Category Archives: Baal HaSulam

Hiërarchie van zielen

962.3Vraag: Voelde Baal HaSulam zich afhankelijk van zijn studenten?

Antwoord: Baal HaSulam is de grootste ziel die alle voorgaande Wijsheid van Kabbalah in zich heeft opgenomen en aan ons heeft uitgelegd. Dit is een bijzonder doel van een bijzondere ziel.

Wij kunnen hem niet als voorbeeld nemen, niet omdat wij ons niet vooruit moeten haasten, maar omdat wij en hij verschillende soorten zielen zijn. Wij moeten onszelf corrigeren, hij heeft ons een methode voor correctie gegeven en werkt ook nu met ons samen.

Er werken twintig generaties Kabbalisten met ons samen en zij brengen het Licht naar ons: generaties van Adam tot Abraham, van Abraham tot Rabbi Shimon, van Rabbi Shimon tot de Ari en van de Ari tot Baal HaSulam en Rabash. Wij ontvangen het Licht al en proberen het te implementeren voor onze correctie. Wij zijn totaal andere zielen.

Vraag: Betekent dit dan dat hun zielen beter zijn en de zielen van nu slechter?

Antwoord: Er zijn helemaal geen betere of slechtere zielen. Er is eenvoudigweg één Doel dat gebaseerd is op de structuur van de gemeenschappelijke ziel.

Er zijn zielen die als eerste opstijgen. Zij worden voorvaderen, vaders en leraren genoemd, dat eindigt bij Rabash.

Vanaf onze generatie zijn er zielen die beseffen wat wij van hen hebben ontvangen. Natuurlijk blijven we deze techniek op onszelf verder ontwikkelen en verspreiden we diverse bronnen en stijlen van informatie. Maar uiteindelijk is dit de verwerkelijking van wat de vorige Kabbalisten ons gaven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/hierarchy-of-souls/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. The Role of the Kabbalist” 3/6/11

Related Material:
Closing The Chain Of Great Souls
Baal HaSulam’s Memorial Day
Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Dankzij de invloed van het Licht

214Vraag: Waardoor kunt u met de wereld praten?

Antwoord: Dat komt van binnenuit, door de invloed van het Licht. Ik voel hoe Het werkt, binnenkomt, onthult, kwaliteiten ordent, ze met elkaar verbindt, alle innerlijke oorzaken en gevolgen met elkaar verbindt en zo een model in mij vormt, dan kan ik praten.

Ik doe het in elke les met kleine stapjes. Ik kan niet naar de les komen en oude dingen zeggen. Nooit! Ik ga altijd minstens een millimeter verder.

Vraag: Denkt u dat Baal HaSulam ook a.h.w. van bepaalde hoogten afdaalde?

Antwoord: Ik daal niet van hoogten af. Baal HaSulam bevond zich op het niveau van de Schepper! Op het complete niveau, d.w.z. in de volle omvang van het hele universum – lager en hoger, alles in zijn innerlijk omvattend.

Vraag: Bereikte hij in principe het hele pad?

Antwoord: Absoluut! Niet alleen het hele pad, maar meer dan dat – het 10e millennium!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/due-to-the-influence-of-the-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. The Most Significant Kabbalist of All Times” 12/17/12

Related Material:
Spread the Spiritual Matter
Baal HaSulam’s Amazing Revelation
Rigid Connection to the World

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination | Add Comment / Ask Question →

 

De toepassing van Kabbalah

945Opmerking: U hebt een internationale gemeenschap opgezet met een groot aantal mensen uit verschillende landen, daarnaast populariseert een afdeling – die verantwoordelijk is voor de verspreiding – de Kabbalah van Rabash en Baal HaSulam.

Mijn Antwoord: Nee, ik denk dat het onmogelijk is om Kabbalah te populariseren. Misschien lijkt het zo. Maar dat is niet mijn taak. Ik ben geen promotor, maar een uitvoerder.

Wat is het punt om de wereld bekend te maken met het woord “Kabbalah” en met haar wetten zoals populaire natuurkunde?

Ik vervul mijn opdracht door een voorbeeld te stellen voor de toekomstige mensheid in onze wereld, zodat totaal verschillende mensen met verschillende neigingen zich met elkaar kunnen verenigen binnen bepaalde grenzen. En zij – vanuit het niets, zonder enige neiging naar spiritualiteit, naar het programma van de schepping, naar de Schepper – geleidelijk gaan veranderen in mensen van de hoge wereld, dat wil zeggen, verenigd, elkaar aanvullend tot één spirituele structuur waarin de Schepper geleidelijk zal worden gevoeld, gemanifesteerd en onthuld.

Dit is de toepassing van Kabbalah! Want Kabbalah is de wijsheid van het onthullen van de Schepper in onze wereld. Dit schrijft Baal HaSulam in het artikel “De Essentie van de Wijsheid van Kabbalah”.

Kabbalah is de methode om in onze wereld de Schepper aan de mens te onthullen. Dit doe ik, ik implementeer Kabbalah, dit is waar ik mensen naar toe leid. Ik wil dat dit gebeurt. Ik populariseer Kabbalah niet.

Ik heb een heel duidelijk programma, een duidelijk plan dat niet alleen op een bepaalde plaats gerealiseerd moet worden, maar ook in kringen over de hele wereld waar onze groepen bestaan.

De ontwikkeling van deze methode en de wijze waarop we een modern mens kunnen benaderen en in begrijpelijke woorden – die niet afstotend maar aantrekkelijk zijn – kunnen uitleggen dat verbondenheid de oplossing is voor alle problemen, tot aan de verlossing van de hele mensheid, is mijn taak.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/implementation-of-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalists of the Last Generation” 9/7/13

Related Material:

The Goal Of A Kabbalist In Relation To The World

Implementing The Creator’s Plan

Can We Offer The Wisdom Of Kabbalah To Everyone?

Filed under: Dissemination | Add Comment / Ask Question →

Alle veranderingen vinden in de schepping plaats

119Het Hoge Licht is niet onderhevig aan veranderingen en gebeurtenissen. Deze hierboven genoemde gebeurtenissen van vernieuwing zijn er alleen met betrekking tot de kelim (vaten) (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Chapter 2, Restriction and Line”) [De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, Hoofdstuk 2 – Restrictie en Lijn”].

Baal HaSulam wil hiermee zeggen dat er geen veranderingen in het Hoge Licht zijn, maar dat alle veranderingen in de schepping zelf plaatsvinden, dus in het verlangen. Als de schepping verandert, voelt zij in overeenstemming daarmee dat het Hoge Licht, de Schepper, de houding van de Schepper ten opzichte van haar, verandert.

Het Licht is in absolute rust, er verandert echter iets in de Kli (vat); dat wil zeggen dat onze verlangens voortdurend veranderen, wij denken dan dat het Licht verandert.

Vergeet niet dat we het hier helemaal niet over stoffelijke zaken hebben. Integendeel, het meer verfijnde wordt ‘hoger’ genoemd en het dikkere ‘lager’  (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Chapter 2, “Inner Light,” #4).

Wij moeten ons een cirkel en een lijn niet voorstellen als een soort geometrische vormen. Wij bedoelen hiermee kwalitatieve veranderingen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/all-the-changes-are-in-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

Good Intentions of the Light

The Creator And The Created Being—Light And Desire

A Luminous Line In The Darkness

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Dankzij de onthullingen van Baal HaSulam

917.01Hoeveel mensen in de wereld ervaren tegenwoordig niet een diepe angst en een gevoel van hulpeloosheid? Ze vinden geen rechtvaardiging voor hun lijden, ze weten niet wat ze moeten doen of hoe ze morgen of over een paar maanden aan voedsel moeten komen. Sommigen maken zich zorgen over wat er met hun miljarden zal gebeuren, terwijl anderen niet weten hoe ze moeten leven als hun laatste geld op is.

Iedereen lijdt op zijn eigen manier, maar niemand begrijpt hoe we dan verder moeten leven. En onverwacht hebben wij een geschenk van Boven gekregen waardoor we met de blik van een mens naar deze wereld kunnen kijken en niet als kleine, ongelukkige, verslagen dieren. Dit alles hebben we te danken aan de onthullingen van Baal HaSulam die ons via zijn ziel hebben bereikt, en Rabash is de verbinder tussen ons en Baal HaSulam.

Baal HaSulam was de geleider van het Licht, uit de oneindige wereld naar ons toe, door middel van zijn volmaakte ziel die haar definitieve correctie had bereikt.
Maar hij vroeg of hij op een lager niveau mocht komen, omdat hij zich anders niet met mensen kon verbinden. Pas nadat hij naar vele niveaus lager was gebracht, kon hij The Study of the Ten Sefirot en The Introduction to The Book of Zohar (De Studie van de Tien Sefirot en De Inleiding tot Het Boek De Zohar) schrijven. Wij begrijpen niet op welk niveau hij daarvoor was, die grote hoogte waarover hij helemaal niets in woorden kon uitdrukken.

Dit betekent dat hij op het niveau van GAR van de wereld Atzilut en nog hoger was, waar het Licht niet in verlangens gekleed is. Van daaruit kon hij de mens niet aanspreken en ook niet gehoord worden, daarom vroeg hij of hij op een lager niveau mocht komen. In feite vervulde hij daarmee de opdracht die de Schepper van hem verwachtte, wetende dat hij dit zou vragen en zou realiseren.

Wij bevinden ons op een tussenniveau, tussen Rabash, Baal HaSulam en de mensheid. Enerzijds moeten we op een hoger niveau komen om te kunnen begrijpen wat Baal HaSulam heeft gezegd. Anderzijds moeten wij naar mensen afdalen en begrijpen wat zij van ons nodig hebben en in welke vorm zij onze boodschap tot zich zullen kunnen nemen. We moeten deze beide polen bereiken, zowel omhoog als naar beneden.

Baal HaSulam en Rabash spraken van bovenaf. Wij staan onderaan, onder de Parsa, om de wereld te kunnen aanraken en wakker te maken, en daarna samen met de hele mensheid op te stijgen naar de Machsom en ons te verbinden met de hoge Malchut. Dit is onze opdracht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/thanks-to-the-revelations-of-baal-hasulam/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From a Conversation at a Meal Dedicated to the Memorial Day of Baal HaSulam

Related Material:

Baal HaSulam’s Memorial Day

Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

First-Hand Method

Filed under: Baal HaSulam, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Rabash, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd?

Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne is uitgebroken, worden steeds meer mensen depressief, ze hebben het gevoel dat ze op een dood spoor zitten. Er wordt gesproken over een derde wereldoorlog, die nucleair zou kunnen zijn. De prijzen stijgen steeds meer en steeds meer mensen ervaren een algemeen gevoel van paniek. Diverse mensen hebben het gevoel dat het einde van de wereld zeer dichtbij is, dat het slechts een kwestie van tijd is.

Kabbalist Yehuda Ashlag, de grootste Kabbalist van de vorige eeuw, heeft inderdaad geschreven dat er een derde wereldoorlog zou kunnen komen, een nucleaire oorlog, en dat er zelfs een vierde wereldoorlog zou kunnen komen als de derde nog niet voldoende zou zijn.

Er komt echter geen einde aan de wereld en dat komt omdat de natuur een plan heeft.

Het plan is dat wij deze uiterst onaangename processen moeten ondergaan, vol problemen en lijden, tenzij we onszelf van tevoren corrigeren. “Onszelf corrigeren” betekent dat we onze houding naar elkaar veranderen zodat we ons positief met elkaar kunnen verbinden, boven onze verdeeldheid zaaiende drijfkracht uit.

Er zijn dus twee mogelijke scenario’s voor het script dat zich voor onze ogen afspeelt: het slechte scenario stelt dat onze beschaving ineen zal storten en dat we haar vanuit de overblijfselen opnieuw zullen moeten opstarten. De gemakkelijkere optie is dat we de toekomst tegemoet gaan zonder oorlogen en atoombommen. Deze laatste optie vereist echter dat we ten opzichte van elkaar een belangrijke mentaliteitsverandering willen doormaken.

We moeten ons realiseren dat alles afhangt van onze verbinding met elkaar en met de natuur. Door ons positief met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur ten goede beïnvloeden en daardoor onszelf beschermen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/how-close-are-we-to-the-end-of-the-world-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Are We Nearing the End of the World?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by UX Gun on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Een geschenk van Baal HaSulam voor de laatste generatie

Het is een grote eer om op de dag waarop we Baal HaSulam gedenken over hem te spreken. Het is een bijzondere ziel die enerzijds verbonden is met de Schepper en anderzijds verbonden is met ons, daardoor kunnen wij met spiritualiteit gevoed worden. De spirituele stroom gaat via Baal HaSulam en Rabash naar ons. Daarom zijn er geen woorden om de dankbaarheid voor het zenden van zo’n boodschapper naar ons aan de Schepper uit te drukken.

Baal HaSulam zei dat hij nooit over spirituele verschijnselen sprak voordat hij ze zelf had bereikt. Hieruit kunnen wij opmaken op wat voor buitengewone hoogte deze ziel zich bevond.

Vóór Baal HaSulam werden alleen grote Torah geleerden met de onthulling van de Schepper beloond.  Maar Baal HaSulam liet ons, door wat hij deed, weten dat een gewoon mens die het spirituele pad wil volgen, beloond kan worden met verbondenheid met de Schepper.

De tijd is aangebroken dat alle zielen zo dicht bij de correctie komen dat het hoge Licht hen steeds meer beïnvloedt. Het belangrijkste voor ons, wij die aan de voet van de spirituele ladder staan, is om de juiste leiding en de juiste richting te ontvangen en daarvoor zorgde Baal HaSulam door middel van zijn artikelen, brieven, het boek The Study of the Ten Sefirot en The Sulam Commentary to The Book of Zohar.

Als wij al deze bronnen combineren met de methode die Baal HaSulam heeft gecreëerd op basis van de leringen van de Ari en de Baal Shem Tov, maken wij een begin met de onthulling van de hoge Kracht aan onze hele generatie, totdat wij alles naar het einde van de correctie hebben gebracht.

Dan zal bewaarheid worden wat er geschreven staat: “Zij zullen Mij allen kennen, van de kleinste tot de grootste en Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren.” Dan zal er niet één mens zijn, van welke nationaliteit of welk ras dan ook, die de Schepper niet zal kennen. Iedereen zal een hechte verbinding met de hoge Kracht bereiken.

Daarom ben ik zo blij dat ik onder mijn studenten vertegenwoordigers zie van alle naties, van alle delen van de mensheid. Door ons allemaal met elkaar te verbinden, zullen wij de Schepper onthullen die te midden van ons woont.

De Schepper gaf aan deze grote ziel een immens hoog spiritueel niveau. Daarna was Baal HaSulam in staat om dit geschenk, dat hij van de Schepper ontvangen had, te delen met alle bewoners van deze aarde.

Baal HaSulam zei dat hem alleen een hoog spiritueel niveau was verleend omdat de generatie er klaar voor was. Het hangt allemaal van de generatie af. Dit was het begin van de periode van de zogenoemde “laatste generatie”, daarom kreeg Baal HaSulam toestemming om de Wijsheid van Kabbalah, de spirituele kennis, te onthullen en gaf hij ons de complete methode voor de spirituele onthulling. Nu kunnen we deze methode gebruiken en zullen we zeker het sublieme doel van de schepping bereiken.

Baal HaSulam schrijft dat wij alles hebben ontvangen wat we nodig hebben en dat het enige wat ons rest is, dat we deze methode bestuderen, in allerlei vormen verspreiden en toepassen. Door de liefde voor de vrienden kunnen wij alle treden van de spirituele ladder beklimmen. Wanneer we liefde voor de vrienden bereiken, gaan we begrijpen wat liefde voor de Schepper is. Voor die tijd is het niet meer dan een abstracte fantasie zonder basis.

Alleen door ons vanuit onze eenheid met elkaar te verbinden, begrijpen we wat ons te doen staat in relatie tot de Schepper. Dan hebben we immers een Kli waarin we de Schepper kunnen bereiken, kunnen ervaren wat het betekent om aan Hem te geven en in het algemeen wat geven is. Daarom is de meest urgente taak dat we proberen om tot liefde voor de vrienden te komen, want daardoor zullen wij beloond worden met alle spirituele niveaus.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/present-from-baal-hasulam-to-the-last-generation/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the meal for the anniversary of the memory of Baal HaSulam 9/19/21

Related Material:

What Baal HaSulam Contributed To The Spiritual System

Why We Need To Understand The Greatness And Uniqueness Of Baal HaSulam

Who Are The Articles By Baal HaSulam For?

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination | Add Comment / Ask Question →

Het slot van “De Profetie van Baal HaSulam”

Baal HaSulam, “The Prophecy of Baal HaSulam“: Hierna sprak de Eeuwige tot mij, Hij liet mij de toekomst zien en zei: “Ga op je rechterzij liggen.” En ik ging op de grond liggen. En Hij zei tegen mij: “Wat zie je?”

En ik zei: “Ik zie veel mensen en volkeren, zij rijzen en vallen en hun gezichten zijn misvormd.” En de Eeuwige zei tegen mij: “Als je deze naties een vorm kunt bieden en in hen de geest des levens kunt blazen, zal ik je brengen naar het land dat ik beloofd heb aan je vaderen, Ik zal het jou geven, en al Mijn doelen zullen door jou vervuld worden.”

Wij maken de vertaling alleen maar toegankelijker, zodat mensen de gedachte van correctie werkelijk kunnen gaan begrijpen. Maar natuurlijk is het zo dat de kracht van Baal HaSulam in zijn werken levend aanwezig is.

Door zijn verbinding met de Schepper, met de hoge Kracht, en door zijn commentaren op De Zohar en alle andere werken, kunnen wij dichterbij de voltooiing van dit doel komen.

Alles waardoor wij in de praktijk gecorrigeerd worden, is dat dubbelzijdige zwaard dat hij van de Schepper kreeg en waarmee wij onszelf op een hoger niveau brengen, onszelf corrigeren en onze egoïstische houding naar de wereld verruilen voor de wereld van liefde en geven.

Vraag: Wat betekent: ‘het gezicht van een mens’?

Antwoord: ‘Het gezicht van een mens’ betekent ‘gelijkvormig aan de Schepper’, want het woord ‘mens – Adam’ komt van het woord  ‘gelijkvormig – Domeh’ aan de Schepper.

Dit betekent dat de Schepper tegen Baal HaSulam zegt: “Maak mensen gelijkvormig aan Mij. Daarom heb Ik je het zwaard gegeven.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/the-final-prophecy-of-baal-hasulam/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #5

Related Material:

Gratitude To Baal HaSulam

Melodies Of Baal HaSulam

Who Are The Articles By Baal HaSulam For?

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Zohar | Add Comment →

Een maaltijd van dankbaarheid

Vraag: U hebt ons meermalen verteld hoe de maaltijden bij uw leraar waren. Die maaltijden bestonden uit uien, olijfolie, brood, zout en peper. Was dit eenvoudige voedsel met een bedoeling uitgekozen, zodat het voedsel de intentie niet in de weg zou staan? Of was er een andere reden?

Antwoord: Het was nog helemaal aan het begin van mijn reis. Als ik ’s avonds naar de les kwam, ging ik naar de keuken om voor mezelf een kop koffie te zetten, dan zag ik daar eenvoudige plastic borden staan met sneetjes half opgegeten brood en de resten van gehakte, gepeperde uien met olijfolie. En er lagen altijd wel een paar lege bierflesjes in de buurt.

Het bleek dat vijf à zes studenten van de vader van mijn Rav, Baal HaSulam, oude mensen van in de zeventig, bij elkaar kwamen voor de lessen en elke avond hun dag afsloten met een maaltijd.

Ik denk niet dat ze iets anders nodig hadden, maar dat dit voor hen ‘s avonds genoeg was. Zulk voedsel symboliseert een maaltijd van dankbaarheid naar de Schepper en dankbaarheid naar elkaar voor het feit dat ze bijeenkwamen, samen studeerden en dat ze in hun studie het universum omvatten. Met deze dankbaarheid naar de Schepper beëindigden zij hun dag.

Vraag: Bent u het met mij eens dat het, als zij voor de een of andere verfijnde maaltijd hadden gekozen, speciale, heel smakelijke gerechten, misschien moeilijker geweest was om de intentie van waarom ze dit deden vast te houden? Was dit misschien de reden waarom ze juist dit eenvoudige voedsel kozen?

Antwoord: Ik denk niet dat ze dat moeilijk hadden gevonden. Zo’n bescheiden maaltijd wordt niet om die reden gekozen. Je hebt gewoon niet meer nodig. Dit is geen gewone lunch of een gewoon diner. Met zo’n symbolische maaltijd gingen de vrienden, die 50 à 60 jaar met elkaar optrokken, aan tafel en ze beëindigden hun dag op deze manier. Door deze verbinding met elkaar benadrukten zij hun spirituele verrukking.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/a-meal-of-gratitude/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/9/21

Related Material:

Feast Of A Kabbalist

The Meal That Gives Livelihood To The Body And Soul

A Meal Is A Time Of Contemplation

Filed under: Spiritual Work | Add Comment →

Contact met grote Kabbalisten

In de loop van de geschiedenis van de ontwikkeling van de mens dalen dezelfde zielen naar onze wereld en verspreiden zij de methode van Kabbalah. De ziel van de grote Kabbalist Baal HaSulam was, zoals hij zelf zei, een voortvloeisel van de ziel van de ARI. En de ziel van de ARI was een voortvloeisel van de ziel van RASHBI.

De opvolgers van Baal HaSulam waren zijn studenten en met name zijn oudste zoon Baruch Ashlag (Rabash) en ik als student van Rabash, vervolgen zijn werk.

Vraag: Voelt u uw leraar Baal HaSulam?

Antwoord: Baal HaSulam in zekere mate, maar mijn leraar Rabash voel ik heel dichtbij, ik sta met hem in contact.

Ik heb het niet over een fysieke waarneming, dat ik me zijn geur, zijn stem, zijn gewoonten en de communicatie met hem van uren- en jarenlang zou herinneren. Hoewel dit ook ervaringen zijn die blijven en heel levendig zijn omdat ze nog steeds worden overgebracht en tegelijkertijd versterkt door het verlangen om bij hem te zijn en zijn innerlijke wereld te voelen. Zo’n constant contact op spiritueel niveau roept soms ook zuiver aardse herinneringen op.

Ik heb miljoenen aardse herinneringen, maar ik heb ze niet nodig. Ik heb een meer innerlijk contact met Rabash, dus er zijn helemaal geen aardse gevoelens en herinneringen nodig. Dit betekent niet dat ik zijn woorden of verschijning mis, want er is innerlijke informatie die tussen ons stroomt.

Dat zou ik niet kunnen zeggen over Baal HaSulam. Ik heb een bepaald gevoel, op een innerlijk niveau begrijp ik hem. Maar dat is meer verbonden met het feit dat ik zijn ziel begrijp, niet dat ik ermee verenigd ben, het contact bevindt zich meer op het niveau van denken dan van voelen. En met mijn leraar gaat het meer over het niveau van gevoelens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/contact-with-great-kabbalists/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #21

Filed under: Baal HaSulam, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →