Schaamte – De eerste restrictie

628.1Vraag: De schepping bestaat uit onze verlangens. De laatste fase van de schepping, Malchut, is een bewust verlangen om genot te ontvangen van de status van de Schepper, d.w.z. om ons met Hem te verbinden en Hem voor onszelf te gebruiken.

Zodra Malchut deze verbondenheid voor zichzelf gaat gebruiken, ontstaat daarin een gevoel van schaamte en voert zij een handeling uit die de eerste restrictie wordt genoemd.

Wat is dat gevoel van schaamte?

Antwoord: Schaamte is het gevoel dat we niet op de Schepper lijken in verlangens, plannen en handelingen. Daardoor voelt een mens de ongelijkheid tussen zichzelf en de Schepper, schaamte genaamd.

Schaamte is een nieuw gevoel in de schepping, in de wens om te genieten, te ontvangen, want eerder bestond een dergelijk gevoel niet. Het ontstaat als het verlangen voelt dat het niet met de Schepper overeenstemt.

Vraag: Is het iets dat door de Schepper is geschapen, door de Hoge Kracht? Of is het een reactie van de schepping, d.w.z. iets nieuws?

Antwoord: Nee, het is geen reactie van de schepping, de Schepper schiep het en de schepping voelt het als een fundamenteel verschil met de Schepper. De schepping begrijpt dat zij ontvangt, maar er is Iemand die geeft en dat veroorzaakt schaamte in haar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/shame-the-first-restriction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah”, 7/30/23

Related Material:
Shame That Opens Up The Heart
The Benefit Of Spiritual Shame
Shame Is The Opposite Of Perfection

Filed under: Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed