Een huis op pijlers

934Als de Schepper het huis niet bouwt, werken de arbeiders tevergeefs.

De Schepper moet de structuur van onze ziel bouwen, dat doen wij niet zelf. Hoe kunnen wij dan dit huis, gebouwd door de Schepper, binnengaan? Op welk fundament staat het?

Het fundament van dit huis bestaat helemaal uit mijn ten. Het is alsof ik gaten in de grond graaf en er pijlers in aanbreng die ik ga gebruiken om het huis dat ik ga bouwen te dragen. Dit fundament zit in mijn egoïstische verlangen, ik graaf gaten en plaats de fundering pijlers. Anders heeft het huis geen steun.

Ik moet deze fundering versterken, diep de grond ingaan en de zool van de fundering storten waarop ik de betonnen pijlers ga plaatsen. Als ik zoveel pijlers plaats als er volgens de berekening nodig zijn, zal ik er al muren tussen kunnen bouwen, vloeren, enzovoort. Dit is ons werk, zowel in de spirituele als in de lichamelijke bouw. In alle werelden gelden dezelfde principes.

Elke pijler waar het gebouw op staat, is onze verbinding. Wij moeten ons verbinden via alle mogelijke soorten verbindingen: de eerste keer volgens de eigenschappen van een bepaalde vriend, de tweede keer volgens de eigenschappen van een ander, de derde keer volgens de eigenschappen van een derde. Zo bouwen we een gebouw dat bestaat uit de tien Sefirot.

Dan gaan we binnen dit kader vloeren aanbrengen en vloerbedekking tussen de pijlers leggen. Dit gebeurt al door een eenvoudige verbinding tussen ons op hetzelfde niveau, als ieder de ander aanvult door zichzelf te annuleren om zo verbonden te worden.

Er zijn vele details die door de afspiegeling van de geestelijke wortels ook in onze stoffelijke wereld aanwezig zijn. De verbinding vindt hoofdzakelijk plaats door de verschillende vormen van onze annulering naar elkaar toe.

Een verbinding tussen ons opbouwen betekent dat wij de Tempel bouwen, het gebouw van onze ziel. Wij proberen deze verbinding te bouwen en in te zien dat wij het niet kunnen, dat wij telkens weer opnieuw moeten beginnen vanuit weer een afwijzing en weer wanhoop. Dan beseffen wij dat we de kracht van de Schepper missen die ons vasthoudt en het gebouw ondersteunt.

Wij verbinden ons wel met elkaar, maar de Schepper moet deze verbinding stabiliseren. Dan voegen we nog een verbinding toe en nog één, en de Schepper houdt ze allemaal vast. We hebben Hem nodig als de Kracht die ons bijeenhoudt als we proberen om dichter bij elkaar te komen.

Wij hebben de Schepper nodig als de basis van ons werk, wij hebben Hem nodig om alles te organiseren, om de behaalde successen te behouden en onze fouten te corrigeren. Wij hebben Hem nodig bij elke stap die we zetten. Wij leggen ons verlangen erin en de Schepper corrigeert het, Hij verbindt het een met het ander en houdt alles bij elkaar.

Het is onmogelijk om ook maar iets te doen zonder de hulp van de Schepper, zonder het werk van de Schepper kunnen we niets bouwen in de correcte vorm.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/a-house-on-posts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Vanaf zondag a.s. verschijnen de blogs weer van zondag t/m vrijdag.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/30/22, “Unless the Lord builds a house, its builders labor in it in vain”

Related Material:

Unless the Lord Builds a House, Its Builders Labor in it in Vain

Our Four Story House

The House Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

One Comment

  1. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed