In de natuur

720Wij hebben geen bewijs nodig om te begrijpen dat de natuur intelligent is, want wij bestaan binnen de wetten van de natuur, binnen haar regels, binnen onveranderlijke, niet veranderende parameters. Wij zijn zelf het gevolg van deze wetten en regels.

We hoeven dus niets te bewijzen, we zijn er deel van. Je kunt jezelf niet losmaken van het leven, de zon, de lucht, het gras en de bomen, ook niet als je op een andere plek bent of op een andere planeet. Je kunt jezelf niet uit de context van de natuur halen, want je bent er een integraal onderdeel van.

Als wij de minerale, vegetatieve en animale natuur bestuderen, zien we dat ze bestuurd worden door haar alomvattende wet die alles naar een bepaald doel leidt, in een bepaalde richting, naar geboorte, dood, enzovoort.

Als we naar onszelf kijken, voelen we deze wet niet. We kunnen er slechts naar gissen, want deze wet bevindt zich boven ons, hoger dan wij. Maar het feit dat het één enkele wet is, de enige die over ons heerst en ons zonder enige tegenspraak bestuurt, is bij elke stap duidelijk.

Dit betekent dat je niet over de natuur kunt spreken als iets dat zich op een lager niveau bevindt dan jezelf. Je bent er namelijk deel van, als een kleine, nietige eenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/inside-of-nature/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/21/22

Related Material:

The Laws Of Nature Contain Everything That Is Good

Kabbalah Is A System Of Laws of Nature

Understanding The Laws Of Nature

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed