Category Archives: Bnei Baruch

Bnei Baruch als een overgangsstaat

Onze groep, Bnei Baruch, is een link tussen de Schepper en de mensheid. Dit is onze opdracht, wij moeten ons niet laten imponeren door ups en downs en door onze stemmingen. Wij moeten ervoor zorgen dat de verbinding tussen de Schepper en het volk Israël, de Schepper en alle schepselen, een verbindingskanaal is dat alleen denkt aan de vervulling van deze opdracht.

Hoe dieper wij deze opdracht begrijpen, hoe duidelijker wij voelen dat wij enerzijds de werkers van de Schepper zijn en anderzijds alle schepselen dienen. Dit is niet aflatend werk, dat aan ons voor altijd is gegeven.1

Er staat geschreven: “Maak jouw verlangen”, namelijk het verlangen van de wereld, “als het verlangen van de Schepper.” De Schepper wil de wereld zegenen en wij moeten de wereld zo inrichten dat zij het verlangen van de Schepper wil accepteren, het geven van Boven. Daarom moeten wij het verlangen van de gehele schepping absorberen, het op de juiste wijze geschikt maken en het naar de Schepper verheffen door twee aspiraties te combineren: het verlangen van de Schepper om aan de schepselen te geven en het verlangen van de schepselen om te ontvangen wat de Schepper geeft.

In wezen moet ons verlangen zo gecorrigeerd worden dat het gelijkvormig wordt aan Bina, waar Keter en Hochma heersen in het bovenste gedeelte, en naar het lagere verlangen, Malchut, in het onderste gedeelte. Dan zouden we ons niet hulpeloos voelen, geen neergangen en teleustellingen voelen, maar alleen een permanente staat die bepaald wordt door het verlangen van de Schepper, en het verlangen van de schepselen dat ons vervult en verplichtingen oplegt. En wij zijn het punt van keuze in het midden van Bina dat besluit dat het noodzakelijk is om deze twee delen met elkaar te combineren: het hoogste gedeelte is de Schepper en het lage gedeelte bestaat uit de schepselen. 2

Het enige verlangen dat wij hebben, onze enige plicht naast de vervulling van het verlangen van de Schepper naar de schepselen toe, is dat de schepselen dichterbij de Schepper moeten komen. En wij zijn niet meer dan een nul, alleen maar een adapter. In een dergelijke staat kunnen er geen schommelingen of neergangen zijn, alleen de constante vervulling van de opdracht. 3

Als wij innerlijk dieper gaan, zullen we zien dat het volk Israël niet bestaat en dat er evenmin mensen op deze wereld bestaan, dit is alleen maar het spel van de Schepper met ons, dat ons van twee kanten bereikt: van boven en van beneden. Alleen de Schepper bestaat en ik bevind me in het midden, tussen deze twee krachten in als een verbindingspunt.

De Schepper presenteert Zich als de Hoogste Kracht, als de Schepper, en Hij presenteert Zich ook als de schepping. Ik ben daartussen geplaatst, in het midden, en ik moet alles doen om mij met deze beide krachten te verbinden, de verlangens van alle schepselen absorberen en alle vervullingen, namelijk de schermen en de kracht van de Schepper om te overwinnen. Daardoor neem ik de schepping waar als mijn eigen ziel die ik naar samensmelting met de Schepper moet brengen.

En dan zal ik niet verdwijnen en niet verontwaardigd worden omdat de schepselen niet naar mij willen luisteren en beschuldigingen naar mij uiten. Ik vind dat onbelangrijk, want ik voer mijn opdracht uit en ik wil niet wijken. De Schepper zal echter verschillende staten voor mij regelen: Hij zal iets meer van Boven doen oplichten en iets moois verrichten, daarna zal Hij me van beneden af door middel van klappen activeren, en dit is ook goed. Ik zie alles als Hulp om verder te komen, daarom hebben de resultaten geen invloed op mij. Het is voor mij niet belangrijk hoeveel jaren het in beslag zal nemen, ik voer mijn opdracht uit en daarom ben ik verplicht om te handelen. Er staat geschreven: “Doe van alles, maar ga niet weg.” 4

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/4/19, “Bnei Baruch as a State of Transition” (Preparation for the Convention in Arava 2019)

1 Minute 0:20

2 Minute 2:40

3 Minute 5:40

4 Minute 1:17:11

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Wat is Bnei Baruch?

laitman_938.05Vraag: Wat is Bnei Baruch (Zonen van Baruch)?

Antwoord: Bnei Baruch bestaat uit mensen die de methode van mijn leraar, de grote Kabbalist Rabash, Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag, volgen. Zij passen deze methode op zichzelf toe en voelen, of proberen te voelen, dat hij degene is die hen leidt.

Vraag: Wat is Bnei Baruch in onze tijd?

Antwoord: Bnei Baruch is een groep mensen die over de hele wereld verspreid is, mensen die verschillende talen spreken, een verschillende natuurlijke aanleg hebben en verschillen in mentaliteit. Zij bestuderen de werken van Baal HaSulam en Rabash en zij proberen wat zij leren toe te passen.

Vraag: Waarom is Bnei Baruch een internationale organisatie?

Antwoord: Baal HaSluam schrijft hierover in zijn belangrijkste artikel: “The Arvut (Verantwoordelijkheid voor Elkaar).” Deze belangrijkste toepassing van  Kabbalah moet in de gehele wereld plaatsvinden, niet alleen in het land Israël. Het volk Israël is alleen een kanaal. In feite is de gehele Torah gegeven met het doel om de hele wereld, deze hele gebroken schepping, naar de Schepper te brengen.

Vraag: Wat is het doel van Bnei Baruch

Antwoord: Bnei Baruch heeft als groep het doel om te ontdekken dat de Schepper zal worden onthuld als alle mensen zich met elkaar verbinden tot één geheel. Bnei Baruch wil dit voorbeeld aan de hele wereld laten zien.