Category Archives: Astrologie

Sterren en krachten

Er ligt een stralend pad in het midden van het firmament. Dit is de slang van het firmament, door astronomen “de Melkweg” genaamd, waar alle kleine sterren met elkaar verbonden zijn en in grote getale aanwezig zijn. Ze zijn bijeengebracht en staan daar als een myriade, als ontelbare bergen, aangesteld voor de geheime daden van de mensen in de wereld (Zohar for All).

De sterren symboliseren de hoge krachten die onze aardse weg van bovenaf bepalen. Daarom geloven wij dat de sterren ons lot bepalen.

Vraag: Zegt u hiermee dat wij van de astrologie, de wetenschap van de astrologen, iets kunnen leren over wat er op het niveau van de materie gebeurt?

Antwoord: Zeker. Absoluut waar. Voorspellers, waarzeggers kunnen je dit vertellen. Zij kunnen alleen wat zeggen over de gebeurtenissen in onze wereld, over wat er praktisch staat te gebeuren, maar niets over wat je kunt veranderen en zelf voor elkaar kunt krijgen. Ze kunnen ook niets zeggen over wat er boven onze wereld gebeurt.

Vraag: Als ik bijvoorbeeld de krachten van Het Boek De Zohar aantrek, kan ik dan mijn levensloop veranderen?

Antwoord: Natuurlijk. Absoluut!

Opmerking: Ik dacht dat de mise-en-scène niet verandert, maar dat de houding verandert.

Antwoord: Je gevoelens veranderen, de mise-en-scène verandert. Je kunt onder schot gehouden worden, dat is één mise-en-scène, of in alle rust op het gras zitten en koffie drinken terwijl je geniet van het zingen van de vogels, dat is een andere mise-en-scène. Het hangt helemaal van jouw keuze af.

Als jij jezelf innerlijk verandert, zal het schouwspel buiten je veranderen, je omgeving. Er is voor jou zowel een innerlijke als een uiterlijke staat voorbereid, manieren waarop je vooruitgang kunt boeken, ofwel op een goede manier of op een slechte manier. Het hangt van jouw keuze af: of je met een stok vooruit geduwd wilt worden naar geluk of dat je er zelf naartoe rent.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/stars-and-forces/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #16

Related Material:

Power Over Destiny

A Generation Of Sages

The Right To Change One’s Destiny

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Hoger Dan Astrologie En De Sterren

laitman_277Vraag: De Torah deelt sterren in bij verschillende astrologische tekens. Bestuurt de Schepper de zielen van mensen via de sterren? Wat is het verband tussen de ziel en de sterren?

Antwoord: De sterren hebben geen bijzondere betekenis. Hier is sprake van niet meer dan een allegorie. De sterren hebben geen kracht en het maakt geen enkel verschil of een bepaalde ster is vernietigd of nog bestaat. Dit zijn gewoon levenloze systemen die geen invloed hebben op iets wat spiritueel en hoog is.

De astrologie ontstond lang geleden, omdat mensen wilden weten waar zij waren, hoe ze zich moesten gedragen, hoe ze de tijd moesten bepalen en wat ze moesten doen.

In het oude Babylonië konden astrologen het karakter van iemand beschrijven en vertellen wat er volgens de sterren met hem zou gebeuren. In die tijd waren mensen veel gevoeliger en stonden ze dichter bij de natuur, ze konden op basis van verschillende tekens veel vertellen over een mens. Maar dit is niet het systeem van het Hoge Bestuur. Dit is het systeem van ons fysieke bestaan waardoor het leven veiliger en comfortabeler kon worden.

In deze tijd heeft dit geen enkele zin, want we hebben onze gevoeligheid voor de natuur verloren en er zijn geen Wijzen meer, zoals in het verleden, ze zouden ons nu op geen enkele manier meer kunnen helpen. Wij hebben zulke negatieve gedachten en verlangens en we zijn zo vervuild door verschillende chemicaliën dat niets ons meer kan helpen.

Opmerking: Maar mensen zijn nog steeds geïnteresseerd in de voorspellingen van de Bulgaarse Baba Venga en anderen.

Antwoord: Dat is een natuurlijke reactie, maar het heeft niets te maken met de Wijsheid van Kabbalah en zij kunnen ons evenmin iets leren wat correct is. Zij kunnen alleen iets nauwkeurig voorspellen, maar ze kunnen niets veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/27/15