Spirituele groei betekent de eenheid versterken

275Vraag: Wat betekent het dat een mens zijn innerlijke lichaam corrigeert en de NRN van Nefesh van de wereld Assiya onthult? Zijn dit niveaus van verbinding?

Antwoord: Een mens corrigeert zijn of haar verlangens die eerst stijgen naar het niveau van de wereld Assiya, dan naar het niveau van de wereld Yetzira, dan naar het niveau van de wereld Beriya en tenslotte naar de wereld Atzilut. Er liggen vier niveaus voor ons waar we naar moeten opklimmen.

Deze correctie vindt plaats in de verbondenheid in de Ten, als je de Schepper ontdekt, het LIcht, in je eenheid met de vrienden.

Vraag: Hoe weet een mens of hij of zij opgeklommen is naar het niveau van de wereld Assiya en niet alleen maar een gevoel van verbondenheid met zijn vrienden ervaart?

Antwoord: Op het niveau van de wereld Assiya begrijpt een mens dit nog niet. Men moet verder opstijgen naar Yetzira en Beriya. Op het niveau van Beriya begrijpt een mens waar hij is en wat er met hem of haar gebeurt. Dan volgt de wereld Atzilut.

Vraag: Hebben deze niveaus iets te maken met de verbinding tussen de vrienden? Wat wordt er toegevoegd aan de onderscheidingen: Assiya, Yetzira, Beriya? Gaat het over een soort verbindingsdichtheid?

Antwoord: Ja, het voegt een gevoel van eenheid met de vrienden toe en het vermogen om het Licht in de verbinding vast te houden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2024/02/spiritual-ascent-is-strengthening-unity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah Lesson 1/31/24, Writings of Baal HaSulam “Man’s Connection to the Sefirot”

Related Material:
What Determines The Level Of A Soul?
A Life Matrix
What Is The Soul?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: