Category Archives: Antisemitisme

“Onszelf bewapenen geeft een vals, leeg gevoel van veiligheid” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Onszelf  bewapenen geeft  een vals, leeg gevoel van veiligheid” 

De piek in haatmisdrijven heeft het debat geopend over het gebruik van wapens voor zelfverdediging bij de Amerikaanse Joodse gemeenschap. “We leven in een tijd van gevaar,” verklaarde de Amerikaanse functionaris voor het bestrijden van antisemitisme, Elan Carr, tijdens een recente conferentie in Jeruzalem. 

Carr stelde voor om veiligheidsagenten te plaatsen bij elke Joodse synagoge, elk gemeenschapscentrum en elke school in Amerika. Een rabbijn in Boston steunt dit standpunt en stelt voor dat zijn leden wapens dragen om zich te beschermen als zij naar de synagoge gaan. Anderen volgen al schietoefeningen met vuurwapens. Het is beter om veilig te zijn dan achteraf spijt te hebben, maar dit zijn slechts pleisters op de wonde voor een probleem dat alleen vanaf een ander niveau kan worden opgelost. 

Door Joodse eenheid.

De dodelijke aanslagen in Pittsburgh en Poway, Californië, hebben ertoe geleid dat de beveiligingsmaatregelen en de Joodse faciliteiten in de Verenigde Staten zijn versterkt. Incidenten tegen de Joodse gemeenschap zijn van 2016 tot 2017 met 57 procent gestegen, het hoogste percentage in 20 jaar en de grootste stijging per jaar in de geschiedenis, volgens de Anti-Defamation League (ADL). 

Hoewel blanke racisten verantwoordelijk zijn voor de recente aanvallen en bedreigingen bij synagogen, vormt terrorisme en geweld, geïnspireerd door Islamitisch extremisme “nog steeds een serieuze bedreiging voor de Amerikanen”, vermeldt een recent rapport van de antisemitische waakhond groep. 

Er wordt gesteld dat er vanaf juni drie mensen zijn gearresteerd voor het beramen van islamitische terroristische aanslagen waar Joodse doelen bij betrokken waren.

Het ongemakkelijke gevoel en de dreiging waarmee de Joden in Amerika worden geconfronteerd, zijn in feite een oproep om na te denken over onze staat als een natie en op te volgen wat de Torah ons opdraagt: ons verbinden volgens het principe “Heb je naaste lief als jezelf’, en die positieve kracht wereldwijd uit te stralen. 

Als wij dat nalaten, zullen niet-Joden onze verdeeldheid zien als de oorzaak van hun problemen, en zij zullen ons onder druk te zetten door middel van gewelddadige acties. Daarom zal het antisemitisme alleen maar erger worden, totdat wij ons, boven onze verschillen uit, verenigen. 

Onszelf bewapenen zal eenvoudigweg een vals en leeg gevoel van veiligheid geven.

Wij realiseren ons momenteel niet hoe de eenheid van de mensheid afhangt van de Joodse eenheid. 

Beide zijn nauw met elkaar verweven, want de Joden spelen een centrale rol in het welzijn van de wereld. 

Zoals er geschreven staat in de ‘Inleiding tot het Boek De Zohar’: “Israël verwijst naar het meest innerlijke deel van de wereld, terwijl andere naties als het buitenste deel ervan worden beschouwd.”

Die bijzondere centrale rol van de Joden wordt ook uitgelegd in de volgende belangrijke tekst: “Een man van Israël verheft zijn uiterlijke materiële deel boven het innerlijke, spirituele deel, het uiterlijke deel (de grove, schadelijke elementen in de naties van de wereld) rijst dienovereenkomstig boven het innerlijke deel uit (de rechtvaardigen onder de naties van de wereld) en rampen en oorlogen zullen in de wereld geschieden.”

Daarom moet eenheid onze prioriteit zijn.

Door dichter bij elkaar te komen en de enorme kloof te dichten die ons momenteel van elkaar scheidt, zullen we een voorbeeld voor de mensheid worden. De kracht van eenheid zal elke vorm van haat tegen de Joden doen verdwijnen. Het is niet alleen het sterkste wapen – het is het enige wapen dat vrede en veiligheid kan garanderen.

Filed under: Anti-Semitism, New Life | Add Comment / Ask Question →

Bari Weiss over antisemitisme

Dr. Michael Laitman

Van mijn Facebook-pagina Michael Laitman 5-3-2019

Bari Weiss, redacteur van de New York Times, schrijft een nieuw boek over manieren om het toenemende antisemitisme in de wereld te bestrijden door de Joodse waarden te vernieuwen. Volgens de Wijsheid van Kabbalah kan antisemitisme alleen worden uitgeroeid door de Joden in actie te brengen.

Wanneer de Joden in Israël en over de hele wereld zich als één groep verenigen, zullen zij “een licht voor de naties” zijn – een model van eenheid voor alle volkeren. Dit zal de naties van de wereld helpen om zich te verenigen, en daarmee het doel van de schepping te bereiken.

Haar interview in The View (video eng) >>>>>>>>>

Ontdek waarom mensen Joden haten >>>>>>>>>

 

Het Antisemitisme Neemt Toe

Laitman_408Vraag: Er heeft de afgelopen tijd een dramatische toename van antisemitische incidenten plaatsgevonden in Groot-Brittannië, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor was. Antisemitisme in de Labour partij en de verklaringen van de voormalige burgemeester van Londen, Ken Livingstone, die beweerde dat Adolf Hitler een voorstander van het Zionisme was toen hij werd gekozen en dat hij ernaar streefde om de Joden uit Europa naar Israël te brengen, en niet naar concentratiekampen, zijn slechts een paar voorbeelden van deze trend.

Wat is volgens u de oorzaak is van deze antisemitische uitlatingen in een van de meest welvarende landen in Europa en wat kunnen de implicaties en de gevolgen zijn?

Antwoord: Natuurlijk kan het geen positieve gevolgen hebben, ik heb hier al jaren voor gewaarschuwd en over geschreven.

Het antisemitisme zal blijven toenemen zolang de joden hun opdracht niet vervullen. Ze moeten de hele mensheid laten zien hoe men zich kan verenigen tot één volk en hoe de hele wereld naar eenheid gebracht kan worden.

Zo staat het geschreven in de Torah en het was ook zo toen het Joodse volk zich in het oude Babylonië vormde onder leiding van Abraham. We hebben dus geen andere keuze dan onze opdracht uit te voeren, ofwel op een goede manier of als resultaat van ernstige tegenslagen die de natuur ons zal brengen.

Want zolang we niet aan onze opdracht voldoen, roepen we negatieve krachten op in de wereld, die zich tegen ons keren, ze zijn bedoeld om ons in de richting van ons doel te dirigeren. Het is onze plicht om binnen het Joodse volk de staat: “Heb je vriend lief als jezelf” te bereiken en de wereld te laten zien, dat het mogelijk is om voor hen een ​​rolmodel te zijn, een “Licht voor de naties van de wereld.”

From the Webinar 5/8/16

 

Een Oplossing Die We Niet Overwogen Hebben

Dr. Michael LaitmanMet op de achtergrond een golf van antisemitisme die steeds krachtiger wordt en grote bezorgdheid over een nieuwe Holocaust, is er een oplossing die we niet overwogen hebben. Laten wij in de week, waarin wij ermee stoppen om de miljoenen die door de Holocaust zijn omgekomen te gedenken, leren begrijpen waarom er Jodenhaat is in de wereld.

From Rav’s film in Hebrew 5/5/16

http://www.intotruthfilm.com/en

 

Na De Tragedie In Parijs, Deel 3 – Waarom Staat De Wereld Zo Machteloos Tegenover Terroristen?

laitman_547_05Vraag: Waarom blijkt de wereld zo kwetsbaar te zijn ten aanzien van terroristen? De sterkste landen die in het bezit zijn van de meest krachtige wapens, kunnen niet omgaan met een handvol terroristen en staan toe dat zij ​​al zo lang bestaan.

Rusland heeft hun posities gebombardeerd en de landen van de coalitie hebben luchtaanvallen uitgevoerd, het resultaat is echter dat de situatie verslechtert. Wat er gebeurt is absurd!

Antwoord: De wereld is niet bereid om zich tegen terroristen te verenigen. In feite begrijpen mensen niet dat ze met een kwaad worden geconfronteerd dat ze over de hele wereld moeten uitroeien. Iedereen is het ermee eens dat het noodzakelijk is om ze te bestrijden en hun posities te vernietigen in de plaatsen waar zij zich bevinden, zodat ze zich niet wereldwijd zullen verspreiden.

Maar in principe komt niemand tegen hen in opstand. Als ze binnen de grenzen van Syrië en in Irak zouden wonen en niet naar buiten zouden sluipen, zouden ze met rust gelaten worden. Mensen voelen niet dat ISIS de oorzaak is van het lijden in de wereld. Het ligt anders met betrekking tot Israël, daarover bestaat een algemene overeenstemming: de Joden hebben de schuld van alle problemen.

Antisemitisme is een verschijnsel dat inherent is aan de menselijke natuur. Daarom worden er geen coalities gevormd en geen bijzondere beslissingen genomen als er oppositie tegen Israël is, op die manier is iedereen het met elkaar eens.

We zien dat men onmiddellijk gaat onderzoeken hoe Israël erbij betrokken is als er iets in de wereld gebeurt. Men begint Israël al te noemen in verband met de tragedie in Parijs, hoe paradoxaal dit ook lijkt.

Het is echter geen paradox. Deze haat is inherent aan de menselijke natuur en de aard van de wereld, want in feite is deze haat afhankelijk van de algemene toestand van het volk van Israël.

Dit is een natuurlijke haat en mensen zijn niet schuldig aan het feit dat ze dat gevoel hebben, het is instinctief. We moeten dit fenomeen beschouwen als werkelijk en rationeel en het dan gaan corrigeren. Dan kunnen we deze algemene haat naar ons toe transformeren in liefde.

From the Israeli Radio Program 103FM 11/15/15

 

Antisemitisme: Een Profetisch Inzicht In De Toekomst

Laitman_006Niet alleen filosofen en politici zijn zich bewust geworden van het feit dat het Joodse volk uniek is, iedereen op aarde beseft dit. Dit voorkomt echter niet dat men een natuurlijke weerstand tegen Joden heeft. Deze tegenstrijdigheid verbindt met succes enerzijds een enorm respect voor Joden en anderzijds haat en een verlangen om hen te vernietigen.

Bij vele typische antisemieten kunnen we een profetisch inzicht in de toekomst onderscheiden waardoor zij specifiek met het volk Israël verbonden zijn. Hierdoor stijgen zij samen met hen omhoog en ontdekken zij dat wij steeds dichter komen bij wat door de profeten is gezegd over hun toekomst en de toekomst van de mensheid.

De Klipot (schalen), Kedusha (heiligheid) en de krachten van Tumaa (onzuiverheid) en Tahara (zuiverheid), bevinden zich op hetzelfde niveau, tegenover elkaar. En wanneer we de psychologie van de handelingen vanuit de ideologieën van fascisme en antisemitisme in het verleden in ogenschouw nemen, moeten we daarbij de handelingen van de Kabbalisten en de profeten betrekken om te zien hoe tegengesteld men werkt.

Vraag: Dus hieruit volgt dat er een Hitler moest zijn omdat Baal HaSulam er was?

Antwoord: Zeker, Kedusha en Tumaa ondersteunen elkaar en moeten naast elkaar bestaan totdat ze zijn gecorrigeerd. Wat betekent ‘Sitra Achra’ (andere kant/neiging tot het kwaad)? Het betekent dat het volk Israël zijn taak nog niet volbracht heeft. Door hun voorbeeld moeten de Joden de hele wereld naar eenheid en liefde brengen. Aangezien zij een dergelijk voorbeeld echter nog niet hebben gegeven, heeft de hele wereld het tegenovergestelde karakter, dat zijn met name de mensen die gevoelig zijn voor deze situatie en antisemitisch worden.

Alle internationale leiders, politici en leidinggevenden zijn antisemitisch, omdat zij door hun integratie in het politieke werk en hun werk met het volk onbewust gaan voelen dat de kracht die hen blokkeert hier te vinden is, wij zijn degenen die dit veroorzaken! Wij zijn een belemmering voor de hele mensheid en we maken het voor hen onmogelijk om de beste staat te bereiken, want wij moeten dat eerst doen.

3500 jaar geleden verzamelde Abraham het Joodse volk uit totaal verschillende mensen en verenigde hij hen door de wet “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”, boven alle onderlinge tegenstrijdigheden en tegenstellingen uit. Zo leefden we 1.500 jaar lang tot 2.000 jaar geleden toen we van het niveau van de liefde naar het niveau van haat vielen. Daardoor verloren we ons land en werden we over de hele wereld verspreid. Nu hebben wij ons opnieuw met elkaar verbonden. Niemand vraagt ons of we dit willen of niet en nu moeten wij aan iedereen een voorbeeld van verbinding en eenheid laten zien.

Waarom leefden we zo lang in ballingschap? Zodat wij vandaag zouden laten zien hoe wij vanuit het egoïsme waarin we ons bevinden een normale menselijke samenleving kunnen vormen die op een altruïstische wijze bestaat. Zo geven wij een voorbeeld aan de wereld, dit is vereist in onze tijd omdat de mensheid dichtbij een integrale staat van wederzijdse haat komt en dit kan niet lang meer zo doorgaan. Als er haat uitbreekt, zal dit de hele aardbol opblazen.

Dus iemand die iets heeft bereikt in de politiek of aan de samenleving werkt, begrijpt tot op zekere hoogte wie hier de schuldige is. Hij wordt geen antisemiet omdat hij in een gezin opgegroeid is met antisemitische haat, maar omdat hij ziet waardoor de situatie in de wereld er niet beter op wordt. Dit betekent dat zijn haat tegen de Joden noodzakelijk is! Hij praat over hun mislukte missie en over de manier waarop zij de hele wereld ontwrichten.

De boycot die nu tegen Israël wordt opgezet is mondiaal van aard. Onze profeten hebben voorspeld dat de hele wereld tegen ons ten strijde zal trekken, niet omdat de mensheid niet van ons houdt, maar omdat men zich door deze haat bewust wordt van de opdracht van het volk Israël. Door de haat zullen zij begrijpen wie we zijn en dan zal – samen met die enorme haat – de mogelijkheid van de vrijheid van keuze voor hen duidelijk worden: “Ik haat hen, maar ik heb ze nodig. Hoe kunnen we hen ertoe dwingen om hun opdracht te vervullen?” Zo zullen de volkeren van de wereld Israël dwingen om hun lotsbestemming waar te maken.

Vraag: U zegt dat naarmate Kedusha onder het Joodse volk toeneemt ook de Klipot van de naties van de wereld toenemen. Betekent dit dat de krachten die zich tegen ons verzetten sterker worden als we spiritueel stijgen?

Antwoord: Nee. Hoe meer we groeien hoe meer we de mensheid kunnen laten zien hoe we verder moeten gaan. In de oorspronkelijke staat bestaan Kedusha en Tumaa – altruïsme en egoïsme – als twee gelijke, tegengestelde krachten. Juist hier ligt onze vrijheid van keuze, ons werk.

From KabTV’s “The Last Generation” 6/23/15

 

Een Open Brief Aan Michael Douglas Na De Antisemitische Aanval Op Zijn Zoon

Laitman_043Nadat zijn zoon door antisemieten was aangevallen, publiceerde Michael Douglas een brief in de Los Angeles Times:

“Afgelopen zomer gingen wij met ons gezin op vakantie naar Zuid Europa. Tijdens ons verblijf in een hotel ging onze zoon Dylan naar het zwembad. Even later kwam hij rennend naar onze kamer terug. Een man in het zwembad had allerlei beledigingen naar hem geschreeuwd.”

“Wat het eerst in mij opkwam was: Heb je je misdragen?”

“Nee”, zei Dylan tussen zijn tranen door.

“Ik staarde hem aan. Plotseling bedacht ik met afschuw waardoor de man misschien zo beledigend was geweest: Dylan droeg een Davidsster.”

“Nadat ik hem gekalmeerd had, ging ik naar het zwembad en vroeg ik aan de mensen die daar werkten om de man aan te wijzen die naar hem had geschreeuwd. We zijn gaan praten. Het was geen aangenaam gesprek. Daarna ben ik bij mijn zoon gaan zitten en ik heb tegen hem gezegd: “Dylan, je hebt daarnet voor het eerst meegemaakt wat antisemitisme is.”

“Mijn zoon is sterk. Hij woont gelukkig in een land waar weinig antisemitisme voorkomt. Maar nu leert ook hij aan welke gevaren een Jood het hoofd moet bieden. Deze les had ik hem liever niet hoeven leren, ik hoop dat hij dit nooit aan zijn kinderen hoeft te leren.”

Een Open Brief aan Michael Douglas

Beste Michael

Mijn naam is Michael Laitman. Ik ben een Jood en ik woon in Israel. Ik voel me diep geraakt door wat je verteld hebt over wat je zoon in Zuid Europa heeft meegemaakt. Ik bewonder je moed om open te zijn over wat velen niet openlijk durven te zeggen en je bekendheid draagt bij aan het belang van een gevoelig onderwerp dat grondig onderzocht moet worden.

Als een Jood die in Rusland is geboren heb ik mijn deel meegemaakt op het gebied van antisemitische ervaringen. Het heeft mij, evenals jou, niet zwak gemaakt, integendeel, het heeft mij geholpen om mijn Joodse identiteit vorm te geven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot mijn emigratie naar Israël. Ik zou kunnen zeggen dat antisemitisme mij leidde naar Zionisme.

De vele jaren wetenschappelijke studie op het gebied van filosofie, Kabbalah en ontologie hebben mijn blik op de wereld gevormd, gebaseerd op de Joodse roots die nauw verbonden zijn met de moderne wetenschappelijke denkwijze. Ik heb een groot deel van mijn tijd gewijd aan studie en onderzoek naar de oorzaak van antisemitisme omdat ik wilde begrijpen waarom dit verschijnsel niet verdwijnt, maar juist onder nieuwe voorwendselen steeds weer opdoemt. Ik heb mijn standpunt uiteengezet in twee artikelen die onlangs in The New York Times zijn verschenen: “Who Are You the People of Israel?” en “What do We Jews Owe the World?” Ik heb daarin mijn standpunt beschreven en ik wil dit nu graag met je delen.

Er is maar één oorzaak te vinden voor alle uitingen van antisemitisme. Noch de Joden, noch degenen die de Joden niet mogen, weten wat de belangrijkste oorzaak is van antisemitisme. Net zoals onbewuste impulsen ons dwingen om dingen te doen die we niet kunnen verklaren, is antisemitisme op geen enkele rationele basis gestoeld. Bij de eerste tekenen van sociale en financiële crises neemt het antisemitisme toe en uit het zich in de vorm van beschuldigingen en eisen ten aanzien van de Joden.

Antisemitisme kan uitsluitend uitgeroeid worden door het uit de maatschappij te verbannen. Het meest verbazingwekkende is dat de slachtoffers van antisemitisme de sleutel in handen hebben voor de oplossing van dit probleem. Ieder van ons, iedere man, iedere vrouw en ieder kind, is geboren met een basisverlangen om in vrede, veiligheid en geluk te leven.

In het onbewuste van ieder mens is de gedachte geworteld dat dit alleen mogelijk is als alle mensen op de wereld leren om zorgvuldig en met gevoel met elkaar om te gaan. Net zoals we in een familie zorg hebben voor onze familieleden, zal de mensheid als geheel alleen in staat zijn om te overleven als mensen als familie met elkaar kunnen omgaan en niet als vijanden.

Vele generaties geleden, voor de vernietiging van de Tempel en de verbanning uit het land Israël, vormde het Joodse volk een samenleving waarin zulke relaties bevorderd werden. Diep in ons is deze eigenschap slapende aanwezig, we moeten deze eigenschap wakker maken in ons, zodat wij onze verhoudingen van verwantschap en vriendschap in de gehele maatschappij kunnen herstellen. Wij zijn vergeten dat wij deze eigenschap bezitten en andere volkeren zijn zich niet eens bewust van het bestaan ervan.

De Joden en mensen van andere nationaliteiten voelen instinctmatig dat het Joodse volk iets ‘achterhoudt’, iets speciaals dat zij met andere volkeren niet willen delen, het is iets dat van vitaal belang is voor de overleving van de mensheid. Daarom wijzen mensen in moeilijke tijden naar de Joden en wij roepen woede en wrok in hen op, dit leidt vaak tot geweld. De naties van de wereld voelen instinctmatig en onbewust dit ‘iets’ dat het model is van een maatschappij die wij in het verleden al gecreëerd hebben, onze bekwaamheid om de maatschappij in stand te houden op basis van solidariteit, verantwoordelijkheid voor elkaar en zorg voor anderen.

De oude Joodse samenleving was gebaseerd op het gebod: “Heb je naaste lief als jezelf.” Dit voorschrift moet opnieuw bindend worden in onze hyper egoïstische samenleving, maar we hebben geen idee hoe we het in het leven moeten toepassen.

Veel mensen haten de Joden maar niemand heeft een duidelijke verklaring voor de oorzaak van deze haat en er is ook niemand in een positie om dit tegen te gaan. Omdat wij vanaf onze geboorte nog steeds het zaad van wederzijdse verantwoordelijkheid in ons dragen, moeten we het tot leven wekken en dit unieke weten met de hele wereld delen. Als wij daarin slagen zal niet alleen het antisemitisme verdwijnen, maar zullen ook alle andere vormen van haat ophouden te bestaan.

De meeste Joden zijn zich niet bewust van deze slapende eigenschap en ze zijn zich er niet eens van bewust dat deze bestaat. Stel je eens voor dat je verteld wordt dat je iets heel kostbaars in je zak hebt en dat je het alleen maar uit je zak hoeft te halen om de eigenaar te worden van dit waardevolle geschenk. Zou je je afvragen of je deze kostbare edelsteen wel wilt gaan pakken?

Wij bezitten een kostbaar geschenk: ‘verantwoordelijkheid voor elkaar’ genaamd. Het is slapende in ons hart aanwezig en wij weigeren om het te erkennen. Als wij ons hart maar een klein beetje openen, zullen we het daar vinden. Het is onze plicht om dit geschenk meteen met de hele wereld te delen, alleen daarom hebben wij het gekregen. Het is een wonderbaarlijke eigenschap die in ons is ‘ingebed’, niet om voor onszelf te houden maar om aan de andere volkeren te geven.

Beste Michael, dit is de enige manier om de toekomst van het Joodse volk en van de hele mensheid veiliger en stralender te maken en ik hoop van ganser harte dat je je wilt aansluiten bij onze opdracht.

Met vriendelijke groet,

Michael Laitman

 

Het Verborgen Plan Van Het Joodse Volk

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe ziet u, in het algemeen gesproken, de situatie waarin het Joodse volk zich op het ogenblik bevindt?

Antwoord: Wij moeten de huidige ontwikkeling van de mensheid begrijpen, begrijpen waarom we zo gehaat zijn in de ogen van de wereld, waarom wij, in het beste geval, in een hoek worden geplaatst en de mensheid ons in het slechtste geval wil vernietigen.

Dit alles is door de historische rol van het volk Israël bepaald, met name in onze tijd moeten wij voor de mensheid een voorbeeld zijn van correcte eenwording en het mogelijk maken om op weg te zijn naar de volgende fase van onze ontwikkeling.

In deze tijd ontdekken we dat we ons aan het einde van de menselijke ontwikkeling bevinden, op het gebied van familierelaties en ook op andere gebieden. Dit komen we tegen in individuele landen en over de hele wereld. We zijn zover dat we op een volgend niveau moeten komen, maar we begrijpen dit nog niet. Intussen in er geen oplossing in onze wereld en iedereen lijdt eronder dat deze nog niet gevonden is.

Filosofische inzichten vallen uiteen, plannen zijn niet toereikend en alles loopt vast. In het verleden had de mensheid idealen maar tegenwoordig hebben ouders geen hoop meer op een betere toekomst voor hun kinderen.

Een Alternatieve Mogelijkheid

Op dit punt moet het Joodse volk zijn taak begrijpen: Juist nu moeten we aan de mensheid een voorbeeld laten zien en de methode van verbinding en eenwording doorgeven. Het zal op een goede manier tot eenwording leiden en we zullen op één lijn komen met de Natuur, de algemene wet van de Natuur en de evolutie. Dan zullen we ons verder ontwikkelen, niet alleen om te overleven maar om op een nieuw niveau te komen.

De sleutel hiervoor is latent aanwezig in het Joodse volk. Dit is het geheim van het volk Israël, het verborgen plan dat men aan ons toeschrijft. Wij moeten er ons nu van bewust worden en het aan de hele wereld laten zien. Dit is nu aan de orde.

Ik hoop dat de Joden zullen begrijpen dat het nu tijd is om het stimuleringsprogramma, dat al duizenden jaren wacht, te implementeren, dat we het op onszelf moeten toepassen en dat we op deze manier een voorbeeld moeten geven aan iedereen. We moeten veranderen in “Een Licht voor de Naties”, zoals er geschreven staat.

Als wij dit niet doen zal de algemene loop van de gebeurtenissen zo zwaar op ons drukken dat wij aan het einde wel moeten handelen, ten koste van alles.

Het omgekeerde geldt ook: als de Joden, om mee te beginnen, op zijn minst gaan ontdekken waarom de wereld hen haat en wat hun bestemming is. Dit zal hun lot een stuk gemakkelijker maken. Deze kennis is rudimentair, ook passief. Participatie in het algemene proces is afkomstig van de Gedachte van de Schepping.

Hoewel mensen zelfs de algemene betekenis ervan nog niet begrijpen, kan zelfs een eerste kennismaking met de waarheid, het begin van vertrouwdheid met de werkelijke stand van zaken, de situatie ten goede verbeteren. En het contact zelf opent kanalen met een nieuwe kracht en een nieuw wereldbestuur.

Er Bestaat Geen Toeval

Het belangrijkste is dat we aan iedere Jood uitleggen wat zijn/haar opdracht in dit leven en in de wereld is en waarom de mensheid zo’n negatieve houding naar hen heeft. De oorzaak hiervan is dat zij hun opdracht niet uitvoeren.

Het is niet toevallig dat zij ons slechte intenties toeschrijven en uitleggen dat alle moeilijkheden door ons ontstaan. Deze eeuwige kwaadsprekerij moeten we onderzoeken en analyseren. Het gaat hier over een natuurlijk fenomeen, niet over spontane ongecontroleerde uitbarstingen.  Zelfs volkeren waarmee we nooit in contact zijn geweest hebben ditzelfde gevoel. Het is aan ons om te begrijpen dat er diepe oorzaken en een basis voor dit natuurlijke verschijnsel zijn.

De wijsheid van Kabbalah beschrijft het innerlijke mechanisme van wat er plaatsvindt en legt uit hoe wij onze taak actief kunnen uitvoeren.

Allereerst heeft men gelijk met de haat tegen ons, want wij hebben de kraan van de overvloed die de gehele wereld moet binnenstromen werkelijk dicht gedraaid. Natuurlijk rechtvaardig ik degenen die ons haten niet, maar ik zeg tegen de Joden: “Kom, laten we wat de Natuur zelf aan ons opgedragen heeft, toepassen. Kom, laten we dit zo snel mogelijk doen.”

From KabTV’s “Like a Bundle of Reeds” 1/11/15

 

Een Begin Maken Met De Correctie Van De Wereld

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom dringt u aan op de verspreiding van Kabbalah onder de Joden en betrekt u studenten bij dit werk die geen Joden zijn?

Antwoord (Ik antwoord vanuit het perspectief van een niet-Jood): Omdat wij, de naties van de wereld, door de verspreiding van Kabbalah onder de Joden (door de opdracht die zij hebben aan hen uit te leggen en de oorzaak van antisemitisme) hen ertoe verplichten om te beginnen aan de correctie van de wereld, dat wil zeggen: eenwording van de wereld.

Want alleen zij zijn de gebroken delen, sinds de verwoesting van de Tempel 2.000 jaar geleden. Zodra zij onder onze invloed een begin maken met de correctie, namelijk eenwording, zullen wij ons allemaal bij hen voegen en gezamenlijk handelen.

 

Het Goede Voorbeeld Waar De Wereld Op Wacht

Dr. Michael LaitmanVraag: Tijdens de oorlog voelden we onder de bevolking van Israël eenheid, solidariteit en een gemeenschappelijk lot. Maar wat ontbrak er om de mensen werkelijk te kunnen verenigen? Veel mensen voelden niet dat zij deel uitmaken van het grote geheel.

Antwoord: Het Joodse volk heeft zich rondom onze aartsvader Abraham verzameld, hij riep de vertegenwoordigers van alle volken op aarde op tot liefde en verbinding. Toentertijd, toen wij erin slaagden om ons met elkaar te verbinden, één te zijn en volgens de wet van liefde te leven, kregen wij de naam: het volk Israël.

Maar toen vielen wij uit deze staat en verwijderden we ons van het principe: verbonden zijn als één mens met één hart. Wij kwamen van het hoge niveau van liefde in haat terecht. Hierdoor trokken wij de haat van de hele wereld aan. Toen wij ons bij de groep van Abraham voegden, werd in ons de oorsprong van alle volkeren op de wereld – waaruit wij afkomstig waren – bewust.

Het is dus niet verbazingwekkend dat wij nu geen verlangen voelen om het volk Israël in het land Israël te zijn, namelijk met elkaar verbonden volgens de wet van liefde. Wij haten onszelf, wij houden niet van ons volk, van onze nationaliteit en van het feit dat we tot het Jodendom behoren, we willen ons ervan bevrijden. Dit verlangen leeft in iedereen, openlijk of in het verborgene.

In iedere Jood zijn bronnen aanwezig van de zeventig naties van de wereld en er is ook een spirituele Bron aanwezig. Nu moeten we deze spirituele Bron wekken. Dit kunnen we alleen doen door middel van de wijsheid van Kabbalah die ons het gehele systeem uitlegt: waar we vandaan komen, waarom we bestaan, hoe we ons met elkaar moeten verbinden en hoe wij die hogere Kracht kunnen ontvangen die Eén is en ons daarom tot één systeem zal vormen.

Wij moeten de wereld het voorbeeld geven van de manier waarop het mogelijk is om met elkaar vanuit gezamenlijke liefde te leven. De wereld verwacht dit van ons en is bereid om van ons te leren. Zie hoe iedereen voelt dat men van ons afhankelijk is, daarom krijgen wij de schuld van alle problemen en onrust. Laten we dus aan de wereld een goed voorbeeld geven zodat we hierdoor vrede en rust zullen creëren.

Het volk Israël is niet beter dan de andere volkeren. Integendeel, wij moeten leraren worden en het Licht vertegenwoordigen voor alle andere volkeren. Daarom is iedereen het met onze vijanden eens die ons bombarderen met raketten. Dit kunnen we vergelijken met de plagen in Egypte die ons ervan bewust maken dat wij deze staat van ballingschap moeten verlaten.

From the program “A New Life” 8/14/14