Is God, fysiek, metafysisch, abstract, conceptueel, materieel of immaterieel? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Is God fysiek, metafysisch, abstract, conceptueel, materieel of immaterieel?

In de wijsheid van Kabbalah bestuderen we God op een praktische manier, in relatie tot ons en op een manier waardoor wij Hem kunnen bereiken: als een hoge Kracht die ons schept en eveneens het universum in en om ons heen, die regeert, alles in stand houdt en alles leidt naar een vooraf bepaald doel.

Net zoals we het over onze ouders hebben als “vader en moeder” door hun specifieke relatie tot ons, komen wij – als we een verbinding met die hoge Kracht bereiken – tot de specifieke relatie die deze Kracht met ons heeft en kunnen we verder niets zeggen over andere mogelijke eigenschappen of betrekkingen die deze Kracht zou kunnen hebben. Daarom zeggen we in Kabbalah dat we ons niet bezighouden met de essentie of het “Zelf” van God, omdat wij in dat opzicht geen verworvenheden hebben.

Daarom ervaren wij met de methode van Kabbalah, die bestaat uit een praktisch en proefondervindelijk onderzoek van onszelf en de ons omringende werkelijkheid, diverse veranderingen in onszelf, totdat wij God duidelijk kunnen waarnemen en voelen als de hoge Kracht die ons schept, in stand houdt, en onze ontwikkeling leidt naar een vastgesteld doel: in evenwicht komen – of in Kabbalistische taal “hechting” (Heb. “Dvekut“) verkrijgen – met de Schepper. Wij zeggen “de Schepper” omdat in het Hebreeuws het woord voor “Schepper” (“Boreh“) afkomstig is van twee woorden “komen” (“Bo“) en “zien” (“Reh“), d.w.z. dat wij pas kunnen spreken over wat de Schepper is, als wij deze Kracht bereiken door veranderingen die wij innerlijk ervaren met de hulp van de Kabbalistische methode.

Daarom kunnen wij de hoge Kracht – de Schepper, God – alleen karakteriseren in relatie tot ons, tot mensen die Hem bereiken, want we kunnen alleen iets analyseren, voelen en meten wat onze waarneming en onze perceptie van de werkelijkheid bereikt. In de taal van Kabbalah wordt dat bereiken uitgedrukt als de reactie van de Kli (vat/ontvanger) op het Licht (de eigenschap van de Schepper) waarmee de Kli gevuld wordt, het Licht op zich is onbereikbaar.

Dus door bepaalde veranderingen in onszelf te ervaren en deze Kli te ontwikkelen, meten wij onze reacties erop en komen we tot definities, niet op basis van de eigenschappen van het Licht, maar op basis van onze eigen reacties en waarnemingen.
Daarom wordt Kabbalah het best gedefinieerd als een wetenschap, door deze methode gaandeweg op onszelf toe te passen, bereiken wij de resultaten waarover vroegere Kabbalisten hebben geschreven, wij kunnen ze meten, herhalen en reproduceren. De kennis van deze wetenschap omvat alleen dat wat empirisch geverifieerd wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/is-god-physical-metaphysical-abstract-conceptual-material-or-immaterial-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the article “Comparative Analysis of Kabbalah and Philosophy” by Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed