Vraag om dichter bij elkaar te komen

942Vraag: In veel artikelen schrijft Rabash dat als je de Schepper geen vreugde brengt, het leven niet de moeite waard is. Het is een heel sterk gevoel dat ik niet wil leven als ik niet iets voor iemand anders doe. Hoe kunnen we dat bereiken?

Antwoord: We moeten er continu aan denken en de Schepper vragen om aan ons te laten zien in welke staat wij ons werkelijk bevinden als wij  ons niet op de juiste wijze met Hem verbinden.

Vraag: Nadat de Schepper ons dichter bij Hem heeft gebracht, voelen we dat we afgewezen worden door Hem. Neemt de kracht van die afwijzingen toe als we verder komen?

Antwoord: Ja, de afwijzingen nemen toe. Het is noodzakelijk om ze met elkaar te overwinnen, niet alleen. Als je het alleen probeert te doen, heeft dat geen resultaat. We moeten het met onze vrienden bespreken en ons dan samen tot de Schepper wenden.

De Schepper doet alles expliciet of impliciet. Je moet Hem voortdurend vragen om nader tot elkaar te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/ask-for-coming-closer-together/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/25/23, “To Criticize Oneself”

Related Material:
Turn Only to the Creator
The Day Of The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed