Waarom zijn wij afgescheiden van de Schepper?

962.2De zielen echter, die alleen geschapen zijn omdat Hij hen vreugde wilde brengen – wat de Scheppingsgedachte is – werden noodzakelijkerwijs vervuld met deze wet van wensen en een groot verlangen om Zijn overvloed te ontvangen. In dit opzicht verschillen zij van Hem, aangezien hun vorm anders is dan die van Hem (Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 3, Item 15).

De Schepper schiep het verlangen om genot te ontvangen. Dit verlangen is in de zielen aanwezig, bij eenieder in zijn eigen mate. Hoe groter het verlangen om te ontvangen, en natuurlijk de vervulling ervan, hoe groter de ziel. En vice versa, hoe kleiner het verlangen om te ontvangen, hoe kleiner de vervulling ervan en hoe kleiner de ziel.

Opmerking: Hier zien we een heel belangrijk basisprincipe dat zich in ons leven manifesteert. Wij kunnen alleen genot ontvangen uit de aanwezigheid van de Schepper. Al het andere is veel kleiner.

Mijn Antwoord: Dat is volkomen juist.

Opmerking: Enerzijds schiep de Schepper het Scheppingsdoel. Wij moeten in eerste instantie genot ontvangen uit Zijn aanwezigheid, uit de verbondenheid met Hem. Anderzijds is het juist het feit dat de Schepper het verlangen om genot van Hem te ontvangen in ons heeft geschapen, wat ons van Hem afscheidt.

Mijn antwoord: Ja. Enerzijds bepaalt dit verlangen de kracht van de ziel, anderzijds scheidt het ons ook van de Schepper.

Vraag: Wat moeten wij dan doen?

Antwoord: Daarvoor hebben wij de Wijsheid van Kabbalah, een methode die ons helpt om onze ziel te laten groeien en die er tegelijkertijd voor zorgt dat we niet afgescheiden worden van de Schepper, maar dichter bij Hem komen.

Dit is een bijzonder systeem van ontvangen: enerzijds genot ontvangen van de Schepper en anderzijds bij Hem zijn in gelijkvormigheid van eigenschappen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/why-are-we-separate-from-the-creator/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 11/20/22

Related Material:

Part of the Creator Called a Soul

The Essence of Creation

The Thought of Creation

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed