Category Archives: Angst

Waar ben je bang voor en waarom? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waar ben je bang voor en waarom?

Ik ben nergens meer bang voor.

In het verleden was ik bang dat ik niet genoeg tijd zou hebben om alles af te maken wat ik in het leven wilde. 

Dat is al lang geleden voorbij.

Wat is er om bang voor te zijn? Als wij de waarheid zouden zien, zouden we nergens bang voor zijn, want dan zouden we zien dat we in de handen van de goede, liefdevolle Hoge Kracht zijn. Dan zouden we ook zien dat wij geen controle hebben over ons leven en dat er dus niets is om bang voor te zijn. Kortom: we hoeven nergens bang voor te zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/what-are-you-afraid-of-and-why-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “What Are You Afraid Of?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Spreek de Schepper niet tegen

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

565.02Opmerking: Er is een parabel over een man die stervende was door een ongeneeslijke ziekte. Zijn familieleden hadden zijn genezing al opgegeven. Maar er werd aan hen verteld dat er een wijze man in de buurt was die mensen kon genezen. Ze brachten deze wijze man naar de zieke. Hij vroeg om alleen gelaten te worden met de patiënt. Ze gingen rustig praten en toen ging de wijze weer weg.
De volgende dag begon de patiënt te herstellen. Hij werd helemaal beter. Toen werd hem gevraagd: “Wat heeft de wijze tegen je gezegd zodat jij de ziekte zo gemakkelijk hebt kunnen overwinnen?” Hij antwoordde: “De wijze zei tegen me: probeer de ziekte niet te overwinnen – heb haar lief.”

Dit klinkt natuurlijk heel wijs, maar het is onmogelijk om van je ziekte te houden.

Mijn antwoord: Stem ermee in. Ik bedoel, wees het eens met wat je overkomt en accepteer het als het beste.

Opmerking: De mensheid is ziek, ziek door ziekten die grotendeels ongeneeslijk zijn. Iedereen wil een advies dat hem plotseling zal helpen om op de een of andere manier te leven.

Mijn antwoord: Ontspan je en probeer niets te veranderen. Zwem rustig mee op de stroom van het leven. Accepteer wat je hebt. Want alles wat gedaan wordt, wordt door de Schepper gedaan. Spreek Hem daarom niet tegen, maar voel dat je elk moment in de tijd met Hem verbonden bent.

Vraag: Wat moeten we doen met de angsten die een mens steeds achtervolgen?

Antwoord: Er zullen geen angsten zijn! Want angst komt voort uit het feit dat je een speciale toekomst voor jezelf wilt veiligstellen. Hierin bestaat geen angst.

Vraag: Dus er is angst als je het niet eens bent met de Schepper?

Antwoord: Ja. Maar niet in dit scenario. De toekomst verdwijnt, bestaat niet. Elk moment is gelijk aan het feit dat je vertrekt en er niets meer van je overblijft. En alles is kalm. Wat er was, zal er nog steeds zijn. Zoals koning Salomo het op zijn ring liet schrijven.

Vraag: Dus u denkt dat als een mens deze formule kan hanteren, als hij ermee leeft en erin bestaat, dat het hem dan zal bevrijden van angsten en zelfs van pijn?

Antwoord: Het gaat er niet om dat hij vrij zal zijn van angst en pijn, maar dat hij simpelweg op de juiste wijze verbonden zal zijn met de Natuur, met de Schepper.

Vraag: En wat zal dan het resultaat zijn?

Antwoord: Het zal verbinding met de Schepper geven, sereniteit, toenadering en in Hem opgaan.

Vraag: Welke plaats nemen artsen in dit opzicht in, in deze formule?

Antwoord: Artsen zijn in principe niet bedoeld om een mens uit een ziekte te halen. Dat kunnen zij niet. Het is noodzakelijk, dus de Schepper zal er op de een of andere manier voor zorgen dat er een arts is, waar en wanneer het nodig is.

Maar artsen moeten een mens helpen om in helderheid te komen. In helderheid van geest, in helderheid van kracht, zoveel als mogelijk is. Zodat een mens zich goed kan verhouden tot alles wat er met hem gebeurt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/do-not-contradict-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/12/23

Related Material:

When Will Fear Disappear?

Everything Passes

The Plague Of The Century

Filed under: Health, News | Add Comment / Ask Question →

 

Het tijdperk van ongelukkig zijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Het tijdperk van ongelukkig zijn

Uit een recent artikel van het wereldwijde analyse- en adviesbureau Gallup blijkt dat je ongelukkig voelen wereldwijd toeneemt. Volgens het artikel is de situatie “zorgwekkend, omdat ongelukkig zijn nu een recordhoogte heeft bereikt…. Mensen voelen meer woede, verdriet, pijn, zorgen en stress dan ooit tevoren.” Hoewel het artikel toegeeft dat de pandemie heeft bijgedragen aan de stijging van ongelukkig zijn, stelt het ook dat “ongelukkig zijn in feite al tien jaar lang aanhoudend toeneemt”. Studies tonen aan dat geluk afhangt van sociale contacten. Statistisch gezien voelen mensen met sterkere en meer sociale contacten zich gelukkiger, terwijl introverte mensen vaker aangeven dat ze zich ongelukkig voelen.

De samenhang tussen geluk en sociale contacten wijst op een fundamenteel element dat in de hele schepping aanwezig is. In elk deel van de werkelijkheid hangen stabiliteit, vitaliteit en evolutie af van de contacten met de omgeving. Elke verandering die ergens in de werkelijkheid plaatsvindt, is het gevolg van de een of andere interactie met de omgeving. Zelfs ogenschijnlijk negatieve verbindingen, zoals het ontsnappen aan roofdieren, versnellen de evolutie.

Wat voor de hele natuur geldt, geldt ook voor ons eigen lichaam. Ons lichaam kan zich alleen door talloze verbindingen tussen de cellen en de organen onderhouden, verzorgen, beschermen tegen ziekteverwekkers en verontreinigende stoffen en op die manier gezond en sterk blijven. De diversiteit van deze verbindingen en de ondersteuning die zij elkaar bieden, geven het lichaam kracht, weerbaarheid en vitaliteit.

De enige plek waar deze verbindingen verbroken en gebrekkig zijn, is de menselijke samenleving. Alle andere gemeenschappen en alle andere natuurlijke systemen functioneren harmonieus, de onderdelen ervan vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. Bij ons is er echter geen sprake van wederzijdse steun en complementariteit. Onze verbindingen zijn uitbuitend en agressief, onze doelen zijn er niet om ons leven te verbeteren, maar om het leven van anderen te verslechteren.

Daarom komen alle negatieve verschijnselen die de Gallup-peiling heeft gerapporteerd – woede, verdriet, pijn, zorgen en stress – voort uit de corrupte en verbroken verbindingen tussen ons. Het tijdperk van ongelukkig zijn dat is aangebroken, hebben we zelf veroorzaakt. Als wij de manier van omgaan met elkaar veranderen, zullen we uit dit tijdperk tevoorschijn komen in een ander tijdperk, daar zal alles wat we nu als negatief ervaren, worden omgekeerd in het positieve tegendeel.

De negatieve verhoudingen die nu de overhand hebben in de maatschappij, zullen de voedingsbodem worden van een maatschappij die erop aandringt elkaar nabij te zijn en voor elkaar te zorgen, omdat zij de prijs kent van onverschilligheid en vervreemding van elkaar.
Het tijdperk van ongelukkig zijn, kan een aanzet worden tot een tijdperk van ware verlichting, van kennis van de natuur en ons van daaruit leren hoe de menselijke natuur te corrigeren en het leven goed te maken voor de hele mensheid. Als we er echter voor kiezen om niets te doen, kan het wijdverbreide ongelukkig zijn blijven escaleren en een tijdperk van ongekende ellende worden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/09/the-age-of-unhappiness-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Zijn grootheid – Het belang van de Klipa

Mededeling: Tot zondag 18 september zullen er i.v.m. vakantie weinig blogs verschijnen.

627.1Vraag: Wat is de “grootheid van de Schepper”? Wat betekent “Zijn grootheid is voor mij verborgen”?

Antwoord: Dit betekent dat je Hem niet voelt, niet ziet, Hem niet begrijpt en Hem op geen enkele manier kunt beïnvloeden. Daardoor heeft Hij ogenschijnlijk geen invloed op jou.

Vraag: Betekent het dat een Klipa ons beschermt tegen het Licht van de Schepper?

Antwoord: Ja, hij beschermt ons om dichter bij de Schepper te komen. Als dat niet zo was, zouden wij onszelf veel pijn kunnen doen. Het is vergelijkbaar met onze angst om een kind alleen te laten met een of ander apparaat of in bepaalde omstandigheden die hem zouden kunnen schaden.

Vraag: In onze studie leren we dat de Schepper de kracht van liefde, geven en eenheid is. Als de kracht van liefde aan mij wordt onthuld, hoe kan ik die kracht dan ten nadele van mijzelf gebruiken?

Antwoord: Natuurlijk kan je dat, want je zult meer van Hem willen krijgen dan je op de juiste manier kunt gebruiken. Dan moet je beperkt worden.

Vraag: Betekent dit, dat de liefde van de Schepper voor de schepselen in je eigen nadeel kan worden gebruikt?

Antwoord: Natuurlijk. Zeer zeker! Het is een immense kracht! Daarom is er een Klipa die je geen toegang geeft tot deze kracht. Deze mogelijkheid wordt voor je verborgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/benefit-of-klipa/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/21/22

Related Material:

What Is A Klipa?

A Klipa Preserves the Fruit

The Difference Between The Ego And The Klipa (Advanced)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De droevige waarheid van ons bestaan en wat we eraan kunnen doen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De droevige waarheid van ons bestaan en wat we eraan kunnen doen

De meesten van ons zijn zich niet bewust van de motieven voor onze daden. We gaan als het ware op de automatische piloot door het leven en denken zelden na over wat ons ertoe brengt om te doen wat we doen, te zeggen wat we zeggen en te denken wat we denken. Daar is een goede reden voor: niemand wil zich realiseren dat de onderliggende motivatie voor onze daden angst is. We zitten voortdurend in een vluchtmodus en alleen de gedachte daaraan al is ondraaglijk.

Een van de buren in het flatgebouw waar ik woon, is doodsbang voor zijn bank. Hij zit diep in de schulden en de bank kan al zijn betalingen en doorlopende opdrachten elke dag blokkeren. Een andere buurman is doodsbang voor de politie. Hij is betrapt op rijden onder invloed en is bang dat de politie zijn appartement komt doorzoeken. Maar bovenal is hij bang dat de politie zijn kantoor zal binnenlopen met een huiszoekingsbevel en hem daardoor voor schut zal zetten waar zijn collega’s bij zijn.

Zo zitten we allemaal in elkaar, bang voor iets, bang voor veel dingen. We zijn bang voor wat mensen van ons zullen denken en voor wat ze over ons zullen zeggen. We zijn zo bang voor onze kinderen, op zoveel gebieden, dat we het niet eens kunnen beschrijven. We zijn bang voor het virus, bang voor het klimaat, bang voor terroristen, bang om uitgebuit te worden door leeftijdgenoten, collega’s en bazen, en we zijn bang voor onze toekomst en die van onze kinderen.

Kortom, wij zitten ongewild gevangen in een netwerk van angsten die ons leven elk moment opnieuw vormgeven en bepalen. Bovendien voelen we via dit netwerk ook dat we leven, dat we bestaan. De druk die we ondervinden van alles om ons heen – van mineralen, via planten en dieren, tot mensen – geeft ons het gevoel dat we in deze wereld leven.

Het is echter wel een negatief gevoel. We zijn bang voor van alles. We proberen van het leven te genieten, maar alles wat we krijgen is druk van de overheid, de bank, de baas, de kinderen, de sociale zekerheid, noem maar op. We zijn op een punt gekomen waarop we onszelf als gelukkig beschouwen als niemand en niets ons dwars zit. Maar dit is geen geluk, het is afwezigheid van lijden.

We kunnen niet ophouden bang te zijn, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar en zo zitten wij in elkaar. We kunnen echter wel de dingen veranderen die ons bang maken, wat dan weer onze gevoelens zal veranderen.

Wij zijn genotzoekende wezens. We zijn bang als we het gevoel hebben dat we misschien gekwetst kunnen worden of niet kunnen genieten. Daarom wordt onze angst bepaald door de dingen waarvan we willen genieten. Als we van andere dingen zouden willen genieten dan waar we nu van genieten, zouden we voor andere dingen bang zijn, en ons hele wereldbeeld, zelfs onze hele wereld, zou dan daardoor veranderen.

De manier om uit deze deprimerende, droevige situatie van ons bestaan te komen is: onze aandacht verleggen van concentratie op onszelf naar concentratie op anderen. Kijk maar eens naar moeders die zich concentreren op de opvoeding van hun kinderen. Zowel menselijke moeders als moeders in het dierenrijk geven een groot voorbeeld van moed en kracht die zij ontlenen aan de zorg voor anderen, namelijk hun jongen.

Hier kunnen we van leren. Moederliefde is er van nature, maar vreemdelingen liefhebben vergt training, oefening en een brede maatschappelijke consensus over het proces. Toch hebben we dit vandaag nodig, heel erg nodig. We moeten leren om ons angstig af te vragen of we wel genoeg om iemand geven. De druk die wij voelen, moet de druk van liefhebbende moeders zijn, de druk die leven schept, niet de druk van vijanden die hun tegenstanders willen vernietigen. Dat laatste is de druk die we nu voelen, die is dodelijk voor ons en voor de wereld waarin we leven.

We zitten in een wanhopige situatie. Noch onze planeet, noch de mensheid zullen de negatieve druk die we op elkaar en op het milieu uitoefenen veel langer kunnen verdragen. Als wij onze zorgen en angsten niet transformeren van bezorgdheid over onszelf naar bezorgdheid over anderen, zal onze egocentrische focus onze eigen ondergang over ons afroepen.

Voor meer over dit onderwerp, zie mijn boek: Self-Interest vs. Altruism in the Global Era.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/the-sad-truth-of-our-existence-and-what-we-can-do-about-it-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Covidofobie – Een nieuw type angst

Vraag: Psychologen hebben het over de opkomst van een nieuw soort angst: covidofobie. Sommigen zeggen dat dit niet meer dan een verergering is van iemands vroegere angsten over zijn gezondheid. Anderen zeggen dat dit een speciaal soort angst is die nu ontstaat. Maar over één ding is men het eens: hoe langer de pandemie en de quarantaine voortduren, hoe meer gevallen zich zullen voordoen.

Hoe kan iemand zijn angst een halt toeroepen in dit coronavirus tijdperk?

Antwoord: Ik denk dat dit virus zich zal blijven verspreiden en ons uiteindelijk zal leiden naar een situatie waarin we er enerzijds bang voor zullen zijn, en anderzijds op de een of andere manier gewend zullen raken aan het feit dat dit nu eenmaal een gegeven is waarmee we moeten leven. Het ene verstoort het andere echter niet.

Ondanks het feit dat we door allerlei dreigingen in ons leven omringd worden, bestaan we nog steeds. Met dit virus zullen we ook leren leven. Laten we eens wat verstandiger worden, leren om ons aan wat regels te houden en er rustig mee verder leven. Er zullen andere virussen komen en er zullen zich meer problemen voordoen. Geleidelijk zullen we gewend raken aan een andere manier van leven.

We zullen gaan zien dat dit virus zelfs iets goeds is. Het voedt ons op, brengt ons nader tot elkaar en positioneert ons in de juiste relatie tot elkaar. Onnodige communicatie-elementen worden compleet uit ons leven verwijderd en ook elementen op cultureel gebied. Dit blijkt noodzakelijk te zijn en we kunnen ook zonder.

Er wordt gezegd dat wat er gebeurt voor ons bestwil is. Enerzijds is dit waar. Anderzijds geeft elk probleem ons ook groei. En daarom moeten we ermee leren omgaan.

En vechten tegen het virus zal ons niet helpen. Dat zien we al. Het was nooit een echt gevecht. Je kunt niet vechten met virussen. Ze zitten in ons. We zitten vol met miljarden virussen, in ons hele lichaam. Daarom gaat het niet over een strijd – alsof je met je eigen lichaam aan het vechten bent – maar over de manier waarop je je erop afstemt, zodat je ermee kunt leven. Dan zal het leven wat vreugdevoller lijken en welwillend zijn voor ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/covidophobia-a-new-type-of-fear/

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/06/20

Filed under: Health | Add Comment / Ask Question →

Angst – factor voor ontwikkeling

Vraag: Alles waarvan wij voelen dat het ons ontbreekt, veroorzaakt angst in ons. Het kan gaan over gebrek aan geld, veiligheid, kennis, gezondheid of vertrouwen in de toekomst. Als wij iets missen, worden we altijd door een gevoel van innerlijke paniek overspoeld.

Kunnen we zeggen dat een mens zich dankzij zijn angsten ontwikkelt?

Antwoord: Ja. Het is een heel krachtige factor voor ontwikkeling. De basis van angst is de behoefte om het bestaan veilig te stellen. Maar hier hebben we geen controle over.

Vraag: Kunnen we eigenlijk wel van angst afkomen?

Antwoord: Nee. Alleen als wij het denken uitzetten. Angst is een overlevingsinstinct.

Vraag: Een mens kan niet in zijn eigen behoeften voorzien, de samenleving kan dat wel. Kunnen we alleen door communicatie met de samenleving van onze angst afkomen?

Antwoord: Ja. De omgeving kan een mens zoveel vertrouwen en steun geven, dat de angst in zekere mate verdwijnt. Het is heel moeilijk voor een mens om dit te doen, dit kan alleen met gebruik van een speciale techniek en alleen op beperkte schaal.

Vraag: Bestaat er ook zoiets als angst voor anderen?

Antwoord: Angst voor anderen is een gevoel dat je bij anderen hoort.

Vraag: Als iemand bang is voor zijn familie, is dat begrijpelijk. Is het mogelijk om een gevoel van angst voor volkomen vreemden te ontwikkelen?

Antwoord: Ja, natuurlijk.

Vraag: Het blijkt dat een mens niet van angst kan afkomen. Is het voldoende om je op anderen te richten?

Antwoord: We moeten nergens van afkomen, maar alleen op de juiste manier omgaan met alle eigenschappen van ons lichaam.

We moeten komen tot de hoogste, alomvattende waarneming van de ruimte waarin we leven, zodat al onze innerlijke eigenschappen de mogelijkheid scheppen om alles te meten, alles te voelen, ons van alles bewust te worden en uiteindelijk één gemeenschappelijk, integraal voelen van de natuur bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/fear-agent-of-development/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Communication Skills” 8/7/20

Related Material:

Does Fear Help Self-Understanding?

How To Get Rid Of Fears In Life?

Turning Fear Into Advancement

Filed under: Education, Health | Add Comment / Ask Question →

Leer jezelf kennen

Vraag: Nu, in de tijd van de pandemie, worden we met een serieuze vraag geconfronteerd. We zijn gewend om van het een naar het ander te rennen, soms van onszelf weg te rennen, en we zijn bang om onszelf een halt toe te roepen, om de angst in de ogen te kijken en onszelf te leren kennen.

Het is nu de perfecte tijd om onszelf en onze angsten te leren kennen. Wat voor advies zou u ons willen geven? Wat is angst en hoe moeten we ermee omgaan?

Antwoord: Angst is een gevolg van het onbekende. Waar zou het anders vandaan kunnen komen? Iemand die de essentie van een bepaald verschijnsel begrijpt, staat er anders tegenover, zelfs als het iets verschrikkelijks is.

Het probleem waar we in de huidige situatie mee te maken hebben, is dat mensen niet weten wat er met hen gebeurt en waarom. Ze weten niet wat er morgen met hen kan gebeuren. Bovendien lijkt het alsof er van alles in de lucht hangt, maar niemand kan er de vinger op leggen of het op de een of andere manier oplossen.

Vraag: Denkt u dat het voor een mens noodzakelijk en belangrijk is om zijn angsten te leren kennen?

Antwoord: Ik denk dat iedereen, om als mens te kunnen leven, moet begrijpen waarom hij/zij is geboren, waarom deze wereld is geschapen, wat er na de dood is, etc. Je moet je van al deze vragen bewust zijn, anders leid je een rusteloos leven om er vooral niet aan te hoeven denken.

Vraag: Ik zie twee soorten mensen: zij die geobsedeerd zijn door angst en zij die het probleem niet serieus nemen. Waar is de middenweg te vinden?

Antwoord: Ik denk dat er hier geen middenweg kan bestaan. Een mens moet begrijpen waarom het virus zich verspreidt, hoe het hem en iedereen persoonlijk raakt, en waarom de natuur ons dit heeft gegeven.

Dit betekent dat wij van de huidige situatie kunnen profiteren, de waarheid ervan kunnen onthullen, kunnen ontdekken waar wij voor leven en waarom de natuur ons op deze manier straft, of wij dit verdienen en hoe wij van het virus af kunnen komen.

Wij moeten deze situatie ten volle benutten. Vooral omdat iedereen thuis is en niet weet wat er verder gedaan kan worden: de regeringsleiders weten het niet en de gewone burgers evenmin. We moeten dingen uitzoeken en wij hebben nu die mogelijkheid.

We moeten ermee ophouden om eindeloos rond te rennen, maar proberen te begrijpen waarom we bestaan. Anders leiden we een nutteloos bestaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/get-to-know-yourself/

From KabTV’s “Meetings with Kabbalah: Victoria Bonya,” 3/29/20

Filed under: Health, Meaning Of Life | Add Comment / Ask Question →

Het coronavirus verandert de realiteit, deel 4

Fasen van de Ontwikkeling van de mensheid: hulpeloosheid en angst

Vraag: Welke stadia moeten we doorlopen in onze zintuiglijke ontwikkeling? Bijvoorbeeld eerst onverschilligheid, dan angst, dan hulpeloosheid, enzovoort.

Antwoord: Hulpeloosheid werkt heel goed. Immers, als je hulpeloos bent en plotseling begint te voelen dat je maar één uitweg hebt, namelijk elkaar steunen, is er niets anders meer nodig.

We zijn volledig afhankelijk van de natuur die ons omringt. Zij kan alles met ons doen, één ding uitgezonderd: als we dichter bij elkaar komen, zullen we een goed contact met de natuur krijgen, en dan zullen we op elkaar reageren, de natuur op ons en wij op de natuur. Dan worden we door onze positieve verbindingen integraal verbonden met elkaar en met de natuur.

Commentaar: Ik ben met veel mensen in contact en ik zie dat we het stadium van onverschilligheid nu gepasseerd zijn. Toen het coronavirus voor het eerst in China verscheen, stond men er in het buitenland volkomen onverschillig tegenover. Nu bevinden wij ons in een fase van angst omdat dit virus al in veel landen voorkomt.

Mijn reactie: Ik denk niet dat dit al het stadium van angst is. Ten eerste hebben mensen nog steeds voedsel.

Ik voel angst als ik zie dat ik binnenkort geen eten meer heb, als de medische dienst niet meer zoveel patiënten aankan, als ik gewoon niet meer weet wat er met mij of mijn buren gaat gebeuren, laat staan ​​met mijn werk en allerlei andere dingen.

Bovendien zullen we geen geld meer hebben om mensen te betalen en zal niemand meer geld hoeven aan te nemen in winkels, omdat er niets te verkopen valt, er is dan niets meer waarvoor we hoeven te betalen.

Als iemand een dergelijke situatie vol angst onder ogen durft te zien, is zo iemand in het algemeen bereid om te zeggen: “Ja, ik ga akkoord met een positieve interactie met anderen!”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/coronavirus-is-changing-reality-part-4/

From KabTV’s “Coronavirus Is Changing Reality, Part 4,” 3/12/20

Related Material:

Coronavirus Is Changing Reality, Part 3

Coronavirus Is Changing Reality, Part 2

Coronavirus Is Changing Reality, Part 1

Filed under: Coronavirus, Globalization, Health | Add Comment →

Helpt angst om jezelf beter te leren kennen?

laitman_268.02Vraag: Helpt angst om jezelf beter te leren kennen?

Antwoord: Angst is een heel noodzakelijke vorm van het innerlijke bestaan, want het egoïsme – het verlangen om te genieten – voelt ofwel leegte of vervulling, namelijk angst of bevrijding.

Angst is dus de meest natuurlijke vorm van het egoïstische bestaan. In onze wereld bestaan er ruim 800 soorten angst. Door al deze soorten angst, bestuderen wij onszelf.

Vraag: Is er in Kabbalah een methode om boven de angst uit te stijgen?

Antwoord: Natuurlijk! Het is het allerbelangrijkste om de grootheid van de Schepper in jezelf te bouwen, dat zal je helpen om boven de angst uit te stijgen. Angst zal constant druk uitoefenen en je in de linkerlijn tot hulp zijn, in de rechterlijn stijg je er bovenuit. Zo kom je verder.

Met andere woorden: boven het egoïsme uitstijgen, betekent: boven de angst uitstijgen. Een mens voelt zich elk moment in het leven angstig, ook zonder zich daarvan bewust te zijn. Jezelf voelen is namelijk de verwerkelijking van angst: “Wat is er aan de hand met mij? Welke innerlijke en uiterlijke problemen moet ik nu verbergen, isoleren, en waar moet ik me tegen beschermen?” Alles wordt uitsluitend door de bewustwording van angst in evenwicht gebracht.

Vraag: Hoe kan een mens deze ongemakkelijke staat in evenwicht brengen?

Antwoord: Dat kan alleen door boven jezelf uit te stijgen: door restrictie (Tzimtzum) – scherm (Masach) – terugkaatsend Licht (Ohr Hozer).

Vraag: Tegenwoordig wordt er veel geld uitgegeven aan antidepressiva die ons helpen om van onze angsten af te komen. Betekent dit dat angst in de loop van de tijd toeneemt?

Antwoord: De mensheid gaat nu door een heel interessante periode van nauw met elkaar verweven zijn heen, dit vindt plaats door virtuele netwerken, etc. En dit zal toenemen.

De mens zal vele problemen, angsten en bezorgdheid ervaren, want doordat men door dit mechanisme met elkaar verweven raakt, draagt eenieder zijn angst over naar anderen. Hierdoor corrigeren wij veel in elkaar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/18