Wat kunnen wij beïnvloeden?

294.1Vraag: Als alle staten waar Malchut doorheen moet gaan voorbestemd zijn en wij deeltjes zijn van deze Malchut, d.w.z. van dit verlangen, wat kunnen wij dan beïnvloeden? Voelen we het alleen maar en is dat alles?

Antwoord: Nee. Wij maken deel uit van de Malchut die alles kan veranderen. Wij kunnen niet alleen deze staten veranderen, maar ook het doel ervan. Met andere woorden, wij kunnen de wetten van de schepping niet veranderen, maar wel het resultaat ervan.

Vraag: Maar als er dingen gepland zijn tot aan het einde van de correctie en deze situaties in potentie al bestaan, kan ik ze dan veranderen? Ik kan ze alleen maar voelen. Deze staten moeten door mij heen gaan en dat is het dan.

Antwoord: Ja, dat klopt. We kunnen ons pad of ons doel niet werkelijk veranderen. Dat ligt van tevoren vast. Maar we kunnen wel elk moment bij onszelf nagaan of we wel op dit pad zijn, of we het kunnen versnellen, of we het eens zijn met dit pad van onze ontwikkeling, enzovoort.

We kunnen onszelf veranderen, onze houding ten opzichte van wat er gebeurt, maar niet wat er werkelijk gebeurt.

Vraag: Dus als de Derde Wereldoorlog bijvoorbeeld op het programma staat, zal dat dan gebeuren en kan ik er dan alleen mijn houding tegenover veranderen?

Antwoord: Nee, wij kunnen de loop van de geschiedenis zelf veranderen.

Opmerking: Dit is verwarrend, als alles al van tevoren vastligt.

Mijn antwoord: Alle situaties zijn vooraf bepaald, maar we kunnen ze veranderen, want er zijn veel verschillende manieren op de weg er naartoe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/what-can-we-influence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Influencing Events

Responding To The Call Of The Creator

Ahead Of The Blows Of Fate

Filed under: Free Will, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed