Category Archives: Chanoeka

Het wonder dat wij tijdens Chanoeka vieren (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Het wonder dat wij tijdens Chanoeka vieren

Elke joodse feestdag heeft een diepe spirituele betekenis. Chanoeka is daarop geen uitzondering. Tijdens Chanoeka vieren we het wonder dat de Makkabeeën (Joodse opstandelingen) overkwam, zij versloegen het machtige Seleucidische Rijk en hun bondgenoten, de Hellenistische Joden. Na hun overwinning maakten ze de geplunderde Tempel schoon en vonden ze nog net voldoende olie om de menora één dag te laten branden. Maar … de olie gaf acht dagen licht. De Makkabeeën hadden intussen voor meer olie gezorgd en het licht van de menora kon blijven branden.

Maar bij al deze feestelijkheden zien we een heel belangrijke boodschap van deze feestdagen over het hoofd. De olie van de menora symboliseert de strijd met ons ego, onze haat naar anderen. Het branden van de olie symboliseert onze overwinning op het gebruik van zelfs onze meest verdorven verlangens, omdat we goed willen zijn voor anderen.

Traditioneel bestaat een lichtje uit drie elementen: 1) de olie die als brandstof dient, 2) de lont, de draad die in de olie wordt gedoopt en deze naar de rand van de pit voert, en 3) het vuur, dat zowel de pit als de olie (voornamelijk de olie) gebruikt om te branden. RABASH, mijn leraar, legt uit dat de olie een poel is van slechte gedachten en bedoelingen ten opzichte van anderen. De pit is één enkele gedachte of intentie die uit die poel tevoorschijn komt. We spreken over een wonder als we besluiten dat we onze corrupte intenties niet willen volgen, maar in plaats daarvan liefde voor anderen willen ontwikkelen.

Als dat ons lukt, wordt dat beschouwd als het ontsteken van de vlam, en dat is een wonder. De vlam heeft een constante toevoer van slechte gedachten nodig, anders kan zij geen gedachten “verbranden”, er niet bovenuit stijgen, dus slechte gedachten zijn noodzakelijk. Maar, gezien de mate van ons eigenbelang is er werkelijk een wonder voor nodig om boven onze slechtheid uit te stijgen en die om te zetten in goede gedachten over anderen.

Het is een nog groter wonder als deze transformatie niet plaatsvindt in één enkel mens, maar in een heel volk. Het volk Israël vestigde zijn natie juist door dit wonder te verrichten toen het beloofde elkaar even lief te hebben als zichzelf.

In onze tijd hebben we een nog groter wonder nodig. Nu de hele wereld met elkaar verbonden is en alle naties in een voortdurende machtsstrijd verwikkeld zijn, hebben we een wonder nodig waardoor de hele wereld boven haat en achterdocht uitstijgt en juist dat gebruikt als brandstof, als olie, om de vlam van liefde te ontsteken.

De kronieken van het Joodse volk zijn geen verhalen over mensen die in de oudheid leefden, het zijn lessen voor de mensheid. De Joodse natie bestaat uit mensen die uit de hele oude wereld kwamen, dus het is niet meer dan natuurlijk dat hun annalen niet alleen op henzelf betrekking hebben, maar vooral op hun oorspronkelijke afkomst.

De verbintenis die onze voorouders tot stand brachten, was een “pilot” voor een programma dat de hele wereld nu moet uitvoeren. Hoe meer wij het idee uit de weg gaan dat we boven de haat moeten uitstijgen en we ons blijven wentelen in onze gezamenlijke vijandschap, hoe meer wij geschokt zullen zijn als we uiteindelijk beseffen dat we geen andere keuze hebben dan onze houding naar anderen te veranderen, net zoals onze voorouders dat destijds deden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/the-miracle-we-celebrate-on-hanukkah-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

“Is Chanoeka een Joods feest?” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Is Chanoeka een Joods feest?

Op Chanoeka, dat donderdagavond 10 december begint, vieren de Joden hun overwinning op het Seleucidische Rijk dat probeerde om het Hellenistische cultuur- en geloofssysteem onder de Joden in het land Israël te verankeren. Zo gaat het verhaal. Toch geeft deze epos niet precies weer wat er is gebeurd. Hoewel iedereen weet dat de opstand van de Makkabeeën, waarvan wij de overwinning vieren tijdens Chanoeka, een burgeroorlog was tussen de Chasmoneese familie en hun aanhangers tegen de Hellenistische Joden, past het ons beter om ons voor te houden dat wij tegen de Grieken (het Seleucidische Rijk praktiseerde en promootte de Griekse, Hellenistische cultuur) vochten. Pas tegen het einde voegden de Seleuciden zich aan de zijde van de Hellenisten, maar het grootste deel van de oorlog was een oorlog tussen de Joden.

De oorlog tussen de Joden gaat over veel meer dan macht, het is een clash tussen idealen, tussen paradigma’s, tussen waarnemingen van de realiteit. Judah Maccabee, de derde zoon in de Chasmoneese familie, was de aanvoerder van de rebellen tegen de Hellenisten, zijn hele familie bezat sleutelposities.

De strijd ging niet over een intern Joods gekibbel, het was een gevecht over de roeping van het Joodse volk: de wereld redden door het voorbeeld te geven. Als de Joden afzien van hun toewijding aan eenheid, wat betekent het doel van het bestaan van het Jodendom dan nog? Het is nog erger, als er geen Joden zijn die zich willen verenigen en een voorbeeld willen zijn, hoe kan de wereld zich dan ooit verenigen? De Chasmoneeën waren diep overtuigd van de profetie van Jesaja (42:6): “En ik zal u stellen tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties,” en van de woorden van Koning Salomo (Spreuken 10:12): “Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.” Zij zagen het als hun roeping om te laten zien hoe liefde belangrijker is dan haat, hoe zij boven de haat konden uitstijgen in eenheid en vrede.

De Hellenisten die de tegengestelde benadering probeerden in te voeren, waarbij het ego koning is en wij onszelf moeten dienen, waren daarom niet alleen hun ergste vijanden, maar ze zagen ook in dat zij de vijanden van de mensheid waren. De Chasmoneeën verwachtten niet van de Seleuciden dat zij hun geloof en hun principes zouden overnemen, maar ze wilden niet dat hun cultuur overmeesterd zou worden door de Griekse cultuur, want dan zou er niemand meer zijn om de opdracht uit te voeren die aan de Joden aan de voet van de Berg Sinaï was gegeven: om zich te verenigen als “één mens met één hart” en zo een “licht voor de naties” te zijn.

De Chasmoneeën wonnen de oorlog, installeerden hun cultuur opnieuw en tot op de dag van vandaag vieren wij hun overwinning. Hun overwinning was echter maar een kort leven beschoren. Het Hellenisme bleek geen externe vijand te zijn, maar een sluwe slang die innerlijk op de loer lag. Kort na hun overwinning begonnen zij hun morele status te verliezen en hun zonen werden steeds corrupter.

Tenslotte kreeg de Hellenistische cultuur in het hele land Israël de overhand toen de Romeinen, met hun cultuur die van de Grieken afkomstig was, het land veroverden en tweeduizend jaar lang de Joden verdreven. In feite is zelfs nu nog de cultuur van het land Hellenistisch, hoewel de Joden ogenschijnlijk weer soeverein zijn in Israël, is er geen spoor van verantwoordelijkheid voor elkaar of solidariteit. Als het volk Israël niet verandert, zal het dit land opnieuw verliezen, want dan zijn de Joden niet nodig voor het doel van de schepping: “een licht zijn voor de naties.”

Israël heeft van geen enkel land bescherming nodig. De kracht van Israël ligt niet in het leger of de economie, maar in eenheid. Als het Israël aan eenheid ontbreekt, zal de steun van de machten voor een beperkte tijd standhouden. Maar als het volk zich verenigt, zal het geen enkele bescherming nodig hebben, want dan zullen er geen vijanden meer zijn.

In onze tijd is er geen enkel element meer nodig dan eenheid, maar er bestaat ook niets dat schaarser is. De enige producent hiervan is het volk Israël, maar ze hebben het druk met onderlinge gevechten, zowel in Israël als elders in de wereld. Terwijl de wereld wanhopig zoekt naar oplossingen voor de escalerende conflicten, zal zij haar ogen op de Joden richten en vragen: “Waarom zorgen jullie ervoor dat wij vechten?” Als de Joden zich dan niet het convenant herinneren om een licht voor de naties te zijn, zullen ze opnieuw vernietigd worden. Maar als zij zich verenigen, zullen ze over de hele wereld het licht van eenheid laten schijnen en zal de gehele mensheid de vreugde van solidariteit vieren, de overwinning op de Makkabeeën, op de Grieken, op de heerschappij van het ego.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/is-hanukkah-a-jewish-holiday-linkedin/

In verband met een tweedaags virtueel Congres op 11 en 12 december, verschijnt het volgende blog zondag a.s.

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Chanoeka is een stop midden op het pad

laitman_293.2Wij bevinden ons nu in de bijzondere periode van Chanoeka. Deze feestdagen gaan over een heel interessant gebeuren, wij verdiepen ons echter meer in de spirituele betekenis ervan. De mensheid is als één ziel geschapen, in een vorm die volkomen tegengesteld is aan de Schepper.

De eigenschappen van de Schepper zijn geven en liefde, de eigenschappen van het schepsel zijn ontvangen en haat. Het scheppingsplan heeft als doel om de mens vanuit deze tegenstelling naar gelijkvormigheid met de Hoge Kracht te leiden.

Dit plan wordt door het Corrigerende Licht gerealiseerd, het Licht wordt gewekt door middel van een speciale methode: door het groepswerk dat georganiseerd wordt volgens het voorbeeld dat Mozes heeft gegeven in de tijd dat het volk Israël zich vormde.

Als deze groepen zich tot een speciale vorm verenigen, trekken zij het Corrigerende Licht aan waardoor zij geleidelijk aan beïnvloed worden. Door dit Licht, Torah genaamd, ontvangen de schepselen correctie.

Deze correctie vindt in twee fasen plaats. Tijdens de eerste fase wordt het verlangen om op een egoïstisch manier te genieten gecorrigeerd, zodat de intentie verandert in geven en het egoïstische verlangen niet gebruikt wordt. Met andere woorden: het werk in de eerste fase bestaat eruit dat de verlangens om te ontvangen verminderen en de mens zich alleen nog concentreert op het verkrijgen van de intentie om te geven.

Als wij deze correctie hebben voltooid, ontdekken wij opnieuw verlangens om te genieten, wij  werken er actief mee, nu om te ontvangen met als doel om te willen geven.

De eerste fase, waarin wij de eigenschappen van geven ten behoeve van geven bereiken, het niveau van Bina, wordt de Oorlog van de Makkabeën genoemd, het punt van overgang tussen geven om te geven naar ontvangen om te geven, wordt de “stop” genoemd, ofwel: Chanoeka, namelijk “Hanu-Ko” – “stop hier”.

Tijdens Chanoeka vieren wij een heel belangrijk moment: de voltooiing van het verkrijgen van een altruïstische intentie, het niveau van Bina. Wij gebruiken ons verlangen naar genot niet. Wij reduceren het en vergroten de intentie om te geven. Op deze wijze komen wij tot dit moment van stoppen, tot Chanoeka, wij kunnen er dan alleen de Lichten van zien, maar ze nog niet gebruiken.

Wij kunnen ook de kelim (vaten) zien, hoewel wij ze nog niet kunnen gebruiken. Het is echter onmogelijk om Licht te zien zonder een Kli, maar alleen ten behoeve van geven, boven het verlangen. Na Chanoeka leren wij om zelfs de verlangens om te ontvangen te gebruiken, maar dan met de intentie om te geven, zodat “de duisternis zal schijnen als Licht.”

Daarom is Chanoeka de viering van het Licht, want wij gebruiken alleen de intentie om te geven, het Licht kan door ons nog niet gebruikt worden. Wij kunnen er alleen naar kijken. “Ernaar kijken” betekent dat wij het Licht gebruiken boven de kelim (vaten) van ontvangen uit, het gebruik van het Licht in de kelim van ontvangen is al voltooid en voorbij.

Zo is de plaats van deze speciale feestdagen bepaald, hierdoor wordt de speciale eerste fase van correctie voltooid, dat vieren wij gedurende deze dagen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/12/17, Lesson on the Topic: “Hanukkah by the Wisdom of Kabbalah”

New Life 654 – Chanoeka: Licht En Duisternis In Het Leven

New Life 654 – Chanoeka: Licht En Duisternis In Het Leven

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Het verlangen om te genieten verlangt dat ik degene ben die profiteert, als ik ergens van geniet, noem ik het licht, als ik niet geniet, noem ik het duisternis.

Er bestaat echter meer, er bestaan hoge verlangens die wij niet vanaf onze geboorte bezitten: het verlangen om anderen te vervullen, om te geven, te schenken. Geven op zich brengt geen vreugde, maar het feit dat ik boven mijn ego uitstijg. Op deze manier wordt de mens een bron van Licht.

Dan stemt de mens overeen met de alomvattende Bron van Licht in de natuur, met de Schepper, hij ontdekt Hem en voelt een immens groot genot.

Spiritueel leven betekent dat we ons verbinden met de Bron van Licht en met de invloed die het Licht op anderen heeft; wij zijn genoodzaakt om dit te leren. Als wij de vervulling van onze eigen verlangens najagen, noemen we dat de ‘Grieken’, als wij anderen willen vervullen, noemen we dat de ‘Makkabeeën.’ We kunnen alleen van een ware ontwikkeling van onze persoonlijkheid spreken als we leren om gelijkvormig aan de Schepper te worden, namelijk gevend.

De Grieken verheerlijkten het ego, namelijk zelf genieten zonder rekening te houden met anderen, alleen op eigen voordeel uit zijn. De joodse benadering zegt dat wij op deze manier onszelf en de wereld vernietigen, als een kankergezwel dat alles opslokt. Als je je privé verlangens najaagt, geeft dat je hier en daar een klein vonkje licht, meer niet.

De joodse benadering houdt in dat het mogelijk is om het grote Licht te bereiken, maar alleen als je zelf een bron van Licht wordt. Dan wordt een mens eeuwig en compleet, hij barst uit alle beperkingen van waarneming, hij wordt gelijkvormig aan de Hoge Kracht.

Als je voor anderen een bron van Licht wordt, heb je geen beperkingen meer. Je hoeft het Licht niet zelf te produceren, maar je bent een bron van Licht door het Licht dat door jou heen stroomt, zoals elektriciteit bij een stopcontact. Als je het Licht wilt overbrengen naar iemand anders, ontdek je dat iedereen op een netwerk is aangesloten en met de Levensbron is verbonden. Een oneindige stroom energie vult onze emoties, ons intellect en ons bewustzijn, het is het leven van de ziel.

Nu geven en ontvangen we vanuit het verlangen om iedereen voor ons eigen voordeel te gebruiken. Spiritualiteit betekent dat we elkaar liefhebben. Dit kan je niet zomaar begrijpen, daarvoor is het nodig om serieus te gaan studeren en dit in de praktijk waar te maken.

Chanoeka is het feest van het Licht, wij moeten het Licht leren aansteken door met elkaar verbonden te zijn. Als wij met anderen verbonden zijn, ervaren wij hun gevoelens en gedachten. Wij worden oneindig veel wijzer en gevoeliger. Mijn zegen voor Chanoeka is: dat het Licht te midden van ons komt, ons vervult en ons naar het goede, hogere leven leidt.

From KabTV’’s “New Life #654 – Chanukah: Light And Darkness In Life,” 12/1/15

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Chanoeka Is In De Mens Aanwezig

laitman_627_2Vraag: Ik ben over Chanoeka gaan lezen, over de oorlog tussen de Maccabeërs en de Yavana’s (Grieken), maar ik begrijp niet hoe dit zich verhoudt tot wat er in onze wereld gebeurt.

Antwoord: Allereerst is het noodzakelijk dat je het volgende accepteert: Kabbalah spreekt uitsluitend over:

  1. Wat er in de spirituele wereld gebeurt.
  2. Wat er in de mens gebeurt.

De oorlog tussen de Maccabeërs en de Yavana’s is een strijd tussen de krachten van ontvangen en geven in een mens die op weg is naar eenheid met de Schepper. Degene die geen Kabbalah studeert, voelt innerlijk geen Maccabeërs, geen Yavana’s, geen Farao, geen enkel personage uit de Torah. Zij verschijnen allemaal alleen in een mens die op de juiste manier Kabbalah studeert.