De leraar bedriegen

549.02Vraag: Is de waarneming van het aardse leven van uw student even open voor u als het spirituele leven?

Antwoord: Nee, het aardse leven van mijn student is niet het gebied waarin ik contact met hem heb. Absoluut niet. Ik hoef niet te weten wat iemand doet. Ik voel wat er met hem gebeurt in zijn spirituele ontwikkeling, maar niet op fysiek gebied.

Vraag: U weet misschien niet eens waar hij op een bepaald moment is, bijvoorbeeld onderweg of op een bepaalde plek?

Antwoord: Nee, dat weet ik niet.

Vraag: Dus uw student kan u bedriegen door te zeggen: “Ik was er net,” maar in werkelijkheid…

Antwoord: Fysiek? Natuurlijk kan hij dat! Zijn laagste spirituele niveau, is namelijk niet in mij aanwezig.  Alleen zijn spirituele ontwikkeling is in mij.

Vraag: Beïnvloedt de student, door een of ander bedrog te plegen ten aanzien van de leraar, daarmee zijn spiritualiteit?

Antwoord: Dat doet hij ongetwijfeld.

Vraag: En voelt u hoe dat verandert?

Antwoord: Ik weet niet waarom, maar het feit dat zijn val plaatsvindt, zie ik, ik voel het.

Vraag: Wat is bedrog eigenlijk?

Antwoord: Bedrog is een doelbewuste discrepantie tussen het lagere en het hogere, tussen jou en een vriend, als jullie dichterbij elkaar kunnen komen, maar dat bewust niet doen. Dat is een heel slechte daad omdat het een dubbele afstand veroorzaakt.

Dat wil zeggen, je zet de verbinding die je tussen jezelf en anderen zou kunnen maken, niet alleen op afstand, maar je plaatst jezelf tegenover de ander. Dit is de sluwheid van de slang.

Vraag: Hoe kan een mens zichzelf beschermen tegen dit bedrog?

Antwoord: Alleen door de grootheid van het Doel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/to-deceive-the-teacher/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Deceive the Teacher” 12/21/13

Related Material:

When You Diminish The Importance Of The Rav, You Fall

Internal Disagreement With The Teacher Leads To External Distance

Like Student, Like Teacher

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed