Het Licht van Chanoeka in je hart

Dr. Michael Laitman Rabash, brief 43: De kaarsen zullen niet branden totdat er aan drie voorwaarden voldaan is:

1. Er is een kaars, dat is een vat waarin olie wordt gegoten,
2. Er is olie,
3. Er is een lont.

Als deze drie voorwaarden zich verenigen, wordt het mogelijk om ons te verheugen over het licht dat ze voortbrengen.

Deze drie voorwaarden, die nodig zijn voor het licht, weerspiegelen ook onze eigen structuur. We bestaan uit de wil om te genieten die egoïstisch handelt. Daarom zien we, als we naar de wereld kijken, een wereld vol lijden en problemen.

Niemand handelt op een eerlijke manier, iedereen doet elkaar kwaad en ik kan niet begrijpen waarom de Schepper (als Hij al bestaat) zo’n slechte wereld heeft geschapen. Ik zou het veel beter hebben gedaan als ik Hem was! Ik bekijk alles door mijn slechte, egoïstische verlangen, daarom zie ik overal kwaad.

Maar als ik boven mijn verwarring uitga door te denken dat de Schepper goed is en alles goed doet, terwijl ik alleen het kwaad voel omdat ik slecht ben, dan botsen al deze gedachten en verlangens met elkaar in mij en spreken ze elkaar tegen. Dit wordt de ‘pit’ (Ptila) genoemd, omdat ik onderscheid waar het ‘afval’ (Psolet) van mijn verlangen is en wat er slecht aan is.

Het verlangen is een vat en er zit een “pit” in, die geproduceerd wordt door het verlangen te overwinnen. Deze onderscheidingen (Birurim) geven de brandstof (Beirut), namelijk de olie – het Licht van Hochma.

Deze drie componenten zijn ook aanwezig in de menselijke ziel die ernaar verlangt om zichzelf te ontdekken en op te lichten als een kaars. Ze zijn ook aanwezig in een gewone kaars, die een symbool is van de ziel.

Het vat of verlangen was van nature egoïstisch, verlangde “ten behoeve van zichzelf”. Zo ben ik geboren. Met de hulp van het bestuderen van Kabbalah in een groep creëer ik een “pit” die kan oplichten omdat ik ga terugvechten en onderscheiden wie de Schepper is en wie ik ben. De “olie” is het resultaat omdat deze staat aanleiding geeft tot “brandstof”.

Ik voer een strijd: Ik wil geven bereiken, maar ik kan het niet. Ik sprint vooruit, maar mijn natuur trekt me terug. Farao laat mij niet uit zijn macht komen. Op die manier ontdek ik echter mezelf, de Schepper en eveneens de aard van het systeem waardoor ik met Hem verbonden kan zijn.

En nadat hij dit overwonnen heeft, verdient een mens het Licht van de Schepper waardoor zijn ziel verlicht wordt, het Licht van Chanoeka genaamd. Dit is de onthulling van de Hoge Voorzienigheid die Goedheid naar de schepselen brengt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2010/12/the-light-of-hanukkah-in-your-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 12/1/10, Writings of Rabash

Related Material:
The Phases Of War With Pharaoh
“Praising The Miracle” Of Chanukah

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Inner Work | 3 Comments →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed