Category Archives: Arvut

De piramide van verantwoordelijkheid voor elkaar

Alle problemen en alle narigheid in deze wereld zijn het resultaat van de onthulling van het gebrek aan verantwoordelijkheid voor elkaar (Arvut) en dit wordt steeds erger. Daarom moeten wij ons correct gedragen, en ook terugkeren naar onze gewone materiële verbinding en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Alle ziekten worden veroorzaakt door schendingen van de wet van wederzijdse verantwoordelijkheid op biologisch, zoölogisch, botanisch en sociaal niveau.

Er zijn vele niveaus waarop de wet van wederzijdse verantwoordelijkheid nageleefd moet worden, het hoogste niveau is echter: Heb je naaste lief zoals jezelf. Op fysiek en chemisch gebied verbinden stoffen zich met elkaar, op hogere niveaus verbinden gedachten en verlangens van mensen zich met elkaar. In het perfecte systeem van het universum, zijn alle sterrenstelsels met elkaar verbonden, dit betekent dat alles van wederzijdse verantwoordelijkheid afhankelijk is.

De piramide van wederzijdse verantwoordelijkheid omvat aan de basis het minerale niveau, dan volgen de vegetatieve en animale niveaus en boven dat alles het menselijke niveau. Als wij, die ons boven de gehele natuur bevinden, aan de top van de piramide, aan de voorwaarde van Arvut voldoen, in onze wensen en gedachten, in ons denken en voelen, zal dit alle niveaus onder ons beïnvloeden. Hierdoor zal de hele natuur tot rust gebracht worden en terugkeren naar haar integrale vorm.

De natuur zal zich volgens de wet van wederzijdse verantwoordelijkheid gaan gedragen, tussen al haar delen en op elk gebied. Dan zullen wij natuurlijk helemaal geen gezondheidsproblemen meer hebben, niet in het gezin, niet in de samenleving en evenmin in het milieu.

Het is niet mogelijk om problemen in het milieu op te lossen door minder olie te verbranden of andere beschermende maatregelingen te nemen, het kan alleen als wij, vanaf de top van de piramide, de wet van wederzijdse verantwoordelijkheid in acht  nemen. Door dit te doen, noodzaken wij de hele natuur beneden ons om naar evenwicht, wederkerigheid en harmonie terug te keren,

De werking van fysieke krachten en de interactie van chemische stoffen volgens hun valentie, volgens het aantal elektronen rond het atoom die zich samenbinden en nieuwe stoffen bouwen, dit alles gaat over de wetten van wederzijdse verantwoordelijkheid die in verschillende vormen worden onthuld. Alle natuurwetten zijn manifestaties van één globale wet.

Zelfs de wetten van menselijke verhoudingen, psychologie en het sociale leven, maken deel uit van een gedetailleerde uitingsvorm van dezelfde globale wet van wederzijdse verantwoordelijkheid die wij in zijn totaliteit moeten vervullen, want alleen zo kunnen wij, binnen deze wet, onze verbinding met de Schepper onthullen. Door dit te doen, voegen wij ons deel aan de Schepper toe en voegt Hij Zijn deel aan ons toe, dan bereiken wij de staat: “Hij en Zijn Naam zijn Eén.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/the-pyramid-of-mutual-guarantee-2/

From the Daily Kabbalah Lesson 8/21/20, Writings of Baal HaSulam, “The Arvut (Mutual Guarantee)”

Related Material:

3,000 Year Journey

Mutual Guarantee—Now And Forever

Coronavirus—Nature’s Boomerang

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Health, Mutual Guarantee | Add Comment / Ask Question →

Verantwoordelijkheid voor elkaar “aanzetten”

Vraag: Moeten wij constant het belang van het principe “Er is geen ander dan Hij” voor ogen houden?

Antwoord: Als de vrienden in de groep eraan denken dat niemand van hen mag vergeten dat de Schepper de oorsprong is van alle staten die zij ervaren, zijn ze werkelijk hulp voor elkaar.

Deze fase wordt Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) genoemd: het begint bij het feit dat wij elkaar simpelweg automatisch willen helpen om de gedachte vast te houden dat er “geen ander is dan Hij”. Daarbij denkt eenieder van ons aan de anderen.

Als wij allemaal op deze manier over elkaar denken, “zetten” wij de verantwoordelijkheid voor elkaar “aan” en dit werkt. Als wij dit doen, denkt iedere vriend van de groep er vaker aan dat de Schepper de Bron van zijn of haar gedachten en gevoelens is, en zij beginnen één netwerk te vormen en zich daarin met elkaar te verbinden.

Door de vrienden er voortdurend aan te helpen herinneren dat wij met elkaar één geheel vormen en met de Schepper verbonden zijn, proberen wij te realiseren dat de Schepper onze gemeenschappelijke Bron is. Eenieder van ons wordt zozeer met de anderen verbonden, dat het signaal van de Schepper door eenieder heengaat en aan de anderen wordt doorgegeven. Dit is een ander niveau van verbinding.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/19

Related Material:

To Tango With The Creator

Forward, Toward Concealment

The Protective Shield Of The Concealment

Filed under: Group Work, Mutual Guarantee, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De kracht van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar)

laitman_943Rabash, uit “De Liefde voor de Vrienden, deel 1”: Dit pad wordt genoemd “het pad van geven”, en dit gaat tegen onze natuur in. Om het te kunnen bereiken, is er geen andere weg (dan in een groep) waar liefde voor de vrienden is, waardoor eenieder zijn vriend kan helpen (om op dit pad voorwaarts te gaan).

Niemand in de groep kan alleen voorwaarts gaan en zonder de hulp van anderen verder komen. Spirituele vooruitgang betekent dat een mens de groep helpt en zo de eigenschap van geven en liefde in zichzelf ontwikkelt.

De groep helpt een mens door verschillende handelingen, zodat een mens kan geven, invloed kan uitoefenen, de ander kan vervullen, voor de ander kan zorgen en de vrienden kan steunen. Tegelijkertijd ontwikkelt een mens spirituele eigenschappen.

Vraag: Wat is de rol van Arvut in dit proces?

Antwoord: Steun aan elkaar, omdat een mens alleen geen kracht heeft.

Arvut werkt zelfs bij mensen die zich dit niet realiseren en er niet bewust gebruik van maken. Vrienden die in een groep werken, de lessen volgen en bij alle evenementen aanwezig zijn, maken zonder meer al gebruik van deze kracht. Zelfs als de richting ervan niet zo duidelijk is, werkt verantwoordelijkheid voor elkaar al voor hen.

From KabTV’s “The Last Generation” 2/1/18

Geen kudde, maar een groep

laitman_224Vraag van facebookAl uw adviezen gaan erover dat je jezelf onderscheidt van anderen. Dat is heel moeilijk. “Bij de kudde” blijven maakt het leven veel gemakkelijker. Het mag dan een kudde zijn, maar deze kudde zorgt voor mij en anders voel ik mij alleen.

Antwoord: Ik denk dat een mens zich moet onderscheiden door het feit dat hij iedereen helpt en zich voor iedereen verantwoordelijk voelt. Je verstopt je niet te midden van hen, maar je spoort ze aan om voorwaarts te gaan, je houdt ze in je armen.

Als eenieder “in de kudde” deze verantwoordelijkheid voelt, wordt de eigenschap van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) zichtbaar en daarin wordt het Hoge Bestuur onthuld.

Je voelt je vrienden en je ziet dat ze net zo zijn als jij. De groep is namelijk ook “de kudde”, maar dan op een hoger niveau.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/1/18

Heeft Een Vrouw Een Groep Nodig?

laitman_599_02Vraag: U heeft gezegd dat er van nature geen ware vriendschap tussen vrouwen kan bestaan, waarom kan dat niet?

Antwoord: Tussen mannen kan er ook geen ware vriendschap bestaan. De vriendschap die zij hebben is niets anders dan kinderlijke vriendschap. Vrouwen weten niet hoe zij bevriend kunnen zijn omdat zij individualistisch zijn, dat zien we in het dagelijks leven.

In de spirituele wereld komen zowel de mannen als de vrouwen dezelfde problemen tegen, het maakt geen verschil dat vrouwen verder afstaan van verbinding met elkaar dan mannen die zich gemakkelijker met elkaar lijken te verbinden, zo lijkt het echter op het eerste gezicht. Als vrouwen echter innerlijke verbindingen met elkaar gaan bouwen, merken zij dat het helemaal niet zo gemakkelijk is, evenmin als voor mannen. Daarom raad ik jullie aan om niet te denken dat het voor mannen gemakkelijker is om spirituele correcties te maken.

Vraag: Hebben vrouwen een groep nodig?

Antwoord: Vrouwen hebben – net zoals mannen – een groep nodig. In spiritualiteit moeten vrouwen dezelfde handelingen verrichten als de mannen: het gaat over dezelfde nabijheid en dezelfde Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar). In de spirituele wereld maakt het absoluut geen verschil in wat voor lichaam je zit: stel je maar voor dat je geen lichaam hebt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/6/15

 

Hoe Kunnen We Het Hoge Licht Aantrekken?

laitman_947Vraag: Hoe kunnen we het Hoge Licht aantrekken? Moeten we er luid om roepen, moeten we mediteren?

Antwoord: Je kunt het Hoge Licht alleen aantrekken door middel van je relaties met andere mensen. Nog beter is het om dat te doen in een groep van tien mensen.

Als tussen hen de juiste staat wordt gecreëerd door middel van wederzijdse verantwoordelijkheid, met daarbij de juiste wederzijdse interactie volgens de regels die noodzakelijk zijn voor het bouwen van een spirituele groep, zullen zij in deze verbinding de Hoge Kracht gaan voelen.

Vraag: Wat houdt de verbindende, positieve Kracht in die het ego van de hele mensheid kan overwinnen en geopenbaard wordt in al onze sociale bindingen, zowel persoonlijke als politieke, internationale, et cetera?

Antwoord: Het is heel eenvoudig. Je zou met niemand in conflict moeten zijn, niet met je familie, niet met de maatschappij en ook niet met de staat, je zou je alleen moeten bezig houden met verbinding en eenheid tussen alle mensen.

We moeten tussen ons allen een verbond sluiten dat ons in staat zal stellen om het systeem van het Hoge Bestuur van onze wereld te voelen, de eigenschap van geven te verkrijgen en de Krachten van goedheid en eenheid in de wereld op te wekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/08/15

 

Antwoorden Op Jullie Vragen, Deel 114

laitman_628_2Vraag: U zegt vaak dat we niet naar het verleden terug moeten gaan, maar wat kan ik doen als mijn verleden deel is van mijn leven nu en dit zich uit in de vorm van verschillende complexen die druk uitoefenen op mijn eigen leven en de levens van mensen om mij heen?

Antwoord: Je moet naar eenheid in de groep verlangen. Je moet weten en voelen dat je aangespoord wordt om op weg te gaan naar het Doel en daardoor dankbaarheid gaan voelen voor je gevoelens en je herinneringen.

Vraag: Wat betekent een gevoel van schaamte in de wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Het verleden is in mij door de Schepper gerealiseerd, dus een gevoel van schaamte heeft nooit betrekking op het verleden maar op het heden, het hangt af van het feit of ik het heden kan vullen met Arvut – verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Waar Je De Meeste Pijn Ervaart

Dr. Michael LaitmanVraag: Het spirituele pad gaat alleen door geschilpunten heen waarbij ik het niet eens ben met de leraar en de groep. Hoe kan ik het ergens mee eens zijn als ik zie dat u ongelijk hebt?

Antwoord: Natuurlijk vind je dat de leraar geen gelijk heeft. Je denkt ook dat de Schepper het bij het verkeerde eind heeft omdat hij in deze wereld voor ons het leven zo moeilijk maakt. Zou hij het leven niet vrediger, aangenamer en rustiger hebben kunnen maken?

Dit spirituele pad gaat tegen je ego in, dat wil zeggen: tegen je verlangens en je denken in. Je moet steeds weer boven de geschilpunten uitstijgen die tegen je denken en voelen ingaan, één voor één, elke keer weer. Dit zijn de punten waaruit het spirituele pad bestaat, ze worden tot “een deur, een opening, een ingang” naar hechting met de Schepper en Zijn Schepping: “Hij is Eén en Zijn Naam is Eén.”

Deze stap ligt altijd boven je denken, juist daar is het volgende niveau. Al het overige waarmee je het eens bent – de fijne maaltijden met elkaar, de vrienden, interessante reizen – hebben niets met spiritualiteit te maken! Dit zijn alleen maar bijkomende factoren die bedoeld zijn om de geschilpunten aan het licht te brengen, die punten zijn het meest belangrijk.

Enerzijds hebben we het gewone leven in deze wereld en anderzijds het leven in de groep. Dit verloopt heel goed aan beide zijden. Maar in het midden loop je vast en kan je het op bepaalde punten niet eens zijn, dan denk je bij jezelf: “Oh, nou ja, dit is onzin, dus wat maakt het uit als ik het er niet mee eens ben! Met al het andere ben ik het wél eens.”

In je gewone leven trouw je, je bouwt een gezin op, je hebt het druk en daarnaast heb je je leven in de groep, je werk met je vrienden, je betaalt Maaser en je doet met alles mee. Maar er zijn staten waarin je plotseling vastloopt en je kan het niet eens zijn met de anderen, je kan er niet over heen springen. Tegelijkertijd ben je echter zonder enig probleem beurtelings aan de linkerzijde en de rechterzijde. Het is logisch dat je daarmee geen problemen hebt, want je ego is het eens met alles wat daar gebeurt.

Het enige wat je moet doen is de plaats vaststellen waar een deur kan zijn, een opening, een ingang. Daar ervaar je de meeste pijn! Die punten wil je niet in jezelf oproepen, want daar voel je de echte frictie als een pijnlijke injectie.

In voelen en denken ben je met iedereen samen! Je houdt van de studie, van het discussiëren over spirituele zaken, je brengt graag tijd door met je vrienden, je geeft hen eens wat: “je koopt de vrienden”, je nodigt hen uit. Maar soms – als het over bepaalde zaken gaat – lijkt het alsof de groep verkeerde beslissingen neemt. Je spreekt hen nog niet tegen maar je wacht rustig totdat de vrienden eindelijk volwassen zijn geworden, zij hun fouten begrijpen en corrigeren, totdat zij het dus met je eens zijn. Je begrijpt dat er geen alternatief is en geen enkele uitweg, want je bent het ermee eens dat het een geweldige, belangrijke, verstandige groep is en dat je ze met niets kunt vergelijken.

Dit is een heel gangbare houding die voor de meeste studenten typerend is, maar langzamerhand, na verscheidene jaren studie, ga je deze punten van onenigheid waarin je vastloopt, voelen en zien. Juist daar, op deze punten, is de ingang die bijna geopend is. Het is geen deur maar een muur, door te werken vanuit geloof boven de rede, zal je een deur in deze muur zien die onmiddellijk open gaat en dan een opening, een ingang wordt.

De ingang kan alleen in deze geschilpunten zijn en daar moet je naar zoeken, ze verschillen van al het overige! Al het overige staat onder de controle van je ego. Alleen op de plek van deze geschilpunten kan er een opening naar een andere dimensie komen, door de kracht van geloof (= geven).

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/13/13, Writings of Baal HaSulam

 

Eenwording Boven Alle Verschillen Uit

laitman_944Vraag: Hoe kunnen we één worden boven al onze verschillen uit? We zijn zo verschillend en het is moeilijk voor ons om anderen te accepteren zoals ze zijn.

Antwoord: Het is moeilijk voor een mens om anderen te accepteren omdat hij het integrale perspectief mist. Als hij dat zou hebben, zou hij zien in welke mate we elkaar aanvullen en dat een ieder zijn eigen, speciale rol heeft: de één is ingenieur, de ander leraar, weer een ander is arbeider of arts, enz. Bovendien zouden we dan kunnen zien dat een groter verschil tussen ons een sterkere speciale verbinding tot stand brengt en dat de wijsheid van Kabbalah ons daarheen leidt.

Als we tenslotte zover zijn dat we ons met elkaar kunnen verbinden en verenigen, wordt er door onze verbinding plotseling een speciale legpuzzel gecreëerd die zal gaan oplichten. Dit noemen we: Licht brengen naar de naties van de wereld, als we de wereld een voorbeeld van eenheid laten zien. De wereld bevindt zich nu in een verschrikkelijk lage staat!

Vraag: Wat is de basis van onze verbinding?

Antwoord: De basis daarvan is wat we met ons innerlijk oog zien: hoezeer een ieder nodig is in deze puzzel die wij op de juiste manier moeten maken, want een ieder is er een essentieel deel van en moet zich op de juiste plek bevinden. Bovendien, we corrigeren niemand!

Baal HaSulam schrijft in zijn artikel “Arvut” dat niemand moet veranderen en dat het noodzakelijk is om op zoek te gaan naar de juiste relatie met anderen. De eigenschappen die een ieder heeft, zijn door de Natuur ontwikkeld en zelfs onder invloed van anderen, van een corrupte omgeving, zal de mens zich uiteindelijk ontwikkelen volgens het alomvattende Hoge Leiderschap, al deze eigenschappen zijn van essentieel en vitaal belang.

Als mensen zich met elkaar verbinden, creëren juist hun verschillende eigenschappen het totale beeld, één hele legpuzzel, en door de correcte verbinding zullen zij kunnen zien wat het volk Israël is en dat het zo veelzijdig is dat allen die tot Israël behoren tegengesteld zijn aan elkaar, samen vormen ze echter één geheel, één verenigd volk. Zo is het op het ogenblik dat zij omhoog stijgen en zich boven alle verschillen uit met elkaar verbinden.

Vraag: Maar wat hebben al die verschillende mensen dan gemeenschappelijk?

Antwoord: Het gaat erom dat zij samen, en alleen samen, heelheid bereiken en een staat waarin zij boven de natuur uitstijgen en voelen dat zij zich op het volgende niveau van de menselijke evolutie bevinden. In deze tijd vraagt de mensheid dit van het Israëlische volk en daarom haten zij ons, want zij denken dat wij de goede toekomst van hen afpakken. Wij moeten deze toekomst bereiken en een voorbeeld zijn voor de mensheid, want eenheid is het enige wat de wereld nodig heeft.

Als wij geen eenheid vormen, brengen we de natuur zelfs schade aan en veroorzaken we natuurrampen en leed, want we verstoren het evenwicht op onze planeet. Wij zijn degenen die dat alles veroorzaken! Dat komt omdat wij ons op een hoger niveau van ontwikkeling bevinden dan het minerale, vegetatieve en animale niveau en de menselijke aard. Daardoor beïnvloeden wij de hele wereld en de ecologie.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/2/15

 

De Geboorte Van Eén Enkele Groep

laitman_938_03Vraag: Wat bedoelt u met het woord ‘groep’? Zijn dat de mensen die steeds in onze nabijheid zijn: familie en vrienden?

Antwoord: Een groep is een verzameling mensen die één doel heeft, één focus. Ze schakelen alle onbegrip tussen hen uit en handelen als het ware met één vuist, alle vingers daarvan zijn verschillend maar met elkaar verbonden tot één verenigde kracht.

Daarbij moet onze groep ook een bepaalde karakteristiek hebben. Als ze een gemeenschappelijk doel hebben, komen ze bij elkaar om een kracht te creëren die het mogelijk maakt om dit doel te bereiken. Alleen deze kracht kan Licht geven en wij kunnen het Licht dat nodig is om vooruitgang te boeken alleen met behulp van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) ontvangen.

Dit betekent dat ik ben zoals het Licht als ik de verlangens van iemand anders neem, ze wil corrigeren en vervullen, het Licht schijnt in mij en ik ben in een groep opgenomen als een bron van Licht, hoewel ik het Licht van een hogere Krachtbron ontvang omdat ik anderen wil vervullen.

Als wij allen zo handelen, worden we door een gezamenlijke Arvut met elkaar verbonden en zijn we op weg naar het gemeenschappelijke doel. Op elk niveau van onze spirituele vooruitgang krijgen we meer Licht dat ons sterker met elkaar verbindt en zo gaan we voorwaarts. Dit noemen wij: een groep.

Ik denk dat we hier al mee bezig zijn en dat we werkelijk beginnen te voelen dat het fundament voor ons succes onlosmakelijk hiermee verbonden is. Het was steeds zo dat sommige mensen dit begrepen en dat anderen er niet zoveel van begrepen. Nu ‘kammen’ we iedereen met één kam ‘uit’, volgens één maat, één stijl. Wij hebben samen de linie recht gemaakt en we weten en begrijpen hetzelfde. Dit is heel belangrijk, want nu begrijpt iedereen het materiaal en het doel van de beweging op exact dezelfde manier.

Dit was voor iedereen het grootste probleem, want we hebben veel groepen die ver van elkaar wonen, enerzijds creëerde dat een grote, krachtige mogelijkheid tot vooruitgang, maar anderzijds bevonden alle groepen zich op een verschillend niveau en begrepen zij elkaar niet.

Nu doen we dit echter voor het ene geheel en zijn we werkelijk één grote groep geworden.

From the Daily Kabbalah Lesson 2/7/14, Writings of Rabash