eigen ziel corrigeert. Hij corrigeert de hele schepping, alleen in de zeer kleine mate waarin hij in de schepping is opgenomen. Daarna voegt hij steeds meer correcties toe en in die tijd corrigeren ook andere mensen zichzelf en hun integratie.

Hierover staat geschreven: “Zij hielpen ieder hun vriend”, dit betekent dat ik mijzelf corrigeer in hem en hij corrigeert zichzelf in mij, zo corrigeren we allemaal iedereen en worden we als één mens met één hart.

Ieder mens omvat 600.000 zielen die zelf ook weer verdeeld zijn in 600.000, en die zijn weer verdeeld in 600.000, enz. Dan blijkt dat ieder van ons als Adam HaRishon is, en als wij ons allemaal met elkaar verbinden, worden wij ook als één ziel van Adam HaRishon.
Het gaat hier niet over de hoeveelheid, maar over de diepte van het gevoel van eenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/you-correct-the-entire-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 3/28/23, “Connecting into One Soul”

Related Material:
All The Creation Is Me
Correct Yourself, Correct The World
What To Correct: Myself Or The World?

Filed under: Adam-The Common Soul, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Leren leven volgens de wetten van verbinding

935De mensheid bevindt zich in een periode in de geschiedenis waarin wij nog duidelijker ontdekken dat onze ontwikkeling verkeerd was. Deze ontwikkeling werd gedicteerd door kwade, egoïstische krachten, daarom waren er voortdurend oorlogen, conflicten, problemen en angsten. Uiteindelijk moeten we ons aansluiten bij de kracht van het goede.

We hebben geen idee hoeveel zo’n leven verschilt van ons huidige bestaan. Dit is de hele essentie van de Wijsheid van Kabbalah, zij spreekt over de verzameling van krachten die in de natuur beschikbaar zijn, hoe wij ze kunnen onthullen, ze dichter bij ons kunnen brengen, via die krachten dichter bij elkaar kunnen komen, en kunnen beginnen aan het herstellen van het systeem zoals het bestond voordat het systeem van de gemeenschappelijke ziel Adam HaRishon gebroken werd.

In dit systeem was iedereen met elkaar verbonden en begreep iedereen elkaar alsof ze tot één lichaam en één geest behoorden, en één geheel waren met een gemeenschappelijk verlangen en dezelfde intentie. Op deze manier bestaan de organen in een gezond lichaam, elk orgaan weet wat het moet doen om het leven van alle andere organen in stand te houden.

Daarom adviseren Kabbalisten ons om in een groep te werken, om op die manier geleidelijk te gaan voelen hoe de onderlinge steun ons helpt om het systeem te ontdekken dat Adam heet, dat wil zeggen: gelijkvormig (Domeh) aan de Schepper, de kracht van geven. Wij zullen ons werkelijk met elkaar voelen als één kracht met één geest en één gevoel, in liefde en eenheid.

Daarom organiseren wij Kabbalistische groepen waarin wij proberen te leren hoe wij volgens de wetten van verbinding kunnen leven en naar de tweede verdieping van de werkelijkheid kunnen opklimmen.

Dan zullen we het universum in zijn ware vorm onthullen en ontdekken dat het universum veel omvangrijker en meer verbonden is dan we dachten. We leren de krachten van de Natuur kennen omdat we zien hoe ze deze wereld van het ene einde tot het andere doordringen. Dit betekent dat wij de Schepper, de Hoge Kracht, bereiken door naar Zijn niveau op te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/learning-to-exist-according-to-the-laws-of-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Convention in Turkey 2022, “A Prayer Lishma,” Lesson 3

Related Material:

Final Development on the Ground Floor

If We Want to Live like Humans

I and the Universe Are One Common Whole

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Events, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De gemeenschappelijke ziel bereiken

929Vraag: Hoe kunnen wij alle zeven miljard mensen zien als de grootste mensen? Is het wel de moeite waard om dit te proberen?

Antwoord: Deze zeven miljard mensen zijn allemaal delen van je ziel. We zijn allemaal delen van de gemeenschappelijke ziel Adam. Daarom zijn er geen problemen op dit gebied, uiteindelijk zullen we deze ziel allemaal bereiken. De eigenschap van geven van deze ziel heet Adam en de eigenschap van ontvangen heet Chava (Eva).

We leven allemaal in dit systeem, het enige wat nodig is, is onze ogen openen en er op de juiste manier mee omgaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/attaining-the-common-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

[292989]

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Deriving the Greatness of the Goal from the Friends” Lesson 4

Related Material:

Adam – We Share One Common Soul

Collect The Parts Of The Common Soul

Collecting The Pieces Of The Common Soul

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Ziel – Eén Voor Iedereen?

Dr. Michael Laitman Vraag: Heeft ieder mens een eigen ziel of is er één gemeenschappelijke ziel voor iedereen?

Antwoord: In feite is er slechts één gemeenschappelijke ziel die door iedereen gedeeld wordt. Ieder mens neemt een verschillend aspect waar vanuit zijn of haar deel van deze grote ziel. Deze ziel is gereed om door een ieder van ons waargenomen te worden.

De Schepper heeft één verlangen om te genieten geschapen, zoals er geschreven staat: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen.” Wij moeten samen handelingen verrichten om al dit kwaad te corrigeren. Bij alles wat wij doen, zijn wij één integraal lichaam, met elkaar verbonden als één mens met één hart. Daarom zullen wij samen de wil om te ontvangen corrigeren en de staat bereiken die ‘ziel’ genoemd wordt.

From Israeli Radio Program 103FM, 5/10/15

 

De Hiërarchie Van de Collectieve Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Wie kan er in de spirituele hiërarchie het dichtst bij de eigenschap van geven komen?

Antwoord: Spiritualiteit is de wereld van krachten. Alles gaat in die wereld over krachten.

De Cohens (priesters) staan het dichtst bij de eigenschap van geven, zij vertegenwoordigen het meest innerlijke deel van de algemene ziel, vervolgens komen de Levieten, zij verzamelen de Cohens om zich heen, daarna volgt het volk Israël.

Erev Rav (mensen van allerlei afkomst) bevindt zich achter de Wolk van Zijn Glorie (het Omringende Licht). Zelfs als zij zich tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk in hun bezit te krijgen ten behoeve van zichzelf, kunnen zij het niet bereiken omdat zij de eigenschap van geven, werken ten behoeve van de Schepper en ten dienste van anderen, niet accepteren,

Het is een kwantitatief en kwalitatief evenwicht van krachten in één systeem, de ‘gemeenschappelijke ziel’ genaamd.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/24/14

 

Dankbare Gasten Worden

Dr. Michael LaitmanWij bestuderen dat er geen ander werk is dan verbinding bereiken. Wij creëren de verbinding echter niet zelf, dit is een bittere, algemeen bestaande misvatting die onze weg corrumpeert en de ballingschap verlengt.

Wij moeten alleen de wil hebben om te verbinden en deze verbinding aan een factor buiten ons toeschrijven, aan de Hogere Kracht. Wij corrigeren onszelf niet, maar ontdekken alleen de behoefte daaraan.

De behoefte aan correctie is afkomstig van ons grote verlangen om misstanden te voorkomen en van het verlangen om de Bron van het Licht dat ons bestuurt vreugde te geven. Het is een lange weg, een hele ladder van spirituele niveaus die wij  met ons begrip en ons bewustzijn moeten beklimmen, in verbinding met de Bron van het Licht.

Daarom moeten wij ermee ophouden om te denken dat wij degenen zijn die onze verbinding tot stand brengen. Als wij zeggen “laten wij ons met elkaar verbinden”, betekent dat “laten wij ons met de Bron van de Hogere Kracht verbinden, de Hogere Kracht van Geven die ons zal verbinden.” Alles wat wij van onze kant hebben te doen is MAN te laten opstijgen (vrouwelijke wateren), dit is enerzijds een vraag en een gebed voor de onthulling van een gebrek en het omhoog brengen daarvan. Anderzijds is dit het voedsel dat wij tijdens de veertigjarige tocht door de woestijn eten.

Dit betekent dat er niets anders van ons verwacht wordt dan MAN te laten opstijgen, de volledige erkenning van onze afhankelijkheid van de Hogere Kracht. Wij moeten het juiste gebrek in onze harten ontdekken en proberen om onze harten tot één hart te maken dat verbonden wil zijn. Dan wenden wij ons tot de Gastheer met het verzoek of Hij ons met elkaar wil verbinden, zodat wij Hem vreugde kunnen brengen en dankbare gasten worden.

From the preparation for the Daily Kabbalah Lesson 7/03/14

Tot aan het einde van de maand juli zullen er vanwege vakantie minder blogs verschijnen.

Waar Is Het Zesde Zintuig Te Vinden?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waar is het zesde zintuig te vinden? Bestaat het ook in mij?

Antwoord: Het zesde zintuig bestaat niet in ons, maar in het centrum van de groep. Een groep is de benaming voor een aantal mensen die bereid zijn om af te zien van hun egoïsme met het doel om zich daardoor met elkaar te verbinden in het centrum van de groep en daar een gemeenschappelijk gevoel en een gemeenschappelijk intellect te ontdekken.

Dit gemeenschappelijke gevoel en dit gemeenschappelijk intellect noemen we een spirituele kli (vat) waar de Schepper wordt onthuld. Dit is ons spirituele niveau, het hogere niet-fysieke leven.

Zelfs als het lichaam sterft, zullen we het niet ervaren als dood omdat we leven hebben gevonden in het gemeenschappelijke hogere systeem.

From the Convention In France “One For All And All For One,” Day One 5/09/14, Lesson 1

 

Je Bestemming Vervullen

Dr. Michael LaitmanVraag: Moet een ieder van de zeven miljard mensen die de aarde bevolken de hogere wereld onthullen en voelen?

Antwoord: Deze zeven miljard mensen leven allemaal in onze wereld en zij voelen ook allemaal deze wereld, zij het een ieder op zijn eigen manier. Ze zullen de hogere wereld ook ieder op een andere manier voelen. De hogere wereld bestaat uit de waarneming van de Schepper. Daarom zullen zij Hem voelen, deze alomvattende Kracht van correctie, liefde en onderlinge verbinding.

Op de een of andere manier blijft de piramide bestaan. Dit is niet aan de mens. Iedereen zal zich volledig tevreden en rustig voelen. Dit komt omdat de wortel van de ziel die onze relatie tot de ander bepaalt, vaststaat.

Dit betekent dat iedereen een speciale opdracht krijgt, zoals er geschreven staat: “De wijzen bespraken zeventig jaar lang wie gelukkiger is: hij die niet gelukkig is geboren of hij die gelukkig is?” Zij kwamen tot de conclusie dat het het beste is om helemaal niet geboren te worden, maar als je geboren bent, moet je je opdracht vervullen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/25/13

 

Heb De Heer Je God Lief Met Je Hele Hart

Dr. Michael LaitmanHet is het doel van het schepsel om te genieten van alle genoegens die de Schepper aan hem wil geven, maar over welke genoegens hebben we het dan? De Schepper kan het schepsel niet minder geven dan Zijn eigen niveau, anders gaat het niet over geven en liefde. De houding van de Schepper naar het schepsel wordt bepaald door de wet ‘Heb je vriend lief als jezelf’. Dit vraagt Hij van jou en jij hebt het recht om in antwoord daarop aan Hem te vragen of Hij volgens deze wet handelt of niet. Als Hij dat doet, moet er wel zo’n wet in de natuur bestaan.

Deze wet bestaat ook! Het is de houding van Keter naar Malchut, naar het schepsel: ‘Heb je vriend lief als jezelf’. Malchut moet dezelfde houding bereiken als ‘Heb je vriend lief als jezelf’ door de Ohr Hozer (Weerkaatsende Licht). Dit noemen we wederzijds geven, wederzijdse liefde. Alles is heel eenvoudig.

De Schepper is heel, Hij is totale Liefde en Geven en dus geeft Hij dit alles aan de schepping. Zijn houding wordt genoemd: de vier fasen van Ohr Yashar (Direct Licht).

Maar het schepsel kan zich niet op dezelfde directe wijze verhouden tot de Schepper en dezelfde vorm verkrijgen, omdat hij van de Schepper alleen ontvangt in de vier fasen van Ohr Yashar. Om je op dezelfde wijze tot de Schepper te kunnen verhouden, moet het schepsel door het hele proces van ontwikkeling gaan, de hele weg tot aan het einde van de correctie.

Het gaat over de houding van het schepsel. Het probleem ligt niet bij het ontvangen van genoegens van de Schepper, maar bij de vraag hoe ik het voel en hoe ik Hem terug betaal. Het ontvangen van genoegens geeft geen problemen. Malchut van Ein Sof ontving plezier, dit leidde ook naar de ‘eerste Tzimtzum’ (restrictie). De Schepper gaf aan Malchut een Lichtvonk toen het zich nog in fase één van Ohr Yashar bevond en het zich verplicht voelde om terug te geven. Het wilde niet alleen maar ontvangen.

Fase twee komt voort uit fase één, want anders zou alles in fase één eindigen. Het blijkt dat het geen probleem is om van de Schepper te ontvangen, maar het gevoel dat je Hem moet terugbetalen en je niets hebt om aan Hem te geven is het probleem! Hoe kun je Hem terugbetalen? Je kunt Hem niet het Licht teruggeven dat je van Hem hebt ontvangen, want dan is het net alsof je aan de gastheer de lekkernijen teruggeeft die Hij voor je klaargemaakt heeft, zodat Hij ze zelf kan opeten. Dat is onmogelijk, want de Schepper Zelf staat voor je.

Hij laat je Zijn goede houding zien en deze wordt onthuld door het plezier dat al je verlangens vervult, maar wat waardeer je hierin? Zijn houding naar jou, Zijn Liefde of het plezier zelf, zonder rekening te houden met de Schepper? Ik breng je bijvoorbeeld iets waar je echt van houdt en je weigert het. Weiger je het voedsel zelf of weiger je omdat ik het met zoveel liefde naar je toebreng dat je het niet kunt accepteren?

Als een ober in een restaurant je dat gerecht zou brengen, zou je het zonder aarzelen accepteren en je zou van de smaak genieten. Maar je kunt het niet van mij aannemen omdat je mijn houding naar jou toe, mijn liefde, niet kunt terugbetalen. Je legt jezelf een beperking op met betrekking tot de liefde. Je kunt het niet dragen, omdat het om wederkerigheid vraagt.

Je moet uitgaan van de liefde, want dat veroorzaakt een gevoel van schaamte in jou. Je voelt geen enkele schaamte met betrekking tot het voedsel, omdat je denkt dat de Schepper je moet voeden en vervullen omdat Hij je heeft geschapen. Dat is duidelijk. Maar je kunt Zijn Liefde niet beantwoorden! Dus vanaf de ‘eerste Tzimtzum’ zoek je naar een manier om met deze Liefde om te gaan, je onderzoekt wat deze Liefde is, hoe het zichtbaar wordt, waar het vandaan komt, wat de verbinding is tussen deze Liefde en de vreugde die je in je verlangen voelt en welk deel het is in al het Licht van NRNHY dat de Kelim (vaten) vult.

Als je een staat bereikt waarin je denkt dat je kunt ontvangen om te geven in de wereld van Nekudim, word je gebroken en deze breking vindt plaats door de Liefde, omdat je er geen rekening mee kon houden. Je begrijpt de oorsprong ervan nog niet, omdat de oorsprong tot de Schepper behoort. De Liefde van de oorsprong komt van Hem, het is Zijn gevoel. Het roept bepaalde reacties in je op die je niet begrijpt.

Je begrijpt niet wat dit gevoel betekent en waarom je plotseling schaamte voelt, je ongemakkelijk voelt en het zó moeilijk kunt verdragen dat je met Hem begint te vechten, voornamelijk omdat je het onaangename gevoel dat je hebt door Zijn Liefde voor jou, wilt vernietigen.

Het breken van de Kelim (vaten) geeft ons de mogelijkheid om haat tegenover liefde te plaatsen, ‘Har Sinai’ (de berg Sinaï) werd zo het beginpunt van ons volk. Zonder de ballingschap in Egypte en de zwerftocht door de woestijn zouden we er niet aan kunnen gaan werken. Daarom staat er geschreven: ‘Heb de Heer je God Lief met je hele Hart’, dit is de hele essentie van de verbinding.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/17/13, Talmud Eser Sefirot

 

Spirituele Eenheid

Dr. Michael LaitmanVraag van vrouwen: Hoe kunnen we ons doelmatig verbinden in ons innerlijk werk met de Schepper via de mannengroep als we er geen fysiek contact mee hebben?

Antwoord: Dat gebeurt vanzelf. Als we het spirituele niveau bereiken, wordt het mannelijke deel in het vrouwelijke deel opgenomen en vice versa, omdat een ieder beide in zich heeft, daar is geen scheiding tussen mannen en vrouwen.

Daarom worden er in de geschiedenis grote vrouwelijke Kabbalisten genoemd, die het niveau dat we profetie noemen, bereikt hebben. Dit is het niveau GAR de Atzilut, een heel hoog niveau dat zelden door mannen is bereikt. Vrouwen zijn dus niet minder dan mannen, zij kunnen spiritualiteit bereiken. Het enige wat overwonnen moet worden zijn verschillende uiterlijke, aardse, kleine hindernissen op animaal niveau.

[97269]
From the Virtual Lesson 12/30/12