Category Archives: Adam

Het resultaat van de ontwikkeling van de mensheid

Vraag: Als men historici wil geloven, bestaat de mens als homo sapiens (wijze mens) ongeveer 70.000 jaar. Kabbalisten zeggen dat een mens iemand is aan wie de Schepper is onthuld. Zijn er de afgelopen 6.000 jaar zulke mensen geweest?

Antwoord: We kunnen zeggen dat het uitsluitend eenlingen waren. De eerste mens die de Schepper heeft bereikt, wordt Adam genoemd, van het woord “Domeh”: gelijkvormig aan de Schepper. In de hele geschiedenis van dergelijke mensen zijn er niet meer dan enkele tienduizenden geweest.

Kabbalah zegt echter dat – volgens het scheppingsplan – de hele mensheid de onthulling van de Schepper moet bereiken. Uiteindelijk moet ieder mens die herhaaldelijk in een fysiek lichaam op aarde aanwezig is, Hem bereiken.

From KabTV’s “The Essence of the Science of Kabbalah, Part 6” 11/12/18

Related Material:

The Creator And Atzmuto

The Means To Attain The Creator

The Source Of All The Forces Of Nature

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Is Adam een mens of een spiritueel niveau?

Vraag: Is Adam de eerste Kabbalist of gaat het over een niveau in spiritualiteit?

Antwoord: Adam is het spirituele systeem dat wij moeten bereiken, corrigeren en waar wij deel van moeten worden.

Bovendien leefde er 5.779 jaar geleden een man die als eerste dit systeem bereikt heeft. Zijn naam was eveneens Adam. Het is geen toeval dat zijn ouders hem deze naam gaven, in de natuur bestaan er geen toevalligheden. Hij schreef het boek The Secret Angel (Raziel HaMalach) dat nog steeds te koop is.

Vraag: Werd hij 5.779 jaar geleden fysiek geboren of was het zijn spirituele geboorte?

Antwoord: Het was het jaar waarin hij de Hoge Wereld bereikte en Adam (een mens) werd.

Vraag: Zijn alle Kabbalisten het hierover eens?

Antwoord: Er is geen reden om hierover te argumenteren. Degene die de Hoge Wereld bereikt, ziet en voelt dit. Wij moeten alleen de eigenschappen verkrijgen die het ons mogelijk maken om te ontdekken dat het zo is.

Vraag: Kunnen mensen die de spirituele wereld bereiken zowel het systeem van AdamHaRishon bereiken als het feit dat er ook zo’n mens was?

Antwoord: Door gaandeweg het spirituele systeem te onthullen, word je een deel van alle Kabbalisten die eerder geleefd hebben; je wordt op de een of andere manier deel van hen en je begrijpt en voelt zelfs wat zij hebben gezegd, hoe zij studeerden en hoe zij het systeem begrepen. Je begrijpt niet de mens zelf, maar zijn innerlijke essentie, zijn eigenschappen en zijn niveau.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/16/18

Related Material:

Adam And His Book The Angel Raziel

Short Stories: Adam’s Illumination

If We Met Adam…

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De drie fasen van de evolutie van de mens

laitman_608.01Vraag: Hoe heeft Abraham vanuit zichzelf spiritualiteit kunnen bereiken zonder de hulp van anderen, terwijl wij om de hoge krachten te bereiken een groep nodig hebben, boeken en een leraar?

Antwoord: In de periode van Adam tot Mozes bereikten mensen alles op een totaal andere wijze.

Tijdens de eerste 2.000 jaar van de evolutie van de mens waren er speciale verlichte zielen, Chabad genaamd.

Tijdens de 2.000 jaar daarna waren de zielen grover, zij worden HGT genoemd, dit verwijst naar de generatie die in Egypte was en daarna de generatie in de woestijn en de generaties van de Eerste en de Tweede Tempel.

Nu bevinden we ons in de laatste 2.000 jaar en komen de laagste zielen naar onze wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

De mens, de slang en de Schepper

Laitman_631.2Vraag: Waarom wordt de eerste mens Adam genoemd?

Antwoord: De eerste mens, of Adam, is de ziel. Als we over Adam spreken, hebben we het absoluut niet over een fysiek lichaam, want in die vorm bestaat Adam niet. We spreken over een verlangen dat in wezen op de Schepper wil lijken.

Het alomvattende verlangen daalde vanuit de wereld Ein Sof (Oneindigheid) door alle werelden heen neer: Adam Kadmon, Atzilut, Beriya, Yetzira en Assiya. Nadat het door de filters van deze werelden was neergedaald, werd het verlangen – onder de invloed van het Hoge Licht – gelijkvormig aan de Schepper. Dit is de eerste mens, Adam HaRishon.

Tegelijkertijd leeft er een slang in hem: een verlangen dat niet op de Schepper wil lijken. Hij werd met een bedoeling zo geschapen, want op deze manier zijn we altijd in staat om onszelf te beoordelen en vast te stellen waar we ons bevinden in het gebied tussen de Schepper en de slang, die volkomen tegengesteld is aan de Schepper, op welk punt en hoe ver we ons van de Schepper of de slang bevinden.

Dit zijn de 125 niveaus van de opgang die een mens op de spirituele ladder maakt: de slang bevindt zich onderaan en de Schepper bevindt zich bovenaan de ladder.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/14/17

 

De Gehele Schepping Is In Mij

laitman_929Zij moeten samengevoegd worden door de juiste verbinding tussen alle delen van de ene ziel en één geheel worden, zodat door die ziel gemeenschappelijke kennis, een gemeenschappelijke mening, gemeenschappelijk geloof en gemeenschappelijk ‘voedsel’ – namelijk aan elkaar geven en van elkaar ontvangen – heen stroomt, zodat dit ene systeem van harten (verlangens) en intenties (denken) correct werkt, en iedereen het gehele systeem voelt.

Wanneer we met elkaar in dit systeem verbonden zijn, voelt een ieder – door met iedereen verbonden te zijn – dat hij niet alleen een klein deeltje van het systeem is, maar dat hij ook het systeem zelf is: Adam. Met andere woorden: het is alles wat tot dit systeem behoort en alles wat in mij gecreëerd is.

Ik voel dat de Schepper zelf mij geschapen heeft, want als ik mij verbind met elk deeltje van de ziel, geef ik voeding aan de ziel en ontvang ik eruit. Dan blijkt dat mijn aandeel in geven en ontvangen absoluut uniek en individueel is omdat ik degene ben die dat doet. Dit geldt eveneens voor jou en voor hem.

Iedereen samen voelt als één geheel. Er is de Ene, de Schepper, die in een volkomen open contact staat met de ene schepping, met elk van de 600.000 stukjes waaruit de ziel bestaat.

Het spirituele niveau van een menselijk wezen bestaat uit een contact met de Schepper waaraan niets ontbreekt. Wij kunnen dat in onze wereld vergelijken met een vrouw die verwacht dat een man haar volledig toebehoort en niets achterhoudt: niet zijn leven, zijn werk, zijn denken en zijn verstand. Instinctief wil zij hem absorberen.

In principe wordt ditzelfde verlangen in een mens onthuld met betrekking tot de Schepper, in relatie tot Hem wordt een mens als het vrouwelijke (ontvangende) deel beschouwd. Zo werkt het, deze staat moeten wij bereiken. Dit manifesteert zich alleen op een spiritueel niveau, op geen enkel ander niveau wordt dit onthuld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/7/16

 

De Groep – Een Magische Spiegel

laitman_934Vraag: Als een mens met een bepaald spiritueel potentieel is geboren, kan hij dat potentieel dan nog overtreffen?

Antwoord: Ieder mens wordt met een bepaald spiritueel potentieel geboren dat groter kan worden door in een Kabbalistische groep te studeren waar hij samen met andere mensen zijn potentieel zal ontwikkelen, met de hulp van de anderen. Iedereen kan zich op een dergelijke manier ontwikkelen.

Wij zijn tenslotte kleine deeltjes van één enkel systeem – Adam geheten – dat in veel kleine stukjes is gebroken. Het is aan ons om deze puzzel weer heel te maken. Als ik op de juiste manier met anderen omga, maak ik samen met hen een deel van deze puzzel heel, een klein fragment. Het resultaat daarvan is dat ik in dat fragment iets kan gaan ervaren van de Hogere Wereld.

Als tien mensen samenkomen en op de juiste wijze met elkaar omgaan, creëren zij een mini-beeld van de Hogere Wereld waarin zij, net zoals in een magische spiegel, die Wereld kunnen ontdekken.

From Lesson in Russian, 12/20/15

 

Op Redelijke Wijze Naar De Nieuwe Wereld

laitman_600_02Vraag: Wat gebeurt er met de wereld als de mensheid alleen maar werkloos toeziet?

Antwoord: Als we met onze armen over elkaar gaan zitten, zal er een derde wereldoorlog uitbreken. Dit zouden weinig mensen van de wereldbevolking overleven en het kleine percentage mensen dat het zou overleven, zou zich gedwongen voelen om de methode van onderlinge correcte samenwerking te accepteren om zo een ​​staat te bereiken waarin de gehele mensheid naar een nieuw ontwikkelingsniveau kan stijgen.

We hebben alles wat ons op aarde is gegeven al uitgeput, op het minerale niveau, het vegetatieve en het animale niveau. Nu moeten we naar het niveau van Adam (de Mens) stijgen. Adam – gelijk (Domeh) aan de Hoge Kracht – is ons volgende niveau van bestaan.

We zien dat we ons in een impasse bevinden op het gebied van wetenschap, cultuur, relaties, gezin en onze onderlinge samenwerking. De wereld is tot drugs vervallen en men ervaart het bestaan als zinloos en uitzichtloos. Het huidige paradigma heeft zich uitgeput en moet worden vervangen door een nieuw.

Vraag: Zou er werkelijk een derde wereldoorlog nodig zijn om het nieuwe proces op te starten?

Antwoord: Waarom? Daarvoor is geen oorlog nodig. Een stout kind leert bijvoorbeeld door klappen, terwijl een verstandig kind begrijpt dat het beter is om alles op de beste en snelste manier te doen.

De Wijsheid van Kabbalah heeft het over deze twee mogelijkheden, want voor ons is het mogelijk om de volgende fase niet automatisch door middel van tegenslagen – waar de evolutie ons vele duizenden jaren toe heeft gedwongen – te bereiken, maar door middel van de redelijke toepassing van een eerlijk intellect.

From “The Echo of Moscow” Radio Program 11/25/15

 

Een Menselijk Leven Leiden

Laitman_931-01Vraag: Wat betekent het om je met andere mensen te verbinden? Wat staat mij in de weg om dat te doen en welke kracht kan dit kwaad in mij corrigeren?

Antwoord: Volgens de wijsheid van Kabbalah blijven onze fysieke lichamen nog steeds fysiek en blijven ze in leven, zoals bij alle andere dieren. Er is echter een essentie in een menselijk wezen, een menselijke entiteit, het begin van een ziel. In ieder van ons bevindt zich een klein deeltje van die ziel.

Dit menselijke deel in ons is onze innerlijke wereld, ons psychologische deel, het zijn onze verlangens en gedachten, dit alles heeft niets te maken met ons fysieke bestaan, het bevindt zich boven het lichaam. Het is ons verlangen om te ontdekken wat het leven is, wat het Doel van het leven is en waarom we op deze wereld zijn gekomen, om op al deze ‘kinderlijke’ vragen antwoord te krijgen.

Wanneer wij de menselijke delen in ons gaan onderscheiden en ze met elkaar verbinden, vormen we het systeem dat de ‘eerste mens’ – Adam heet tot één geheel. Dit systeem waarin alles met alles is verbonden bestond in het verleden, toen werd het echter in vele delen gebroken, dat noemen we de zonde van de Boom der Kennis. Nu is het aan ons om er weer één geheel van te maken.

Wanneer we dit systeem reconstrueren en het gaan bestuderen, zullen we begrijpen hoe het werkt. Als we het complexe web van de verbindingen tussen ons gaan zien, zullen we het Scheppingsplan en het Doel daarvan begrijpen. Als we meer voor onze ziel gaan zorgen dan voor ons fysieke bestaan, stijgen we boven onze lichamen uit, in ons gevoel, ons begrip en ons bewustzijn. Zo bouwen we onze alomvattende ziel en voelen we daarin de nieuwe realiteit, de Hogere Wereld, het Paradijs. Dit is het Doel, en in plaats van te leven in een lichaam dat tot het animale niveau behoort en als een dier leeft, rijzen we naar het niveau van de ‘eerste mens’ – Adam.

Wanneer we alle menselijke delen met elkaar verbinden, zullen we een menselijk leven voelen dat totaal anders is dan ons ‘vorige leven’. Als wij een menselijk leven leiden, zijn we niet meer van ons lichaam afhankelijk. Het lichaam kan sterven, de mens leeft echter verder op een nieuw niveau.

Het is het Doel van ons bestaan om boven het fysieke niveau uit te stijgen, naar het menselijke niveau. Dit is het verschil tussen deze wereld en de komende wereld.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/30/15

 

Een Goede Tijd Voor Een Terugblik

laitman_929De maand Tishrei nadert, een speciale maand vol feestdagen. De Joodse feestdagen zijn meer dan een traditionele verplichting, zij hebben een spirituele oorsprong die voortkomt uit de Krachten van de Natuur die cyclisch werken, volgens de omwenteling van de aarde om de zon en meer hogere oorzaken.

Wij voelen dat onze wereld elke dag door verschillende krachten wordt beïnvloed. Geen dag is hetzelfde en dit geldt ook voor de nachten, er zijn voortdurend veranderingen. Er zijn dagen die aangenamer en beter zijn en er zijn problematische dagen.

De maand Elul is een heel goede tijd voor een terugblik op wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en op wat wij van plan zijn in het nieuwe jaar te doen .

De naam ‘Elul’ is een acroniem van: “Ani Ledodi Vedodi Li” (Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde behoort mij toe). Het is noodzakelijk dat wij de essentiële opdracht van de Schepper, de hogere Kracht van de Natuur, begrijpen. “Ik ben van mijn Geliefde” betekent dat ik mezelf in deze maand voor het begin van het nieuwe jaar moet onderzoeken, tijdens een speciale periode van concentratie van unieke krachten in ons en van onze invloed op de wereld.

Wij moeten datgene wat in de Torah staat uitvoeren, de opdrachten die we bij de berg Sinaï hebben ontvangen: “Wordt als één mens met één hart” en “Geheel Israël bestaat uit vrienden.” Uiteindelijk is het aan ons om “En je zult je vriend liefhebben als jezelf” te bereiken en tot een volledige eenheid te komen.

Mensen begrijpen niet wat liefde is. In onze wereld heeft dit woord een heel onzuivere en seksuele nuancering, of we verbinden dit woord met liefde voor dieren, bomen en natuurbehoud.

Het begrip liefde voor anderen betekent echter dat we ons met elkaar verbinden om zo alle verlangens van anderen te voelen en te proberen om ze te vervullen. Dit kunnen we vergelijken met de verbinding tussen twee apparaten: als we ze op de juiste manier met elkaar verbinden, resulteert dit in één enkel apparaat waarvan de delen elkaar begrijpen en kunnen samenwerken.

Een motor is zo gebouwd dat alle delen samenwerken zoals de organen van één lichaam die elkaar ondersteunen. In een dergelijk geval kunnen we spreken over “liefde tussen hen”.

De Torah spreekt over een dergelijke liefde, over wederzijdse verbinding, over begrip tussen iedereen, wanneer een ieder voor de anderen werkt. Als iedereen voor iedereen werkt, ontstaat er een perfect systeem, dit moeten wij bereiken.

Aanvankelijk werd er één mens geschapen, Adam, één verlangen. Vervolgens werd dit systeem versplinterd in een oneindig groot aantal fragmenten die niet in staat waren om te integreren. Het is ons werk om voor een ieder een plek te vinden die bij hem past en duidelijk te krijgen in welke vorm hij met anderen kan integreren. We kunnen dit vergelijken met een gigantisch grote legpuzzel waar wij één afbeelding van moeten maken.

Deze puzzel bestaat uit 600.000 essentiële stukjes die “zeshonderd duizend zielen” genoemd worden en nog een grote hoeveelheid kleine fragmenten die daarbij behoren. Ieder mens in deze wereld is een deel van deze grote puzzel omdat wij allemaal de “kinderen van Adam” zijn en met elkaar hem moeten vormen.

De grootste verantwoordelijkheid bij het samenstellen van deze puzzel ligt bij het volk Israël. Zij vormen het belangrijkste bestanddeel van deze miljoenen deeltjes. Als het volk Israël zich op de juiste manier verbindt en deze puzzel correct samenstelt, zullen alle overige deeltjes in beweging komen en op zoek gaan naar hun eigen plaats. Uiteindelijk zal iedereen integreren met de anderen en zal het een puzzel worden die tot één geheel samengevoegd is.

Op deze manier zal de mensheid harmonie bereiken, een wonderbaarlijke eenheid en zal de juiste wereldwijde integratie plaatsvinden die onze wereld in deze tijd zo hard nodig heeft.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/30/15

 

De Kracht Van Goed En De Kracht Van Kwaad, Deel 5

Dr. Michael Laitman

 

 

Een Formule Voor Het Goede

Vraag: Wat is de kracht van ontvangen en wat is de kracht van geven? Bestaan deze krachten uit verschillende energieën?

Antwoord: Het zijn verschillende energieën en de ene energie kan niet bestaan zonder de andere. Ze zijn altijd samen, de ene tegen de andere. Op het minerale, vegetatieve en animale niveau zijn ze echter vanaf het begin automatisch in een gebalanceerde staat door het programma van de natuur.

Op het menselijke niveau moeten we dit programma echter leren begrijpen en deze krachten zelf in balans brengen. Hierdoor leren we het programma van de natuur kennen en gaan we de aard van wat Hoger is begrijpen en bereiken. Om dit doel te bereiken zijn deze twee krachten aan ons gegeven, zodat we ze zouden leren kennen en op kunnen stijgen naar het niveau van Adam, degene die gelijkvormig is aan de Hogere Kracht.

Vraag: Wat is de formule voor evenwicht?

Antwoord: De formule voor evenwicht is harmonie tussen alle delen van de werkelijkheid: het minerale, vegetatieve en animale deel, en vooral harmonie in de menselijke maatschappij. Harmonie duidt erop dat ik met iedereen verbonden ben en dat iedereen met elkaar verbonden is en met mij. Wij zijn als broeders samen. We voelen niet dat de een hoger is dan de ander, dichterbij of verder weg. We voelen ons als één persoon met één hart.

Zo’n niveau moeten we bereiken. Dan zullen we in evenwicht leven tussen de twee krachten, de kracht van ontvangen en de kracht van geven en een werkelijk goed leven hebben. Dan zullen we zeggen dat er maar één Kracht bestaat in de wereld: de Kracht van Goedheid, we zullen in het midden zijn en in evenwicht!

From KabTV’s “A New Life” 6/3/14