Category Archives: Astrologie

Hoger Dan Astrologie En De Sterren

laitman_277Vraag: De Torah deelt sterren in bij verschillende astrologische tekens. Bestuurt de Schepper de zielen van mensen via de sterren? Wat is het verband tussen de ziel en de sterren?

Antwoord: De sterren hebben geen bijzondere betekenis. Hier is sprake van niet meer dan een allegorie. De sterren hebben geen kracht en het maakt geen enkel verschil of een bepaalde ster is vernietigd of nog bestaat. Dit zijn gewoon levenloze systemen die geen invloed hebben op iets wat spiritueel en hoog is.

De astrologie ontstond lang geleden, omdat mensen wilden weten waar zij waren, hoe ze zich moesten gedragen, hoe ze de tijd moesten bepalen en wat ze moesten doen.

In het oude Babylonië konden astrologen het karakter van iemand beschrijven en vertellen wat er volgens de sterren met hem zou gebeuren. In die tijd waren mensen veel gevoeliger en stonden ze dichter bij de natuur, ze konden op basis van verschillende tekens veel vertellen over een mens. Maar dit is niet het systeem van het Hoge Bestuur. Dit is het systeem van ons fysieke bestaan waardoor het leven veiliger en comfortabeler kon worden.

In deze tijd heeft dit geen enkele zin, want we hebben onze gevoeligheid voor de natuur verloren en er zijn geen Wijzen meer, zoals in het verleden, ze zouden ons nu op geen enkele manier meer kunnen helpen. Wij hebben zulke negatieve gedachten en verlangens en we zijn zo vervuild door verschillende chemicaliën dat niets ons meer kan helpen.

Opmerking: Maar mensen zijn nog steeds geïnteresseerd in de voorspellingen van de Bulgaarse Baba Venga en anderen.

Antwoord: Dat is een natuurlijke reactie, maar het heeft niets te maken met de Wijsheid van Kabbalah en zij kunnen ons evenmin iets leren wat correct is. Zij kunnen alleen iets nauwkeurig voorspellen, maar ze kunnen niets veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/27/15