Category Archives: afgunst

Een echte man van deze tijd

Vraag: Wat is een echte man? Sommige psychologen claimen dat een echte man een man is die zich gerealiseerd heeft, hij is krachtig, heeft een gezin, een vrouw, hij draagt verantwoordelijkheid. Er zijn tien punten die hem tot een echte man maken. Ten eerste: Hij heeft zelfvertrouwen.

Antwoord: Dat is een beklagenswaardige man. Hoezo kan hij op zichzelf aan? Alleen als hij met zijn kudde rondtrekt over het veld, en dat is het dan. Hoe kan hij in deze tijd op zichzelf vertrouwen. Wie is hij helemaal dat hij op zichzelf kan vertrouwen? Hij moet op een groot aantal mensen rekenen die hem kunnen helpen, steunen, enz. Dit is een echte man: iemand die een hoop vrienden om zich heen heeft.

Opmerking: Het volgende punt: Hij is zelfvoorzienend.

Mijn Commentaar: Wat betekent dat, zelfvoorzienend? “Ik heb niets nodig. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik ben slim genoeg, succesvol genoeg, ik heb genoeg zelfvertrouwen.” Wel, wat stelt dit voor? Zoiets kan je alleen aan een kind vertellen om hem op deze manier te inspireren.

Opmerking: Soms wil je echt zelfvertrouwen hebben.

Mijn Commentaar: Dat gevoel zou je niet moeten hebben. Daar eindigt alle groei.

Opmerking: Het volgende punt: Hij is onafhankelijk.

Mijn Commentaar: Dat kan ook niet. Hoe kan een mens nergens van afhankelijk zijn? Hij is afhankelijk van de natuur, van mensen om zich heen, hij is van iedereen afhankelijk! In onze tijd bestaat er voor niemand onafhankelijkheid, niet voor de maatschappij, niet voor een land, kortom, voor onze hele planeet niet.

Vraag: Is hij dan afhankelijk van alles en iedereen om zich heen?

Antwoord: Natuurlijk. Hoe ouder hij wordt, hoe afhankelijker hij van iedereen is.

Opmerking: Hij vraagt niet om hulp.

Mijn Commentaar: En wat dan nog? Vertrouwt hij zo op zichzelf?

Opmerking: Door alles wat eerder gezegd is, vertrouwt hij op zichzelf en vraagt hij niet om hulp. Hij zit zo in elkaar: “Ik vraag niet om hulp. Ik doe het zelf.”

Mijn Commentaar: Wat dom. Hij begrijpt zelfs met zijn gezonde verstand niet dat hij werkelijk van alles en iedereen afhankelijk is.

Vraag: Denkt u dat een echte man om hulp kan vragen, dat hij zo zwak kan zijn?

Antwoord: Wie beschouwt hem als zwak?

Vraag: Dit verandert alles radicaal. Realiseert hij zich dat hij zwak is en om hulp vraagt?

Antwoord: Ja.

Opmerking: Een ander punt: Hij sluit geen compromissen.

Mijn Commentaar: Dan gaat hij er zelf aan of hij veroorzaakt dat bij anderen. Het is onmogelijk om geen compromissen te sluiten. Door compromissen komen we tot de juiste conclusies. Goede besluiten liggen ergens in het midden.

We kunnen niet zonder compromissen leven! Dat kan niemand! Dat geldt vooral voor zakenmensen, politici, enz. Een mens moet begrijpen dat de natuur uit plus en min bestaat. Alles bestaat op basis van compromissen.

Opmerking: Het volgende punt: Hij vergelijkt niet. Hij vergelijkt zichzelf bijvoorbeeld niet met anderen.

Mijn Commentaar: Maar hoe wil hij groeien als hij geen afgunst kent, als hij niet vergelijkt? Ik moet vergelijken en ik heb afgunst nodig, ik moet kunnen zien dat iets niet gunstig voor me is, dat spoort me aan tot groei. 

Vraag: Bedoelt u dat je niet jaloers bent om een ander te kleineren maar om boven jezelf uit te stijgen?

Antwoord: Dat hangt van de vorige punten af.

Vraag: Ja. Is vergelijken nodig?

Antwoord: Ja.

Opmerking: Het volgende punt: Hij accepteert zichzelf zoals hij is.

Mijn Commentaar: Alleen een moeder kan haar baby accepteren zoals hij is. Niemand zal mij accepteren zoals ik ben. Dan word ik vernederd, de hele tijd opzijgezet, enz. Ik moet mezelf zien zoals ik ben, hoe ik zou moeten zijn en proberen om op die manier constant te groeien.

Vraag: Gaat het erover dat ik mezelf niet accepteer hoe ik ben, maar dat ik voortdurend moet groeien. Als ik alleen maar ben hoe ik ben, stop ik die groei dan?

Antwoord: Natuurlijk. Alles ontwikkelt zich vanuit tegenstellingen.

Opmerking: Het volgende punt: Hij vermijdt de midlife crisis of overleeft dit met zo min mogelijk verlies.

Mijn Commentaar: Ik weet niet wat de middelbare leeftijd hier mee te maken heeft. Ik voel het niet en ik heb het nooit gevoeld.

Opmerking: Omdat u de zin van het leven hebt gevonden toen u dertig was.

Mijn Commentaar: Naar mijn mening gaat dat steeds met me mee. Wat is dat, een midlife crisis? Wat moet er zijn in die crisis? Dat ik nadenk over wat er is gebeurd en wat er zal komen, waar ik sta en wat ik met mijn leven moet doen?

Opmerking: Ik denk dat de zoektocht naar de zin van het leven hier ook bij past. Men zegt: “Overleef het met zo min mogelijk verlies.”

Mijn commentaar: Wees het eens met wat je hebt en vaar verder.

Opmerking: Daar lijkt het op.

Mijn Commentaar: Nee, dat herken ik niet.

Vraag: Moet deze crisis er altijd zijn?

Antwoord: Ja. Een midlife crisis – als we het zo willen noemen – is een noodzakelijk overzicht van wat er gedaan is en wat er nog niet gedaan is, en dat er nog veel werk ligt. Ik moet geloven dat als ik dat allemaal doe, ik de middelbare leeftijd zal bereiken.

Vraag: Is het feit dat ik bijvoorbeeld mijn plek in het leven heb gevonden en gekalmeerd ben, verschrikkelijk in uw ogen?

Antwoord: Dan ben je dood.

Maar, we zijn nog niet klaar met die tien geboden.

Opmerking: Ja, we zijn in gebreke gebleven. We zijn het niet eens, het is allemaal tegengesteld: complete afhankelijkheid, constante onzekerheid, een weg zonder einde, nooit stoppen, nooit rust hebben.

Mijn Commentaar: Open je ogen en kijk. Zonder literaire kunstjes. Dan zal je zien dat het allemaal tegengesteld is aan wat er geschreven is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/a-real-man-of-our-time/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/21/20

Filed under: Man and Woman, Meaning Of Life, News | Add Comment / Ask Question →

Afgunst Die Ons Vooruittrekt

laitman_527_03Vraag: Voelt u afgunst ten opzichte van andere Kabbalisten die een hoger niveau hebben bereikt dan u?

Antwoord: Absoluut niet. Er mag afgunst zijn, geen slechte vorm van afgunst, maar een goede afgunst die je vooruittrekt om zo aan hun zijde te zijn, maar niet op hun plaats.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Kabbalah Momenten: Afgunst, Lust En Eer