De paradox van de ontwikkeling van de mens

707Er is al uitgelegd dat een stoffelijke essentie wordt afgescheiden en verdeeld door de kracht van beweging en de afstand van ligging, een spirituele essentie wordt afgescheiden en verdeeld door ongelijkheid van vorm.

De mate van de afstand ertussen is afhankelijk van de ongelijkheid van vorm. Als de vormverschillen tot een volledige tegenstelling komen, van het ene uiterste naar het andere, worden zij volledig afgescheiden en van elkaar onderscheiden (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Deel 1, “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 3, Item 15 ).

Vraag: In onze wereld zijn we volledig tegengesteld aan de eigenschappen van de Schepper, daarom voelen wij Hem helemaal niet. Is er een andere werkelijkheid waarin we nog meer tegengesteld zijn aan de Schepper? Of is dit de uiterste plek?

Antwoord: De mens is van nature volkomen tegengesteld aan de Schepper. Van alle soorten verlangens – mineraal, vegetatief en animaal – is er niets dat verder van de Schepper verwijderd is dan de mens. Daarom zal er in de toekomst, als resultaat van zijn correctie, niets dichter bij de Schepper zijn.

Vraag: De mens staat, wat eigenschappen betreft, het verst van de Schepper af. Wordt dit ‘onze wereld’ genoemd? Is dit de verst verwijderde staat of zijn er die nog erger zijn?

Antwoord: Nee, er zijn geen ergere staten.

Vraag: Nemen wij meer afstand van de Schepper in het proces van onze ontwikkeling of komen we juist dichter bij Hem?

Antwoord: We komen dichterbij doordat we de afstand zien. We zien namelijk dat wij ons steeds verder van de Schepper verwijderen, d.w.z. niet gelijkvormig zijn aan Hem. Tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid om gelijkvormig te worden aan Hem. Dit is de paradox van onze ontwikkeling.

Wanneer we ons op een natuurlijke wijze ontwikkelen, voelen wij ons in principe steeds verder van de Schepper verwijderd, omdat de wil om te ontvangen in ons steeds groter wordt. Maar anderzijds is er de mogelijkheid om dichter bij Hem te komen. Zoals er geschreven staat: “Eenieder die groter is dan zijn vriend, heeft een grotere begeerte dan hij.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-paradox-of-development-of-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 11/20/22

Related Material:

The True State of the Creator and Creation

The Creator Is Everywhere

The Creator Is Inside The Environment

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed