De formule van het leven: Ik, de groep en de Schepper

934De hele werkelijkheid tikt als een klok die volgens een vastgesteld programma opgewonden is, en alles wat er gaat gebeuren kan niet anders dan gebeuren. Het is aan ons om de juiste houding aan te nemen ten opzichte van wat er gebeurt.

Door onze meer correcte of incorrecte houding kijken we naar de wereld en afhankelijk daarvan zien we goede of slechte gebeurtenissen. Onze houding lijkt op een filter waardoor wij de werkelijkheid beoordelen en voelen, je bepaalt je hele leven op deze manier.

Wij bevinden ons in een deterministisch systeem, alle gebeurtenissen daarin zijn nauwkeurig vooraf bepaald. Het enige wat we kunnen corrigeren is onze houding ten opzichte van de werkelijkheid die aan ons wordt onthuld. Daardoor voelen wij hoe wij zelf veranderen en hoe de wereld verandert.

Alles is afhankelijk van de innerlijke houding van een mens naar zijn leven, of ik in staat ben om mijn hele leven te vullen met de Hoge Kracht die alles beweegt en alles bestuurt en of ik samen met mijn vrienden probeer om de Schepper op deze manier waar te nemen. Wij verbinden ons met de vrienden en voelen dat de Schepper innerlijk in ons  aanwezig is. In dit verlangen leven wij, dit is ons ware innerlijke leven.

Daarbuiten is er alleen maar een mechanisch leven waarin we op de een of andere manier moeten bestaan en handelen. Maar het voornaamste werk bestaat eruit om de Schepper te midden van ons vast te houden, Hij, die ons steunt en ons met elkaar verbindt, en samen met Hem van de ene situatie naar de andere te bewegen.

Het allereerste is dat ik steeds weer terugkeer naar de staat: “Er is geen ander dan Hij”. Om mij met de Hoge Kracht te verbinden, moet ik mij met de Ten verbinden en van daaruit weer teruggaan naar: “Er is geen ander dan Hij“.

Zo ga ik in elke situatie uit van de formule: “Ik, de Groep, en de Schepper.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-formula-of-life-me-the-group-and-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/20/22, “The Ruin as an Opportunity for Correction”

Related Material:

The Way Is Through The Group

An Appeal To The Creator Through The Group

Address The Creator Through The Group

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed