Mensen maken gemakkelijk fouten

549.02Vraag: Als u iets zegt, zegt u dat dan, in het algemeen gesproken, vanuit het oogpunt van de waarheid?

Antwoord: Met betrekking tot de mens die het ontvangt, niet meer dan dat. Er is niets absoluut in onze wereld en ook niet ten aanzien van het bereiken van de hoge wereld. Maar daar is dat duidelijk.

Vraag: Stel dat u iets uitlegt aan de studenten en het is voor de een de waarheid, maar voor de andere twee is het naar hun perceptie onzin. Waar ligt dan de gemeenschappelijke basis voor deze drie mensen?

Antwoord: De gemeenschappelijke basis is dat ieder van hen begrijpt dat wat de ander voelt waar is voor hem, maar misschien niet voor mij.

Opmerking: Er zijn mensen die het als een waarheid beschouwen dat ze alle ziekten kunnen genezen door vegetarisme, anderen denken door rauwkost en weer anderen door yoga. En dit blijft hun hele leven zo.

Mijn antwoord: Het verandert niet op dezelfde manier als bij dieren. Hoe vaker iemands meningen veranderen, hoe beter, want dat betekent dat hij zelf verandert en dat betekent weer dat hij een mens is. Wie niet verandert, is als een dier, een versteend bevroren individu.

Als hij veel meningen heeft en voortdurend twijfelt, niet weet waar hij het mee eens moet zijn en waarmee niet en dan in een speciale staat verkeert, is hij een mens.

De waarheid wordt geboren uit twijfels en wordt ook weerlegd in twijfels, en dan wordt het volgende geboren. Zo groeien we steeds weer opnieuw in onze gewaarwordingen, conclusies, analyses, synthesen en beslissingen.

Daarom is iemand die geen fouten maakt niet menselijk.

Juist mensen maken fouten. Dieren maken geen fouten. Als een dier een fout maakt, is hij ziek. Bij een mens is dit zijn normale staat, want hij ontwikkelt zich voortdurend. Hij evolueert levenslang, terwijl dat bij dieren niet het geval is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/people-are-prone-to-making-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Where Is the Truth?” 8/27/11

Related Material:
Where Is The Truth?
The Truth Above All
How To See The Truth?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed