“Boom” in spirituele zin

632.3Opmerking: Rabash heeft een artikel over Tu B’shevat (het Nieuwe Jaar van de Bomen) geschreven, waarin hij vertelt hoe je bomen moet verzorgen, de grond voorbereiden, bemesten, iets met de wortels doen en dorre takken verwijderen. Het is duidelijk dat we het hier hebben over de boom in de mens, d.w.z. over zijn innerlijk werk.

Mijn Antwoord: Inderdaad, om goede vruchten van de bomen te krijgen, moet er veel werk omheen gedaan worden. Door bomen als voorbeeld te noemen, richt Rabash zich als het ware tot de mens die tot groei moet komen om een vruchtbare boom te worden.

Bijvoorbeeld: de grond voorbereiden betekent de juiste omgeving om je heen voorbereiden. De grond bemesten betekent naar een mens goede, mooie boeken en spellen brengen, waardoor hij zich op de juiste wijze kan ontwikkelen.

Dorre takken verwijderen betekent weghalen wat geen goede vruchten zal voortbrengen, zodat het de vooruitgang niet in de weg staat.

Vraag: Had het ook op een andere manier beschreven kunnen worden?

Antwoord: Nee. Rabash geeft zo’n mooi en volledig voorbeeld, het is verbazingwekkend.

Vraag: Er is een boek, The Tree of Life (De Boom des Levens), geschreven door de grootste Kabbalist van de 16e eeuw, de Ari. Waar gaat dat over?

Antwoord: Het gaat over het bestuur van de Schepper over Zijn schepsels, door alle werelden heen, tot in onze laagste wereld, zodat wij uit deze lage staat door alle werelden heen kunnen opstijgen naar het niveau van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/tree-in-the-spiritual-sense/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 6/14/22

Related Material:

The Fruit Of The Tree Of Knowledge

“When You Beat Your Olive Tree…”

A Person Is Like A Tree In The Field

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: