Category Archives: Boeken

Een scherm dat je verhindert om de waarheid te zien

423.01Vraag: Toen u zich realiseerde dat onze wereld eigenlijk niet bestaat, was dat een schok voor u? 

Antwoord: Ik had er eigenlijk al een voorgevoel van. Er zijn veel mensen die daar een voorgevoel van hebben.

Het is niet nodig om dit in samenhang te zien met je eigenschappen, want het is allemaal zo logisch dat ik zelf op de een of andere manier tot een dergelijk besef kwam, zonder Kabbalah.

Het is een feit dat ik een beetje los van onze wereld ben geschapen. Als ik geen materie voel, voel ik me goed.

Ik vertel je nu hoe het was. Ik werd tot dit gevoel aangetrokken omdat ik voelde dat alle draaiende elektronen of mensen onbelangrijk zijn, onwerkelijk en absoluut niet het belangrijkste! Het is juist zo dat zij het scherm voor onze ogen zijn waardoor wij de waarheid niet kunnen zien.

Van kinds af aan was het voor mij helemaal duidelijk. Dus toen ik hoorde dat Kabbalah ook op deze manier dacht, stortte ik me erop! Ik ging me verdiepen in Kabbalistische boeken zonder er ook maar iets van te begrijpen, zonder enige betekenis te kunnen geven aan de woorden die erin stonden.
Ik ben er blij mee dat ik toen een vriend vond die mij uit deze boeken voorlas.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/a-screen-that-does-not-allow-you-to-see-the-truth/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Break Away from Everything Earthly!” 9/15/12

Related Material:
Try To See The Truth Behind The Illusion
Kabbalah: The Innermost Science
What Is Truth?

Filed under: Meaning Of Life, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

De droevige waarheid van ons bestaan en wat we eraan kunnen doen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De droevige waarheid van ons bestaan en wat we eraan kunnen doen

De meesten van ons zijn zich niet bewust van de motieven voor onze daden. We gaan als het ware op de automatische piloot door het leven en denken zelden na over wat ons ertoe brengt om te doen wat we doen, te zeggen wat we zeggen en te denken wat we denken. Daar is een goede reden voor: niemand wil zich realiseren dat de onderliggende motivatie voor onze daden angst is. We zitten voortdurend in een vluchtmodus en alleen de gedachte daaraan al is ondraaglijk.

Een van de buren in het flatgebouw waar ik woon, is doodsbang voor zijn bank. Hij zit diep in de schulden en de bank kan al zijn betalingen en doorlopende opdrachten elke dag blokkeren. Een andere buurman is doodsbang voor de politie. Hij is betrapt op rijden onder invloed en is bang dat de politie zijn appartement komt doorzoeken. Maar bovenal is hij bang dat de politie zijn kantoor zal binnenlopen met een huiszoekingsbevel en hem daardoor voor schut zal zetten waar zijn collega’s bij zijn.

Zo zitten we allemaal in elkaar, bang voor iets, bang voor veel dingen. We zijn bang voor wat mensen van ons zullen denken en voor wat ze over ons zullen zeggen. We zijn zo bang voor onze kinderen, op zoveel gebieden, dat we het niet eens kunnen beschrijven. We zijn bang voor het virus, bang voor het klimaat, bang voor terroristen, bang om uitgebuit te worden door leeftijdgenoten, collega’s en bazen, en we zijn bang voor onze toekomst en die van onze kinderen.

Kortom, wij zitten ongewild gevangen in een netwerk van angsten die ons leven elk moment opnieuw vormgeven en bepalen. Bovendien voelen we via dit netwerk ook dat we leven, dat we bestaan. De druk die we ondervinden van alles om ons heen – van mineralen, via planten en dieren, tot mensen – geeft ons het gevoel dat we in deze wereld leven.

Het is echter wel een negatief gevoel. We zijn bang voor van alles. We proberen van het leven te genieten, maar alles wat we krijgen is druk van de overheid, de bank, de baas, de kinderen, de sociale zekerheid, noem maar op. We zijn op een punt gekomen waarop we onszelf als gelukkig beschouwen als niemand en niets ons dwars zit. Maar dit is geen geluk, het is afwezigheid van lijden.

We kunnen niet ophouden bang te zijn, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar en zo zitten wij in elkaar. We kunnen echter wel de dingen veranderen die ons bang maken, wat dan weer onze gevoelens zal veranderen.

Wij zijn genotzoekende wezens. We zijn bang als we het gevoel hebben dat we misschien gekwetst kunnen worden of niet kunnen genieten. Daarom wordt onze angst bepaald door de dingen waarvan we willen genieten. Als we van andere dingen zouden willen genieten dan waar we nu van genieten, zouden we voor andere dingen bang zijn, en ons hele wereldbeeld, zelfs onze hele wereld, zou dan daardoor veranderen.

De manier om uit deze deprimerende, droevige situatie van ons bestaan te komen is: onze aandacht verleggen van concentratie op onszelf naar concentratie op anderen. Kijk maar eens naar moeders die zich concentreren op de opvoeding van hun kinderen. Zowel menselijke moeders als moeders in het dierenrijk geven een groot voorbeeld van moed en kracht die zij ontlenen aan de zorg voor anderen, namelijk hun jongen.

Hier kunnen we van leren. Moederliefde is er van nature, maar vreemdelingen liefhebben vergt training, oefening en een brede maatschappelijke consensus over het proces. Toch hebben we dit vandaag nodig, heel erg nodig. We moeten leren om ons angstig af te vragen of we wel genoeg om iemand geven. De druk die wij voelen, moet de druk van liefhebbende moeders zijn, de druk die leven schept, niet de druk van vijanden die hun tegenstanders willen vernietigen. Dat laatste is de druk die we nu voelen, die is dodelijk voor ons en voor de wereld waarin we leven.

We zitten in een wanhopige situatie. Noch onze planeet, noch de mensheid zullen de negatieve druk die we op elkaar en op het milieu uitoefenen veel langer kunnen verdragen. Als wij onze zorgen en angsten niet transformeren van bezorgdheid over onszelf naar bezorgdheid over anderen, zal onze egocentrische focus onze eigen ondergang over ons afroepen.

Voor meer over dit onderwerp, zie mijn boek: Self-Interest vs. Altruism in the Global Era.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/the-sad-truth-of-our-existence-and-what-we-can-do-about-it-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Ga zitten en lees!

Vraag: Wat is de juiste manier om Kabbalistische boeken te lezen als je je nog niet vertrouwd voelt met de Kabbalistische terminologie?

Antwoord: De aanpak is hetzelfde als bij een reguliere studie: de vaardigheden verwerf je geleidelijk.

Ik herinner me nog de eerste keer dat ik in een Kabbalah les kwam. Er werd tegen mij gezegd: “Ga zitten, doe het boek maar open en lees mee.” Ik deed het open. Het was An Introduction to the Science of Kabbalah (Inleiding tot de Wetenschap van Kabbalah), één van de inleidingen tot Het Boek De Zohar. We gingen lezen en dat was het. Geen introductie, geen voorbereiding.

In onze tijd is het anders. Er zijn inleidende gesprekken en evenementen vooraf. Vroeger was het allemaal heel simpel: als je wilt kan je gaan zitten en meelezen.

Vraag: Misschien zijn er daarom nu gemakkelijker boeken beschikbaar voordat je aan de serieuze literatuur begint?

Antwoord: Ja, tegenwoordig zijn er veel van dat soort boeken. Maar persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om te studeren op de manier waarop het mij geleerd is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/sit-down-and-read/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Questions about Kabbalistic Books” 10/22/19

Related Material:

Read Kabbalistic Books

A First Book On The Wisdom Of Kabbalah

How Should One Read Books Of Kabbalah?

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Het kenmerk van Kabbalistische boeken

Vraag: Hoe kunnen wij op een wetenschappelijke manier uitleggen – zonder de woorden mystiek of religieuze wonderen te gebruiken – dat het lezen van boeken, die door Kabbalisten geschreven zijn, ons helpt om onze intentie te corrigeren en onze  innerlijke staat te veranderen?

Antwoord: Wat hebben mystiek en religie hiermee te maken? Zij maken beide geen deel uit van Kabbalah.

Het lezen van Kabbalistische boeken helpt je om je innerlijk te oriënteren op het doel, want zij spreken over de wijze waarop je ziel daarop gericht moet zijn. Net zoals wij een muziekinstrument stemmen, stemmen wij onszelf door Kabbalistische boeken te lezen.

Deze stemvork krijgen wij door middel van de boeken. Probeer ze te lezen, dan ga je het voelen. Je mag dit in geen geval verwarren met religieuze voorschriften, verplichtingen of mystieke confusie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/20/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/06/the-property-of-kabbalistic-books/

Related Material:

The Impact Of Kabbalistic Texts

Wondrous Book

Reading A Kabbalah Book

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Kabbalah is de methode om de Schepper te onthullen

laitman_563Vraag: Wie heeft de wijsheid die wij bestuderen “Kabbalah” genoemd? Verwijst dit woord naar de tijd waarin Het Boek De Zohar is geschreven?

Antwoord: Het woord Kabbalah komt voor het eerst in een boek van Abraham voor. Het betekent ontvangen, want de belangrijkste eigenschap van de geschapen materie is ontvangen. De Wijsheid van Kabbalah bedoelt daarmee een specifieke eigenschap, namelijk het ontvangen van de onthulling van de Schepper.

Vraag: Betekent dit dat termen als “de wetenschap van Kabbalah” en “de Wijsheid van Kabbalah” al in de periode van de Eerste Tempel bekend waren?

Antwoord: Nog veel eerder, ongeveer 1500 jaar voor de bouw van de Eerste Tempel. En of het daarvoor ook zo was, kan ik niet met zekerheid zeggen.

Verder is het zo dat er veel boeken uit de periode tussen Adam en Abraham verloren zijn geraakt. Wij hebben ze niet nodig, daarom zijn ze langzamerhand verdwenen. Wij kennen de boeken die door Abraham, Isaak en Jacob zijn geschreven niet, op één uitzondering na: Sefer Yetzirah (het Boek van de Schepping) van Abraham. Rambam (Maimonides) schrijft dat Abraham veel boeken heeft geschreven, wij weten echter niet waar ze zijn.

Vraag: Is Kabbalah een methode of een boek?

Antwoord: Kabbalah is de methode voor de onthulling van de Schepper. De Torah – van het woord “Ohr – Lichtis de kennis van het Hoge Licht. En de overige boeken: de Mishna, de Talmoed, en andere heilige geschriften, zijn een aanvulling op de Torah, commentaren, etc. Het Boek De Zohar is ook een commentaar op de Torah.

Al deze boeken worden samen de Torah genoemd, namelijk de instructie voor het onthullen van het Hoge Licht.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/4/17

Een eerste boek over de Wijsheid van Kabbalah

laitman_262Vraag: Ik studeer de Wijsheid van Kabbalah in de fundamentals cursus. Welk boek moet ik als eerste lezen?

Antwoord: De Wijsheid van Kabbalah heeft zich in twee richtingen onthuld en ontwikkeld: de ene is het intellect, de tweede het gevoel.

Een mens is een zintuiglijk wezen omdat het verlangen naar vervulling en genot de basis van zijn wezen is. Als het verlangen echter gaat voelen dat het meer wil, minder wil, minder wil ontvangen, meer ontvangt, enzovoort, dan ontwikkelt het intellect daardoor een functie die het mogelijk maakt om na te denken over de manier waarop het de beste vervulling kan bereiken. Hieruit volgt dat we met gevoelens en intellect te maken hebben, de gevoelens zijn echter primair, het intellect komt op de tweede plaats

De Wijsheid van Kabbalah studeren gebeurt op dezelfde manier, op twee manieren die parallel lopen: emotioneel en intellectueel. De boeken die corresponderen met de emotionele benadering zijn Shamati en Attaining the Worlds Beyond. Voor de intellectuele benadering is Kabbalah for Beginners geschikt.

Ik ben van mening dat het noodzakelijk is om beide benaderingen te proberen. Lees dan het boek dat het beste bij je past.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

Bovengenoemde boeken zijn niet in het Nederlands verkrijgbaar.

 

Het volk van het boek met het programma van de schepping

Laitman_137Vraag: Het Joodse volk wordt het volk van het boek genoemd. Wat betekent dit?

Antwoord: Het volk van het boek, het Joodse volk, bestaat uit een groep mensen die hun voorvader Abraham volgden, zij bestonden uit vertegenwoordigers van alle zeventig naties die in die tijd in het oude Babylonië leefden.

In de loop van de tijd was deze groep ertoe in staat om een eenheid te worden volgens de wet van verantwoordelijkheid voor elkaar (Arvut) en zo een volk te worden, zoals er geschreven staat over de gift van de Torah: “Heden zijn jullie Mijn volk geworden.”

Omdat de Joden al het spirituele erfgoed door middel van het Boek de Torah, dat door Mozes is geschreven, hebben ontvangen, worden zij het volk van het boek genoemd. Dit is dezelfde groep die veertig jaar lang door de woestijn trok. In die tijd schreef Mozes de Torah, dankzij het feit dat zij allemaal met elkaar samenwerkten in eenheid en liefde voor hun naaste, zo bereikten zij de hoge wereld.

Het Boek de Torah is het programma van de schepping waarin het proces beschreven wordt dat wij moeten doormaken zodat een mens zich ontwikkelt naar het niveau van de Schepper en de hoge Kracht onbeperkt kan onthullen, dit wordt adhesie met deze Kracht genoemd. Het is de bedoeling dat we dit allemaal hier implementeren, tijdens ons leven in deze wereld.

Vraag: Waarom hebben Kabbalisten boeken geschreven, is de Torah van Mozes dan niet voldoende?

Antwoord: De Kabbalisten die na Mozes kwamen, voegden hun commentaren toe aan de Torah, want iedere ziel heeft zijn eigen, speciale waarneming. Bovendien ging het met de generaties na de generatie van de woestijn steeds slechter, hun egoïsme werd steeds meer zichtbaar en ontwikkelde zich, daardoor konden er ook onthullingen toegevoegd worden. Het is namelijk zo dat je dieper in de hoge wereld kunt doordringen als je egoïsme groter wordt.

From the Virtual Lesson “The Time of Kabbalah” 6/13/17

 

Het wonderbaarlijke van een boek

Laitman_633_4Vraag: Wat voor soort kracht voegt een Kabbalist toe aan de Kabbalistische teksten? Kunnen wij daardoor nieuwe zintuigen in ons ontwikkelen?

Antwoord: Een Kabbalistisch boek is een wonderbaarlijk boek, het gaat niet over de bladzijden die wij in onze wereld zien. Een boek dat door een Kabbalist is geschreven ziet eruit als symbolen op papier, zoals alle boeken, maar deze symbolen zijn met de spirituele kracht verbonden van degene die ze schreef en met zijn spirituele verworvenheden.

Daarom willen wij, als we dit boek lezen, bereiken wat de schrijver heeft bereikt en voelen wat hij voelde.

Dit kunnen we vergelijken met het lezen van de een of andere roman, maar het verschil is de schrijver. Een roman is door iemand uit deze wereld geschreven, maar een Kabbalistisch boek is door een Kabbalist geschreven met wat hij verworven heeft in de spirituele wereld. Wat hij verworven heeft, wordt in relatie tot ons het Omringende Licht genoemd.

Wij hebben nog niet bereikt wat hij heeft bereikt, maar door ons met hem te verbinden en te willen worden zoals hij, trekken wij het schijnsel naar ons toe dat ons verandert en ons voorbereidt om ook de spirituele wereld te gaan voelen.

Vraag: Wat moet ik doen als ik zo’n boek pas heb gelezen zonder de intentie om het Licht aan te trekken?

Antwoord: Dan heeft het nauwelijks invloed. Tenslotte is er geen dwang in spiritualiteit. Als je verder wilt komen, helpt het Licht je daarbij, als je niet verder wilt komen, werkt Het niet. Vooruitgang is afhankelijk van onze intentie en van het verlangen om te begrijpen wat er gelezen wordt. In de mate waarin wij willen begrijpen wat de Kabbalist heeft geschreven, wekken wij de invloed van het Omringende Licht op.

Vraag: Maar waarom werkt het boek niet als ik het gelezen heb, het bezit toch de kracht van de Kabbalist?

Antwoord: De Kabbalist geeft je Licht, maar als je het niet wilt hebben, ontvang je het ook niet. Van zijn kant is er een verlangen om te geven, maar er is geen verlangen om te ontvangen van jouw kant. Daarom verspreiden we de wijsheid van Kabbalah zo wijd en zorgen we ervoor dat iedereen ermee bekend raakt. Anders zullen zijn geen spiritualiteit bereiken.

Bovendien hoef je de taal niet te kennen. Als je luistert als mensen een Kabbalistische tekst lezen en je deze tekst werkelijk wilt begrijpen, kom je vooruit in spiritualiteit.

Vraag: Waarom hebben we een boek nodig als het verlangen het belangrijkste is?

Antwoord: Zonder boek zouden we geen verbinding hebben met de Kabbalist die spiritualiteit verworven heeft. Verbinding ontstaat alleen door middel van de tekst. Als je luistert naar iemand die deze tekst leest, trek je het Omringende Licht naar je toe, zelfs als je de taal niet kent maar er heel sterk naar verlangt om te bereiken wat de schrijver heeft bereikt.

From the Virtual Lesson “The Time of Kabbalah” 6/13/17

 

De Artikelen Van Rabash

Rabash is een speciale ziel. In zijn artikelen heeft hij voor de mensheid de gehele methodologie onthuld die nodig is om de hoge wereld binnen te gaan.

Ik herinner me wat ik hem hierover eens gezegd heb. Dat was in het begin van mijn studie. Hij vroeg me wat ik van zijn artikelen vond en omdat ik ze diep voelde, was mijn antwoord: “U doet iets totaal nieuws, iets wat de wereld nog niet eerder gezien heeft.”

Rabash begreep de essentie van deze enorm grote onderneming: de relaties in de groep. Dit blijkt ook duidelijk uit de aantekeningen die gepubliceerd zijn in het derde deel van zijn werk. Zij zijn gemaakt voordat ik Rabash had gevonden, het zijn korte inleidingen voor de artikelen die hij later schreef nadat ik studenten naar hem gebracht had, hij begon toen alles op een systematische manier te presenteren.

Als ik de aantekeningen lees die hij in principe voor zichzelf heeft geschreven, voel ik hem beter.

Baal HaSulam is anders. Hij is te hoog boven ons. Zelfs als hij voor zichzelf schrijft, of zijn hart uitstort naar zijn studenten, komen zijn woorden van zulke grote hoogten, alsof je de hemel boven je hebt. Zijn liefde is onaanraakbaar. Rabash is toegankelijker, zijn hart is heel teder.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16

 

Een Kabbalah Boek Lezen

laitman_531_02-jpgVraag: Op wat voor manier vormt de kracht van een Kabbalah boek nieuwe sensoren in mij en wordt het gordijn naar de spirituele wereld, die voor mij verborgen is, geopend?

Antwoord: Het boek doet niets, geen enkel boek, ongeacht wie het geschreven heeft, het is alleen maar papier.

Maar het is ons verlangen dat ervoor zorgt dat wij het werk verrichten. Wij wekken en ontbieden het Omringende Licht (Ohr Makif), dit is echter afhankelijk van de mate waarin wij ernaar verlangen om met elkaar verbonden te zijn.

Als wij het boek lezen, brengen wij een verbinding tot stand met de hoge Kabbalistische bron, die bron beïnvloedt en verandert ons. Het is niet het boek zelf, maar wat wij erdoor willen begrijpen en ervaren, waar wij op willen lijken. Dus als wij de Wijsheid van Kabbalah bestuderen, ontbieden we over onszelf het krachtenveld dat ons omringt, en dát verandert ons.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16