Category Archives: Chanoeka

Chanoeka is een stop midden op het pad

laitman_293.2Wij bevinden ons nu in de bijzondere periode van Chanoeka. Deze feestdagen gaan over een heel interessant gebeuren, wij verdiepen ons echter meer in de spirituele betekenis ervan. De mensheid is als één ziel geschapen, in een vorm die volkomen tegengesteld is aan de Schepper.

De eigenschappen van de Schepper zijn geven en liefde, de eigenschappen van het schepsel zijn ontvangen en haat. Het scheppingsplan heeft als doel om de mens vanuit deze tegenstelling naar gelijkvormigheid met de Hoge Kracht te leiden.

Dit plan wordt door het Corrigerende Licht gerealiseerd, het Licht wordt gewekt door middel van een speciale methode: door het groepswerk dat georganiseerd wordt volgens het voorbeeld dat Mozes heeft gegeven in de tijd dat het volk Israël zich vormde.

Als deze groepen zich tot een speciale vorm verenigen, trekken zij het Corrigerende Licht aan waardoor zij geleidelijk aan beïnvloed worden. Door dit Licht, Torah genaamd, ontvangen de schepselen correctie.

Deze correctie vindt in twee fasen plaats. Tijdens de eerste fase wordt het verlangen om op een egoïstisch manier te genieten gecorrigeerd, zodat de intentie verandert in geven en het egoïstische verlangen niet gebruikt wordt. Met andere woorden: het werk in de eerste fase bestaat eruit dat de verlangens om te ontvangen verminderen en de mens zich alleen nog concentreert op het verkrijgen van de intentie om te geven.

Als wij deze correctie hebben voltooid, ontdekken wij opnieuw verlangens om te genieten, wij  werken er actief mee, nu om te ontvangen met als doel om te willen geven.

De eerste fase, waarin wij de eigenschappen van geven ten behoeve van geven bereiken, het niveau van Bina, wordt de Oorlog van de Makkabeën genoemd, het punt van overgang tussen geven om te geven naar ontvangen om te geven, wordt de “stop” genoemd, ofwel: Chanoeka, namelijk “Hanu-Ko” – “stop hier”.

Tijdens Chanoeka vieren wij een heel belangrijk moment: de voltooiing van het verkrijgen van een altruïstische intentie, het niveau van Bina. Wij gebruiken ons verlangen naar genot niet. Wij reduceren het en vergroten de intentie om te geven. Op deze wijze komen wij tot dit moment van stoppen, tot Chanoeka, wij kunnen er dan alleen de Lichten van zien, maar ze nog niet gebruiken.

Wij kunnen ook de kelim (vaten) zien, hoewel wij ze nog niet kunnen gebruiken. Het is echter onmogelijk om Licht te zien zonder een Kli, maar alleen ten behoeve van geven, boven het verlangen. Na Chanoeka leren wij om zelfs de verlangens om te ontvangen te gebruiken, maar dan met de intentie om te geven, zodat “de duisternis zal schijnen als Licht.”

Daarom is Chanoeka de viering van het Licht, want wij gebruiken alleen de intentie om te geven, het Licht kan door ons nog niet gebruikt worden. Wij kunnen er alleen naar kijken. “Ernaar kijken” betekent dat wij het Licht gebruiken boven de kelim (vaten) van ontvangen uit, het gebruik van het Licht in de kelim van ontvangen is al voltooid en voorbij.

Zo is de plaats van deze speciale feestdagen bepaald, hierdoor wordt de speciale eerste fase van correctie voltooid, dat vieren wij gedurende deze dagen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/12/17, Lesson on the Topic: “Hanukkah by the Wisdom of Kabbalah”

New Life 654 – Chanoeka: Licht En Duisternis In Het Leven

New Life 654 – Chanoeka: Licht En Duisternis In Het Leven

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Het verlangen om te genieten verlangt dat ik degene ben die profiteert, als ik ergens van geniet, noem ik het licht, als ik niet geniet, noem ik het duisternis.

Er bestaat echter meer, er bestaan hoge verlangens die wij niet vanaf onze geboorte bezitten: het verlangen om anderen te vervullen, om te geven, te schenken. Geven op zich brengt geen vreugde, maar het feit dat ik boven mijn ego uitstijg. Op deze manier wordt de mens een bron van Licht.

Dan stemt de mens overeen met de alomvattende Bron van Licht in de natuur, met de Schepper, hij ontdekt Hem en voelt een immens groot genot.

Spiritueel leven betekent dat we ons verbinden met de Bron van Licht en met de invloed die het Licht op anderen heeft; wij zijn genoodzaakt om dit te leren. Als wij de vervulling van onze eigen verlangens najagen, noemen we dat de ‘Grieken’, als wij anderen willen vervullen, noemen we dat de ‘Makkabeeën.’ We kunnen alleen van een ware ontwikkeling van onze persoonlijkheid spreken als we leren om gelijkvormig aan de Schepper te worden, namelijk gevend.

De Grieken verheerlijkten het ego, namelijk zelf genieten zonder rekening te houden met anderen, alleen op eigen voordeel uit zijn. De joodse benadering zegt dat wij op deze manier onszelf en de wereld vernietigen, als een kankergezwel dat alles opslokt. Als je je privé verlangens najaagt, geeft dat je hier en daar een klein vonkje licht, meer niet.

De joodse benadering houdt in dat het mogelijk is om het grote Licht te bereiken, maar alleen als je zelf een bron van Licht wordt. Dan wordt een mens eeuwig en compleet, hij barst uit alle beperkingen van waarneming, hij wordt gelijkvormig aan de Hoge Kracht.

Als je voor anderen een bron van Licht wordt, heb je geen beperkingen meer. Je hoeft het Licht niet zelf te produceren, maar je bent een bron van Licht door het Licht dat door jou heen stroomt, zoals elektriciteit bij een stopcontact. Als je het Licht wilt overbrengen naar iemand anders, ontdek je dat iedereen op een netwerk is aangesloten en met de Levensbron is verbonden. Een oneindige stroom energie vult onze emoties, ons intellect en ons bewustzijn, het is het leven van de ziel.

Nu geven en ontvangen we vanuit het verlangen om iedereen voor ons eigen voordeel te gebruiken. Spiritualiteit betekent dat we elkaar liefhebben. Dit kan je niet zomaar begrijpen, daarvoor is het nodig om serieus te gaan studeren en dit in de praktijk waar te maken.

Chanoeka is het feest van het Licht, wij moeten het Licht leren aansteken door met elkaar verbonden te zijn. Als wij met anderen verbonden zijn, ervaren wij hun gevoelens en gedachten. Wij worden oneindig veel wijzer en gevoeliger. Mijn zegen voor Chanoeka is: dat het Licht te midden van ons komt, ons vervult en ons naar het goede, hogere leven leidt.

From KabTV’’s “New Life #654 – Chanukah: Light And Darkness In Life,” 12/1/15

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download