Vrijheid van keuze en beloning

527.03Vraag: Als een mens voelt dat hij bestuurd wordt door de Hoge Kracht ziet hij toch duidelijk wat beloning en wat straf is? Als dat waar is, waarin heeft hij dan vrijheid van keuze?

Antwoord: Vrijheid van keuze is er altijd, ik kan op zijn minst vragen wat ik nog meer kan doen om mijn eigenschappen, handelingen, gedachten en verlangens dichterbij gelijkvormigheid met de Schepper te brengen.

Vraag: Ziet een mens aan wie de Schepper zich onthult, duidelijk wat straf en wat beloning is?

Antwoord: Ja en nee. Het hangt ervan af wat het beste is voor zijn ontwikkeling. Ofwel hij verbergt het voor zichzelf en wil het niet zien, zodat zijn relatie eerlijker en verhevener is. Of het is omgekeerd, hij verbergt het niet voor zichzelf, maar gaat na hoezeer het hem beïnvloedt, zodat hij op een hoger niveau kan komen in een staat waarin het resultaat van de handeling zijn houding niet zal beïnvloeden.

Vraag: Hieruit blijkt dat het doel van de Hoge Kracht eruit bestaat om onze daden te scheiden van het resultaat, zodat er geen verband is. Waarom?

Antwoord: Je kunt niet vanuit geven handelen als het van het resultaat afhankelijk is. De beloning moet uit het proces zelf komen.

Als ik nu probeer om mij met andere mensen te verbinden en ik naar de onthulling van de Hoge Kracht streef, dan is het proces zelf de beloning.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/freedom-of-choice-and-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

How Is Freedom Of Choice Realized?

Freedom And Ascent In Spirituality

Freedom Of Choice, Part 5

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: