Category Archives: Bijbel

Eva – Een instrument in de handen van de Schepper

Kabbalah & Vrouwen

Een inzicht in de innerlijke zoektocht en de spirituele ontwikkeling

Adam en Eva zijn twee natuurkrachten die door de Schepper werden misleid om te zondigen.

In het boek Genesis wordt Eva afgeschilderd als verraderlijk, verleidelijk en sluw, als iemand die de wetten overtreedt. Adam is een soort martelaar die door een vrouw geleid en verleid wordt. Kunnen we hier iets van leren over de man en de vrouw in onze wereld?

Hoe verleidelijk het ook is om ‘ja’ te zeggen, Adam en Eva beschrijven niet een man en een vrouw van onze wereld. Ze verwijzen naar spirituele krachten: geven (man) en ontvangen (vrouw), namelijk twee natuurkrachten. Dit zijn in feite de Schepper en het schepsel. De Bijbel spreekt over de verbinding tussen beiden, hoe het schepsel plezier ontleent aan de Schepper, erdoor vervuld wordt en dan een egoïst wordt. Dit is de zonde, de val van de zielen in deze wereld etc.

Met andere woorden, het verhaal van Adam en Eva gaat over onze hoogste spirituele wortels, maar niet over een man en een vrouw. We zijn afstammelingen van Adam en Eva, maar zij zijn de spirituele krachten die zich geleidelijk materialiseerden en na duizenden stappen deze wereld bereikten.

In Eden wilde het vrouwelijke deel, Eva genaamd, nog meer geheiligd worden en op een nog hoger niveau komen. Daarom wilde zij gemeenschap met het mannelijke deel en naar het niveau van de Schepper opstijgen. Dit staat geschreven en dit begrepen deze krachten, deze zielen. Op deze manier komen zij dicht bij de Schepper, bij geven.

Eva deed niets verkeerd. Alles kwam door haar tot ontwikkeling. Adam was zelf niet in staat om deze zonde uit te voeren, maar met haar hulp gebeurde het. De Schepper plaatste een val voor hen, zodat zij zouden zondigen, want de hele keten van gebeurtenissen moest afdalen naar deze fysieke wereld. En van daaruit moeten wij opnieuw het hoogste spirituele niveau bereiken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2023/01/eve-just-a-tool-in-the-creators-hands/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Women, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe moeilijk is het voor iemand die niet Joods is om de Torah te begrijpen? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe moeilijk is het voor iemand die niet Joods is om de Torah te begrijpen?

De Torah begrijpen vereist de studie van de Wijsheid van Kabbalah, deze studie staat open voor iedereen, ongeacht religie, nationaliteit, gender of leeftijd.

Eerst lijkt de Torah op een historisch verhaal, maar Kabbalah onthult dat de Torah een methode voor correctie is en een tekstboek over de structuur van de Hoge Wereld.

Als we verder komen in de methode van Kabbalah – de methode die over de correctie van ons egoïsme gaat, d.w.z. een geleidelijke transformatie van onze aangeboren intentie om op een egoïstische manier te genieten, naar de intentie om gevend te zijn – gaan we de Torah begrijpen, want we bereiken de Hoge Wereld die door de Torah beschreven wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/how-hard-is-it-for-a-person-who-isnt-a-jew-to-understand-the-torah-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

“En Ik gaf Jakob en Esau aan Isaak”

Profeten, Jozua 24:4: En Ik gaf Jakob en Esau aan Isaak; en ik gaf aan Esau het bergland Zeir in bezit; en Jakob en zijn kinderen trokken naar Egypte. 

De wegen van Jakob en Esau moesten in twee richtingen verdeeld worden, want zij hinderden elkaar. Als zij met elkaar zouden optrekken, zouden zij de Schepper niet hebben kunnen begrijpen. Daarom stelde de Schepper hen tevreden door Esau het bergland Zeir te geven en Jakob naar Egypte te laten afdalen, zodat hij daar allerlei soorten verlangens zou kunnen verzamelen, grote en egoïstische verlangens die hij miste om een serieuze beweging naar het doel te maken.

Vraag: Het lijkt alsof Jakob zich aan het ontwikkelen is en Esau niet. Klopt dat?

Antwoord: Esau hoeft zich niet te ontwikkelen. We spreken over een verlangen dat zich vrijwel niet hoeft te ontwikkelen. Maar het is krachtig en serieus. Dit is een egoïstisch verlangen om de Schepper te bereiken zonder zichzelf te corrigeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/and-i-gave-to-isaac-jacob-and-esau/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/9/21

Filed under: Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →