Category Archives: Boeken

Ga zitten en lees!

Vraag: Wat is de juiste manier om Kabbalistische boeken te lezen als je je nog niet vertrouwd voelt met de Kabbalistische terminologie?

Antwoord: De aanpak is hetzelfde als bij een reguliere studie: de vaardigheden verwerf je geleidelijk.

Ik herinner me nog de eerste keer dat ik in een Kabbalah les kwam. Er werd tegen mij gezegd: “Ga zitten, doe het boek maar open en lees mee.” Ik deed het open. Het was An Introduction to the Science of Kabbalah (Inleiding tot de Wetenschap van Kabbalah), één van de inleidingen tot Het Boek De Zohar. We gingen lezen en dat was het. Geen introductie, geen voorbereiding.

In onze tijd is het anders. Er zijn inleidende gesprekken en evenementen vooraf. Vroeger was het allemaal heel simpel: als je wilt kan je gaan zitten en meelezen.

Vraag: Misschien zijn er daarom nu gemakkelijker boeken beschikbaar voordat je aan de serieuze literatuur begint?

Antwoord: Ja, tegenwoordig zijn er veel van dat soort boeken. Maar persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om te studeren op de manier waarop het mij geleerd is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/sit-down-and-read/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Questions about Kabbalistic Books” 10/22/19

Related Material:

Read Kabbalistic Books

A First Book On The Wisdom Of Kabbalah

How Should One Read Books Of Kabbalah?

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Het kenmerk van Kabbalistische boeken

Vraag: Hoe kunnen wij op een wetenschappelijke manier uitleggen – zonder de woorden mystiek of religieuze wonderen te gebruiken – dat het lezen van boeken, die door Kabbalisten geschreven zijn, ons helpt om onze intentie te corrigeren en onze  innerlijke staat te veranderen?

Antwoord: Wat hebben mystiek en religie hiermee te maken? Zij maken beide geen deel uit van Kabbalah.

Het lezen van Kabbalistische boeken helpt je om je innerlijk te oriënteren op het doel, want zij spreken over de wijze waarop je ziel daarop gericht moet zijn. Net zoals wij een muziekinstrument stemmen, stemmen wij onszelf door Kabbalistische boeken te lezen.

Deze stemvork krijgen wij door middel van de boeken. Probeer ze te lezen, dan ga je het voelen. Je mag dit in geen geval verwarren met religieuze voorschriften, verplichtingen of mystieke confusie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/20/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/06/the-property-of-kabbalistic-books/

Related Material:

The Impact Of Kabbalistic Texts

Wondrous Book

Reading A Kabbalah Book

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Kabbalah is de methode om de Schepper te onthullen

laitman_563Vraag: Wie heeft de wijsheid die wij bestuderen “Kabbalah” genoemd? Verwijst dit woord naar de tijd waarin Het Boek De Zohar is geschreven?

Antwoord: Het woord Kabbalah komt voor het eerst in een boek van Abraham voor. Het betekent ontvangen, want de belangrijkste eigenschap van de geschapen materie is ontvangen. De Wijsheid van Kabbalah bedoelt daarmee een specifieke eigenschap, namelijk het ontvangen van de onthulling van de Schepper.

Vraag: Betekent dit dat termen als “de wetenschap van Kabbalah” en “de Wijsheid van Kabbalah” al in de periode van de Eerste Tempel bekend waren?

Antwoord: Nog veel eerder, ongeveer 1500 jaar voor de bouw van de Eerste Tempel. En of het daarvoor ook zo was, kan ik niet met zekerheid zeggen.

Verder is het zo dat er veel boeken uit de periode tussen Adam en Abraham verloren zijn geraakt. Wij hebben ze niet nodig, daarom zijn ze langzamerhand verdwenen. Wij kennen de boeken die door Abraham, Isaak en Jacob zijn geschreven niet, op één uitzondering na: Sefer Yetzirah (het Boek van de Schepping) van Abraham. Rambam (Maimonides) schrijft dat Abraham veel boeken heeft geschreven, wij weten echter niet waar ze zijn.

Vraag: Is Kabbalah een methode of een boek?

Antwoord: Kabbalah is de methode voor de onthulling van de Schepper. De Torah – van het woord “Ohr – Lichtis de kennis van het Hoge Licht. En de overige boeken: de Mishna, de Talmoed, en andere heilige geschriften, zijn een aanvulling op de Torah, commentaren, etc. Het Boek De Zohar is ook een commentaar op de Torah.

Al deze boeken worden samen de Torah genoemd, namelijk de instructie voor het onthullen van het Hoge Licht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/4/17

Een eerste boek over de Wijsheid van Kabbalah

laitman_262Vraag: Ik studeer de Wijsheid van Kabbalah in de fundamentals cursus. Welk boek moet ik als eerste lezen?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah heeft zich in twee richtingen onthuld en ontwikkeld: de ene is het intellect, de tweede het gevoel.

Een mens is een zintuiglijk wezen omdat het verlangen naar vervulling en genot de basis van zijn wezen is. Als het verlangen echter gaat voelen dat het meer wil, minder wil, minder wil ontvangen, meer ontvangt, enzovoort, dan ontwikkelt het intellect daardoor een functie die het mogelijk maakt om na te denken over de manier waarop het de beste vervulling kan bereiken. Hieruit volgt dat we met gevoelens en intellect te maken hebben, de gevoelens zijn echter primair, het intellect komt op de tweede plaats

De Wijsheid van Kabbalah studeren gebeurt op dezelfde manier, op twee manieren die parallel lopen: emotioneel en intellectueel. De boeken die corresponderen met de emotionele benadering zijn Shamati en Attaining the Worlds Beyond. Voor de intellectuele benadering is Kabbalah for Beginners geschikt.

Ik ben van mening dat het noodzakelijk is om beide benaderingen te proberen. Lees dan het boek dat het beste bij je past.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

Bovengenoemde boeken zijn niet in het Nederlands verkrijgbaar.

 

Het volk van het boek met het programma van de schepping

Laitman_137Vraag: Het Joodse volk wordt het volk van het boek genoemd. Wat betekent dit?

Antwoord: Het volk van het boek, het Joodse volk, bestaat uit een groep mensen die hun voorvader Abraham volgden, zij bestonden uit vertegenwoordigers van alle zeventig naties die in die tijd in het oude Babylonië leefden.

In de loop van de tijd was deze groep ertoe in staat om een eenheid te worden volgens de wet van verantwoordelijkheid voor elkaar (Arvut) en zo een volk te worden, zoals er geschreven staat over de gift van de Torah: “Heden zijn jullie Mijn volk geworden.”

Omdat de Joden al het spirituele erfgoed door middel van het Boek de Torah, dat door Mozes is geschreven, hebben ontvangen, worden zij het volk van het boek genoemd. Dit is dezelfde groep die veertig jaar lang door de woestijn trok. In die tijd schreef Mozes de Torah, dankzij het feit dat zij allemaal met elkaar samenwerkten in eenheid en liefde voor hun naaste, zo bereikten zij de hoge wereld.

Het Boek de Torah is het programma van de schepping waarin het proces beschreven wordt dat wij moeten doormaken zodat een mens zich ontwikkelt naar het niveau van de Schepper en de hoge Kracht onbeperkt kan onthullen, dit wordt adhesie met deze Kracht genoemd. Het is de bedoeling dat we dit allemaal hier implementeren, tijdens ons leven in deze wereld.

Vraag: Waarom hebben Kabbalisten boeken geschreven, is de Torah van Mozes dan niet voldoende?

Antwoord: De Kabbalisten die na Mozes kwamen, voegden hun commentaren toe aan de Torah, want iedere ziel heeft zijn eigen, speciale waarneming. Bovendien ging het met de generaties na de generatie van de woestijn steeds slechter, hun egoïsme werd steeds meer zichtbaar en ontwikkelde zich, daardoor konden er ook onthullingen toegevoegd worden. Het is namelijk zo dat je dieper in de hoge wereld kunt doordringen als je egoïsme groter wordt.

From the Virtual Lesson “The Time of Kabbalah” 6/13/17

 

Het wonderbaarlijke van een boek

Laitman_633_4Vraag: Wat voor soort kracht voegt een Kabbalist toe aan de Kabbalistische teksten? Kunnen wij daardoor nieuwe zintuigen in ons ontwikkelen?

Antwoord: Een Kabbalistisch boek is een wonderbaarlijk boek, het gaat niet over de bladzijden die wij in onze wereld zien. Een boek dat door een Kabbalist is geschreven ziet eruit als symbolen op papier, zoals alle boeken, maar deze symbolen zijn met de spirituele kracht verbonden van degene die ze schreef en met zijn spirituele verworvenheden.

Daarom willen wij, als we dit boek lezen, bereiken wat de schrijver heeft bereikt en voelen wat hij voelde.

Dit kunnen we vergelijken met het lezen van de een of andere roman, maar het verschil is de schrijver. Een roman is door iemand uit deze wereld geschreven, maar een Kabbalistisch boek is door een Kabbalist geschreven met wat hij verworven heeft in de spirituele wereld. Wat hij verworven heeft, wordt in relatie tot ons het Omringende Licht genoemd.

Wij hebben nog niet bereikt wat hij heeft bereikt, maar door ons met hem te verbinden en te willen worden zoals hij, trekken wij het schijnsel naar ons toe dat ons verandert en ons voorbereidt om ook de spirituele wereld te gaan voelen.

Vraag: Wat moet ik doen als ik zo’n boek pas heb gelezen zonder de intentie om het Licht aan te trekken?

Antwoord: Dan heeft het nauwelijks invloed. Tenslotte is er geen dwang in spiritualiteit. Als je verder wilt komen, helpt het Licht je daarbij, als je niet verder wilt komen, werkt Het niet. Vooruitgang is afhankelijk van onze intentie en van het verlangen om te begrijpen wat er gelezen wordt. In de mate waarin wij willen begrijpen wat de Kabbalist heeft geschreven, wekken wij de invloed van het Omringende Licht op.

Vraag: Maar waarom werkt het boek niet als ik het gelezen heb, het bezit toch de kracht van de Kabbalist?

Antwoord: De Kabbalist geeft je Licht, maar als je het niet wilt hebben, ontvang je het ook niet. Van zijn kant is er een verlangen om te geven, maar er is geen verlangen om te ontvangen van jouw kant. Daarom verspreiden we de wijsheid van Kabbalah zo wijd en zorgen we ervoor dat iedereen ermee bekend raakt. Anders zullen zijn geen spiritualiteit bereiken.

Bovendien hoef je de taal niet te kennen. Als je luistert als mensen een Kabbalistische tekst lezen en je deze tekst werkelijk wilt begrijpen, kom je vooruit in spiritualiteit.

Vraag: Waarom hebben we een boek nodig als het verlangen het belangrijkste is?

Antwoord: Zonder boek zouden we geen verbinding hebben met de Kabbalist die spiritualiteit verworven heeft. Verbinding ontstaat alleen door middel van de tekst. Als je luistert naar iemand die deze tekst leest, trek je het Omringende Licht naar je toe, zelfs als je de taal niet kent maar er heel sterk naar verlangt om te bereiken wat de schrijver heeft bereikt.

From the Virtual Lesson “The Time of Kabbalah” 6/13/17

 

De Artikelen Van Rabash

Rabash is een speciale ziel. In zijn artikelen heeft hij voor de mensheid de gehele methodologie onthuld die nodig is om de hoge wereld binnen te gaan.

Ik herinner me wat ik hem hierover eens gezegd heb. Dat was in het begin van mijn studie. Hij vroeg me wat ik van zijn artikelen vond en omdat ik ze diep voelde, was mijn antwoord: “U doet iets totaal nieuws, iets wat de wereld nog niet eerder gezien heeft.”

Rabash begreep de essentie van deze enorm grote onderneming: de relaties in de groep. Dit blijkt ook duidelijk uit de aantekeningen die gepubliceerd zijn in het derde deel van zijn werk. Zij zijn gemaakt voordat ik Rabash had gevonden, het zijn korte inleidingen voor de artikelen die hij later schreef nadat ik studenten naar hem gebracht had, hij begon toen alles op een systematische manier te presenteren.

Als ik de aantekeningen lees die hij in principe voor zichzelf heeft geschreven, voel ik hem beter.

Baal HaSulam is anders. Hij is te hoog boven ons. Zelfs als hij voor zichzelf schrijft, of zijn hart uitstort naar zijn studenten, komen zijn woorden van zulke grote hoogten, alsof je de hemel boven je hebt. Zijn liefde is onaanraakbaar. Rabash is toegankelijker, zijn hart is heel teder.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16

 

Een Kabbalah Boek Lezen

laitman_531_02-jpgVraag: Op wat voor manier vormt de kracht van een Kabbalah boek nieuwe sensoren in mij en wordt het gordijn naar de spirituele wereld, die voor mij verborgen is, geopend?

Antwoord: Het boek doet niets, geen enkel boek, ongeacht wie het geschreven heeft, het is alleen maar papier.

Maar het is ons verlangen dat ervoor zorgt dat wij het werk verrichten. Wij wekken en ontbieden het Omringende Licht (Ohr Makif), dit is echter afhankelijk van de mate waarin wij ernaar verlangen om met elkaar verbonden te zijn.

Als wij het boek lezen, brengen wij een verbinding tot stand met de hoge Kabbalistische bron, die bron beïnvloedt en verandert ons. Het is niet het boek zelf, maar wat wij erdoor willen begrijpen en ervaren, waar wij op willen lijken. Dus als wij de Wijsheid van Kabbalah bestuderen, ontbieden we over onszelf het krachtenveld dat ons omringt, en dát verandert ons.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16

 

Waarom Hebben Kabbalisten Hun Boeken verborgen gehouden?

laitman_527_07Vraag: Waarom was het nodig om de Wijsheid van Kabbalah te verbergen?

Antwoord: Alleen om de mensheid niet in verwarring te brengen. Als mensen in onze tijd een Kabbalistisch boek lezen, begrijpen ze er ook niets van, want een mens moet daarvoor naar een hoger niveau opstijgen en de Krachten gaan gebruiken die daar werkzaam zijn. Daarom hebben Kabbalisten hun boeken verborgen gehouden.

Het is niet zinvol om te onthullen wat door de Natuur zelf verborgen wordt gehouden. De aarde heeft bijvoorbeeld haar kernenergie 2.000 jaar geleden onthuld, maar pas in de vorige eeuw ging de mensheid deze energie gebruiken. Stel je eens voor wat er gebeurd zou zijn als dat eerder had plaatsgevonden!

Vraag: Om het egoïsme in evenwicht te brengen, moet men de positieve Kracht in de Natuur bereiken. Hoe kan men die Kracht ontdekken?

Antwoord: Alleen als een mens volgens het integrale systeem handelt: door te werken in een groep, zich op de juiste wijze te annuleren naar de vrienden en door samen met hen de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Op deze manier ontwaakt hij en nodigt hij de invloed van die positieve Kracht, die in de Natuur verborgen is, over zichzelf uit.

In onze wereld is alles gebaseerd op wederzijdse samenwerking tussen plus (de positieve kracht) en min (de negatieve kracht), maar het plus niveau van de menselijke natuur is verborgen. De Natuur moet het aan ons geven. Om dit te bereiken, moet een mens het verlangen hebben om de positieve Kracht te bereiken.

Dit is alleen mogelijk als een mens zich aan alle voorwaarden houdt die ik eerder heb aangegeven. Dan wekt hij de onthulling van de positieve Kracht over zichzelf op. Door deze Kracht in evenwicht te brengen met de negatieve kracht, bouwt hij zichzelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16

 

Waar Gaan Kabbalistische Boeken Over?

laitman_527_04Vraag: Worden Kabbalistische boeken volgens de Joodse traditie geschreven?

Antwoord: Kabbalistische boeken hebben niets te maken met een traditie. Ze geven uitleg over de manier waarop we met andere mensen moeten omgaan en hoe we een relatie tussen deze wereld en de Hoogste Wereld op kunnen bouwen om zo de geheime delen van het universum te ontdekken: alle andere Werelden die ons omringen en besturen.

Dan zullen we in staat zijn om op een omgekeerde manier met ons leven om te gaan. Tegelijkertijd zullen we verder reiken dan de fysieke grenzen van ons korte leven en onze beperkte krachten. We zullen verder kunnen zien dan deze tijd.

Het heeft geen zin om de Wijsheid van Kabbalah aan een traditie te binden. Een Kabbalist kan van Indiase, Arabische, Noorse afkomst zijn of uit Zuid-Amerika komen, ongeacht wie. Het zegt niets over de aardse regels, behalve één: het gaat erom mensen samen te brengen tot één integraal geheel, zoals alles in de natuur .

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15