Category Archives: Baal Shem Tov

De Geest Van De Russische Joden

Dr. Michael LaitmanVraag: Een tijdlang hebben er grote Kabbalisten in Russische steden gewoond: de Baal Shem Tov, Rabbi Nachman van Breslov en anderen. Heeft dit de geest van de Russische Joden beïnvloed?

Antwoord: Zonder enige twijfel, in elke stad woonden er studenten van de Baal Shem Tov. De Baal Shem Tov begon de wijsheid van Kabbalah, die de Ari bekend had gemaakt aan het einde van de 16e eeuw, te verspreiden. Hij onderwees deze wijsheid aan zijn vele Kabbalistische studenten die het hoogste niveau in het systeem bereikten. Het was hun rol om mensen te inspireren, om hen op de juiste wijze op te voeden, te stabiliseren en hen voorwaarts te leiden. Dit was de idee achter het herstellen van de geest van de mensen, de geest die zij kwijt waren geraakt bij de verwoesting van de Beit HaMikdash (Tempel), toen zij van het niveau van liefde voor elkaar een val maakten naar wederzijdse haat. De behoefte rijpte om mensen van het egoïstische niveau van afwijzing te brengen naar het altruïstische niveau van liefde voor elkaar.

De Baal Shem Tov stichtte het zogenoemde Chassidisme: praktisch Kabbalistisch werk. Het is van belang om op te merken dat het huidige Chassidisme volkomen anders is. De Baal Shem Tov veranderde de studie van de Ari zodanig dat hij de inhoud ervan dichter bij de mensen bracht en hen liet zien waaruit hun innerlijke correctie bestond. Op deze wijze paste hij het alomvattende gebod van de Torah toe: Heb je naaste lief als jezelf. Mensen waren zo in staat om zowel uit de spirituele als de fysieke ballingschap te komen, omdat het één verbonden is met het ander. Als iemand echter niet aan spirituele bevrijding toe was, bereikte hij ook geen fysieke vrijheid.

Twee generaties lang, tot de 18e eeuw, bloeide de Chassidische Kabbalistische stroming. In elk dorp en elke woonplaats waren er mensen die de Schepper wilden bereiken op basis van de juiste onderlinge verbinding, wat de Torah vraagt van de mens. Op deze wijze werd het Jodendom spiritueel, veel mensen werden leraar. Tegelijkertijd kwamen er tegenstanders van het Chassidisme, hoe dan ook, beide groeperingen kwamen spiritueel op een hoger niveau en dit speelde een immens belangrijke rol bij de beïnvloeding van de omgeving.

Rond die tijd kwamen er opportunisten naar voren, hierdoor veranderde er veel en dit nam de plaats in van deze populaire stroming, zodat men zich niet langer meer verdiepte in het streven naar wat de Torah voorschrijft. In plaats daarvan voerde men simpelweg de fysieke Mitzvot (geboden) uit met een wat grotere innerlijke ijver, maar dat was dan ook alles. Dit betekent dat het Chassidisme op een lager niveau terecht kwam. Tot het einde van de 19e eeuw waren er ondanks dit alles nog vele Kabbalisten die de Hogere Wereld voelden, het systeem dat ons bestuurt. Van daaruit onderwezen zij anderen. Dit beïnvloedde de geest van de Russische Joden heel sterk en het werd voor altijd in hen geplant. Daardoor stuwt de verdere ontdekking van de spirituele wereld – evenals de ontdekking van de ziel, het voelen van de Hogere Wereld en de ontdekking van het hele systeem waarmee de Schepper, de Hoge Kracht, alles bestuurt – tot aan de dag van vandaag een groot deel van de Russische Joden voorwaarts naar het bereiken van waarachtige spiritualiteit.

Velen van mijn huidige studenten zijn Russen die afkomstig zijn uit de voormalige Sovjet Unie en nog in Rusland wonen. Tot op de dag van vandaag leeft het spirituele potentieel in hen dat door de opvolgers van de Baal Shem Tov in hen geplant is.

From KabTV’s “About Our Life” 5/07/15