Mijn Profiel

Michael Laitman

Oprichter en president van het Bnei Baruch Kabbalah Educatie & Onderzoeksinstituut, dat zich wijdt aan het onderwijzen en verspreiden van de Wijsheid van Kabbalah. Professor Ontologie, PhD Filosofie en Kabbalah, Master Biocybernetica.

Ik ben in 1946 geboren. Toen ik afgestudeerd was, koos ik voor een Mastergraad in Bio-Cybernetica. Na mijn stage werkte ik bij het Hematologie Onderzoekscentrum in Leningrad. Als student was ik al onder de indruk van de wonderbaarlijke wijze waarop organische cellen het leven in stand houden. Ik had ontzag voor de wijze waarop de cel zich harmonieus in de rest van het lichaam inbedt.

Het is gebruikelijk om de structuur en de functie van de cellen te bestuderen en te vragen naar het doel van hun bestaan. Dat wil zeggen, naar de wijze waarop ze functioneren ten aanzien van de rest van het lichaam. Maar de vraag waar ik geen antwoord op kon vinden, betrof het doel van het bestaan van het hele lichaam.

Ik nam aan dat – evenals de cellen binnen het organisme bestaan – het lichaam ook onderdeel is van een groter systeem ten opzichte waarvan het als een deel van het geheel functioneert. Mijn eindeloze pogingen om dit onderwerp binnen de wetenschap te onderzoeken, liepen echter herhaaldelijk op niets uit. Mij werd gezegd dat de wetenschap zich niet met zulke vragen bezighoudt.

Dit was in de jaren ’70 in Rusland. Toen ik eenmaal een oplossing had gevonden om uit Rusland te vluchten, kreeg ik weer hoop dat ik misschien in Israël het onderzoek dat me zo boeide, zou kunnen voortzetten.

In 1974, na vier zware jaren een refusenik zijn te zijn geweest – iemand die Rusland niet mocht verlaten in de dagen van de Sovjet Unie – en een lange vermoeiende reis, kwam ik tenslotte in Israël aan. Toen ik de universiteiten en academische instellingen, die in die tijd in Israël aanwezig waren, met mijn ideeën benaderde, boden ze me (opnieuw…) aan om onderzoek te doen op een specifieke, beperkte schaal. Daardoor besefte ik dat ik op zoek moest gaan naar een plek waar ik het alomvattende systeem van de werkelijkheid kon bestuderen.

Na vele jaren zoeken, vond ik uiteindelijk mijn leraar: Kabbalist Rav Baruch Shalom Ashlag (Rabash), de eerstgeboren zoon en opvolger van de grote Kabbalist Rav Yehuda Ashlag, bekend als Baal HaSulam (Eigenaar van de Ladder) vanwege zijn Sulam (Ladder) Commentaar op Het Boek De Zohar. De daarop volgende twaalf jaar – van  1979 tot 1991 – week ik niet van de zijde van Rabash, hij overleed in 1991. Voor mij was hij ‘De Laatste der Mohikanen’, de laatste in de lange dynastie van Kabbalisten die zich over duizenden jaren uitstrekt. Gedurende de tijd dat ik bij hem was, was ik zijn persoonlijk assistent, zijn secretaris en zijn belangrijkste student. Met de steun van Rabash publiceerde ik mijn eerste drie boeken in 1983.

Na het overlijden van mijn leraar begon ik de kennis die ik verkregen had te ontwikkelen en in het openbaar te verspreiden, zoals hij me gezegd had te doen. Ik beschouwde dit als een direct vervolg op zijn weg.

In 1991 richtte ik Bnei Baruch op dat bestaat uit een groep Kabbalah studenten die het erfgoed van Baal HaSulam en Rabash dagelijks implementeert. Bnei Baruch is een veelomvattende, internationale organisatie geworden met wereldwijd duizenden studenten. De studenten van Bnei Baruch onderzoeken, bestuderen en verspreiden de Wijsheid van Kabbalah.

Wij publiceren o.a. het blad Kabbalah Today en we hebben de grootste website over Kabbalah, namelijk www.kabbalah.info in 29 talen. Deze website is de grootste bron van Kabbalah op internet met boeken, artikelen, films, lessen en lezingen over Kabbalah. Al het materiaal wordt gratis aangeboden.

In recente jaren hebben we een filmproductie maatschappij opgericht die educatieve films, lessen en lezingen produceert die dagelijks uitgezonden worden op kabel en satelliet TV in Israël en wereldwijd. De inhoud wordt geproduceerd door het centrum in Petah Tikva, Israël, dat tevens de thuisbasis is van het Bnei Baruch Kabbalah Educatie Centrum (Beit Kabbalah L’Am in het Hebreeuws), en waar ook onze collegeruimte zich bevindt. Het Bnei Baruch Kabbalah Educatie Centrum biedt tevens een verscheidenheid aan Kabbalah cursussen.

Naast deze activiteit hebben we het Bnei Baruch Kabbalah Education Center opgericht waardoor er vele openbare debatten en discussies over Kabbalah mogelijk zijn. Het Educatie Centrum ontwikkelt studieprogramma’s en zorgt voor de uitvoering ervan, het verzorgt ook conventies en seminars in Israël en wereldwijd.

Eén van de meest succesvolle programma’s van het Educatie Centrum bestaat uit free online Kabbalah cursussen in het Engels en het Russisch (www.kabacademy.com). Daarnaast werken we nauwgezet samen met talrijke internationale onderzoeksinstellingen. Als onderdeel van deze activiteit werden we uitgenodigd om deel te nemen aan het World Wisdom Council (WWC), geleid door Professor Ervin Laszlo, die in 2004 en 2005 genomineerd werd voor de Nobel Prijs.

In de afgelopen jaren hebben we deel genomen aan verschillende internationale evenementen. De locaties waar deze plaatsvonden zijn onder andere San Francisco, Tokyo, Arosa (Zwitserland), Düsseldörf (Duitsland) en Monterrey (Mexico). Het doel van al deze evenementen was de kennis van de Wijsheid van Kabbalah te verspreiden en op grote schaal met de mensheid te delen.

Ik zet me volledig in om verder te gaan in de voetstappen van mijn leraren Baal HaSulam en Rabash en om openlijk en duidelijk Kabbalah te verspreiden onder iedereen die er belangstelling voor heeft. Ik introduceer niets nieuws, voor mijn tijdgenoten vereenvoudig ik de geschriften van mijn leraren enigszins en geef ik uitleg.

Zo hoop ik de Wijsheid van Kabbalah uit de verborgenheid te kunnen halen en bij te dragen aan de verspreiding ervan, die uiterst noodzakelijk is, zoals Baal HaSulam het in zijn boeken beschrijft. Het was ook de opdracht die Rabash mij gaf. Dit probeer ik naar mijn beste vermogen en begrip te bereiken. Dit proces is van het grootste belang voor de toekomst van Israël en de gehele wereld.

Maar eerst moet de authentieke Kabbalah gezuiverd worden van alle misvattingen die er door de jaren heen aan vastgekleefd zijn. Authentieke Kabbalah heeft niets te maken met healing, amuletten, mascottes, heilig water, rode armbandjes en meditatie. Kabbalah is ook niet verwant aan mystiek en religie.

De Wijsheid van Kabbalah, zoals gedefinieerd door de grootste Kabbalisten, is een methode om de mens en de wereld te corrigeren. In deze tijd is Kabbalah zichtbaar geworden, omdat de mensheid Kabbalah evenzeer nodig heeft als zuurstof.