Ten behoeve van de student

528.04Opmerking: In het programma “Dialogen over Kabbalah” zei u dat op een zeker moment de student en de leraar als één bloedvat worden.

Mijn antwoord: Ja, natuurlijk. In feite is het zo dat de leraar er ten behoeve van de student is. Daar bestaat geen twijfel over.

Waar zijn ouders voor? Ze brengen kinderen ter wereld, voeden ze op en sterven. De volgende generatie brengt ook weer kinderen ter wereld, voedt ze op en sterft.

Alles is er voor een specifiek doel.

Dit doel bestaat niet op het niveau van onze wereld. Het doel ligt op een hoger niveau dan onze wereld, in de zielen.

Natuurlijk is het in de spirituele wereld net zo: geen enkel niveau bestaat voor zichzelf. Alles bestaat uitsluitend ten behoeve van het bereiken van de uiteindelijke staat, het uiteindelijke doel: de hechting van alle zielen aan de Schepper.

Daarom is het hele leven van de leraar uitsluitend gericht op de voorbereiding van de student.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/for-the-sake-of-the-student/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt dinsdag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/12/10

Related Material:

Teacher And Students

Communication Between Kabbalists

The Connection Between Teacher And Student

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: