Category Archives: Bidden

Niets is belangrijker dan het gebed

239Er is niets belangrijker dan het gebed, want ons hele lot en onze hele toekomst hangen ervan af. In de mate waarin wij ons gebed kunnen laten opstijgen naar de Schepper en het bij Hem binnenkomt, in het systeem “de Schepper” genaamd, zullen wij antwoord krijgen op onze vragen.

Daarom kunnen we niet verwachten dat de Schepper iets voor ons zal doen, dat kan alleen als we onze vragen en gebeden steeds opnieuw omhoog brengen.

Als een mens tot de Schepper bidt, moet hij er niet naar kijken of zijn redding al dan niet gekomen is, want als hij daarnaar kijkt, komen er verschillende rechtzoekenden naar zijn daden kijken. The Zohar for All – “Miketz – And Saw Benjamin,” Item 209)

Wij moeten onze gebeden omhoog brengen naar de Schepper. De vraag is of we wel of niet moeten wachten op een antwoord. Misschien moeten we wel niet zoveel wachten, de vraag omhoog brengen is het belangrijkste en dan zal de Schepper wel kiezen hoe Hij erop zal reageren en of Hij er wel op zal reageren.

Daarom is het belangrijkste dat wij voortdurend nadenken over de manier waarop wij onze verzoeken tot de Schepper richten.

Wat de vraag betreft of we antwoord krijgen of niet: we moeten beseffen dat de Schepper altijd antwoordt, maar misschien herkennen en voelen we Zijn antwoord niet volledig en moeten wij Hem steeds opnieuw blijven vragen. Zoals er geschreven staat: “Ik verlang dat je de gehele dag bidt!”

In principe moeten we tijdens het gebed geen reactie van de Schepper verwachten, want de Schepper zal ongetwijfeld doen wat nodig is en het gebed moet alleen van ons uitgaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/there-is-nothing-more-important-than-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 12/26/22, “Prayer – Selected Excerpts from Zohar for All

Related Material:

The Main Thing Is Prayer

Prayer Is The Main Action

A Perfect Prayer Does Not Require an Answer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe minder je aan jezelf denkt …

232.1Er is geen gelukkiger staat in de wereld van de mens dan wanneer hij zich wanhopig voelt over zijn eigen kracht (Baal HaSulam, Brief 57).

Vraag: Hoelang denkt u dat het duurt voordat een mens zich wanhopig voelt en weet dat hij zichzelf niet kan corrigeren en om hulp van Boven moet vragen?

Antwoord: Zijn leven lang, tot het moment waarop hij zo wanhopig is dat hij het uitschreeuwt naar de Schepper, dan hoort de Schepper hem en corrigeert Hij hem.

Vraag: Heeft mijn gebed voor anderen enig helend effect op mij? Ik bedoel, als ik voor anderen vraag, heeft dat dan ook invloed op mij?

Antwoord: Natuurlijk, dat zegt het gebed juist: Ik vraag absoluut voor iedereen en het laatst voor mijzelf.

Vraag: Tegenwoordig zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat het een goed effect heeft op zijn mentale staat als een mens een vorm van altruïstische daden verricht. Vindt Kabbalah dit ook prijzenswaardig?

Antwoord: Natuurlijk. Het werkt op alle niveaus. Hoe minder een mens aan zichzelf denkt en hoe meer aan anderen, hoe beter het voor hem is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-less-you-think-of-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

]From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

How Can I Stop Thinking About Myself?

Annul Yourself Only Before The Friends Along The Spiritual Path

The Absolute Zero

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voorwaarden voor het omhoog brengen van een gebed

562.02Er zijn drie voorwaarden voor het gebed.

1. Geloven dat Hij hem kan redden. Al bevindt hij zich in de slechtste omstandigheden van al zijn tijdgenoten, toch: “Is de hand van de Schepper te kort om hem te redden?” Als dat niet zo is, “zal de Landheer dan zijn kelim (vaten) niet kunnen redden” (Baal HaSulam, Shamati: Three Conditions in Prayer – Drie voorwaarden voor het gebed).

Vraag: Wat betekent “geloven”?

Antwoord: Een mens bestaat uit allerlei kwaliteiten en verlangens. Daarom stemt onze studie ons zo af dat wij uit al onze verlangens, kwaliteiten en intenties diegene kunnen selecteren die de hele mensheid naar het goede zullen leiden.

Geloven betekent dat ik er zeker van ben dat als ik dit doe, ik uiteindelijk de juiste invloed van de Hoge Kracht over mijzelf uitnodig en mezelf langzamerhand corrigeer. De eerste voorwaarde is dan, dat ik er zeker van moet zijn dat de Schepper mij kan helpen.

2. Hij heeft geen enkele keuze meer, want hij heeft reeds al het mogelijke gedaan, maar zag geen genezing voor zijn benarde situatie.
Dit betekent dat hij niet alles heeft gedaan. Er is geen andere oplossing dan te vragen. Je vraag constant tot de Schepper te richten. Dit is de Ene innerlijke Kracht in de natuur die ons allen kan corrigeren. Daarom is er werkelijk niets anders meer over dan een gebed, een vraag om correctie.

3. Als Hij hem niet helpt, is hij liever dood dan levend.
We moeten de volgende staat bereiken waarin ik mezelf wil corrigeren en zó gelijkvormig aan de Schepper wil zijn dat het voor mij, als ik dit niet bereik, niets waard is om nog voor iets anders te leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/conditions-for-raising-a-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

Despair And Confidence: The Components Of A Prayer

Three Conditions In Prayer

Prayer And Confidence

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Bid voor iedereen, ook voor jezelf

534Vraag: In Kabbalah staat geschreven dat je je ziel schaadt als je voor jezelf vraagt. Wat wordt hier bedoeld? Wat betekent: “niet voor mezelf vragen”?

Antwoord: Het doel van al onze gebeden moet zijn dat ik mezelf corrigeer en dichter bij de Schepper kom. De Schepper is de eigenschap van uitsluitend geven, absolute liefde en absolute verbinding tussen iedereen. Daarom moeten wij ons – als we ons op de juiste manier tot Hem willen richten – eerst op deze eigenschappen afstemmen.

Vraag: Als ik vraag om de eigenschap van geven, schaad ik mezelf dan?

Antwoord: Nee, dan schaad je jezelf niet, want je stemt jezelf af op geven. Je wilt al gelijkvormig zijn aan de Schepper.

Vraag: Maar ik vraag deze eigenschap dan toch voor mezelf?

Antwoord: Maar waarvoor? Om te kunnen geven, dat wil zeggen dat je in wezen niet voor jezelf vraagt, maar om de mogelijkheid om op de een of andere manier aan anderen te geven en ze te dienen.

Vraag: Als iemand vraagt voor zijn gezondheid of het welzijn van zijn familie, is dat schadelijk?

Antwoord: Dat is niet schadelijk, op voorwaarde dat hij voor de hele wereld vraagt en voor zichzelf in deze wereld.

Vraag: En als ik vraag: “geef mij gezondheid”, maar met de bedoeling om daarna de eigenschap van geven te ontvangen?

Antwoord: Dat is ook mogelijk. In het algemeen is het mogelijk als je voor iedereen vraagt, inclusief jezelf. Dan is je gebed effectief.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/pray-for-everyone-including-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

Ask For Others

True Prayer

The Start Of The Countdown

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waar vragen wij om?

562.01Vraag: Als een mens aan God vraagt of Hij Zijn houding tegenover hem wil veranderen, is dat dan ook afgoderij?

Antwoord: Ja, het is een verkeerde opvatting over de Schepper dat ik ervan uitga dat Hij zich nu slecht gedraagt, maar dat alles goed komt als ik dat aan Hem vraag.

Opmerking: Maar op die manier vragen wij allemaal.

Mijn Antwoord: Hier ligt het probleem. Waar vragen we om? Vraag ik of de Schepper verandert of vraag ik Hem of Hij mij wil veranderen?

Opmerking: Gewoonlijk is het een eenvoudige gang van zaken. Er zijn problemen en een mens wendt zich tot de Schepper zodat Hij Zijn houding naar hem verandert en de problemen wegneemt.

Mijn antwoord: Dat betekent dan dat Hij nu slecht is en dat Hij goed wordt als ik Hem erom vraag. Of moet ik vragen of Hij mij verandert en dan ontdekken dat Zijn houding naar mij perfect is? Want als Hij mij verandert, zie ik geen problemen meer. Daarom moet ik niet vragen of ze weggenomen worden, maar of Hij mij corrigeert.

Hoe dat kan? Ik zie mezelf van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat omringd door negatieve krachten die mij beïnvloeden, en ik moet vragen om de mogelijkheid om wat er gebeurt als positief te zien. Daarvoor moet ik veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/what-are-we-asking-for/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/5/22

Related Material:

What Should You Ask For When You Are Suffering?

A Kabbalist’s Prayer

What Should We Ask The Creator?