Denken, Verlangen en Intentie

908Vraag: Heeft een mens, als hij in onze wereld wordt geboren, al een intentie? Wordt hij niet alleen met het verlangen om te ontvangen geboren?

Antwoord: Ja, maar dat zijn microscopisch kleine intenties.

Vraag: We zien dat een klein kind een verlangen heeft om te genieten. Maar dan kan je nog niet zeggen dat hij het op een egoïstische manier doet. Maar als hij opgroeit legt hij, we zouden kunnen zeggen, zo’n slimheid aan de dag dat hij bewust in zijn eigenbelang geniet, hij maakt bewust gebruik van anderen. Hebben wij het verlangen, het denken  en misschien nog een andere functie?

Antwoord: We hebben ons denken, ons verlangen en onze intentie. Het belangrijkste is de intentie. De intentie bepaalt waar iemand naar streeft als hij dingen doet.

Met behulp van het denken kunnen wij de intentie veranderen. Het verlangen zelf is puur mechanisch. Maar de manier waarop wij de intentie boven de verlangens kunnen verheffen en de aard van het verlangen zelf kunnen veranderen – voor onszelf of voor anderen – dat ligt in het vermogen van de mens.

Het denken heeft een heel belangrijke functie. Dankzij het denken kunnen wij onze intenties veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/mind-desire-and-intention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

A Human Is Defined By His Intention

Our Role In Faith Above Reason

Spiritual Electrical Conductors

Filed under: Kabbalah Study, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: