Sukkot: Hechting door één Omarming

laitman_276_03De Torah, Leviticus 22:33 – 23:36: En de Eeuwige sprak tot Mozes: “Spreek tot de kinderen van Israël: Op de vijftiende dag van diezelfde zevende maand is het gedurende zeven dagen Chag – Ha Soekot – Loofhuttenfeest – ter ere van de Eeuwige. Op de eerste dag is er een oproep tot bijzondere wijding, geen enkele inspannende arbeid mogen jullie doen.

Gedurende zeven dagen moeten jullie een vuuroffer ter ere van de Eeuwige brengen, op de achtste dag is er weer een oproep tot bijzondere wijding voor jullie en brengen jullie een vuuroffer ter ere van de Eeuwige, een feestelijke afsluiting is het, geen enkele inspannende arbeid mogen jullie doen.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Soekot bestaat uit zeven feestdagen, elke dag vindt er een opstijging plaats naar de spirituele niveaus Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut.

En op de achtste dag vindt er een speciale bijeenkomst plaats als een mens de vervulling van het Licht van Hassadim (Barmhartigheid) ontvangt, het Licht van liefde, vriendschap, geluk, mededogen, partnerschap en barmhartigheid. Dit wordt de “omhelzing van de rechterzijde” genoemd, zoals er geschreven staat: “Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij.” (Hooglied 8:3).

Dit betekent dat Rosh HaShanah en Yom Kippur betekenen: “Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd” en Soekot betekent: “en zijn rechterhand omhelze mij.” Op de laatste dag, de achtste dag van de het Soekot feest, vindt er een gedeeltelijke koppeling van het mannelijke en het vrouwelijke deel van de Kli plaats.

In die periode geeft het verlangen van de mens lichtschijnsel door vanuit het Hoge Licht en zo worden – tijdens alle dagen van het festival – de onthulling van de grootheid van het Licht van Hassadim en de sterke hechting tussen het mannelijke en het vrouwelijke deel van het verlangen om te “omhelzen”, verwacht.

Dus elke dag van het feest van Soekot is belangrijk, de dagen die doorgebracht worden in een Soeka die speciaal gebouwd is onder de koepel van de hemel waar de heilige samenkomst en het feest gevierd worden.

Een mens die zeven dagen in een Soeka verblijft, ontvangt alle gecorrigeerde Orot Ha Makifim (Omringende Lichten), die hem vullen en vooruit duwen naar ontdekking, verbinding en contact met de Schepper.

En dit gebeurt op de achtste dag bij het verlaten van de Soeka, daarom wordt de achtste dag Simcha Torah genoemd. Torah is het Licht dat de mens corrigeert en hem met geluk vervult.

Opmerking: Men zegt dat er elke avond leden van de Ushpizin (gasten), bezoekers, bij de Soeka aankomen in de volgorde: Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Aaron, Jozef en David.

Antwoord: Al deze bezoekers symboliseren de Lichten van correctie op zeven spirituele niveaus. Het zijn geen historische figuren, maar spirituele staten. Elk van die niveaus bezit een uniek karakter en alleen wanneer een mens ze doorloopt, namelijk zichzelf corrigeert in zeven verschillende staten, wordt hij gereed gemaakt voor de onthulling van de Schepper.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/18/15

Blog in het Engels: https://laitman.com/2015/09/sukkot-adhesion-with-a-single-embrace/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
The More Impenetrable The Darkness, The Brighter The Light
More Shade Than Light
The Days Of Spiritual Ascent

Filed under: Holidays, Spiritual Work, Torah | Add Comment →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed