Gelukkig Nieuwjaar (van reflectie)

Dr. Michael Laitman

Mijn Facebook Pagina  Michael Laitman 9/25/22

In bijna elke cultuur wordt het begin van het jaar gevierd. Elke traditie heeft zijn eigen gebruiken, maaltijden, geschenken en innerlijke betekenissen. Voor de Joden gaat het vieren van Rosh Hashana (het begin van het jaar) gepaard met symbolisch voedsel en een dag des oordeels. Dit oordeel is de kern van Rosh Hashana.

We kunnen de spirituele betekenis van Rosh Hashana zien als een besturingssysteem, zoals Microsoft Windows of Apple IOS. Het menselijk ras is niet uit het niets ontstaan. De evolutie heeft een doel en het besturingssysteem leidt ons daarheen.

Het besturingssysteem loopt door de hele natuur, en alle schepselen, behalve de mensheid, volgen dit systeem instinctief. Wij daarentegen kunnen het bestuderen en delen ervan in ons voordeel gebruiken.

Op Rosh Hashana spreken we, voordat we van de kop van de vis proeven, een zegen uit: “Mogen we de kop zijn en niet de staart.” Deze woorden drukken onze wens uit niet onwetend te blijven van het besturingssysteem en er dan onbewust door geregeerd te worden, maar ons ervan bewust te worden dat wij onze ontwikkeling in een positieve richting kunnen sturen.

Het besturingssysteem leidt altijd naar een situatie van harmonie en evenwicht tussen alle elementen in de werkelijkheid. Het streeft ernaar de hele mensheid in een staat van eenheid en nabijheid te brengen, alsof we allemaal één warme, liefdevolle familie zijn. Het systeem streeft niet naar gelijkheid, om ons allemaal hetzelfde te maken, maar naar complementariteit, om ons elkaar te laten aanvullen zodat ieder van ons zijn unieke vaardigheden en talenten kan bijdragen aan het algemeen welzijn, en geniet van de bijdragen van alle anderen, zoals in een liefdevolle familie waarin iedereen iedereen helpt omdat zij om elkaar geven.

Als we het systeem bestuderen, realiseren we ons geleidelijk hoe ver we verwijderd zijn van de staat van nabijheid en zorg. Dit besef gaat vooraf aan Rosh Hashana en wordt Selichot (vergeving vragen) genoemd. Selichot zijn gebeden die we uitspreken als we voelen hoe tegengesteld we zijn aan de staat van evenwicht en wederzijdse zorg.

Het Hebreeuwse woord voor “gebed” is Tefilla, dit komt van het woord Haflala, namelijk strafbaarstelling. Tijdens een gebed verklaren wij onszelf strafbaar, we ontdekken namelijk dat wij misdadigers zijn en daarom vragen we om vergeving.
De misdaden waarvan we beseffen dat we ze begaan hebben, hebben betrekking op het besturingssysteem, namelijk dat we egoïstisch zijn geweest, alleen aan onszelf hebben gedacht en alleen van onszelf houden, in plaats van de hele schepping te omarmen en ten gunste van haar te werken. In spiritualiteit is egoïsme altijd de enige zonde waar het over gaat, omdat elk onrecht dat we doen, voortkomt uit het feit dat we alleen aan onszelf denken.

De fysieke Rosh Hashana vindt eenmaal per jaar plaats. Maar het proces van bezinning, spijt, vergeving vragen en bidden om liefdevoller te worden, is nergens aan gebonden. Het kan en moet een constante cyclus zijn die we innerlijk doorlopen. Telkens wanneer we een cyclus van verzoeken om vergeving voltooid hebben, bereiken we weer een nieuwe Rosh Hashana, totdat het volgende besef van egoïsme in ons naar boven komt door onze inspanningen om ons egoïsme te corrigeren en zorgzamer te worden.

Als de cyclus van Selichot voorbij is en we Rosh Hashana bereiken, willen we niet alleen de kop zijn en ook niet de staart, maar vieren we eveneens de correctie van onze corrupte eigenschappen. We symboliseren dit door een appel in honing te dopen. De appel vertegenwoordigt het hart en de honing staat voor het verzoeten (corrigeren) van het hart van egoïsme naar zorgen voor anderen.

Een ander gebruik is het eten van een Rimon (granaatappel). In een granaatappel zitten veel pitjes. Elk ervan staat voor een egoïstisch verlangen. Het eten ervan staat voor het corrigeren van egoïsme naar geven, wat ons een gevoel van Romemut (opgetogenheid, let op de gelijkenis met het woord Rimon), geeft.

Tenslotte blazen we op Rosh Hashana op de Shofar, een feestelijke hoorn. Het blazen op de hoorn staat voor ons verlangen naar de correctie van gebrek aan zorgzaamheid en haat jegens anderen tot liefdevol verbonden zijn met elkaar en één zijn met alle mensen in de wereld. Het woord Shofar komt van het Aramese woord Shufra (het beste van het beste). Dit is de staat die we bereiken als al onze verlangens gecorrigeerd zijn en we verenigd worden tot één liefdevolle, wereldwijde familie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/happy-new-year-of-reflection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Filed under: Facebook, Holidays | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed