Category Archives: Amalek

Amalek, de bewaker

Amalek is een eigenschap die ons heel vertrouwd is. En hoewel het lijkt alsof er sprake is van absoluut kwaad, een obstakel dat vernietigd moet worden, waarvan we zelfs de herinnering moeten uitwissen, weten we dat de Schepper niets heeft gecreëerd wat overbodig is, alles is alleen ten goede van onze ontwikkeling.

Daarom is Amalek een eigenschap die ons helpt om op de juiste wijze te groeien, wij worden er voortdurend door beschermd. Alsof we op een weg lopen waarop hij ons waarschuwt om niet te lopen op plekken waar we kunnen vallen of verdwalen en waar doorns ons kunnen prikken. Zo wijst Amalek ons constant de weg in de juiste richting. 

Het verlangen komt van Amalek en onwil komt ook van hem. Amalek betekent: ten behoeve van mijzelf (Al MenAt LEKabel), een egoïstisch verlangen. Er staat geschreven: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen, Ik heb de Torah als een kruid geschapen.” De neiging tot het kwaad staat recht tegenover de Torah, het Hoge Licht, en beide krachten werken aan ons om ons de weg te wijzen naar de middellijn daartussen.

We moeten Amalek met respect behandelen, als een heel belangrijke eigenschap, want zonder die eigenschap zouden we niet afgescheiden zijn van de Schepper en zouden we nooit schepselen worden. Juist dankzij de neiging tot het kwaad die ons wegduwt van de Schepper en ons tegen Hem opzet, gaan we het besef krijgen van de Schepper. Doordat Amalek tegengesteld is aan de Schepper, helpt hij ons om Zijn eigenschappen te onthullen en laat hij ons zien hoe we deze eigenschappen kunnen vinden in plaats van die van Amalek, de egoïstische intentie.

Amalek laat ons op een deskundige manier zien hoezeer we alleen voor onszelf zorgen en toont ons dat we volkomen anders moeten handelen. Zo leert hij ons bekwaam te worden in dit werk. We gaan leren hoe we moeten werken met onze neiging tot het kwaad en hoe we er op de juiste wijze gebruik van kunnen maken, want het is juist deze neiging die ons helpt om gelijkvormig te worden aan de Schepper. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/amalek-the-guard/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/18/21, “Amalek”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →