Category Archives: Atzmuto

Het verschil tussen Atzmuto en Licht

610.2In The Study of The Ten Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot) staat geschreven dat er een verschil is tussen Atzmuto en Licht. Atzmuto kunnen we niet bereiken, het is de oorsprong van de schepping. En Licht is datgene wat vanuit deze oorsprong emaneert en verdergaat met het voortbrengen van veel verschillende soorten schepping.

Baal HaSulam schrijft dat Licht met name in vorm verschilt van Atzmuto omdat de eigenschap van de schepping, het verlangen om te ontvangen, inherent is aan het Licht. Dit geldt niet voor Atzmuto.

Vraag: Kunnen we zeggen dat Atzmuto de essentie van de Schepper is? Dat er in de Schepper geen enkele gedachte is om iets voor Zichzelf te ontvangen?

Antwoord: De Schepper is de bron van alles wat bestaat. In Hem is alles. Maar we kunnen niet veel over Hem zeggen omdat wij niets over Hem weten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-difference-between-atzmuto-and-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of The Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Atzmuto en Boreh

610.2Hierdoor kunnen wij leren waarom Zijn Zelf het Licht van Ein Sof – waarin wij geen woord kunnen uitbrengen – heeft verlaten en het gedefinieerd werd met de naam “Licht van Ein Sof” (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” “Inner Observation,” Chapter 1, Item 12).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, “Restrictie en Lijn,” “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 1, Punt 12).

Atzmuto is het innerlijke deel van de Schepper dat uitsluitend op Hem betrekking heeft, wij kunnen het niet bereiken. Dit is de essentie van de Schepper.

Maar naar ons manifesteert de Schepper Zich. Daarom wordt de Schepper in het Hebreeuws Boreh genoemd, van de woorden “Bo u Reh,” kom, onthul en zie.

Er is dus Atzmuto,  wat wij niet kunnen bereiken, dit verwijst namelijk naar de essentie van de Schepper, en er is Boreh, de Schepper, d.w.z. Zijn gedachte met betrekking tot ons, die kunnen wij wel bereiken.

Het doel van de Schepper met betrekking tot de geschapen wezens is om hen genot te brengen. Maar zij kunnen dit genot alleen ontvangen in de mate van gelijkvormigheid aan de eigenschappen van Hem. De Schepper is geven, liefde en emanatie (uitstroming), wij moeten diezelfde eigenschappen verwerven. Alleen hierover spreekt de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Zijn er daarom zoveel mensen geschapen, zodat wij kunnen oefenen om gevend te zijn aan hen?

Antwoord: Het is voor ons bedoeld om samen te proberen om de eigenschappen van de Schepper te bereiken.

Vraag: Als dit zo belangrijk is, waarom is deze informatie dan verborgen?

Antwoord: Deze informatie is niet verborgen, maar niemand wil ervan weten omdat wij gevend moeten worden, de eigenschap van geven en liefde voor de ander moeten ontwikkelen.

Vraag: Waarom heeft de Schepper het zo gemaakt dat niemand dit wil? Hij had het toch ook anders kunnen doen?

Antwoord: Dit is aan het begin van de Kabbalah Studie niet uit te leggen, maar we komen wel zo ver.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/atzmuto-and-boreh/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →