Breng Voelen en Denken in Evenwicht

115Vraag: In het artikel van Baal HaSulamTwo Discernments in the Torah and in the Work” [Twee vormen van onderscheid in de Torah en in het Werk] (Shamati 45), staat dat er zowel in het verstand als in het gevoel wijsheid onthuld wordt. Wat is de wijsheid die in het gevoel onthuld wordt?

Antwoord: Er is wijsheid in het gevoel en rationele wijsheid. Soms worden we ons van iets bewust door voelen en soms door denken. Daarom kan het beide zijn.

Er zijn mensen die meer geneigd zijn om de wereld via hun gevoelens waar te nemen en er zijn mensen die meer geneigd zijn om de wereld via het verstand waar te nemen. En dan komt alles in evenwicht. In de groep wisselen we namelijk gedachten en gevoelens met elkaar uit en geleidelijk aan wordt dat een gemeenschappelijke kwaliteit die door iedereen gedeeld wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2024/01/balance-the-feelings-and-the-mind/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah lesson 1/5/24, Writings of Baal HaSulam “Two Discernments in the Torah and in the Work”

Related Material:
In the Global Field of Mind and Feelings
First Mind, Then Feelings
Mind And Feelings In Spiritual Development

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed