Het tijdperk van ongelukkig zijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Het tijdperk van ongelukkig zijn

Uit een recent artikel van het wereldwijde analyse- en adviesbureau Gallup blijkt dat je ongelukkig voelen wereldwijd toeneemt. Volgens het artikel is de situatie “zorgwekkend, omdat ongelukkig zijn nu een recordhoogte heeft bereikt…. Mensen voelen meer woede, verdriet, pijn, zorgen en stress dan ooit tevoren.” Hoewel het artikel toegeeft dat de pandemie heeft bijgedragen aan de stijging van ongelukkig zijn, stelt het ook dat “ongelukkig zijn in feite al tien jaar lang aanhoudend toeneemt”. Studies tonen aan dat geluk afhangt van sociale contacten. Statistisch gezien voelen mensen met sterkere en meer sociale contacten zich gelukkiger, terwijl introverte mensen vaker aangeven dat ze zich ongelukkig voelen.

De samenhang tussen geluk en sociale contacten wijst op een fundamenteel element dat in de hele schepping aanwezig is. In elk deel van de werkelijkheid hangen stabiliteit, vitaliteit en evolutie af van de contacten met de omgeving. Elke verandering die ergens in de werkelijkheid plaatsvindt, is het gevolg van de een of andere interactie met de omgeving. Zelfs ogenschijnlijk negatieve verbindingen, zoals het ontsnappen aan roofdieren, versnellen de evolutie.

Wat voor de hele natuur geldt, geldt ook voor ons eigen lichaam. Ons lichaam kan zich alleen door talloze verbindingen tussen de cellen en de organen onderhouden, verzorgen, beschermen tegen ziekteverwekkers en verontreinigende stoffen en op die manier gezond en sterk blijven. De diversiteit van deze verbindingen en de ondersteuning die zij elkaar bieden, geven het lichaam kracht, weerbaarheid en vitaliteit.

De enige plek waar deze verbindingen verbroken en gebrekkig zijn, is de menselijke samenleving. Alle andere gemeenschappen en alle andere natuurlijke systemen functioneren harmonieus, de onderdelen ervan vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. Bij ons is er echter geen sprake van wederzijdse steun en complementariteit. Onze verbindingen zijn uitbuitend en agressief, onze doelen zijn er niet om ons leven te verbeteren, maar om het leven van anderen te verslechteren.

Daarom komen alle negatieve verschijnselen die de Gallup-peiling heeft gerapporteerd – woede, verdriet, pijn, zorgen en stress – voort uit de corrupte en verbroken verbindingen tussen ons. Het tijdperk van ongelukkig zijn dat is aangebroken, hebben we zelf veroorzaakt. Als wij de manier van omgaan met elkaar veranderen, zullen we uit dit tijdperk tevoorschijn komen in een ander tijdperk, daar zal alles wat we nu als negatief ervaren, worden omgekeerd in het positieve tegendeel.

De negatieve verhoudingen die nu de overhand hebben in de maatschappij, zullen de voedingsbodem worden van een maatschappij die erop aandringt elkaar nabij te zijn en voor elkaar te zorgen, omdat zij de prijs kent van onverschilligheid en vervreemding van elkaar.
Het tijdperk van ongelukkig zijn, kan een aanzet worden tot een tijdperk van ware verlichting, van kennis van de natuur en ons van daaruit leren hoe de menselijke natuur te corrigeren en het leven goed te maken voor de hele mensheid. Als we er echter voor kiezen om niets te doen, kan het wijdverbreide ongelukkig zijn blijven escaleren en een tijdperk van ongekende ellende worden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/09/the-age-of-unhappiness-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: