Wederzijdse beweging

151Vraag: Zoals we weten, maakt Kabbalah gebruik van de numerieke waarden van letters. Om spirituele staten uit te leggen, werden de Hebreeuwse  letters afgeleid uit het onderzoek van de Kabbalisten die de ware aard van de spirituele wereld onderzochten. Wat zijn letters en getallen eigenlijk en wat is het verband ertussen?

Antwoord: Er zijn geen getallen in spiritualiteit. Er zijn letters die de beweging uitbeelden van Bovenaf naar beneden, van de Schepper naar de schepselen, dit is afhankelijk van de mate waarin de schepselen Zijn invloed op henzelf kunnen waarnemen. Daarom wordt een letter Ot (teken) genoemd, d.w.z. een aanduiding dat een mens de houding van de Hoge Kracht naar hem gaat waarnemen.

Deze gewaarwording begint vanaf het moment waarop hij ernaar verlangt om de Schepper, de Hoge Kracht, te bereiken, dit gebeurt in de mate van zijn gelijkvormigheid. Als een mens zijn verlangen om aan de Schepper te geven, Hem blij te maken en vervulling te geven ontdekt, gaat hij – in de mate van zijn vermogen om dit tot uitdrukking te brengen – ontdekken dat de Schepper vanaf het allereerste begin bereid was om een relatie met hem aan te gaan.

Dan blijkt dat hier de verbinding tussen schepping en Schepper zichtbaar wordt, namelijk de gelijkwaardigheid tussen de houding van de mens naar de Schepper en van de Schepper naar de mens. Zo’n wederzijdse beweging van de een naar de ander leidt tot wederzijdse vervulling: de mens verheft zijn verlangen naar de Schepper en de Schepper vervult zijn verlangen met Zijn aanwezigheid: Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/mutual-movement/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 7/26/22

Related Material:

The Connection Between Letters And Digits

Why Are There No Letters Above Bina In The Spiritual World?

Gematria Is The Language Of Emotions

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: