Category Archives: Adam

Waarom moeten wij boven onenigheid uitrijzen?

Vraag: Er zijn diverse conflicten in de natuur, vooral in de dierenwereld. Waarom moeten wij op menselijk niveau boven onenigheid uitrijzen? Laten we volgens de natuur leven!

Antwoord: Wij stammen van de dierenwereld af, en we zijn naar het niveau van de Mens (Adam) opgestegen. Ons egoìsme is echter niet hetzelfde als dat van dieren. Zij hebben het instinctief, het is door de natuur aan hen gegeven en zij kunnen dat niet veranderen. Ze kunnen het alleen maar zoveel mogelijk in hun eigen voordeel gebruiken.. 

Daarom kan het animale niveau voor ons niet als voorbeeld dienen. De mens is een sociaal dier. Om op sociaal gebied nuttig te zijn, moet hij zichzelf corrigeren. Dit valt niet te veranderen. Dit moeten we doen, anders hebben we geen toekomst.

Opmerking: Maar we zijn deel van de natuur …

Mijn antwoord: Wij zijn alleen deel van de natuur wat ons animale lichaam aangaat, maar niet volgens ons egoïsme. Haal deze twee niveaus in ons niet door elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/why-should-we-rise-above-discord/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/21/20

Related Material:

Gift From Nature

Nature Is Dying From The Virus Called Humanity

Where Can One Find A Solution To Conflicts?

Filed under: Crisis, Egoism, Globalization | Add Comment / Ask Question →

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/21/20

 

 

Wat is er gelijk in onze lotsbestemming?

Vraag: U zegt dat aan het einde ieders lotsbestemming goed zal zijn. Maar ieder mens heeft zijn eigen oorsprong van de ziel en het pad daarheen is volkomen individueel. Hoe kan dan de lotsbestemming van eenieder gelijk zijn?

Antwoord: Wat gelijk is, is het feit dat de specifieke inspanning van ieder mens in overeenstemming met zijn ziel moet zijn, met alle eigenschappen die rondom de ziel zichtbaar worden, zodat een mens zijn volle potentieel kan realiseren, de staat van zijn einddoel in het gemeenschappelijke systeem van Adam. Daarin is alles zo nauw met elkaar verbonden, dat niemand enige voorkeur ervaart ten aanzien van anderen.

In de gemeenschappelijke ziel bereiken we absoluut allemaal de complete correctie. Daarom is de correctie van degene die een groter egoïsme heeft moeilijker, en voor degene die een kleiner egoïsme heeft, lijkt de correctie gemakkelijker, maar in feite is dat niet waar. Het hangt allemaal af van de hulp die hij krijgt.

Het resultaat is dat blijkt dat iedereen absoluut geschikt is voor het beoogde doel en dat iedereen gelijkwaardig is. Het lijkt op de structuur van een menselijk organisme. Het is perfect, geen enkele cel is belangrijker dan een andere. Als je één cel verwijdert, schaadt dit de perfectie van het hele organisme.

Daarom zullen we het in de toekomst helemaal niet meer over dit onderwerp hebben. In de eindstaat is iedereen gelijkwaardig en absoluut perfect. Om naar deze perfectie te kunnen streven, worden er aan eenieder precies dezelfde voorwaarden gegeven: hoe groter het egoïsme, hoe groter de vereisten voor zijn correctie, hoe kleiner het egoïsme, hoe minder vereisten er zijn. Maar iedereen zal de volmaakte perfectie bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/what-is-equal-in-our-destinies/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 3/8/20

Filed under: Adam-The Common Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het resultaat van de ontwikkeling van de mensheid

Vraag: Als men historici wil geloven, bestaat de mens als homo sapiens (wijze mens) ongeveer 70.000 jaar. Kabbalisten zeggen dat een mens iemand is aan wie de Schepper is onthuld. Zijn er de afgelopen 6.000 jaar zulke mensen geweest?

Antwoord: We kunnen zeggen dat het uitsluitend eenlingen waren. De eerste mens die de Schepper heeft bereikt, wordt Adam genoemd, van het woord “Domeh”: gelijkvormig aan de Schepper. In de hele geschiedenis van dergelijke mensen zijn er niet meer dan enkele tienduizenden geweest.

Kabbalah zegt echter dat – volgens het scheppingsplan – de hele mensheid de onthulling van de Schepper moet bereiken. Uiteindelijk moet ieder mens die herhaaldelijk in een fysiek lichaam op aarde aanwezig is, Hem bereiken.

From KabTV’s “The Essence of the Science of Kabbalah, Part 6” 11/12/18

Related Material:

The Creator And Atzmuto

The Means To Attain The Creator

The Source Of All The Forces Of Nature

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Is Adam een mens of een spiritueel niveau?

Vraag: Is Adam de eerste Kabbalist of gaat het over een niveau in spiritualiteit?

Antwoord: Adam is het spirituele systeem dat wij moeten bereiken, corrigeren en waar wij deel van moeten worden.

Bovendien leefde er 5.779 jaar geleden een man die als eerste dit systeem bereikt heeft. Zijn naam was eveneens Adam. Het is geen toeval dat zijn ouders hem deze naam gaven, in de natuur bestaan er geen toevalligheden. Hij schreef het boek The Secret Angel (Raziel HaMalach) dat nog steeds te koop is.

Vraag: Werd hij 5.779 jaar geleden fysiek geboren of was het zijn spirituele geboorte?

Antwoord: Het was het jaar waarin hij de Hoge Wereld bereikte en Adam (een mens) werd.

Vraag: Zijn alle Kabbalisten het hierover eens?

Antwoord: Er is geen reden om hierover te argumenteren. Degene die de Hoge Wereld bereikt, ziet en voelt dit. Wij moeten alleen de eigenschappen verkrijgen die het ons mogelijk maken om te ontdekken dat het zo is.

Vraag: Kunnen mensen die de spirituele wereld bereiken zowel het systeem van AdamHaRishon bereiken als het feit dat er ook zo’n mens was?

Antwoord: Door gaandeweg het spirituele systeem te onthullen, word je een deel van alle Kabbalisten die eerder geleefd hebben; je wordt op de een of andere manier deel van hen en je begrijpt en voelt zelfs wat zij hebben gezegd, hoe zij studeerden en hoe zij het systeem begrepen. Je begrijpt niet de mens zelf, maar zijn innerlijke essentie, zijn eigenschappen en zijn niveau.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/16/18

Related Material:

Adam And His Book The Angel Raziel

Short Stories: Adam’s Illumination

If We Met Adam…

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De drie fasen van de evolutie van de mens

laitman_608.01Vraag: Hoe heeft Abraham vanuit zichzelf spiritualiteit kunnen bereiken zonder de hulp van anderen, terwijl wij om de hoge krachten te bereiken een groep nodig hebben, boeken en een leraar?

Antwoord: In de periode van Adam tot Mozes bereikten mensen alles op een totaal andere wijze.

Tijdens de eerste 2.000 jaar van de evolutie van de mens waren er speciale verlichte zielen, Chabad genaamd.

Tijdens de 2.000 jaar daarna waren de zielen grover, zij worden HGT genoemd, dit verwijst naar de generatie die in Egypte was en daarna de generatie in de woestijn en de generaties van de Eerste en de Tweede Tempel.

Nu bevinden we ons in de laatste 2.000 jaar en komen de laagste zielen naar onze wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

De mens, de slang en de Schepper

Laitman_631.2Vraag: Waarom wordt de eerste mens Adam genoemd?

Antwoord: De eerste mens, of Adam, is de ziel. Als we over Adam spreken, hebben we het absoluut niet over een fysiek lichaam, want in die vorm bestaat Adam niet. We spreken over een verlangen dat in wezen op de Schepper wil lijken.

Het alomvattende verlangen daalde vanuit de wereld Ein Sof (Oneindigheid) door alle werelden heen neer: Adam Kadmon, Atzilut, Beriya, Yetzira en Assiya. Nadat het door de filters van deze werelden was neergedaald, werd het verlangen – onder de invloed van het Hoge Licht – gelijkvormig aan de Schepper. Dit is de eerste mens, Adam HaRishon.

Tegelijkertijd leeft er een slang in hem: een verlangen dat niet op de Schepper wil lijken. Hij werd met een bedoeling zo geschapen, want op deze manier zijn we altijd in staat om onszelf te beoordelen en vast te stellen waar we ons bevinden in het gebied tussen de Schepper en de slang, die volkomen tegengesteld is aan de Schepper, op welk punt en hoe ver we ons van de Schepper of de slang bevinden.

Dit zijn de 125 niveaus van de opgang die een mens op de spirituele ladder maakt: de slang bevindt zich onderaan en de Schepper bevindt zich bovenaan de ladder.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/14/17

 

De Gehele Schepping Is In Mij

laitman_929Zij moeten samengevoegd worden door de juiste verbinding tussen alle delen van de ene ziel en één geheel worden, zodat door die ziel gemeenschappelijke kennis, een gemeenschappelijke mening, gemeenschappelijk geloof en gemeenschappelijk ‘voedsel’ – namelijk aan elkaar geven en van elkaar ontvangen – heen stroomt, zodat dit ene systeem van harten (verlangens) en intenties (denken) correct werkt, en iedereen het gehele systeem voelt.

Wanneer we met elkaar in dit systeem verbonden zijn, voelt een ieder – door met iedereen verbonden te zijn – dat hij niet alleen een klein deeltje van het systeem is, maar dat hij ook het systeem zelf is: Adam. Met andere woorden: het is alles wat tot dit systeem behoort en alles wat in mij gecreëerd is.

Ik voel dat de Schepper zelf mij geschapen heeft, want als ik mij verbind met elk deeltje van de ziel, geef ik voeding aan de ziel en ontvang ik eruit. Dan blijkt dat mijn aandeel in geven en ontvangen absoluut uniek en individueel is omdat ik degene ben die dat doet. Dit geldt eveneens voor jou en voor hem.

Iedereen samen voelt als één geheel. Er is de Ene, de Schepper, die in een volkomen open contact staat met de ene schepping, met elk van de 600.000 stukjes waaruit de ziel bestaat.

Het spirituele niveau van een menselijk wezen bestaat uit een contact met de Schepper waaraan niets ontbreekt. Wij kunnen dat in onze wereld vergelijken met een vrouw die verwacht dat een man haar volledig toebehoort en niets achterhoudt: niet zijn leven, zijn werk, zijn denken en zijn verstand. Instinctief wil zij hem absorberen.

In principe wordt ditzelfde verlangen in een mens onthuld met betrekking tot de Schepper, in relatie tot Hem wordt een mens als het vrouwelijke (ontvangende) deel beschouwd. Zo werkt het, deze staat moeten wij bereiken. Dit manifesteert zich alleen op een spiritueel niveau, op geen enkel ander niveau wordt dit onthuld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 6/7/16

 

De Groep – Een Magische Spiegel

laitman_934Vraag: Als een mens met een bepaald spiritueel potentieel is geboren, kan hij dat potentieel dan nog overtreffen?

Antwoord: Ieder mens wordt met een bepaald spiritueel potentieel geboren dat groter kan worden door in een Kabbalistische groep te studeren waar hij samen met andere mensen zijn potentieel zal ontwikkelen, met de hulp van de anderen. Iedereen kan zich op een dergelijke manier ontwikkelen.

Wij zijn tenslotte kleine deeltjes van één enkel systeem – Adam geheten – dat in veel kleine stukjes is gebroken. Het is aan ons om deze puzzel weer heel te maken. Als ik op de juiste manier met anderen omga, maak ik samen met hen een deel van deze puzzel heel, een klein fragment. Het resultaat daarvan is dat ik in dat fragment iets kan gaan ervaren van de Hogere Wereld.

Als tien mensen samenkomen en op de juiste wijze met elkaar omgaan, creëren zij een mini-beeld van de Hogere Wereld waarin zij, net zoals in een magische spiegel, die Wereld kunnen ontdekken.

From Lesson in Russian, 12/20/15

 

Op Redelijke Wijze Naar De Nieuwe Wereld

laitman_600_02Vraag: Wat gebeurt er met de wereld als de mensheid alleen maar werkloos toeziet?

Antwoord: Als we met onze armen over elkaar gaan zitten, zal er een derde wereldoorlog uitbreken. Dit zouden weinig mensen van de wereldbevolking overleven en het kleine percentage mensen dat het zou overleven, zou zich gedwongen voelen om de methode van onderlinge correcte samenwerking te accepteren om zo een ​​staat te bereiken waarin de gehele mensheid naar een nieuw ontwikkelingsniveau kan stijgen.

We hebben alles wat ons op aarde is gegeven al uitgeput, op het minerale niveau, het vegetatieve en het animale niveau. Nu moeten we naar het niveau van Adam (de Mens) stijgen. Adam – gelijk (Domeh) aan de Hoge Kracht – is ons volgende niveau van bestaan.

We zien dat we ons in een impasse bevinden op het gebied van wetenschap, cultuur, relaties, gezin en onze onderlinge samenwerking. De wereld is tot drugs vervallen en men ervaart het bestaan als zinloos en uitzichtloos. Het huidige paradigma heeft zich uitgeput en moet worden vervangen door een nieuw.

Vraag: Zou er werkelijk een derde wereldoorlog nodig zijn om het nieuwe proces op te starten?

Antwoord: Waarom? Daarvoor is geen oorlog nodig. Een stout kind leert bijvoorbeeld door klappen, terwijl een verstandig kind begrijpt dat het beter is om alles op de beste en snelste manier te doen.

De Wijsheid van Kabbalah heeft het over deze twee mogelijkheden, want voor ons is het mogelijk om de volgende fase niet automatisch door middel van tegenslagen – waar de evolutie ons vele duizenden jaren toe heeft gedwongen – te bereiken, maar door middel van de redelijke toepassing van een eerlijk intellect.

From “The Echo of Moscow” Radio Program 11/25/15

 

Een Menselijk Leven Leiden

Laitman_931-01Vraag: Wat betekent het om je met andere mensen te verbinden? Wat staat mij in de weg om dat te doen en welke kracht kan dit kwaad in mij corrigeren?

Antwoord: Volgens de wijsheid van Kabbalah blijven onze fysieke lichamen nog steeds fysiek en blijven ze in leven, zoals bij alle andere dieren. Er is echter een essentie in een menselijk wezen, een menselijke entiteit, het begin van een ziel. In ieder van ons bevindt zich een klein deeltje van die ziel.

Dit menselijke deel in ons is onze innerlijke wereld, ons psychologische deel, het zijn onze verlangens en gedachten, dit alles heeft niets te maken met ons fysieke bestaan, het bevindt zich boven het lichaam. Het is ons verlangen om te ontdekken wat het leven is, wat het Doel van het leven is en waarom we op deze wereld zijn gekomen, om op al deze ‘kinderlijke’ vragen antwoord te krijgen.

Wanneer wij de menselijke delen in ons gaan onderscheiden en ze met elkaar verbinden, vormen we het systeem dat de ‘eerste mens’ – Adam heet tot één geheel. Dit systeem waarin alles met alles is verbonden bestond in het verleden, toen werd het echter in vele delen gebroken, dat noemen we de zonde van de Boom der Kennis. Nu is het aan ons om er weer één geheel van te maken.

Wanneer we dit systeem reconstrueren en het gaan bestuderen, zullen we begrijpen hoe het werkt. Als we het complexe web van de verbindingen tussen ons gaan zien, zullen we het Scheppingsplan en het Doel daarvan begrijpen. Als we meer voor onze ziel gaan zorgen dan voor ons fysieke bestaan, stijgen we boven onze lichamen uit, in ons gevoel, ons begrip en ons bewustzijn. Zo bouwen we onze alomvattende ziel en voelen we daarin de nieuwe realiteit, de Hogere Wereld, het Paradijs. Dit is het Doel, en in plaats van te leven in een lichaam dat tot het animale niveau behoort en als een dier leeft, rijzen we naar het niveau van de ‘eerste mens’ – Adam.

Wanneer we alle menselijke delen met elkaar verbinden, zullen we een menselijk leven voelen dat totaal anders is dan ons ‘vorige leven’. Als wij een menselijk leven leiden, zijn we niet meer van ons lichaam afhankelijk. Het lichaam kan sterven, de mens leeft echter verder op een nieuw niveau.

Het is het Doel van ons bestaan om boven het fysieke niveau uit te stijgen, naar het menselijke niveau. Dit is het verschil tussen deze wereld en de komende wereld.

From the Israeli Radio Program 103FM, 8/30/15