In de veelheid van verlangens

423.03Toen, nadat zij (Malchut van Ein Sof) de wil om te ontvangen had verminderd, was het gevolg dat het Licht zich van die plek verwijderde, want het is reeds bekend dat het Licht van het verlangen afhangt, en het verlangen is de plek van het Licht, want er is geen dwang in spiritualiteit. (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, “Restriction and Line,” “Inner Observation,” Chapter 2) Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1 “Restrictie en Lijn”, “Innerlijke Waarneming”. Hoofdstuk 2).

Vraag: Hoe kan je je verlangen kleiner maken?

Antwoord: Als ik onder mensen ben bij wie mijn verlangens volkomen uit de toon vallen, worden die verlangens, door op hen te letten, voor mij kleiner.

Opmerking: Wij weten uit ervaring dat wij geen controle hebben over onze verlangens.

Mijn antwoord: In sommige opzichten hebben wij er natuurlijk geen zeggenschap over. Maar door in een bepaalde omgeving te zijn, kan ik ze zo gebruiken dat ze veranderen en groter of kleiner worden. Tegelijkertijd blijven die verlangens op zich bestaan. We hebben het er niet over dat ze verdwijnen.

Opmerking: Baal HaSulam spreekt over het beperken van de verlangens.

Mijn antwoord: Beperken betekent kleiner maken.

Vraag: Wat betekent het principe: er is geen dwang in spiritualiteit?

Antwoord: Dit betekent dat niemand je ertoe zal dwingen om je verlangen te beperken of, omgekeerd, te vergroten. Dat hangt uitsluitend af van de beslissing van de mens zelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/in-the-multitude-of-desires/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 11/20/22

Related Material:

If There Is No Desire, There Is No Pleasure

What Is Restriction Of Desire?

Perpetuum Mobile of Creation

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed