Waarheid en leugen in de moderne maatschappij

631.1Vraag: Zal er in de toekomstige maatschappij ook een categorie als “waarheid en leugen” bestaan?

Antwoord: In de natuur bestaat een dergelijke categorie niet, maar wel bij de mens en dan alleen als hij aan zichzelf denkt in plaats van aan anderen.

Op de minerale, vegetatieve en bezielde niveaus van de natuur bestaat zo’n concept niet, omdat deze niveaus onbewust werken volgens de wetten van de natuur. Dieren hebben geen vragen over waarheid, leugen, geven, liefde, haat, enzovoort. Deze categorieën zullen langzamerhand ook bij de mens verdwijnen, onder de invloed van zelfontwikkeling.

Vraag: Waarom komen mensen door de geschiedenis heen zo vaak voor de waarheid op?

Antwoord: Het is nu eenmaal een feit dat de mens niet begrijpt wat waarheid eigenlijk is. Men heeft een soort innerlijke overtuiging dat alles waarheid behoort te zijn. Maar wat is waarheid? Iedereen heeft zijn eigen egoïstische waarheid die hem juist lijkt: zó zou het moeten zijn! Daarom heeft een mens hier geen keuze, men blijft zoeken naar waarheid en rechtvaardigheid. Maar de oplossing van deze categorieën kan alleen worden bereikt als mensen aan elkaar geven.

Vraag: In de moderne maatschappij komen mensen dus op voor de waarheid en denkt men dat men deze waarheid aan iedereen uitdraagt, maar in werkelijkheid betekent het niets?

Antwoord: Dit wil niet alleen zeggen, dat het niets betekent. Integendeel, het is een verschrikkelijke houding naar mensen en naar de wereld als een mens zijn persoonlijke waarheid, de manier waarop hij dingen begrijpt, wil laten zegevieren. Dit is een van de voorbeelden van fascisme en geweld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/truth-and-lie-in-modern-society/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 4/26/22

Related Material:

How To Define Truth And Lie?

Truth And Falsehood From The Perspective Of Kabbalah

Lie And Truth, Part 1

Filed under: Crisis, Globalization, Society | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed