Category Archives: Arabieren

De nieuwe premier van Tunesië kan het begin inluiden van een ware Arabische Lente (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De nieuwe premier van Tunesië kan het begin inluiden van een ware Arabische Lente

Op 29 september heeft de president van Tunesië, Kais Saied, professor geologie Najla Bouden Romdhane benoemd tot de nieuwe premier van het land. Het element waardoor dit nieuwswaarde heeft, is dat in een tijd van toenemende intolerantie binnen de moslimwereld, een moslimland een vrouw tot premier benoemt. Ik denk dat het een wijs besluit is dat gunstig zal zijn voor Tunesië en ik hoop dat de benoeming van prof. Romdhane voor deze hoge positie het begin zal inluiden van een nieuwe, positieve Arabische Lente.

Hoewel het niet aan mij is om te speculeren over het motief van president Saied om een vrouw voor deze functie te kiezen, twijfel ik er niet aan dat een vrouw feitelijk een natuurlijke keuze is voor een bestuurlijke taak. Immers, wie bestuurt het huis? De vrouw. Terwijl de man meestal wordt beschouwd als het hoofd van het gezin, is zij de echte bazin, nou ja, lady. Zij mag dan wel achter haar man staan, maar van daaruit bestuurt zij haar man, alles en iedereen.

Sinds Bijbelse tijden werd aan de man opgedragen de vrouw te volgen als het gaat om het maken van keuzes. In Abrahams geval bijvoorbeeld: “God zei tegen Abraham … ‘Wat Sarah je ook zegt, luister naar haar’.” (Gen. 21:12)

Daarom denk ik dat de keuze van een vrouw om een Arabisch land te regeren een goede keuze is. Ik twijfel er niet aan dat ze tegen problemen zal aanlopen. Ze zal zich moeten bewijzen tegenover haar volk en de Arabische leiders, waar ze ook komt. Het is echter een welkome revolutie die, naar mijn mening, uiteindelijk zal slagen.

Het is hoog tijd dat zelfs fundamentalistische moslimculturen de unieke kracht van vrouwen zullen gaan erkennen, erkennen dat hun woord waarde en gewicht heeft. Overal ter wereld kunnen we op elk terrein de invloed van vrouwen zien, het wordt dan ook tijd dat dit eveneens in de moslimwereld gebeurt.

Sommige landen gaan er prat op dat ze vooruitstrevend zijn, maar in werkelijkheid plaatsen zij een glazen plafond boven het hoofd van vrouwen, waardoor een promotie binnen de rangen van de regering geblokkeerd wordt. Ik denk dat zulke landen het onderspit gaan delven. Zowel in het staatsmanschap als thuis is het negeren van de standpunten van vrouwen een groot verlies voor iedereen.

In Het Boek De Zohar staat geschreven (Beresheet 2): “En de man zei: ‘Dit nu is gebeente van mijn gebeente, vlees van mijn vlees’… Nu begon hij haar te prijzen: ‘Zij zal ‘een vrouw’ genoemd worden, want er zijn geen anderen zoals zij, de glorie van het huis.'”

Inderdaad, een vrouw aan het hoofd van een land zal zich tot het land verhouden zoals zij zich tot haar huis verhoudt. De burgers zullen als haar kinderen zijn. Als zij zich gedraagt als een vrouw, in plaats van te pogen om zich aan te passen aan het mannelijke stereotype, zal zij zorg dragen voor elk klein detail dat ze kan beïnvloeden.

In tegenstelling tot een man, kan een vrouw op een natuurlijke manier multitasken. Terwijl mannen zich op één taak afzonderlijk moeten concentreren om die taak goed uit te voeren, kunnen vrouwen verschillende taken tegelijk uitvoeren zonder hun concentratie op een van die taken te verliezen.

Daarom hoop ik dat deze welkome verandering zal doorsijpelen naar meer moslimlanden, met inbegrip van de Arabische samenleving hier in Israël. Ik twijfel er niet aan dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar uiteindelijk, als vrouwen deel gaan uitmaken van het leiderschap van landen, zullen zij heel cruciaal zijn en effectieve oplossingen bevorderen voor de vele crises die onze wereld teisteren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/tunisias-new-prime-minister-could-mark-the-beginning-of-a-real-arab-spring-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Coëxistentie met de Arabieren? We kunnen helemaal niet zonder elkaar bestaan! (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Coëxistentie met de Arabieren? We kunnen helemaal niet zonder elkaar bestaan!

De huidige golf van geweld heeft het feit aan het licht gebracht dat de coëxistentie van de Arabieren en de Israëli’s in Israël een illusie was. Voor beide partijen waren er economische voordelen waar men blij mee was, maar de haat is al die jaren blijven voortwoekeren totdat deze door een aanleiding is losgebarsten. De pijnlijke waarheid die door de rellen van de Arabieren in Israël aan het licht kwam, is dat zij ons niet minder haten dan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever of in Gaza. De talrijke pogingen tot lynchpartijen die wonder boven wonder nog niemand het leven hebben gekost, het in brand steken van Joodse huizen, synagogen, bedrijven en auto’s, de schoten die op mensen thuis worden afgevuurd, en het gooien van stenen naar auto’s op de snelwegen, dit alles laat geen ruimte voor twijfel: De tijd van tolerantie is voorbij.

Als wij het geweld tegen ons een halt willen toeroepen, moeten we boven de haat naar elkaar toe uitstijgen. Onze militaire voorsprong kan ons tijd geven, maar als we de tijd die ons gegeven is niet gebruiken om boven al onze verschillen uit, broederlijke liefde op te bouwen, zal de tijd die we hebben opraken en zullen we de ene ramp na de andere meemaken, totdat we leren dat er geen vrede met onze vijanden zal zijn voordat we vrede met elkaar sluiten. Als we dit bereiken, zullen we geen vijanden meer hebben.

Iedereen die de boodschap van onze wijzen kent, weet dat zij de ellende die wij meemaken niet toeschreven aan onze onderdrukkers. Onze wijzen schreven de verwoesting van de Eerste Tempel niet toe aan Nebukadnezar II, koning van Babylon, hoewel hij degene was die de Tempel verwoestte. In plaats daarvan schreven zij dit aan ons toe, aan de manier waarop wij met elkaar omgingen. Zij leggen uit dat het bloedvergieten en het kwaadspreken over elkaar de verovering door Nebukadnezar over ons heeft afgeroepen.

Evenzo gaven onze wijzen het Seleucidische Rijk niet de schuld van de oorlog tegen de Makkabeeën. Zij gaven de schuld aan de Hellenisten, de Joden die erop aandrongen om de Griekse cultuur en het Griekse geloofssysteem in Judea te installeren.

En het meest opmerkelijke is dat onze wijzen de verwoesting van de Tweede Tempel en de twee millennia lange ballingschap niet weten aan de Romeinen, die Jeruzalem hebben veroverd en de Tempel hebben vernietigd. In plaats daarvan wezen zij daarvoor één schuldige aan: de ongegronde, ongefundeerde haat tussen ons, de Joden.

Deze waarheid is sindsdien niet veranderd. We roepen onze ellende over onszelf uit. Als wij elkaar haten, haten de volkeren ons. Als de Talmoed bijvoorbeeld de oorzaken van de verwoesting van de Eerste Tempel uitlegt, staat er geschreven dat men “met elkaar at en dronk,” maar “elkaar met zwaarden in de tong stak” (Yoma 9b). Bovendien zegt de Talmoed: “Hoewel zij dicht in elkaars nabijheid stonden, waren zij vervuld van haat naar elkaar.”

Waarom verwachten we dat het nu anders zou zijn? Waarom denken we dat de verbale zwaarden die we nu tegen elkaar gebruiken, zich nu niet zullen vertalen in fysieke messen en geweren? Dit is er namelijk gaande. Het is nu net zoals toen.

Dus als wij het geweld tegen ons een halt willen toeroepen, moeten we boven de haat naar elkaar toe uitstijgen. Onze militaire voorsprong kan ons tijd geven, maar als we de tijd die ons gegeven is niet gebruiken om boven al onze verschillen uit, broederlijke liefde op te bouwen, zal de tijd die we hebben opraken en zullen we de ene ramp na de andere meemaken, totdat we leren dat er geen vrede met onze vijanden zal zijn voordat we vrede met elkaar sluiten. Als we dit bereiken, zullen we geen vijanden meer hebben.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/coexistence-with-arabs-we-cant-even-exist-with-one-another-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Anti-Semitism, Crisis, Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →