Category Archives: Artikel

Een selfie voor de eeuwigheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Een selfie voor de eeuwigheid

Sinds camera’s gemeengoed zijn geworden op mobiele telefoons, zijn mensen in verschillende situaties foto’s van zichzelf – selfies – gaan maken. Door het toenemende belang dat we aan de sociale media hechten, is de behoefte ontstaan om ons op meer gewaagde, meer speciale en originele manieren te presenteren, maar mensen weten niet waar ze de grens moeten trekken. Volgens een studie die gepubliceerd is door het National Center for Biotechnology Information, dat ressorteert onder het National Institute of Health, is er een toenemende trend om gewaagde selfies te maken. In 2011 zijn er bijvoorbeeld drie mensen overleden aan wat bekend werd als “selficides”, selfie-gerelateerde dodelijke ongevallen. In 2017 waren dat er 93.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe gevaarlijk het kan zijn om op een roekeloze manier selfies te maken. We willen heel duidelijk stellen dat dergelijk onverantwoordelijk gedrag ons het leven kan kosten. Ook is het belangrijk dat we begrijpen waar dit fenomeen vandaan komt, want als we deze tragedies echt willen voorkomen, moeten we de houding van mensen naar zichzelf en naar hun plek in de wereld veranderen.

Een selfie maken is een manier om jezelf te “vereeuwigen”. Diep van binnen kunnen we het niet eens zijn met de eindigheid van ons lichaam, dat komt omdat we in werkelijkheid eeuwig zijn, verbonden met de eeuwige kracht die alles creëert wat er bestaat, inclusief de mens. Omdat we ons onbewust verbonden voelen met die eeuwigheid, speelt ons fysieke einde altijd in ons achterhoofd mee. We proberen de grenzen van de tijd “voor de gek te houden” en onszelf te “vereeuwigen”, de grenzen van plaats en tijd te overstijgen, en soms zetten we ons heden op het spel voor de kans op eeuwige roem.

Ik voel die drang ook, maar niet voldoende om er mijn leven voor te wagen. Het is een hoogontwikkelde vorm van narcisme die foto’s gebruikt om de grenzen van de tijd uit te dagen en boven het fysieke bestaan uit te stijgen. Zoals Narcissus in het water keek en verliefd werd op zijn eigen beeltenis, denken wij dat een foto van ons in risicovolle situaties op de een of andere manier bewijst dat we van waarde zijn, dat we iets bereikt hebben dat niet vergeten mag worden.

In feite – als er al sprake van een “prestatie” is – leren we hiervan dat narcisme slecht voor ons is. Het is niet slecht omdat het op zich schadelijk is, hoewel dat ook waar is, maar het is vooral slecht omdat onze oorsprong de kracht is van geven, creëren en energie en vitaliteit verspreiden. Door ons op onszelf te concentreren, worden we het tegenovergestelde van die kracht, namelijk ontvangen, vernietigen en energie en vitaliteit absorberen. In plaats van net zo onsterfelijk te worden als onze oorsprong, maken we onszelf daarvan los en maken we ons bestaan daardoor niet alleen vergankelijk, maar ook schadelijk voor de rest van de werkelijkheid.

Als we uit ons narcisme willen komen, moeten we proberen om attent en zorgzaam voor anderen te zijn. Op het moment dat we gaan voelen dat ons hart is verbonden met het hart van anderen, zijn we niet meer bang voor de dood. In plaats daarvan zijn we er zeker van dat – hoewel ons lichaam vergankelijk is – ons zelf, onze ziel, een ware verbinding met de eeuwigheid heeft bereikt. Onze verbindingen met anderen zullen ons inspireren en ons bestaan verlengen, lang nadat er aan onze fysieke aanwezigheid een einde is gekomen, we zullen begrijpen dat het op spel zetten van onze fysieke veiligheid verkeerd is omdat dit ons de kans ontneemt om ons met mensen te verbinden en onze ziel onsterfelijk te maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/a-selfie-to-eternity-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Egoism, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Waarom zullen we de aarde beschermen? (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Waarom zullen we de aarde beschermen?

Nu de klimaatcrisis escaleert en extreem weer steeds vaker voorkomt, vragen deskundigen zich serieus af hoe dicht we bij het ‘point of no return’ zijn. CBS News berichtte op 26 april dat volgens professor Timothy Lenton, een wereldleider op het gebied van de klimaatcrisis, “de West Antarctische ijskap misschien al voorbij het omslagpunt is”. CBS News sprak ook met andere deskundigen en vermeldde dat hun boodschap unaniem was: veranderingen voltrekken zich sneller dan verwacht en de kans op het bereiken van omslagpunten in het klimaatsysteem, die tien jaar geleden nog ver weg leken, lijkt nu veel waarschijnlijker en sneller dichterbij te komen. “Daarom heb ik alarm geslagen,” zegt Lenton. “In slechts tien jaar tijd is het risiconiveau aanmerkelijk gestegen, dit zou tot dringende actie moeten aanzetten.””

In de afgelopen decennia hebben we talloze tactieken en methoden uitgeprobeerd om de emissies te beperken, de vervuiling terug te dringen en onze uitbuiting van de planeet te verminderen. Geen van die pogingen heeft gewerkt. Bovendien buiten we niet alleen onze planeet uit, we buiten elke vorm van leven op de planeet uit en we buiten elkaar uit. Het mishandelen van anderen, wat ons kenmerkt, is op alle fronten zichtbaar en dit betekent dat het probleem veel systematischer en dieper geworteld is dan bijvoorbeeld het overschakelen op hernieuwbare energiebronnen of het tegengaan van ontbossing.

Naar mijn mening is de vraag echter niet of we het omslagpunt al dan niet of bijna hebben bereikt. Ik denk dat de vraag die we moeten stellen niet is of de aarde ten dode is opgeschreven en dat dit dus ook voor ons geldt, maar dat het in de eerste plaats gaat over de vraag waarom we hier zijn. Het universum waarin we leven bestaat al zo’n veertien miljard jaar. De aarde bestaat ongeveer 4,5 miljard jaar, en het leven op aarde begon een paar honderd miljoen jaar nadat de aarde was gevormd. Wij zijn geëvolueerd van atomen naar moleculen, van moleculen naar eencelligen en van eencelligen naar de talloze levensvormen op aarde, in het water, op het land en in de lucht. Tenslotte is in de laatste paar honderdduizend jaar de mensheid ontstaan. Geleidelijk aan zijn wij de heersers van de planeet geworden, wij exploiteren de bodem, flora en fauna, wij vervuilen de lucht, de bodem en het water, en wij putten de natuurlijke hulpbronnen zo snel als wij kunnen uit om macht en rijkdom te vergaren. Zijn we daarom hier, om zoveel schade te berokkenen? Misschien zouden we, als we het antwoord daarop wisten, de onvoorstelbaar grote schade die we elke seconde aan de planeet toebrengen, dan niet aanrichten. De vraag naar het doel van ons bestaan op deze aarde is daarom de essentiële vraag die we moeten beantwoorden. Als we het antwoord daarop weten, zullen we al onze problemen oplossen en de planeet redden.

In de afgelopen decennia hebben we talloze tactieken en methoden uitgeprobeerd om de emissies te beperken, de vervuiling terug te dringen en onze uitbuiting van de planeet te verminderen. Geen van die pogingen heeft gewerkt. Bovendien buiten we niet alleen onze planeet uit, we buiten elke vorm van leven op de planeet uit, en we buiten elkaar uit. Het mishandelen van anderen, wat ons kenmerkt, is op alle fronten zichtbaar en dit betekent dat het probleem veel systematischer en dieper geworteld is dan bijvoorbeeld het overschakelen op hernieuwbare energiebronnen of het tegengaan van ontbossing. Wij zijn zelf het probleem dat alle ellende veroorzaakt, of beter gezegd, het is onze aard – de menselijke aard. Wij zijn, anders dan enig ander schepsel op deze planeet, mensen die uitbuiten, we zijn gemeen en mishandelen elkaar, alle levende wezens en de planeet die wij ons thuis noemen. In feite zijn we zo gevoelloos dat we onze hebzucht niet kunnen bedwingen, zelfs als we weten dat we daarmee de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen ruïneren. In plaats van een thuis om in te wonen, laten we voor hen een berg afval achter ter grootte van de planeet. Welke goede ouder zou dat doen? Geen enkele natuurlijk, maar wij zijn geen goede ouders.

Toch is niet alles verloren. Tijdens de eerste lockdown die aan het begin van de uitbraak van het coronavirus bijna voor de hele wereld gold, hebben verschillende voorbeelden van de veerkracht van de natuur op de hele wereld, bewezen dat de aarde veel sterker is dan we dachten en dat zij zelfs kan herstellen van een langdurige menselijke uitbuiting. Als we dus ons enige probleem, de menselijke natuur, oplossen, zal de rest van de natuur zich snel herstellen en zal het evenwicht op aarde worden hersteld.

De menselijke natuur veranderen mag dan in eerste instantie onmogelijk lijken, alsof je jezelf aan je eigen haren uit een moeras trekt, we kunnen echter van de natuur leren hoe we dit moeten doen. In de natuur veranderen dingen onder invloed van de omgeving. Aanpassingsvermogen is de sleutel tot het overleven van elke soort. Als wij een omgeving van vriendelijkheid, verantwoordelijkheid voor elkaar en zorgzaamheid creëren, zal onze natuur zich aanpassen aan haar omgeving en zal zij net zo worden. We hoeven onszelf niet te veranderen, maar wel ons oppervlakkige gedrag. Als de hele samenleving zich vriendelijk gedraagt, zullen mensen echt vriendelijk worden. Net zoals het leven in een wrede omgeving iedereen die daar leeft dwingt om wreed te zijn, zelfs als men van nature niet wreed is, het omgekeerde is even waar.

Zodra we ervoor zorgen dat onze sociale omgeving vriendelijk en zorgzaam wordt, zal onze aard ook vriendelijk en zorgzaam worden. Als we eenmaal vriendelijk en zorgzaam zijn, gaan we stoppen met uitbuiten. Zodra we stoppen met uitbuiten, zullen we elkaar, andere levende wezens en de planeet als geheel niet meer misbruiken. Het blijkt dat om onszelf en onze planeet te redden, onze enige focus moet liggen op het veranderen van onze sociale omgeving: van vijandig naar vriendelijk, van misbruiken naar zorgzaam zijn. Dan zal de rest snel volgen.

Bovendien zal het transcoderen van onze inherente natuur ons gebieden openbaren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Zolang we alleen op onszelf geconcentreerd zijn, zien we alleen onszelf. Maar het doel van ons bestaan hier, is dat we onszelf ver voorbij groeien, dat we de hele werkelijkheid gaan begrijpen en dat we het hoogste niveau van het waarom van ons bestaan gaan begrijpen, waarom er leven en dood is, schepping en vernietiging, en hoe alles met alles verbonden is. Alleen als we aan elkaar gaan denken, denken we niet meer aan onszelf, en alleen als we niet meer aan onszelf denken, zullen we de wereld om ons heen waarnemen zoals zij werkelijk is. Daarom is de enige vraag die wij moeten stellen om ons leven, het welzijn van de planeet en ook ons geluk veilig te stellen: “Waarom zijn we hier?”

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/04/why-preserve-earth-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, New Publications, Society | Add Comment / Ask Question →

Leraar en studenten: het schrijven van artikelen

Opmerking: Vaak geeft u uw studenten diverse adviezen, bijvoorbeeld om artikelen te schrijven. Maar er zijn situaties waarin je als mens niet kan schrijven, je gedachten verdwijnen helemaal. Dat geeft een gevoel van grote spijt omdat je de opdracht van de leraar niet kunt vervullen.

Mijn antwoord: Ik heb zelf al lange tijd niet meer geschreven. We hebben Facebook, Twitter, allerlei mogelijkheden waar je kan schrijven. Soms tweet ik een paar korte zinnetjes voor mijn studenten. Ze worden op dezelfde dag in verschillende talen vertaald en door mensen gelezen.

Ze zijn gebaseerd op het materiaal van de laatste les, op wat er in de wereld gebeurt of op het onderwerp van de les die gepland staat voor de volgende dag.

Soms sta ik om 12 uur ‘s nachts op en schrijf ik voordat de les begint op Twitter, soms doe ik het in de loop van de dag. Ik denk dat wat ik daar schrijf heel belangrijk is en ik ben er blij mee dat er zo’n mogelijkheid bestaat, je bent beperkt en het is werkelijk een kwestie van afwegen, je wikt en weegt zodat elk woord zijn eigen waarde krijgt en het bericht de toegestane hoeveelheid letters niet overschrijdt.

Ik schrijf geen artikelen, geen enkel gedetailleerd artikel, maar ik geef mijn ideeën door aan mensen die kunnen schrijven. Ze schrijven hoofdzakelijk in vier talen: Engels, Spaans, Russisch en Hebreeuws.

Dus als je ergens recente artikelen tegenkomt die ondertekend zijn door “Michael Laitman”, zijn het mijn gedachten die door mijn studenten opgeschreven zijn.

Vraag: Zijn de artikelen dan nog wel authentiek?

Antwoord: Zeker. Ik weet wie schrijven en ik controleer degenen die schrijven nauwkeurig, daarom kan ik er zo rustig over spreken. Je kunt deze artikelen absoluut als de mijne beschouwen.

Vraag: Maar Twitter is dus een persoonlijke weergave?

Antwoord: Ja. Dat ben ik zelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/teacher-and-students-writing-articles/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Teacher – Student” 2/7/19

Related Material:

How To Start Hearing The Teacher

Like Student, Like Teacher

Should We Cleave To The Teacher Or To The Group?

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

“De Wereld na het Coronavirus” (Thrive Global)

”Thrive Global publiceerde mijn nieuwe artikel: “The Post-Coronavirus World”

We zullen definitief in een nieuwe, veranderde wereld leven na de coronavirus pandemie

Als reactie op de COVID-19-pandemie plaatst Dave Heinzel op woensdag 25 maart, voor een huis op West Lawrence Avenue in Springfield III, één van zijn handgemaakte borden – samen met een 3 dimensionaal rood hart dat hij ook met de hand heeft gemaakt – met de uitspraak “Alles zal goed komen”. Heinzel verzamelde eerst verzoeken van de social media, het waren er meer dan 200. ”Ik denk echt dat alles goed komt”, zegt Heinzel. “Het wordt alleen maar erger en het wordt niet leuk. We weten dat we mensen gaan verliezen die we kennen, maar het komt wel goed.” Usp News Coronavirus A Usa Il

Voordat we het over de wereld na het-coronavirus hebben, is het helpend als wij begrijpen dat de diepere oorzaak van het virus een door de natuur gezonden reactie is op de egoïstische, competitieve en uitbuitende manier waarop we ons leven leidden.

De natuur heeft ons dit virus gestuurd om de overtollige troep van ons paradigma “maximaal profiteren van anderen in een race naar individueel succes” op te ruimen.

Onze overdreven, opgeblazen, egoïstische benadering van het leven zou uiteindelijk tot veel leed hebben geleid, bijvoorbeeld een wereldoorlog. Maar in plaats daarvan kwam het coronavirus. Het zuivert ons enigszins, op een veel kalmere manier dan wanneer we onze gespannen relaties een explosieve piek hadden laten bereiken.

Er bestaat Niets schadelijks in de Natuur

Velen zien het coronavirus als een grote catastrofe, maar als we inzicht krijgen in de wetten en de modus operandi van de natuur, zien we dat er niets schadelijk is in de natuur.

We hebben elkaar schade toegebracht door de onbezonnen, verdeelde houdingen naar elkaar, toen kwam het coronavirus om ons van elkaar te distantiëren, daardoor kregen we de kans om na te gaan hoe en waarom wij leven zoals we dat doen.

Nu de natuur op een zorgzame en ingenieuze manier de troep die we hadden verzameld, verwijdert, hebben we de gelegenheid om de omgang met elkaar met liefde en vriendelijkheid te vullen – om de menselijke samenleving op een veel helderder en positievere manier voor onze kinderen en kleinkinderen te herstellen.

Ik hoop dus dat we deze coronavirus – periode met succes zullen gebruiken, dat we een ​​positieve shift maken in onze houding ten opzichte van elkaar en in de sociale constructies die we bouwen.

Ik hoop ook dat we elke sociale verdeeldheid, alle haat, xenofobie, uitbuiting, manipulatie, misbruik, depressie, stress en angst van de oude egoïstische wereld achter ons zullen laten en een grote sprong zullen maken naar een nieuwe, tegenovergestelde wereld van positieve verbinding, liefde, gelijkheid, ondersteuning, aanmoediging, geluk, vertrouwen, altruïsme, zorg en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Verwerp de oude egoïstische Wereld. zoek een Nieuwe Wereld waarin wij ons op elkaar afstemmen

Regeringen investeren momenteel miljarden dollars in de hoop dat we de ratrace die we liepen voordat het coronavirus ons trof, weer nieuw leven inblazen. Het zou heel ernstig zijn als we dat doen. Ik betwijfel ten zeerste of dit voor iedereen positief zou zijn.

Terwijl we ons nu in een algemeen erkende crisistoestand bevinden, horen we heel weinig over de tijd vóór het coronavirus, toen we in een andere crisis verkeerden. De intensivering van de verdeeldheid in diverse samenlevingen en tussen verschillende landen – met name tussen Amerika, Rusland, China en Europa – evenals tussen verschillende partijen, leidde ons naar oorlog en naar een financiële en industriële ineenstorting.

Als we de omvang van de crisis begrijpen waarnaar we op weg waren, zien we de coronavirus pandemie als een reddingsboei die de natuur ons toegeworpen heeft.

Daarom zouden we er verstandig aan doen te beseffen dat er niets positiefs was in onze oude wereld en dat het dus geen enkele zin heeft om ernaar terug te keren. Het was een wereld die werd verwoest doordat wij iedere natuurlijke bron waar we de hand op konden leggen, uitputten.

De ironie van onze oude wereld is ook, dat alles gebaseerd was op het feit dat we allemaal probeerden om ergens van te genieten, maar dat het steeds moeilijker werd om te genieten. Als we nu een nauwkeurige berekening zouden maken van de mate waarin we genoten in vergelijking met onze ontevredenheid en ons lijden, in welke vorm dan ook, zouden we ontdekken dat de weegschaal zwaar overhelt naar “ontevredenheid en lijden”.

We hebben onszelf voor de gek gehouden, alsof het goed met ons ging. Wat was er zo positief aan onze oude wereld? Was er iets wat ons een gevoel van blijvend geluk en vreugde heeft gegeven? En of we nu gewone mensen waren die alleen maar probeerden om rond te komen en voor ons gezin zorgden, of mensen die streefden naar meer rijkdom, respect, macht en kennis – we hebben allemaal slechts een moment van tijdelijke vervulling ervaren, daarna bleven we weer met een leeg gevoel achter en hadden we er behoefte aan om opnieuw naar meer vervulling te zoeken.

Uiteindelijk leidden we ons leven allemaal op dezelfde manier: we bevonden ons in een voortdurende jacht naar plezier dat daarna altijd weer door onze vingers glipte zodra we er contact mee begonnen te krijgen.

Het Coronavirus spoelt egoïstisch Afval weg en geeft ons de Ruimte om een ​​betere Wereld te creëren

Daarom zijn we nu een reinigingsperiode ingegaan die het egoïstische, competitieve en sociaal verdeelde afval dat steeds groter werd, wegspoelt. Omdat wij onze oceanen vulden met plastic en radioactief afval, maakten we een puinhoop van de menselijke samenleving.

Op dit moment zou het onze beste stap zijn als we een ​​nieuwe en veel positievere wereld bouwen.

Het coronavirus en alle daaruit voortvloeiende sociale, afstand veroorzakende omstandigheden over de hele wereld, geven ons tijd en ruimte om na te denken over de manier waarop we onze egoïstische samenleving uit het verleden naar de ondergang hebben gedreven. Bovendien, als we het huidige coronavirus zouden vergelijken met pandemieën uit het verleden, zouden we zien dat het aantal doden relatief klein is. Dat wil zeggen dat de natuur deze mogelijkheid voor een positieve transformatie heeft gegeven, vanuit een zekere genade en zachtaardigheid.

Daarom zou het onverstandig zijn als we terug zouden keren naar onze oude wereld met werkdagen van 10 à 12 uur, waarbij we grote delen van de dag in files doorbrachten, een wereld van meerdere crises op persoonlijke, sociale en ecologische schaal, en een steeds groter wordende schuld.

We maken optimaal gebruik van dit overgangstijdperk als wij elkaar helpen om een stap vooruit te zetten in een nieuwe wereld: als we nadenken over de manier waarop we onze verhoudingen kunnen herstellen en boven alle verschillen die we hadden, kunnen uitstijgen, over de manier waarop we nieuwe verhoudingen van wederzijdse inachtneming en verantwoordelijkheid in de menselijke samenleving kunnen implementeren.

Ik hoop dat wij, als de voorwaarden voor sociale distantiëring zijn opgeheven en het tijdperk van het coronavirus ten einde loopt, verder zullen gaan langs de lijn waar we nu mee beginnen: één waar we positieve menselijke verbindingen, die de hele mensheid ten goede komen, waarderen; boven alle egoïstische doelstellingen uit. Door dit te doen, zullen we onze balans met de natuur waarborgen, aan iedereen een nieuwe wereld van geluk en vertrouwen onthullen en ons beschermen tegen alle verdere schade die we onszelf zouden kunnen berokkenen.

Published on March 29, 2020

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/the-post-coronavirus-world-thrive-global/

Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

“Onszelf bewapenen geeft een vals, leeg gevoel van veiligheid” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Onszelf  bewapenen geeft  een vals, leeg gevoel van veiligheid” 

De piek in haatmisdrijven heeft het debat geopend over het gebruik van wapens voor zelfverdediging bij de Amerikaanse Joodse gemeenschap. “We leven in een tijd van gevaar,” verklaarde de Amerikaanse functionaris voor het bestrijden van antisemitisme, Elan Carr, tijdens een recente conferentie in Jeruzalem. 

Carr stelde voor om veiligheidsagenten te plaatsen bij elke Joodse synagoge, elk gemeenschapscentrum en elke school in Amerika. Een rabbijn in Boston steunt dit standpunt en stelt voor dat zijn leden wapens dragen om zich te beschermen als zij naar de synagoge gaan. Anderen volgen al schietoefeningen met vuurwapens. Het is beter om veilig te zijn dan achteraf spijt te hebben, maar dit zijn slechts pleisters op de wonde voor een probleem dat alleen vanaf een ander niveau kan worden opgelost. 

Door Joodse eenheid.

De dodelijke aanslagen in Pittsburgh en Poway, Californië, hebben ertoe geleid dat de beveiligingsmaatregelen en de Joodse faciliteiten in de Verenigde Staten zijn versterkt. Incidenten tegen de Joodse gemeenschap zijn van 2016 tot 2017 met 57 procent gestegen, het hoogste percentage in 20 jaar en de grootste stijging per jaar in de geschiedenis, volgens de Anti-Defamation League (ADL). 

Hoewel blanke racisten verantwoordelijk zijn voor de recente aanvallen en bedreigingen bij synagogen, vormt terrorisme en geweld, geïnspireerd door Islamitisch extremisme “nog steeds een serieuze bedreiging voor de Amerikanen”, vermeldt een recent rapport van de antisemitische waakhond groep. 

Er wordt gesteld dat er vanaf juni drie mensen zijn gearresteerd voor het beramen van islamitische terroristische aanslagen waar Joodse doelen bij betrokken waren.

Het ongemakkelijke gevoel en de dreiging waarmee de Joden in Amerika worden geconfronteerd, zijn in feite een oproep om na te denken over onze staat als een natie en op te volgen wat de Torah ons opdraagt: ons verbinden volgens het principe “Heb je naaste lief als jezelf’, en die positieve kracht wereldwijd uit te stralen. 

Als wij dat nalaten, zullen niet-Joden onze verdeeldheid zien als de oorzaak van hun problemen, en zij zullen ons onder druk te zetten door middel van gewelddadige acties. Daarom zal het antisemitisme alleen maar erger worden, totdat wij ons, boven onze verschillen uit, verenigen. 

Onszelf bewapenen zal eenvoudigweg een vals en leeg gevoel van veiligheid geven.

Wij realiseren ons momenteel niet hoe de eenheid van de mensheid afhangt van de Joodse eenheid. 

Beide zijn nauw met elkaar verweven, want de Joden spelen een centrale rol in het welzijn van de wereld. 

Zoals er geschreven staat in de ‘Inleiding tot het Boek De Zohar’: “Israël verwijst naar het meest innerlijke deel van de wereld, terwijl andere naties als het buitenste deel ervan worden beschouwd.”

Die bijzondere centrale rol van de Joden wordt ook uitgelegd in de volgende belangrijke tekst: “Een man van Israël verheft zijn uiterlijke materiële deel boven het innerlijke, spirituele deel, het uiterlijke deel (de grove, schadelijke elementen in de naties van de wereld) rijst dienovereenkomstig boven het innerlijke deel uit (de rechtvaardigen onder de naties van de wereld) en rampen en oorlogen zullen in de wereld geschieden.”

Daarom moet eenheid onze prioriteit zijn.

Door dichter bij elkaar te komen en de enorme kloof te dichten die ons momenteel van elkaar scheidt, zullen we een voorbeeld voor de mensheid worden. De kracht van eenheid zal elke vorm van haat tegen de Joden doen verdwijnen. Het is niet alleen het sterkste wapen – het is het enige wapen dat vrede en veiligheid kan garanderen.

Filed under: Anti-Semitism, New Life | Add Comment / Ask Question →