Category Archives: Altruïsme

Twee krachten die van de Schepper komen

Vraag: Er zijn twee krachten: de kracht van geven en de kracht van ontvangen, goed en kwaad. Als alles de Schepper is, wie is dan degene die deze twee krachten waarneemt?  

Antwoord: De mens ontwikkelt zich vanuit zijn natuurlijke eigenschap, die wij egoïsme noemen. De Schepper geeft dit aan ons. Hij heeft ons met deze eigenschap geschapen. Daarom staat er geschreven: “Ik heb het egoïsme geschapen.”

Nu moeten wij deze eigenschap transformeren in het tegendeel daarvan, in geven en liefde. Waar komt de eigenschap van altruïsme vandaan? Deze komt ook van de Schepper. Het egoïsme ontwikkelt zich in ons, ook als wij de Schepper daar niet om vragen, maar het altruïsme ontwikkelt zich in ons alleen als wij erop aandringen.

Het is ons werk om via de groep, naast het egoïsme dat de Schepper continu in ons ontwikkelt, aan Hem constant te vragen om evenwicht te brengen tussen het egoïsme en het altruïsme. Dan kunnen wij zeggen dat wij op twee benen lopen, we begrijpen en voelen het hele universum. Alle werelden voorbij tijd, ruimte en beweging.

Beide krachten komen dus van de Schepper. Eén ervan is de kracht van de Schepper, de kracht van geven en liefde. En de tweede, die door Hem uit het niets is voortgebracht, is de egoïstische kracht

From the Kabbalah Lesson in Russian, 4/7/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Ik wil goed doen aan anderen

Vraag: De maatschappij is ons gegeven om aan de Schepper gelijkvormig te worden. Ik word door miljarden mensen omringd. Hoef ik mij alleen maar toe te leggen op altruïsme jegens hen? Zal ik dan gelijkvormig worden aan dit hogere wezen?

Antwoord: Er bestaat geen hoger wezen! Er bestaat alleen een hoge eigenschap van geven en liefde. Dit is de kracht van emanatie, ontwikkeling, geven en positieve invloed.

Vraag: Is het een kracht die vergelijkbaar is met de zwaartekracht waar iedereen door beïnvloed wordt, of we het nu willen of niet?

Antwoord: De kracht waar we over spreken bestaat in onze eigen natuur niet. De spirituele natuur is een verlangen om ten behoeve van de ander belangeloos iets te doen, om volledig goed te doen aan de ander, zonder enige verbinding met jezelf. Ik verricht een spirituele daad als ik mij los maak van mijzelf (deze staat wordt Tzimtzum genoemd: ik beperk het verlangen voor mezelf), ik wil alles geven ten behoeve van anderen, zonder enige verbinding met mijzelf.

Vraag: Dus ik moet iets aan de mensen om mij heen geven? Waarom? Ik heb niets te geven.

Antwoord: Je hebt niets om te geven en zij hebben niets nodig om te ontvangen. Wij moeten echter de juiste richting geven aan onze verlangens. Als ik al mijn verlangens op anderen richt, verander ik in een zender, in een kanaal waardoor de hoogste overvloed, het Licht, zal stromen. Maar mijn verlangen in de richting van anderen moet absoluut onbaatzuchtig zijn.

Vraag: Dus dan gaat het over de intentie, niet over de handeling?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Nu zit ik in mezelf gevangen, automatisch denk ik erover na hoe ik mijn situatie elke seconde en op elk niveau kan verbeteren. Gaat een mens dan op dezelfde manier voor anderen zorgen?

Antwoord: Ja. Dan kunnen we zeggen dat een mens “in de spirituele wereld” is en spirituele daden verricht, dan zal een mens de hele wereld op een totaal andere manier zien.

From KabTV’s “Basics of Kabbalah,” 11/26/18

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/06/i-want-for-their-good/

Related Material:

Combine The Double Image of the World

How To Imagine A Spiritual Life?

Is It Possible To Make Everyone Happy?

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment →

Naar evenwicht streven

Vraag: Als ik het complete egoïsme ben, waarin kan ik dan gelijkvormig worden aan de Hoge Macht?

Antwoord: Het is alleen mogelijk om gelijkvormig te worden aan de Hoge Macht als je streeft naar evenwicht tussen twee krachten: egoïsme en altruïsme. De kracht die van nature in je naar boven komt, is egoïsme en je denkt dan dat jij dat bent. Maar dat ben jij niet, ook dat is de Schepper.

Je bent iets absoluut neutraals, zoals licht bevroren gelei waaraan continu, zonder enige onderbreking, vanaf de geboorte tot aan de dood, egoïstische kracht wordt toegevoegd, een mens denkt dan dat hij dat is.

Hij krijgt echter de gelegenheid om deze negatieve kracht in evenwicht te brengen met een positieve kracht, die hij zelfstandig aan de Schepper moet vragen. Juist zo komt hij dichter bij de Schepper en verenigt hij zich met Hem. Hij vraagt ​​aan de Schepper om hem te leren om in balans te komen met de positieve kracht, zo komen de twee tegengestelde krachten die verschijnen in evenwicht met elkaar en ontstaat daar tussenin de middellijn.

Deze middellijn, die als gevolg van het evenwicht tussen de rechter- (altruïstische) en de linkerlijn (egoïstische) ontstaat, wordt Adam (mens) genoemd, omdat hij juist daar aan de Schepper gelijkvormig wordt.

Door een goede beheersing van zowel het egoïsme als het altruïsme, kan een mens er op een correcte manier mee omgaan, door voortdurend op en neer te balanceren en door middel van dit evenwicht omhoog te rijzen. Het belangrijkste is, dat hij leert om het evenwicht te handhaven. Dit is ons werk.

From the Daily Kabbalah lesson in Russian, 12/16/18

Related Material:
Between The Desires Of The Heart And The Arguments Of The Mind
Harmony Is A Balance Of Contradictions
The Neutral Zone

Twee vectoren van het universum

Laitman_168Vraag: Hoe kunnen we egoïsme en altruïsme definiëren?

Antwoord: Baal HaSulam definieert egoïsme als eigenliefde, wanneer een mens, ten koste van anderen, alleen maar aan zijn eigenbelang denkt, zonder ook maar met iemand rekening te houden.

Altruïsme is een verlangen om aan het belang van de ander te denken, om alles weg te geven wat maar mogelijk is, zonder rekening te houden met jezelf, zonder er zelf beter van te willen worden, maar alleen om het verlangen van een vriend te vervullen.

Er zijn niet meer dan twee vectoren in het universum: een kracht die ofwel naar jezelf gericht is, of naar anderen. De combinatie van deze twee krachten brengt alles voort wat er in de natuur bestaat, op alle niveaus: het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau.

Vraag: Waarom is er een systeem gecreëerd met zoveel niveaus?

Antwoord: De vier niveaus van de natuur staan voor de vier nivaus van de ontwikkeling van het Directe Licht. De minerale, vegetatieve, animale en menselijke natuur corresponderen met het eerste, tweede, derde en vierde niveau van het verlangen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/4/18

Vrije Zelfontplooiing Door Altruïsme

Dr. Michael LaitmanOmdat de gehele natuur – uitgezonderd de mens die tegengesteld aan de natuur geschapen is – haar bestemming vervult, is aan de mens op één gebied een vrije wil gegeven: een ieder heeft vrije zelfontplooiing ter beschikking door altruïstische daden te verrichten.

In de Wijsheid van Kabbalah spreekt men over een altruïstische daad als het gaat over de Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht), in het dagelijks leven betekent altruïsme eenvoudigweg dat we geven aan anderen. De keuzevrijheid van de mens bestaat eruit dat hij vervuld wordt door aan iedereen te geven.

De gehele natuur is gebaseerd op geven, alleen de mens is hieraan tegengesteld omdat hij een egoïst is die altijd wil ontvangen en alleen op eigenbelang uit is. Daarom is aan hem deze ene keuzevrijheid gegeven: ontvangen transformeren tot geven. Geven is grenzeloos en iedereen is ertoe in staat. In ontvangen is een mens beperkt, geven is echter oneindig.

Ontvangen en geven zijn de enige twee handelingen waartoe een mens in staat is. Ofwel hij ontvangt – dit is zijn aard – en gehoorzaamt zo aan zijn zelfzuchtige instincten, of hij stijgt boven zijn egoïsme uit en wordt er onafhankelijk van, dan neemt hij zelf in overweging wat hij zal kiezen. Dan is er sprake van vrije wil, vrije handelingen en een vrij bestaan.

Een “vrij volk” worden betekent: een groep mensen worden die, door aan elkaar te geven, innerlijk met elkaar verbonden zijn. Dit is de enige manier om allerlei problemen te vermijden en dichterbij goede, altruïstische handelingen te komen door de Kracht van eenheid te gebruiken en zo correctie te bereiken.

Voor deze moderne wereld is dit absoluut essentieel, want deze wereld drijft af naar een chaos. We zullen binnenkort zien dat er in ieder parlement zoveel haat en ruzie zal uitbreken dat het onmogelijk wordt om landen nog te regeren. Tegen het einde van dit jaar zal de wereld er heel anders uitzien.

Vraag: Volgens de statistieken zijn de acht rijkste mensen op de wereld even rijk als de helft van de wereldbevolking. Moeten deze acht rijke mensen, in de betekenis van het altruïsme van deze wereld, hun rijkdom aan de armen doneren?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Rijke mensen hebben hun fortuin verdiend volgens de wetten die de maatschappij heeft vastgesteld. Als de armen in de schoenen van de rijken zouden staan, zou de noodzaak om deze rijkdom te delen niet in hun gedachten opkomen. Maar het is wél noodzakelijk dat de wereld gaat begrijpen, dat we ons alleen door eenwording in de juiste richting begeven en daarvoor hebben we integrale educatie nodig. In zulke integrale groepen ontvangt een mens een goede kracht, vertrouwen en steun.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/19/17, Lesson on the Topic: “Mismah Arosa (Arosa Document)

 

Altruïstische Handelingen

Laitman_632_4Vraag: Hoe kunnen we weten of handelingen wel of niet altruïstisch zijn?

Antwoord: Zodra zich een altruïstische handeling in de mens openbaart, onthult de Schepper zich. Als zich een intentie om te geven in de mens openbaart, ontdekt hij onmiddellijk de Schepper volgens het principe van gelijkvormigheid: de mate van gelijkvormigheid stemt overeen met de intensiteit van de intentie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

Waarom Worden De Duitsers Ertoe Verplicht Om Voedsel Op Te Slaan?

laitman_433_01In het Nieuws (Time): “De stemming in Duitsland is onrustig naar aanleiding van een aantal gruwelijke aanvallen die onlangs hebben plaats gevonden. “Duitsland is van plan om haar burgers ertoe te verplichten om voedsel, water en andere benodigdheden op te slaan in het geval van een ramp of een gewapende aanval.

“Volgens een rapport van de Duitse omroep Deutsche Welle (DW), waarbij verwezen werd naar de krant Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, zou deze maatregel de eerste in zijn soort zijn sinds het einde van de Koude Oorlog.

“Het voorstel is, naar verluidt, opgenomen in een concept voor civiele verdediging, waarin staat dat mensen een voedselvoorraad moeten hebben voor 10 dagen en voldoende water, energie, geld en medicijnen, waardoor men lang genoeg ter plekke kan blijven in de periode waarin de overheid maatregelen neemt.

“De stemming in Duitsland is onrustig naar aanleiding van een aantal gruwelijke incidenten die recent hebben plaatsgevonden. Bij het gewelddadige incident op 24 juli jl. raakten er – tijdens een muziekfestival in de centraal gelegen Duitse stad Ansbach – 15 mensen gewond door een Syrische zelfmoordaanslag. Op dezelfde dag doodde een Syrische vluchteling een vrouw en verwondde hij met een machete twee mensen in Reutlingen. Enkele dagen daarvoor werd er een ISIS aanhanger doodgeschoten nadat hij een aantal mensen in een trein in het zuiden van het land had neergestoken.

“De enorme toestroom van vluchtelingen – Duitsland heeft er het afgelopen jaar meer dan een miljoen toegelaten – heeft de angst onder veel Duitsers aangewakkerd, omdat er terroristen het land binnengekomen zijn onder het mom van asielzoeker te zijn.

Mijn Commentaar: Wij kunnen ons op geen enkele wijze beschermen tegen de toekomst. Het enige wat we kunnen doen is: onze egoïstische verhoudingen veranderen in altruïstische verhoudingen. Er zouden opleidingsplannen beschikbaar moeten zijn voor verplichte trainingen voor iedereen die zich in zulke bijzondere omstandigheden bevindt. Deze bijzondere omstandigheden zijn er al!

 

Egoïstische Altruïsten

Laitman_632_3Opmerking: Wetenschappers beweren dat altruïsten de grootste egoïsten zijn, dit is zowel op neurologisch als op economisch niveau bewezen. Er bestaat zelfs een uitdrukking voor: “altruïstische straf”, wanneer we degenen die de maatschappij schaden straffen, degenen waar mensen niet blij van worden, die onze vrijheid schaden, en als we het fijn vinden om dat te doen wordt ons ego nog groter.

Antwoord: Natuurlijk kunnen we iemand ‘kopen’ door hem cadeautjes te geven, iets voor hem te doen en hem liefde te tonen. Op die manier ervaart hij van ons een constant plezier, hij stelt zich in op dergelijke genoegens en we binden hem steeds meer aan ons. In het algemeen gesproken is dit het werk van de vrouw: als een vrouw haar man steunt en voor hem zorgt, voelt hij dat zij een moederlijke figuur is en heeft hij haar nodig.

Ik zie daar niets verkeerds in. Dit is de manier waarop wij egoïsten met elkaar communiceren. Als ik niemand nodig zou hebben, zou ik niet eens zien dat er iemand in mijn aanwezigheid is. Mij valt altijd alleen maar op waar ik behoefte aan heb en waar ik voordeel van kan hebben, of andersom, wat me stoort of bedreigend voor me is. Dit betekent dat we alles waardoor ons verlangen wordt beïnvloed, zowel negatief als positief, opmerken.

Het grootste ego is inderdaad het altruïstische ego. Het is een heel verfijnd en ontwikkeld ego. Ik besef dat ik door elke eenvoudige, goede handeling – zoals een dier helpen of voor een baby zorgen – dat waarvoor ik zorg langzamerhand dresseer of vlei door het verlangen ervan zodanig te vervullen dat het mijn vervulling niet meer kan missen. Op die manier lok ik een bepaalde reactie uit en het voelt dat het dank aan mij verschuldigd is.

Vraag: Waar brengt het ons als wij van nu af aan achter elke handeling alleen maar het ego zien?

Antwoord: Nergens. Het is een geavanceerde fase van het ego waardoor we gaan begrijpen hoe we met andere mensen moeten werken die ook egoïsten zijn en dat je hen – als je altruïstisch met hen omgaat – ‘koopt’ en geen macht over hen moet uitoefenen, maar gewoon vriendelijk met ze moet omgaan.

Het is hetzelfde egoïstische voordeel, maar op een hoger niveau, en zoals wetenschappers dit nu beseffen zal iedereen het gaan voelen: we spreken min of meer over hetzelfde egoïsme. Het is te vergelijken met de relatie tussen moeder en kind: een moeder houdt van haar kinderen op een normale, menselijke manier en geeft hen alles wat ze kan, het resultaat is dat zij hen nodig heeft en zij hebben haar nodig.

Opmerking: Maar mensen zijn er zeker van dat moederlijke liefde oprechte altruïstische liefde is.

Antwoord: We moeten wat serieuzer naar het leven kijken. Ik begroet, respecteer en houd ook van mijn moeder, die nog leeft.

Ik weet hoe ik met haar omga, hoe ik met haar behoor om te gaan en hoe zij met mij omgaat, maar we moeten wel begrijpen dat de Natuur dit gevoel in ons oproept en dat niet de mens het zichzelf oplegt om het zo te doen. Dat is het verschil.

We moeten beseffen dat de mens handelt volgens de wet van de Natuur die dit in hem opwekt en dat dit de oorzaak is van het feit dat hij uit is op voedsel, seks, een gezin en dat hij liefde voor zijn ouders voelt.

Het is anders als een mens dat tegen zijn ego in doet, als hij zichzelf opvoedt tot totaal nieuwe betrekkingen met alles wat zich buiten hem bevindt, om hem heen: de minerale natuur, planten, dieren en mensen. Dan wordt elke verandering die hij bewust ervaart als resultaat van het werken aan zijn oorspronkelijke, instinctieve, egoïstische natuur – een verandering die het resultaat is van inspanningen en kracht – beschouwd als iets dat hij verworven heeft, en daarom iets waarop hij trots mag zijn.

Er ontwikkelen zich egoïstische Reshimot in ons, het zijn data die ons gegeven worden, wij moeten boven onszelf uitstijgen om een hogere egoïstische staat te bereiken. Hoe zou ik de volgende staat kunnen begrijpen als deze niet egoïstisch in mij duidelijk wordt? Ik voel het als: “Ik wil!” Ik wil niet alleen deze wereld, ik wil ook de hogere wereld, de toekomst die zich boven de dood en alles uit bevindt. Ik wil alles zien, besturen, begrijpen en voelen.

Dan ben ik zover dat ik kan luisteren naar de Wijsheid van Kabbalah en kan leren hoe deze Wijsheid mij van nu af aan helpt. Deze hulp wordt mij gegeven zodat ik in staat zal zijn om tegen mijn natuur in te gaan en dan mijzelf innerlijk ‘om te keren’ en anders te gaan denken, niet met de intentie om te ontvangen maar met de intentie om te geven, niet om aan mezelf te denken, maar aan anderen.

In deze staat voel ik vrede, vervulling, en ik verlang niets anders meer. Het verschilt totaal van de liefde van een moeder voor haar kind. Zij voelt een instinctieve liefde waarmee zij zichzelf vervult, maar nu vervul ik anderen en niet mijn eigen kind voor wie ik een vertrouwd, persoonlijk, menselijk gevoel koester, ik vervul mensen die mij volkomen vreemd zijn, die tegengesteld kunnen zijn aan mij en van wie ik een afkeer heb. Hoewel het veel inspanning vereist, zullen we hierin slagen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/4/16

 

Het Programma Van Het Leven

laitman_943Hoe zal de mens van de toekomst eruit zien?

Het doel van de menselijke ontwikkeling is dat wij onze eigenschappen veranderen, zodat onze gesloten, ongevoelige harten zich gaan openen voor anderen.

De Natuur heeft dit doel voor ons bepaald. Als wij dit doel verwezenlijken, ontdekken we nieuwe gevoelens en vervangen we onze egoïstische verlangens door het verlangen om te geven. Door deze nieuwe houding krijgen we de mogelijkheid om een nieuwe wereld te ontdekken.

Vraag: Wat is dat, een verlangen om te geven?

Antwoord: Het is een verlangen om te schenken, te delen en voor anderen te zorgen. Wij willen met ons hele hart verbonden zijn met ‘iets’ buiten ons.

Maar tot nu toe kunnen we met onze buren niet op deze manier omgaan, want mensen om ons heen handelen vanuit egoïsme en het enige wat we zouden bereiken door ons op een altruïstische manier te gedragen, is dat zij misbruik van ons zouden maken. Daarom beginnen we in een kleine groep die ernaar streeft om het egoïsme te annuleren en zich met elkaar te verbinden. We gaan een nieuwe realiteit voelen in ons ene, gemeenschappelijke, liefdevolle verlangen.

Vraag: Zullen mensen in de toekomst zo compleet verschillen van onze tijdgenoten dat het lijkt alsof ze van een andere planeet komen?

Antwoord: Het enige wat anders zal zijn is hun houding naar het minerale, vegetatieve, animale en sprekende niveau. In de toekomst zullen mensen anderen net zo sterk voelen als ze zichzelf voelen.

Dit is echter een geleidelijk proces. Als wij nu met anderen op een altruïstische manier zouden omgaan, zouden ze eenvoudigweg misbruik van ons maken. Daarom openen we ons hart alleen naar degenen die ons op dezelfde wijze beantwoorden.

We moeten ons verenigen tot één mens met één hart. Als we daarin slagen, zullen we door ons verenigde verlangen en ons gezamenlijke hart een nieuwe wereld ervaren.

From KabTV’s “A New Life” 9/8/15

 

Servies voor Pesach

laitman_568_01Vraag: Vanuit spiritueel oogpunt bezien, betekent Pesach: een afscheiding van het kwaad dat het in mij voor het zeggen heeft, van mijn egoïstische motieven ten opzichte van anderen. In veel huizen is er een speciale kast waarin een servies staat dat alleen voor Pesach bestemd is. Wat is de betekenis van het gebruik om voor Pesach een speciaal servies te gebruiken?

Antwoord: Het is een moderne trend om een speciaal servies voor Pesach te gebruiken. Vroeger maakte men nieuwe borden voor Pesach, van klei, hout of van dierenhuiden.

Nieuwe borden symboliseren nieuwe kelim (vaten), een vernieuwing van de verlangens die we vroeger ten bate van onszelf gebruikten. Wij kunnen ze nu niet meer op die manier gebruiken, maar ze alleen gebruiken om te geven. Ik moet de verlangens die ik in relatie tot anderen heb veranderen.

Vraag: Wat betekent ‘een servies voor elke dag’ dat we het hele jaar gebruiken en ‘een servies voor Pesach’?

Antwoord: ‘Een servies voor elke dag’ is een egoïstisch verlangen om ten koste van anderen te genieten, je houdt dit verborgen en je maakt er gebruik van.

‘Een servies voor Pesach’ is hieraan tegengesteld, het staat symbool voor het gebruik van altruïstische verlangens, ten goede van anderen.

Je moet het ene servies vervangen door het andere: je verlangens gebruiken voor liefde voor anderen en geven. Dit worden ‘nieuwe kelim’ genoemd. Nadat je deze nieuwe kelim een week hebt gebruikt, kun je weer terugkeren naar je oude kelim omdat je nu weet hoe je ze kunt corrigeren, namelijk hoe je ze op de juiste manier kunt gebruiken.

From KabTV’s “A New Life” 3/24/14