Daily Archives: november 7, 2023

De speciale eigenschap van het “Achttiengebed”

534Iedereen moet zich gedragen zoals het in de laatste drie gedeelten van het “Achttiengebed” staat.

Met andere woorden, na gepleit te hebben bij de Schepper, zegt De Zohar dat wij in de laatste drie gedeelten van het “Achttiengebed” moeten denken dat het is alsof de Schepper ons verzoek al ingewilligd heeft en is weggegaan (Rabash. The Agenda of the Assembly – 1. 17-2 (1984)).

Het Achttiengebed is een standaard gebed. De overige gebeden kan een mens vanuit zichzelf uitspreken. Hij kan delen uit de Psalmen zeggen en andere dingen, maar het Achttiengebed, bestaande uit Achttien zegeningen, is het gebed waarmee wij ons ‘s morgens, ‘s middag en ‘s avonds tot de Schepper wenden.

Dit is geen gewoon gebed dat je zelf samenstelt. Dit is een bestaand gebed dat ongeveer duizend jaar geleden is geschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-special-feature-of-the-eighteen-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah Lesson 10/24/23, Writings of Rabash “The Agenda of the Assembly – 1“

Related Material:
The Prayer Of Eighteen Sefirot
The Eighteen Degrees Of Prayer
The Power Of Prayer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →