Waarom hebben wij een Joods Nieuwjaar nodig?

506.3Vraag: Het Joodse Nieuwjaar is aangebroken, de 5783e Rosh HaShanah. Toen het allemaal begon, waren er nog geen Joden. Maar het wordt “Joods” genoemd en de Joden vieren het.

De wereldwijde vraag is nu: is dit nu het Joodse Nieuwjaar of is dit het Wereldwijde Nieuwjaar? Hoe zou u het noemen?

Antwoord: Allen die het systeem van correctie op zich nemen, d.w.z. opgenomen zijn in deze tijdrekening die we Hebreeuws noemen, van het woord “Ivri” – de grens overschrijden tussen onze egoïstische wereld en de hogere, altruïstische, dus allen die deze grens willen overschrijden – ook al zijn ze die grens nog niet overgegaan van egoïsme naar altruïsme – gaan meteen over naar 5.783.

En dan noemen zij zich “Ivri“, “Jood”, van het woord “Yihud” – “eenwording”, omdat de overgang in verbinding plaatsvindt. Op deze manier vieren zij deze datum – de datum van het afdalen in hun hart en hun denken – om te gaan begrijpen hoe wij van onze wereld, de egoïstische staat, kunnen bewegen naar de Hoge Wereld, de altruïstische staat.

Opmerking: De Joden in Israël en over de hele wereld vieren het nieuwe jaar, het Joodse Nieuwjaar. En u zegt dat het werkelijk degenen zijn die deze grens overschrijden of willen overschrijden, dat zij dit vieren.

Mijn Antwoord: Wat is het nieuws voor iedereen die nu viert dat dit als het nieuwe jaar wordt beschouwd? Ik begrijp dat er vele data kunnen zijn. Maar in het algemeen is niet de datum het belangrijkste, maar de betekenis ervan, de essentie. En de essentie is dat een mens moet veranderen van egoïst naar altruïst.

Als een mens wil veranderen, als hij door deze verandering heen gaat, breekt de periode van het nieuwe jaar voor hem aan.

Vraag: En alle gebruiken van het nieuwe jaar – de appel, de honing, het leven zoet maken door appel in honing te dopen – heeft dit een diepe spirituele betekenis?

Antwoord: De spirituele betekenis ligt alleen in de menselijke geest. Er zijn geen spirituele wortels in appels en honing, evenmin als in de kop van een vis.

Opmerking: Er wordt gezegd dat je bij de kop moet beginnen, niet bij de staart.

Mijn antwoord: Omdat dit het nieuwe jaar is, het hoofd van het jaar. Daarom begint het op die manier. Maar als je geen vis zou nemen, maar een stierenkop? Dat zou nog beter kunnen zijn. Dan zou het jaar nog succesvoller kunnen zijn. 

Vraag: Wat is de spirituele betekenis van de uitdrukking “begin bij de kop”?

Antwoord: Je moet bij het hoofd beginnen. Dat wil zeggen: waarvoor je dit jaar wilt leven, wat het je moet geven, waar je naar moet opstijgen, wat je van jezelf moet eisen, dat zit allemaal in je hoofd.

Vraag: En waarheen moeten we opstijgen? Wat moet je van jezelf eisen?

Antwoord: Alleen dichter bij de Schepper komen. Meer is er niet nodig. Dit is het enige vaststaande doel voor ons. Daarom worden wij “Israël” genoemd – “Yashar Kel” “rechtstreeks naar de Schepper.”

Vraag: Dus in principe is het nieuwe jaar een constante gedachte en een constante beweging, uitsluitend naar de Schepper toe?

Antwoord: Dat geldt niet alleen voor het nieuwe jaar, die constante gedachten en bewegingen. Je legt het fundament voor het hele volgende jaar.

Vraag: Dus we maken dit soort steun voor het hele jaar? En als we alles goed en op de juiste manier voor elkaar krijgen, loopt het hele jaar dan op rolletjes? Gaat dan alles goed?

Antwoord: Nee! Dit betekent nog niets. Dat zou handig zijn om op nieuwjaar het hele jaar af te kopen! 

Vraag: Werkt het niet zo? Moet je constant aan het werk blijven?

Antwoord: Ja, daar ontkom je niet aan.

Vraag: Blijkt dan dat het elke dag nieuwjaar kan zijn, omdat je elke dag je gedachten over de Schepper en de verbinding vernieuwt?

Antwoord: Dat is zeker waar. Deze datum is dus zuiver symbolisch. De stand van de aarde ten opzichte van de zon en wij op aarde, het betekent in het algemeen niets.

Vraag: Wat zijn uw wensen voor iedereen voor dit nieuwe jaar? U ziet hoe de dingen zich ontwikkelen in de wereld. Wat een jaar hebben we achter de rug!

Antwoord: Het is nog onbekend hoe het nieuwe jaar eruit zal zien. We staan werkelijk voor angstwekkende vragen.

Ik denk dat onze wens moet zijn dat de mensheid wijzer wordt. Dat zij gaat begrijpen welke kracht ons werkelijk leidt, waarom er zulke negatieve krachten en bedreigingen in onze wereld ontstaan en hoe we ze kunnen gebruiken om de juiste richting te kiezen, naar het juiste doel, om eenheid te bereiken en in die eenheid de eeuwige, grote betekenis te ontdekken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/why-do-we-need-a-jewish-new-year/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/22/22

Related Material:

Rosh HaShanah, the Beginning of the New Year

New Year, New Horizons

The Unique Point Of Spiritual Birth

Filed under: Holidays, Israel, Nations of the World, News | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: